Книга 44

 

 

 

       1822 31.10.2015 Обяснения за пентаграма 12:59 до Л.М. Добър ден, любим Приятел и Брат! Ето какво намерих на темата, за която питаш - може да ги знаеш тия две неща, но аз сега ти ги изпращам като резултат на моя избор кое е сравнително най-подробното и най-доброто:

http://www.paneurhythmy.net/images/upload/knigi/Pentagram.pdf - от стр. 238 нататък има подробни обяснения. Измежду всички репродукции на цветния пентаграм по Учителя не познаваме нито една с категорично изразени цветове. Обаче има две преработки, не знам от кого е едната, другата е в книгата на певицата Цветана, в които цветовете се виждат ясно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Изпращам ти и една моя преработка, която направих на своя отговорност и не бива да се ползва нашироко, защото не знам дали е дошло времето за изпълнението на указанията на Учителя в една от беседите от началото на века. Тя само показва как би могъл да изглежда пентаграмът след изтичането на Кали Юга - без змии в центъра, а с гълъби, и с разменени места на буквите В, У и Ж.

 

 

       В класическия пентаграм те са на върховете на триъгълник  с главата надолу. Докато сме още в 13-ата Сфера, змиите и тия три букви са си на мястото, защото отразяват върховенството на ада досега в света, но имат и силата да го контролират. Ето какво казва Той по време на събора в Търново през 1914: "Особено буквата Ж в пентаграма с живота си трябва да я качите горе, защото този пентаграм за в бъдеще трябва да се измени. Понеже, тъй както е даден сега, показва, че настоящето положение на църквата трябва да се измени; в смисъл - тази буква Ж да излезе горе. Как? - Като положите тази корона върху Христа. И когато дойде Христос у вас, ще станете силни чрез знание, светлина и възможност да ги възприемате, та да ви даде най-висши знания за божествения свят - и ще се разкрие пред вас нов свят".

 

Като се изследват масонските пентаграми, ясно се разбира защо казват, че  уж Учителят бил "взаимствал" основни фигури и символи от тях и затова църквата го обвинява, че е масон. Първо, трябва да се знае, че преди всичко има масони от Бялата ложа, които приемат върховенството на Христос. Пентаграмът, с някои от фигурите в него, го има още в най-древните магически знаци на старите Школи, така че е въпрос кой от кого е взаимствал. Днес в Пентаграма Учителят само възстановява и допълва традицията на Бялото и Всемирното Братство още отпреди Египет. Но все пак очертава как би трябвало да се измени той, за да си отиде злото окончателно.

За цветовете на лъчите може да поговорим по-подробно, защото те крият пътищата за получаване на Петте Пентагрални Посвещения. Левият лъч е син, защото оглашените, влезли през вратата на Вярата, трябва да приемат истината Кой е Истинският Учител. Даже теософите, понеже са повярвали на езичници, слагат Христос някъде по етажите на йерархията, но не и на върха й. Ето защо е тъй важна Истината! Само така се извървява пътят от Арарат до Морея. На мистичната планина Морея ученикът получава втори лъч над главата и става апостол, понеже е разпознал Бога като богочеловек на земята - като Господ. Това изисква физическо докосване до Учителя, когато е в тяло на земята. Това не става само веднъж на 2000 години. Когато някой е узрял за Морея, Учителят лично се телепортира или се кондензира във физическа форма. Затова и днес позволява да Му целуват ръка, обаче колцина са получили II Посвещение и са добили Смирение по този начин?... Драмата на Аврам на планината Морея, за да се превърне в Авраам, е била в това, дали ще вземе живота на сина си по волята Божия. Това Бог никога не би позволил и наистина е спрял чрез ангел господен ръката му в последния момент. Символът означава, че Праведникът от планината Арарат се отказва категорично от предишната си вяра и църква, на които е служил, защото разпознаването на Господа е като приставането на Невестата - тя напуска завинаги предишния си дом и всички, с които е била свързана до този момент. Може само да ги посещава понякога.  Учителят казва, че Смирението изисква разпознаване  на Бога в последното Му човешко въплъщение в даден свят, за което говори и Кришна на любимия си ученик Арджуна. Казва му, че който се е покланял приживе на авторитети, след смъртта си ще иде при тях, но който е разпознал Бога като Баща си (а Бащата е само един), след като си замине, ще се върне при Него - в Отчия Дом. Така наречените "Праведници" от Първото Посвещение още не са истински Праведници, в тях все още има самомнение. В очите на Бога те са още в Общия Клас - четат Словото и спазват традициите на Братството, обаче се борят за власт и първенство и считат себе си за единствено прави. Ученикът от Втори ранг е Служител, а в Класа е на последния чин. Тщеславие и властническа драма у него няма. Гордостта е отпаднала завинаги, функционерът се превръща в Ученик. Когато Учителят прецени, може да изпрати за такава фундаментална среща и свой ученик. При това, докосването до Бога на земята и до Птиците от Ятото Му не е еднократно - нужен е общ живот и обща Школа най-малко 25 години. Има и задочно учене в Школата при това Посвещение, но то изисква 25 години близки контакти с ученици поне веднъж в годината. Апостолът се занимава доминантно с разпространение на Учението на Учителя.

     Ако такова разглеждане на Пентаграма бъде за някого интересно, може да продължим. На тази тема са ни говорили и бате Крум и бр.Борис. В Рига някога изнесох две лекции за Пентаграма в катедралата Св.Петър. Крайно интересно е защо пътят на Апостола, за да стане Мъдрец, е зелен; защо пътят на Мъдреца, за да стане Мистик, е ален; защо пътят на Мистика, за да стане Бял Маг, е златен; защо пътят на Белия Маг или Брата на човечеството, за да възкръсне и да се върне сред хората да помага, е оранжев.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.