Книга 8

1.04.122(1986)г.
София

МАЛКАТА И ГОЛЯМАТА МИЛОСТ

ЖЛО / ЕЦ


Старото заглавие ("Не давай илюзия за вечност") е нелогично - би трябвало да е обратното. Но най-точно е сегашното, затова да се отбележи в оригинала и библиографиите, че е сменено с него - б.п.


           Поначало всяка конструкция е полезна, но механична. Сърцето нека прави изключения от програмата, когато моментът изисква това. Понякога програмата ще отстъпи за месеци, дори за години, ала никога тези, с които общувате, не трябва да живеят с илюзията, че това ще продължи цял живот.
          Та сега постъпи така: до 9-о число се навъртай повече тука, а по-малко там. После се съсредоточи в проблемите на близките си, но не пропускай възможност за екскурзия, паневритмия, контакт, понеже това ти е силата.
Виждам, че питаш специално за М. Нека види, че си наистина преобразен човек - превърни се на птица за него, покривай го с крилата си! Не можеш да си представиш колко благодарна ще ти бъде душата му.
Твоето имане сега е в сърцето, ръцете и мъдростта. Не че не трябва да работиш с вибрациите, но полекувай гърлото си - изстрадало от много употреба. От по-преди ти е това състояние. Цинк се събира при много говорене и батисва струните. Трябва да се изкара цинка и да се възстанови медта чрез мълчание. С повече Телец и по-малко Скорпион.
Трябва да ти кажа също, че с масажа и пасите се разходва грамадна енергия - нещо, което е "скорпионска работа". Всичко хубаво, ама става вече за твоя сметка. "Телешките" работи са трупане на природна енергия, а не разходване. Та затова телците са най-добрите певци - по-звучно гърло от тяхното никъде няма. Ти не можеш да се съпротивиш на самото си естество - милосърдието и нуждата да спасяваш; ала Орфей също спасяваше, и то не по-зле от тебе, само че с музика, с красота, с вибрации. При скорпиона трябва да прескочи искра чрез докосване, близост. Това му е силата, но оттам и прехрипналите гласове на всички скорпиони - арфата се разваля поради бумкането на мотора... Ако не секс - спорт ще е, ако не спорт - масаж ще е; ако не масаж - все нещо ще блъска, ще удря, ще разтребва, ама да се освободи от енергията в себе си, да утеши някое тяло... А Телецът умее да си пази капитала. Телец не пипа, освен за да вземе, но това не всякога е корист - то е познаване на тайния закон за работа от разстояние.
Ама това, с което те занимавам сега, е далечен, бъдещ идеал, понеже коренно преустройство на силите, методите, подбудите е нещо почти невъзможно. Само до го имаш предвид, да мислиш върху това, та да си подготвена повече в друг живот. Музиката, ако се заемеш сериозно с нея, ще даде от 100 до 500 и повече пъти по-силен ефект, отколкото масажа, пасите или друг близко-контактен метод.
 Тъй че, въпрос е що е любов и що е истинска воля да помагаме по-силно, по-ефективно, по-нашироко и надълбоко. И Телци има магнетизатори с ръцете си, но те чудеса правят; а скорпионите повече облекчават. Понеже в Телеца винаги се влива повече, отколкото се излива, а при Скорпиона е обратното.
Прочее, Аз виждам, че ти можеш да надскочиш себе си. Категоричното откъсване от своя манталитет и стереотип, колкото и да сте опитни в правенето на добро чрез тях, е по силите само на мъдреца, който може да хвърли 10, 100, 1000 години в саморазвитие, но да се върне като Крез на мощта и доброто. Специално ще ти говоря за малката милост и голямата милост и в кои случаи едната трябва да има предимство, а в кои случаи - другата.
Не се отказвай от свещеното ръкодействие, понеже то ти е голямото оръжие на малката милост. Но ти трябва да започнеш обучение с някое малко оръжие на голямата милост, а това е, на практика, музикален инструмент. С флейтата, т.е. духовия инструмент, се постига нещо забележително - освобождаваш се от свръхенергия, без да нараняваш гласните струни при освобождаването на скорпионовата енергия в пространството. Така тя се натрупва като капитал в аурата, не изтича в аурата на другите хора. Със струнни инструменти трябва да се занимават знаци, които имат не енергийни, а нервно-мозъчни проблеми. При държането на струнен инструмент или свирене на ударен, енергията преминава в инструмента, а при духовите се възвръща през устата и остава в аурата.
При духовото свирене наистина има опасност за здравето, но само при професионалното, както при всяко професионално насилие. Ако свириш само любими неща, и то без преумора, това не е бич, а благодат.
Музикотерапията е нещо, което заслужава внимание и има почва в България, дори официално. Като предмет, тя ще се въведе някога и в Музикалната, и в Медицинската академия. А ти можеш да положиш основите на музикокинетичната терапия – съчетание на музика с движение. Не случайно имаш такова свещено отношение към паневритмията. Но с твоята специалност, музиката може да се съчетае много ефективно. И това се прави отдавна, но съвършено плитко, физкултурнически. Ти трябва да изследваш кой тон какво освежава, кой обертон, т.е. кой вид глас или инструмент на кой орган действа, на коя система, та да стигнеш, най-после, до жанрове, автори, стилове и пр.
В този живот, ако съумееш да прескочиш в такова професионално поле, това гарантира огромен скок в еволюцията и небивал лечебен успех. Ако не, потърси работа с по-малко изразходване на лична физическа енергия, понеже вътрешно-братската дейност за Словото и Делото на Новото Учение може да промени човека не по-зле от всичко онова, за което ти говорих тази вечер.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.