Книга 18

3.X.128(1992)г.
София - Изгрев

ПРОФЕСИЯ И ПРИЗВАНИЕ НА ИЛМА
ЖЛО / ЛНП (Илма)


   Въпрос на Л.:
 - За професионалното ми ориентиране, уче­не, следване?
- Филологията ще ти нахрани душата и сърцето, и висшия ум, а също и "средния". Там ще бъдеш на­пълно щастлива, тъй като литературата и езикът са необятно поле от Истина и красота, от което може да се храните вечно. Но можеш да тренираш тър­пението, вниманието и творческата си активност, ако се запишеш в някаква конкретна специалност, свързана с бита и икономиката. Там ще учиш и ма­тематика, а това ще е много благоприятно за ево­люцията ти, тъй като имаш способности, но ти е нужна още концентрация. Скучно е, и то много, та сама си реши. Учене е задължително, но при тебе няма строга определеност, защото основното е да се възстановиш. Затова препоръчвам филологията, а после можеш да вземеш и второ, и трето висше, ако искаш. Англия е добра среда за теб, но не и Аме­рика. Това не изключва Америка, но след 15 години най-малко. Сега Англия има един флуид за теб, който може много да ти помогне, така че, при възможност за стипендия или издръжка, не се колебай никак. И все пак, там филология се предпочита за теб. Трябва да стъпиш върху нея, за да сложиш здрава основа за по-нататък. Помни, че педагогиката за теб е най-доброто. Там ще бъдеш най-полезна и щастлива. Всяка друга област няма да даде криле за Урановия ти дух. Бизнесът би те направил богата, естест­вено, но ще влезеш в много ниска среда. Докато за­вършиш, учителите, преподавателите в универси­тета ще имат много по-високи заплати. Ти можеш да свържеш и драмата с образованието, киното с об­разованието, и да приложиш Новото с огромен успех.
Аз ти говоря досега за професия, а призванието е съвсем друго нещо. Професията е само условие. Тво­ето призвание е закодирано по особен начин в лич­ното ти послание. Но това е работа на посветен в тънките светове и малцина ще разберат как осво­бождаваш и водиш душите, които са избрани да те срещнат.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.