Книга 10

21.II.124(1988)г.
Рила планина
Заслон “Леденото езеро”
2700 м.н.в.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

На път към Окото (Леденото езеро под връх Мусала, Рила)


11,00 ч.
Отправя се молба да се тълкува фактът, защо в Рила се намират най-дълбокото, най-високото и най-голямото по площ високопланински езера на Балканите, разположени, съответно: най-дълбокото – шестото от Седемте рилски езера - в западна Рила; най-високото – Леденото езеро - в Мусленския дял; и най-голямото – Смрадливото езеро - в Централна Рила.

Нощта, прекарана на това езеро тук, се трактува като празник на цяла Европа!


Свинство е наистина да се пие, да се пуши и да се яде месо при него, но дори и в този състав (с другите туристи тук) нямахме друг шанс да помогнем на Европа, освен с този излет, в този най-решаващ момент от историята ú. Вие вече имате опит някога с Христо, когато оправихте сложни конфликти в европейските взаимоотношения, изваждайки с магическа формула плуващата греда в “Окото”. Днес, когато разоръжаването е факт, този нов акт на присъствие в преломния миг на свободата наклонява везните в полза на Новото Учение. Много скоро вие ще имате голяма свобода. Финото и святото ще има условия да учи и да прилага. Реколтата е пребогата. (Още една прогноза на Елма за промяната в Европа и България след година и половина – б.п.)
  На 20-21.II.124(1988)г. ние бяхме на малкия заслон, отляво на големия  на тази снимка, който по онова време още не беше построен.

Предното по височина – Окото -  няма отдавна тази сила, която имаше преди 50 или 30 години. С туризма го оскверниха по най-жесток начин. Мусала също отдавна не е светилище. Но все пак Окото, наречено с ангелското име “Рон”, системно съгласува праната и салмата предимно на европейските народи. Това не значи, че не работи и за цялата планета, ала на Европа то придава сила, а на другите народи – само идеи. Рон отдавна не се посещава от далечни човечества, обаче има отделни нощи и часове, както тази, която прекарахте сега, в които няма пречки за тази пранна транспортация. Праната от много слънчеви духове преминава направо през Окото и разлива живителното си въздействие по цяла Европа, поради което не замърсявайте това свещено езеро, чистете го редовно от боклуци, работете с него, не го изоставяйте напълно. То съответства на някои елфи сред цветята, на ангелите, които ги покровителстват, пренасящи на Земята най-свещеното – Мира.
     Шестото езеро от 7-те – най-дълбокото: 37.5 м.
Разликата между преднината на Окото, на източното езеро, и на останалите две езера, с които се отличава Рила е в туй, че откриването на истината днес е българско, славянско и европейско дело. Тъкмо поради това препоръчвам на определени дати, които Аз ще ви съобщавам, да посещавате Окото в най-девствената му част. При условие, че на заслоните няма нито един турист, да извършите свещенодейство, размазващо окончателно враговете на европейската общност – цялостна: плюс Балканите, плюс западна Русия. Фенери не са уместни, светлина няма да палите никаква, освен свещи, но парафинови.
(Източникът има предвид многократно изказваните съжаления от страна на присъстващите, че са забравили да вземат фенер. Те бяха принудени да си светят със свещ, но лоена, което Елма смята за неправилно и подчертава, че е нужно свещите да бъдат парафинови – б.п.)

Настоявам, при това, да се ползва и Словото Ми, произнасяно някога по тия места, а също и Словото, с което ви отварям канал към Рон, понеже чрез него все още се пътува.
Притихнете и се пригответе да усетите как действа Рон, щом произнесете ключовите му думи:
ПРОЛОН, РОН, РОН, СИЛОРОН!
В съзнанието на единия от присъстващите се очертава трилъчна звезда, подобна на емблемата на “Мерцедес”, и се чува познатия призивен звук в квинта – този път съвсем необичайно: четири пъти високият тон, един път ниският. Ако всичко това не е фантазия, може да се предполага, че същността или владетелите на езерото отговарят на призивната формула с входен образ и мелодия.

САНАР, МОНАР, СОЛМОНАР!
С тези слова пък се приема и предава праната, за която говоря. Работата тази нощ е извършена насън – тогава беше чисто и нямаше присъствие на духове от преизподнята, които се привикват тутакси със запалването на цигара, независимо на каква височина. Рискът няма да има лоши последици, понеже Аз работя насън с ония, които в будно състояние не са готови и съзнателни. Словото, с което сте свързани отдавна, ви прави особено подходящи за такива прехвърляния на сила, та никога не изпускайте случай да идвате нависоко в Рила.
През по-миналата есен не можахте да се организирате по двойки, та да изпълните съдбоносното поръчение да препълните реката на надеждата с вибрациите на Мира. Срещата в Рейкявик нямаше незабавен успех. Трябваше да ви разпръсна и да ви натоваря с неприятности и тежки товари, особено пратеника Ми, та да подготвя онова успешно повторение на срещата между големите, което тоя път даде плод.
Сега ви отговарям на днешния въпрос. Няма да приказвам нашироко за останалите две езера. Относно Сърцето (Шестото от Седемте езера, Нел Онтрù), вече имате осияние. За Окото (Леденото под Мусала, където сме в момента) не съм казал всичко, но има време – при нова среща тук. А “Смрадливото” езеро носи онова, което ви липсва на всички – абсолютна широта.

Необгледното (Смрадливото) езеро в Рила – най-голямото

Този, който откри тази велика тройка езера, трябва да проведе нещо като поправителна сесия сред приятелите, та третият етап от срещата да бъде най-блестящ и безвъзвратен. А това означава, през лятото, една двойка от сродни души да преспи на шестото езеро, а в същата нощ три двойки от привличащи се пламъци силно да приемат сливането на първите, разположени така: две двойки на двата полюса на Необгледното езеро (“Смрадливото”, по вашему) и третата – на съседното Янтарно езеро – на картата “Карагьол” (Освен “Карагьол”, на картите това езеро се среща и като “Черни гьол” – б.п.).

                     Черното езеро в Рила (Карагьол)
Същевременно, само един от вас, който няма сродна душа, нито сродна плът на тази земя, непременно мъж, трябва да преспи откъм Трионите на Окото. Но той, всъщност, няма да спи повече от два часа – от 20 до 22 часа, по нормално време, - та от 0 до 3,30 ч. да бъде в постоянна молитва, а след това да се изкачи за изгрева на Мусала. Останалите двойки също трябва да тръгнат в подходящо време нагоре за най-подходящия връх, за посрещане на изгрева. Словото Ми ще определи точното време. Не случайно сърцето на едного от вас се досети за трите най-уникални езера на Балканите – най-дълбокото, най-широкото и най-високото. Първият, от Окото, ще ви предаде най-високия импулс – онзи на Истината. Двамата от Сърцето ще претворят този импулс в любовно сливане на сродни души и сърца, а шестимата от Рибния дял ще превърнат тройната спрегната енергия от първите трима в могъща миротворна вълна, та мирът да тръгне не само по Европа, но и по Азия, Америка и Африка. Ако съумеете да се отдадете на тази задача с цялата сила и страст на душите, възлюбили Бога, ако възлюбите със същата страст и сила и ближния си и накрая и себе си, то знайте, че ще помогнете премного за приближаването на световния мир.
“Монахът Божий” при Окото ще се справи и сам, но гаранцията ще бъде само за Европа. Ако се открият и слеят сродните души при Сърцето, гаранцията ще залее и Америка, а успеят ли да се обменят и останалите шестима, гаранцията ще покрие и Азия и Африка.
Аз мога да ви давам много подобни задачи, но вие още се страхувате от Свободата, бягате от Любовта, съмнявате се в Мъдростта. От страх за собствения си нищожен дял, наречен "сигурност", наречен “реализъм”, се плъзгате само по повърхността на Словото, не вярвате и още по-малко изпълнявате, веднага си притуряте и собствени уговорки.

Прочее, първото условие за деветорката е абсолютно въздържателство и вегетарианство и пълна вяра в Мен, Който ви говоря – Учителя, Щастливия Незнаен, Който винаги се явява откъдето не го очаквате. Ако се родят деца от това велико свещенодействие, те трябва да бъдат посрещнати по всички правила на Божественото Учение. А този, който се отвърне и реши, че е станал жертва на окултна измама, няма да прокопса – това обещавам!

Наистина, трудно е да се съберете трима още, а какво остава за девет. Тъй е, трудно е прокарването на Мира на Земята. При всички случаи обаче се надявайте, търсете и разпространявайте Словото Ми, та по-скоро да се срещнат тримата, а после шестимата и деветимата. Ако успеете, ще назнача великия час на дванайсетимата. Тогава ще открия Орфическия клас в най-източния дял на Рила.

АВЕЛОМ, АВЕЛОН, АВЕЛАРИУМ!

Да тръгне Новото Учение през планини и долини и океани, та да си намеря и Аз най-после дванадесет ученици – като другите, по сполучливи Мои проекции на други звезди и планети!...

Дерзайте!

Накрая се даде знак, че всичко се привежда в изпълнение, а не е само информация.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.