Книга 6

12.06.121(1985)г.
София-Изгрев

ЗА ПЪЛНЕЕНЕТО, ЗА МОНАДАТА,
ЗА ПИТАГОР
ЖЛО / НД, Р

-          Как да не се безпокоя, че дебелея?...


           - Много просто! Като разбереш,че това не е лакомия. Пред теб, като известен бъдещ творец и изследовател, стои океан от кипяща енергия. Въпреки ума ти, справяш се добре с информация, помнене и учене. Ти си преди всичко мъж, а не жена по функция на духовните тела, което ще рече: не ценност за комерсиалното общество, а основоположник на направления! Като такъв, ти едва ще доплуваш до края на следването, понеже отдавна си готов да даваш. Не препоръчвам никакви диети, нито въздържане, въпреки необходимостта от подбор.
          Твоят случай е типичен: духовен глад за мащабно научно творчество и дейност, спрян засега от обстоятелствата. Ако вземеш да не ядеш, да не пълнееш, проблемите ще станат по-тежки и ще заболееш. Само че, естествено, поне екскурзиите не пренебрегвай. Пий, по възможност, изворна или минерална кипнала вода - и напълно бъди свободен! Животът ще се преобърне на 180о, когато още в студентските години се решиш да проведеш повика на правителството ви по преобразованията на обществото - да се моделират още от студентската банка. Има подписани вече държавни документи за приноса на студентите, но това се използва предимно от технократи. Приносни и фундаментални разработки с огромен хуманитарен и държавно-икономически ефект могат и трябва да се появят и в полето на социалната психология. То, фактически, е бъдещето. Избери още отсега проблем, който ти е ясен - механизма на социалното реагиране в някоя област, който ще бъде приносен за психиката, здравето и производителността на труда. Работи, като превърнеш откритието си, като всяко фундаментално откритие, в логико-математичен вид, подходящ за компютърни програми. Това може да се включи в работни студентски групи на научни начала, с научен ръководител, обаче в договорни отношения с държавни висши ведомства. Това ще те увлече тъй силно, че ще добиеш линия само за три месеца! Няма да пречи на изпитите ти, понеже ще се организираш и даже ще бъде по-леко учението. На тази тема може да има отделно беседване.
            (Зададен е въпрос за монадата)
           - Монадата е разглеждана от окултизма по-различно, отколкото у Лайбниц, и още по-различно - от Учителя. Това е тема за цяла книга. При желание, може да ти диктувам такава книга, понеже това е много обширен въпрос, не е само за кратък отговор.
             (Зададен е въпрос за Питагор)
          - Не само че има връзка, но това е началото. Не че няма египетски, еврейски и китайски, още по-древни извори, но Питагор и неоплатонизмът за пръв път поставят “кабалата” на правилна и съвършено нова езотерична основа. Това също е тема, на която мога да отговоря по-обширно и с желание.


            (За Р. - Има ли данни за навлизане в Новото?)
          - Потенциално - да. Има всички данни, обаче ще преживее не по-малко от четири премеждия до момента, в който проумее, че основното в живота е именно връзката с Космоса. Предстои и неговото първо вътрешно посвещение, което ще получи след третото премеждие. Премеждията са негов път на пробуждане и предишните не влизат в сметката. Единственият начин да се омекотят е ако направиш опит да го въведеш в някои от материалите, които се диктуват и са силни.
            (За начин на въздействие)
          - Препоръчвам: 1.Подреждане (майка ти е обещала да съдейства за всички най-силни окултни разкази от тези, които са събрани досега); 2.След като ги изчете, постепенно се опитай да го запознаеш с материали на научния окултизъм и мистицизъм – съвсем внимателно. 3.Опитай с Моите лекции, осияния и диктувания.
            (За следване в чужбина)
          - Причината, която сега го кара да мисли за там, не е достатъчен мотив. Ще задържам уреждането на този шанс, докато не получи сигнал и просветление на задачата си като българин. Понеже там трябва да отиде, преди всичко, като светлина на славянството, а не като търсител на образование.
          Много стар дух е той, но приема тортá на цивилизацията, наречена “предразсъдъци” - макар и най-интелигентските. Нищо - върху тази тор Новото ще израсне по-жизнено. Най-смешни са скептиците, които мислят, че не са “вярващи”. А те са вярващи, понеже вярват в скептицизма си, преди да са опитали необикновеното.
И така, надеждата той да се отърси от цинизма на модерните и не само модерни интелектуални предразсъдъци и суеверия не е малка.
          Следват няколко негови съня, в които ще му дам възможност да види истинския си ръст. Той ще пожелае да се посъветва с теб и със сведущи по символиката на сънищата. Тогава, именно, ще го поемете с много бързи темпове. От едно само се пазете: не прибързвайте!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.