Книга 42

 

 

       1489  04.07.2014 Жива, будна и бодра съвест 09:34:49 от Р.С. Привет! Ето моето виждане: това, както и десетки други случаи, са своеобразен "двоен урок" – разбирай урок и за двете страни. Наличието на жива, будна и бодра съвест, както и степента на лична осъзнатост и разбирането за отговорност и коректност определят гледната точка и курса на поведение на всеки един - не визирам теб конкретно, обобщавам лични впечатления от контактите си с доста нови познати от кръга на осиянията. За себе си ще кажа, че подобно развитие отначало ме втрещяваше и напрягаше, но когато "разпрегнах каруцата", демек примирих се и приех (не без усилия и вътрешни борби) нещата такива, каквито са и се случват ИЗВЪН собственото ми съзнание, очаквания и планове, започнах да разбирам, че изходната и крайна точка на МОТИВА са определящите ориентири, от които не бива да се отклонявам. Станалото - станало. Зная, че преписвах с неизразимо вдъхновение и че нито буква от това не е напразно изписана - но това засяга единствено мен. Останалото не зависи от мен. Аз не мога да вменя силом на никого да е точен, подреден, отговорен и т.н. - мога единствено аз да се стремя да бъда такава. Колко, дали или доколко другите дават или не дават пет пари за личните ми усилия и стремежи, не би трябвало да ме засяга пряко, защото и това е част от цялото. А аз искам да съм в хармония с него. Стига ми даже това, че ми беше даден шанса да ми се отвори вътрешния усет, че се докосвам до нещо велико. Не че нямаше да е хубаво, ако нещата бяха протекли в съвсем друга посока - такава, каквато се указва многократно в самите осияния, - но явно толкова можем. Хубавото е, че лично за мен това са особено ценни уроци, макар и тук-там бодливи... Тъй че, много работа имаме още всички върху самите себе си.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.