Книга 43

 

 

       1626  16.11.2014 Какво значи ближен? До Р.В. 18:49  Какво значи ближен? - Човек, който иска да живее с нас, а не със себе си или с други. Човек, който не ни пречи (поне това) да вървим към Бога и да общуваме с другите. Който е сляп за недостатъците ни или умее да се прави перфектно на такъв. Човек, който оставя своите работи, за да даде предимство на нас или поне ни дава толкова грижи и внимание, колкото са необходими на душата ни.

     Ето и няколко мисли от беседите:

 

 БЛИЖЕН, ИЗПОЛЗВАНЕ 2 1930.09.07н имя УЗР49:011 Да обичаш народа си, за да го използваш, това не е обич. Да любиш ближния си, защото интересите ти диктуват така, и това не е любов.

 

БЛИЖНИ 1, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1933.02.12н ипг ЖИХ97:185 “Ближни” са ония, които любят.

 

ЛЮБОВ 3, ЖИВОТИНСКА, ЧОВЕШКА, АНГЕЛСКА 1922.11.12н нщи ЖИГ48`092 Щом прекараш някого през животинската любов, ти забравяш грешките му; щом го прекараш през човешката любов, ти ограничаваш пороците му; щом го прекараш през ангелската любов, ти го туряш в огъня, който чисти. Най-после ще вдигнеш своя ближен на раменете си, ще го поставиш на Вечната Канара и ще му кажеш: "Сега ще се научиш да забравяш грешките на хората, да ограничаваш злото и пороците в себе си и в своите ближни и, най-после, ще се домогнеш до смисъла на живота".

 

БЛИЖНИ, ИСТИНСКИ 1935.10.13н щхм ВНП1 АСК93'98:062 Кои са на-шите ближни? - Вашите ближни са всички напреднали братя, които са завършили своята еволюция, които живеят на земята. По някой път те слизат да живеят между хората. /.../ Те сега се веселят. Казват: "Да се весели духът!" Значи, Бог е изпратил много от напредналите същества да се веселят в хората. Ако всеки ден вие се посещавате от тях и ако сте музикант, него ден ще свириш както никога не си свирил. Ако си поет, ще пишеш него ден, както никога не си писал. Ако си оратор, ако си майка, учител, баща - всеки ден ще опитваш туй, което иначе никога не би опитал. Ако не те посетят, ти се отчаеш. Тяхното присъствие ще бъде забележително - щастлив ден!

 

       В момента дават Намирането на Немо по телевизията. Впечатли ме репликата: "Защото те харесвам, не искам да си с мен". - Е, това е вече свръхлюбов! В един филм имаше нещо подобно: "Толкова много те обичам, че мога да живея и без тебе.”

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.