01.10.2018 г. 21,41 ч.

 

ПРЕЗ ДВЕ ХИЛЯДИ ГОДИНИ ИМАМЕ ОГРОМНИЯ ШАНС да изучаваме БОЖЕСТВЕНИ Учения, които са диаметрално противоположни на духовните. ФРЕКВЕНТНОСТТА (честотата) на някои ”обикновени” теми в божествените учения е грмадна, докато в затворените елитарни школи такива теми са „под нивото им” - считат, че отдавна са ги надрасли. Например, темата за МЪЖА И ЖЕНАТА е с една от най-високите фреквентности в учениета на Учителя Беинсà Дунò – това може да се установи много лесно с програмите за съставяне на честотни речници. Бог, Христос, Божественото категорично се занимават НАЙ-МНОГО И ПЪРВО с проблемите на „обикновените”, страдащите хора. БОЖЕСТВЕНОТО има уникална храна и за „много духовните”, но за него те са последна грижа – Бог се занимава с тях, само ако Му остане време. Спокоен е за тях, понеже те самоуверено крачат по пътя на „сигурните” формулировки и понятия и се оправят и сами. Обаче огромната маса от невежи и страдащи хора има нужда от милосердни сестри и братя, от вещи лекари за сърцето и душата, от БОЖЕСТВЕНИ Мъдреци и Учители. Те третират с предимство темите, които са най-насъщни за народа, и ги „въртят” и повтарят стотици, хиляди пъти от най-различни страни. Нека напредналите редовно прескачат, например, основната тема за МЪЖА И ЖЕНАТА, щом като тя вече отдавна не ги вълнува. Това е тяхно ПРАВО. Обаче, ако Христос още веднъж дойде на земята и проговори, Той ще назначи за високите духовни теми Свои асистенти с по-ниски посвещения от Него, а за Себе си ще остави щастието да общува с народа на „ти”. Понякога ще се качва и по високите етажи, за да обясни нещо на някое божество или някой най-висш ангел, обаче 99 на сто от полевата Му работа е сред „нисшите”, ранените, оскърбените, унижените. В просветления, но студен поглед на духовните лектори няма и помен от бликащата любов и сърдечност на истинските Учители, от простотата и смилението на Христа, от навеждането на Божественото до най-големите низини на калта и страданието. Колцина са гностиците, които не се дърпат, когато някой иска са поплаче на рамото им? Колцина са многзнайковците, които не гледат отвисоко на някой невежа или някой „конкурент” на сцената им? Защо от много мъдреци вее леден хлад и дистанция; защо те отговарят авторитетно като картечници на всички въпроси без изключение, а Господ може да се прави и на болен, и на наивен, и даже на глупав в не един и два случая?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Момък играе с сърцето на една мома. После той ПЛАЩА С ЖИВОТА СИ. Някога момата играе с сърцето на момъка - след това тя ПЛАЩА С ЖИВОТА СИ. Като влизаш в някое сърце, събуй обувките си, вдигни погледа си нагоре, помоли се на Бога да те благослови! Щом повдигнеш ума си към Бога, Той ще изпрати всички същества да работят върху тебе и върху оня, в чието сърце си влязъл. Какво става днес с хубавата мома? - Поглѐднете я, пѝпнете я от едната и от другата страна както пипате кокошката, намерите й един другар - и я затворите в кухнята... Мъжът трябва да хвърли юлара на жена си и да каже: „Жена, отсега нататък ще бъдеш свободна и ще живееш в моя дом, при условие да работиш за Божията Любов и САМА да туряш и сваляш юлара си; да работиш за доброто на своята душа; да работиш за доброто на своя ближен.”

 

(1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:217)

 

https://www.facebook.com/officialgoodful/videos/306876773406077/UzpfSTEwMDAwNzM5ODEwNTQ5NDoyMjMyMTI0NzI3MDQ0MTA5/?epa=SEARCH_BOX

 

 

 

 

01.10.2018 г. 16,00 ч

 

НЕЩО ПРЕКРАСНО - БЛАГОДАРЕНИЕ НА СТАНИМИР!
ДА СЛОЖИМ ТОГАВА ТУКА И ОЩЕ ЕДИН "ТАГОР" (ИЗГЛЕДАЙТЕ ПЪРВО КЛИПА):

...Той затворил очи и съгледал криле... Изведнъж - върху лебед се носи в нощта към луната огромна!... Чудна Птица...Но грабнал го някакъв сън вездесъщ. Той по властност и сила смъртта му напомнил.

Но космичният студ е способен и бог да скове. Белоснежната птица започнала тихо да пада. От това Вечността ще кънти билион векове! Билиони вселени ще пеят за нея балада!

Но не бил на земята вълшебният неин финал: тя в кристали се пръснала горе на хиляди мили!... И тогава ездачът животите свои узнал - ураган от видения, чувства и образи мили!

Изживял ги отново на бесен каданс до един. Във пещта на смъртта същността му добила безбрежност... Но се върнал в света... Ето: Ганг си тече невредим; светлинките от къщите в него приливат от нежност...

По реката на запад все същата лодка снове: милиарди животи той бил преживял за минута! Месечùната - същата. Пак от небето зове, и плеяди от спящи човеци люлее си в скута...

Ако двама сега - тази нощ! - до несвяст се вплетат във сърцето на Бога и мигом в духа си усетят, че взривът им е "райска машина" за край на светът, той ще рухне в нощта, но сърцата им вечно ще светят!

В непрогледния мрак те са вече безсмъртно едно - дух и плът в единение пръсват Смъртта на парчета! Те в безкрайния Космос са само сияйно звено; в катедралата Божия - глас на невинни момчета.

Дотогава обаче ще гълтаме вик подир вик. Ще треперим, събрани в сълза за премалата сладка... Но накрая ще литнем надолу към Божия миг и ще звъннем във Него, понеже сме Божия капка!

Битието, най-после, ще стигне до свойта мечта. Тишината на Бога отново ще бухне къдели... Бог ще духне звездите, понеже щастливо в нощта две кристални души, най-накрая, до край са се слели!

 

Превод: 27.05.2015 г. 01:08:19

 

 

01.10.2018 г. 15,43 ч.

 

ФАКТИЧЕСКИ, СЛОВОТО Е ПРАВИЛНИК ЗА ДВИЖЕНИЕ

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ония, които отбягват Истината, сами се натъкват на страдания.” (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46: 217)

 

 

01.10.2018 г. 15,12 ч.

 

КОЙТО РАЗБЕРЕ ТАЗИ АКСИОМА, ОТИВА 25 ХИЛЯДИ ГОДИНИ НАПРЕД. Който я ПРИЛОЖИ – от 250 000 до безкрайност.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Казвате: „Трябва да обичаме САМО ЕДИН човек”. - Важно е КОЙ Е ТОЯ ЕДИН! „Трябва да обичаме само един...”. - ЕДИН Бог - ЕДИН във всички хора.” (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:217)

 

 

01.10.2018 г. 13,53 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Бог никого не съди. Той идва да помогне на всички болни, страдащи, немощни. За кого иде лекарят? - За болните. Здравите трябва да се притекат в помощ на болните. Мнозина имат друго мнение за Господа. Те казват, че Той идва да наказва и съди хората. ТОВА Е МНЕНИЕТО НА ЧЕРНИТЕ БРАТЯ. Нека болните не се страхуват от Господа. Той иде за ТЯХ. Нека всички болни, страдащи, глупави, немощни се приготвят да посрещнат Господа! Те ще разберат, че НЯМА ПО-ВЕЛИК, ПО-БЛАГ И ПО-ДОБЪР ОТ НЕГО.” ( (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:216)

 

01.10.2018 г. 11,12 ч.

 

ГОВОРИЛ, ГОВОРИЛ, ГОВОРИЛ Човекът... Познавате ли някой, който да се е ВСЛУШАЛ?

ТЕМАТА И КАРТИНКАТА - БЛАГОДАРЕНИЕ НА МАЯ!

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ „Който се вслушва, той взима предвид всичко онова, което ПРЕДСТОИ да стане. Който не се вслушва, САМ си причинява нещастия и пакости. Да се вслушва човек, значи да даде ухо на това, което БОЖЕСТВЕНОТО му говори. /.../ И тъй, човек трябва да се вслушва вътре в себе си и вън от себе си. – Защо? – Защото разумният свят говори на човека по два начина: по външен и по вътрешен. /.../ Задачата на всеки човек е да очисти тялото си, за да влезе божествената енергия в него. – Откъде ще влезе тази енергия? – От три места. През мозъка влиза енергията на божествената мисъл; през сърцето – енергията на Божията Любов, а през тялото – божествената сила. Влезе ли тази енергия в човека, тя започва да работи, да преустройва неговия организъм. За да се приготви за божествената енергия, човек трябва да се вслушва в тихия глас на Бога, да разбере какво му се говори. /.../ Когато искате да кажете нещо, вслушвайте се в себе си трябва ли да говорите - или да мълчите. Говорете НАВРЕМЕ. Слушайте НАВРЕМЕ. Мълчете НАВРЕМЕ. /.../ Днес говорих за вслушване, а не за послушание. Вслушване и послушание са две различни думи както по съдържание, така и по смисъл. Вслушвайте се в Божията Любов. Вслушвайте се във всичко добро и красиво, което е вложено във вашия ум и във вашето сърце. ОБИЧАЙТЕ СЕ ЕДНИ ДРУГИ, ЗА ДА ИМАТЕ БОЖИЕТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ.” (29 август 1940, „Вслушване”)

„Сега остава да се приложи служенето по вътрешна свобода. Нека всеки се вслушва дълбоко в себе си, да намери ИСТИНСКИТЕ начини на служене. По този начин човек сам ще се освободи. Пробуди ли се Божественото в човека, то ще бъде в състояние да го освободи.” (22 август 1928, „Ключът на живота”)

„Човек трябва да бъде чист външно и вътрешно. Той трябва да се вслушва в гласа на душата си, т.е. на Божественото в себе си, и никога да не се колебае. Бъдете верни на Божественото начало в себе си! Каквото ви казва то, всичко изпълнявайте. В ТОВА се състои изпълнението на волята Божия. Този процес е непреривен, както животът тече непреривно. Човек трябва да изпълнява волята Божия ВСЕКИ МОМЕНТ. Каквато добра мисъл ви дойде в ума, ИЗПЪЛНЕТЕ я.” (26 ноември 1930, „Точка на равновесие”)

„Наистина, в главата не трябва да има много кръв, но не трябва да има и по-малко, отколкото е нужно. Обръщайте внимание на малките работи, за да можете сами да си помагате. Човек трябва да бъде лекар сам на себе си, да се вслушва в нуждите на своя организъм. /.../ Каква полза, ако те обичат, а ти не си разрешил въпроса за любовта? Каква полза, че ти обичаш, но пак не си разрешил тоя въпрос? - Когато те обичат и ти обичаш, между вас става ПРАВИЛНА обмяна. Тогава и двамата разбирате как действа любовта.” ( 7 март 1937, „Обмяна в Божественото”)

"Казвам: има неща у нас, в които трябва да се вслушваме. Има нещо дълбоко в човешката душа, което ни нашепва какво трябва да правим. Има неща, които засягат дълбоко човешкия ум, човешкото сърце и произвеждат приятни състояния. Но някой път това чувство произвежда един дисонанс и трябва да се вслушаме в него. Щом в човека се яви този дисонанс, той трябва да бъде внимателен. Човек расте именно в Божественото, което му говори. Децата, които се вслушват в Божественото, растат. Старите, които престават да вярват в него, преждевременно остаряват и главата им побелява. Ако си постъпил добре, ти имаш едно приятно чувство, което в тебе ти казва: „Така постъпвай.“ /.../ Питам: защо да не слушаме този вътрешен глас, който одобрява или не одобрява нашите постъпки? Като се вслушва в този глас, човек става бодър, весел, животът му се осмисля.” (31 януари 1943, „Бог е виделина”)

„Човек е дошъл на земята, без да знае законите на Великата Природа, нито тези, които Бог е вложил в него. Интуицията му говори, но той не се вслушва в нея. Тя се изявява като вътрешен глас, който му нашепва: „Не прави това, за да не те сполети нещастие!“. Той не се поддава на този глас и си прави каквото иска. После се чуди защо идват нещастията: първо, по-малки нещастия; после, по-големи, докато всичките му работи се объркат.” (18 ноември 1932, „Живот и благо”)

„Когато един ден човек започне по-добре да разбира езика на природата – неговата Майка; когато започне да се вслушва в нейните съвети и да изпълнява нейните заповеди, тя ще измени своето поведение към него и ще му покаже СВЕТЛОТО си лице. Тя ще бъде готова да му служи и угажда като нежна майка и да му приготви всичко, от което има нужда.”(1896, Наука и възпитание › Общо въведение. Две влияния)

„Изявете любовта си и в трите свята. ТОВА е Новото Учение! Ако не живее едновременно в трите свята и не проявява любовта си в трите свята, човек не може да бъде гражданин на Царството Божие. Като живее в човешкото съзнание, човек трябва да се вслушва и в онова, което Божественото му говори. Когато направи нещо лошо, човешката уста му казва: „Не постъпи добре!“. Когато направи нещо добро, Божествената уста му казва: „ДОБРЕ постъпи“. Вслушвайте се в двете усти, които са в вас и ви говорят.” (15 септември 1940, „Любов в трите свята”)

„Когато имате придобивки в работата си, вие изпитвате приятност, която се отразява в слънчевия възел - или, както някои наричат това място - „под лъжичката“. Когато се вслушва в този приятен трепет, човек може да определи дали дадена работа, която започва, ще се свърши с успех или не.” (20 април 1927 г, „Посоки и възможности”)

„А онзи, който се вслушва, РАЗБРАЛ.” (24 февруари 1937, „Не ограничавай Божественото!”)

 

„Важно е всеки да се вслушва в Божественото начало в себе си и да Му се подчинява. Всъщност, като започне То да говори във вас, вие казвате: „Човек може да отстъпи малко от този глас...“. - Колкото и да отстъпвате, НЯМА да подобрите живота си.”( 8 май 1938 , „Отворени за доброто”)

 

 

01.10.2018 г. 09,54 ч.

 

Не са само къщата, печката и хладилникът, които се мъчат да компенсират липсата на живот у нас и затова ни надуват. Има и АНЕМИЧНИ предатели на сърцето, крайни чистофайници във всичко, които се мислят за много морални и духовни, но ако не развият нервност и проклетия, развиват отчаяние.

КАРТИНАТА: Amerino Cagnoni (1853-1926) – „Тъжни спомени”

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Когато човек обработва своите чувства и желания САМО В КРЪВТА, НО БЕЗ УЧАСТИЕТО НА СЪРЦЕТО, те дават обратни резултати. И в заключение на това човек отслабва, става анемичен; викат лекар, чудят се как да му помогнат. Лекарят казва, че червените кръвни телца са намалели, затова и сърцето отслабва. Аз допълвам: ЧЕРВЕНАТА светлина не прониква в сърцето на тоя човек. Той няма възможност да използва нейните вибрации и казва: „Не ми се живее вече.”

(1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:213)

 

 

10.01.2018 г. 09,06 г.

 

ДАЛИ за стотен или за хиляден път в едно ИСТИНСКО, БОЖЕСТВЕНО Учение срещаме поредното утвърждаване на истината за КРЪВТА, за ЖЕЛАНИЯТА, за СЪРЦЕТО? Какво става с нас, когато не му даваме да тупа със всичка сила?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Хората още не живеят със сърцето си. Казваш: „Имам сърце...” — Имаш сърце, но ОЩЕ НЕ ЖИВЕЕШ с него. Опиши ми какво е твоето сърце! Аз съм готов да ви опиша сърцето. То е прекрасен свят, най-малко десет пъти по-красив от тоя, в който живеете. Взимам числото десет, като число на божествения свят. /.../ Аз говоря за онова велико сърце, в което растат и се развиват нашите чувства и желания. Кръвта и сърцето са тясно свързани.”

 

(1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:213)

 

 

01.10.2018 г. 06,16 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Аз не споря за неща, които АБСОЛЮТНО зная.” (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:212)

 

02.10.2018 г. 20,11 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Всяко полюляване на листата на дърветата е тон, който за неразвитото още ухо се схваща като шум. Днес посещавате концерти да слушате музиката на Шопен, Моцарт, Бетовен... - Ако ухото на сегашния човек беше развито, той би предпочел да слуша музиката на люлеещите се листа, отколкото тая на великите музиканти”. (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:222)

 

 

02.10.2018 г .12,56 ч.

 

„СЛЕД СТО ГОДИНИ всички ще разберете божествения закон на Любовта. Той още един път ще ви напече”. (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:221)

Днес е 2 октовмри 2018 г. СТО ГОДИНИ ОТ ТОВА ПРОРОЧЕСТВО на Учителя изтичат ТОЧНО НА 8 ЯНУАРИ 2020 г. – „под носа ни”. Пещта вече се е нагряла до бяло, цъкат последните космически секунди. Виждаме колко напечено е напоследък! Колко ли още трябва да ни възпитават, за да разберем божествения закон на Любовта?

 

...ВУЛКАНИТЕ ЩЕ СЕ РАЗЦЪФНАТ КАТО ЦВЕТЯ... Хиляди души ще възлязат на Новата Земя! Който се е качил – качил се... „...Реките ще придойдат и ще излязат от коритата си. Земята ще се разтърси и ще се зарадва на Господа. Вулканите ще изригнат и със силен гръм ще поздравят Господа! Интересно е да се следи колко салюти и поздрави ще се отправят към Господа... Земята, като млада мома, ще заиграе пред Него.” (14.12.1918, „Работѝ на лозето ми”)

 

02.10.2018 г. 07,40 ч.

 

БЕИНСÀ ДУНÒ - МОЛИТВА И ФОРМУЛА НА БЪЛГАРИНА И НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ВЪВ ВСЕЛЕНАТА: „Всичко мога да направя за любовта към Бога, към своята душа и към своя ближен!” - Като дòйде съдбата, и на нея ще кажете същото. Тя ще се смекчи и ще отстъпи." (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:221)

СПОРЕД УЧИТЕЛЯ, БЪЛГАРИН Е ВСЕКИ ЧОВЕК ПО СВЕТА, КОЙТО ТЪРСИ СВОЯ УЧИТЕЛ, НАМИРА ГО И ЗАПОЧВА ДА УЧИ.

ИЛЮСТРАЦИЯТА е с фрагменти от картини на Владимир Димитров МАЙСТОРА и Кеазим Исинов.

БЕСЕДАТА УТВЪРЖДАВА КАЗАНОТО: "Светът може да се оправи, само като се приложат трите закона: любов към Бога, любов към своята душа и любов към своя ближен. /.../ Бабата си спомня своята младост и се чуди защо е остаряла. - Много просто: тя е нарушила трите закона. Защо умираме? – По същата причина: не любите Бога. Не правите добро на своята душа и не желаете доброто на своя ближен. Всички може да бъдете безсмъртни. – Как? – Като приложите тия закони както ви се казва ОТВЪТРЕ, а не както аз ви говоря."

 

ЗА НАС Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО защо в тая абсолютна, свещена троица от божествени закони любовта към ближния е установена от Бога НА ТРЕТО МЯСТО. Първо, ближен не съвпада с "близък"; второ - дори сродната ни душа от Вечността - нашият най-ближен - не бива да засенчва любовта ни към Бога и към собствената ни душа. Обърквайки приоритетите и субординациите (съподчиненията), ние в много прераждания досега съкращаваме живота си и живота на другите, не вървим правилно към младостта, съвършенството и безсмъртието.

 

 

01.10.2018 г. 08,20 ч.

 

НЕКА НЕ ГИ НАБЕЖДАВАМЕ ЩРАУСИТЕ, а да се уверим, че има и такива, които ПРИЗНАВАТ Слънцето...

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ако стоите с години в една тъмна стая без прозорци и спорите има ли светлина или не, само с ЕДНА дума мога да ви докажа съществуването на светлината. – Коя е тая дума? – „Отварям”! Наистина, ОТВАРЯМ прозореца и доказвам, че ИМА светлина. НИКАКВИ други аргументи не са нужни. При това положение, всеки ще се убеди в истинността на моите думи. Не вярвам, че мога да срещна толкова дебелоглав човек, който да рита срещу самата истина.” (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:212-213)

УВИ, САМ ТОЙ ПОНЯКОГА СЪЖАЛЯВА за точно обратното – че наистина среща и ТОЛКОВА дебелоглави хора. Сам е измервал черепите на българите и е установил, че ние сме най-дебелоглавите в света в областта на фонтанелата. Не искаме да приемем истината ВЪОБЩЕ, истината на ДРУГИЯ, не искаме да се обединяваме.

Но за да не остане тук тази отрицателна констатация за твърдоглавия българин, нека превърнем тия думи в ПОЛОЖИТНЕЛНИ - да ни стане нещо като водеща формула или мантра за изтъняване на фонтанелата: „ИСКАМ да приема Истината, ИСКАМ да приемам истините на другите, ИСКАМ да се обичаме, ИСКАМ да се събираме, ИСКАМ да се обединяваме!”

ЕТО НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ ОБЯСНЕНИЯ ЗАЩО ЩРАУСЪТ ЗАРАВЯЛ ГЛАВА В ПЯСЪКА - и дали я заравя въобще.

Той е най-едрата птица на Земята и е от семейство Щраусоподобни. Арабите го наричат камилска птица. Мъжкият често тежи доста над 150 килограма и има дължина на тялото близо 3 метра. Щраусът тича със 70 км в час. Според археологическите проучвания щраусите съществуват от преди седем милиона години, а търговията с техните пера датира от хилядолетия. През вековете перата от щраус са означавали голямо богатство. С течение на времето кожата на птиците става по-търсена. Щраусите с техните дълги шии и остро зрение са в състояние да виждат на значително разстояние. Птиците имат големи кафяви очи, горните им клепачи имат тънки перца, които приличат на дълги мигли, предназначени да ги пазят от силното пустинно слънце. Те имат изключително зрение. До първото десетилетие на миналия век, щраусите са били широко разпространени в много части на Африка и югозападна Азия. В наши дни в дивата природа се намират само в отделни части на Източна Африка. Има значителен брой щрауси в щраусови ферми в Южна Африка, също и в Южна Австралия. Напоследък се появяват и в България, заради ценните им месо, яйца и пера. Римски мислител Плиний Старши през 79 година на новат ера написал енциклопедия, в която било споменато че щраусите си крият главата в пясъка, вярвайки, че никой не може да ги види. Ако те в действителност бяха толкова глупави, то този животински вид нямаше да оцелее досега. Според някои хора, щраусите са толкова глупави, че не могат да ползват крилете си по предназначение. Всъщност неумението на щраусите да летят те умело компенсират с бързоходство. Има две версии за възникването на смешната защитна тактика на щраусите. Първата излага идеята, че като заравя глава в пясъка, щраусът поглъща камъчета и пясък, за да подобри храносмилането си. Втората версия твърди, че щраусът спи прав, но с отпусната надолу глава. Фактите са, че това е голяма птица с малка глава и ако се наведе за да кълве нещо, то от нея ще се вижда само тялото. Митът за глупостта на щрауса се е появил още по времето на Римската империя, когато са смятали, че за да избегне опасностите, той се крие именно в пясъка. От тогава е и израза „ крие си главата в земята”. Според някои учени, следящи поведението на тези огромни птици, щраусите допират главата си в земята, за да слушат. Така те разбират за евентуална приближаваща се опасност. Митът за щраусите обаче е устоял на времето. Той умело се използва в анимационните филмчета и трайно се вкоренява като безусловен факт в нашето възприемане за поведението на тези птици.

 

ЕТО ОЩЕ: Кой си зарива главата в пясъка? Не, не е той (ЩРАУСЪТ). Никога не е забелязван щраус да си зарива главата в пясъка. Ако го направи, ще се задуши. Когато се появи опасност, щраусът, както всяко друго нормално животно, хуква да бяга. Митът за щраусите може би е възникнал, защото понякога те лежат в гнездото си (което представлява плитка дупка в земята) с протегнат врат и разучават околността. Ако забележат хищник, стават и побягват. Те могат да бягат със скорост 65 км/ч в продължение на половин час. Щраусът е най-едрата птица в света - мъжкият може да достигне 2,70 м височина, но мозъкът му е с размера на лешник, по-малък от очните му ябълки. Щраусът е наречен от Карл Линей Struthio camelis или ,,камилско врабче”, вероятно защото живее в пустинята и има дълъг врат като камилата. Гърците наричали щрауса ,,голямо врабче”. Митът за заравянето на главата в пясъка е разказан от римският исторк Плиний Стари, който смятал също, че щраусите мътят яйцата си, като ги гледат втренчено. Но той не е отбелязал способността им за поглъщат странни неща. Освен камъчетата, които поглъщат за спомагане на храносмилането, щраусите ядат желязо, мед, тухли и стъкло. Един щраус от Лондонската зоологическа градина бил хванат да поглъща половинметрово въже, ролка с филм, будилник, молив, гребен, три ръкавици, носна кърпа, части от златна огърлица, часовник и няколко монети. Щраусите от Намибия ядат и диаманти.

 

 

 

03.10.2018 г. 18,56 ч.

 

ОЩЕ ЕДНО ПОДСЕЩАНЕ за произхода на ония, които проповядвят, че разномислещите, плътта, любовта и сърцето не са от Бога:

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Господ не е в старата култура. Той не е и в църквите. Там може да има светии, но Господ Го няма. Господ не живее в каменни здания, НО В СЪРЦА ОТ ПЛЪТ, КОИТО ЛЮБЯТ." (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:223)

 

НЯКОЙ ЩЕ КАЖЕ: "Вие все такива илюстрации подбирате, ТОВА ли е Любовта? Това ли е искал да каже Учителят?" - Това е една от 35-те милиона основни форми на Любовта, създадени ЛИЧНО ОТ БОГА. Ако смущава някого, да си избере някоя друга. Той е казал: "Не съдете, за да не бъдете съдени"; "Никога не учете някого какво е и какво не е любов".

 

 

03.10.2018 г. 20,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Страданието на едно животно е страдание на БОГА. Страданието на бедния е също страдание на БОГА. Само така ще разберете Христа. Някой казва: „Как не съм бил във времето на Христа - да измия краката Му...” - Колко пъти Христос е бил при вас, но не сте Го приемали!” (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:224)

СНИМКАТА: Кой може да гарантира, че тази непалка не е сам Христос?...

 

ВСИЧКИ ГОРЕ СЕ ИЗНЕНАДВАТ КРАЙНО МНОГО, когато нощем или след смъртта им ги сложат пред филма на живота им и пред „Брояча на садизма”. Да, ИМА такива броячи за всеки от нас, които отчитат съвсем точно колко пъти на ден сме изтезавали Бога и по какви начини. И в самите нас, и в другите, и в Природата. При това сме се считали за абсолютно прави. Прекалената активност може да е садизъм; пасивността е също вид садизъм в много случаи. Даже и милосърдието може да е садизъм, когато проваляме еволюцията си и еволюцията на някой човек без съвест, който не еволюира ни на йота цял живот. Има и „Брояч на мазохизма”... Това не е друга тема, понеже садистите се размножават изключително в кожата на мазохистите. Има и брояч „Изгонвания на Христа”. Има и за обратното – кога и как сме Го ПРИЕЛИ, в кое същество.

 

 

03.10.2018 г. 11,09 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: "Бих желал целият свят ден по-скоро да "подивее" - да стане чист и благороден, да не презира малките неща, които Бог обича, и да сложи Любовта, Правдата, Мъдростта, Истината и силата на ОНОВА високо място, на което те трябва да стоят. ТАМ е спасението!" (3.VIII.1914,"Важността на малките неща")

ЗА ПАРАЛЕЛНИ ПРОФИЛИ НА ДРУГИ ЕЗИЦИ. Драги съобичници и съидейници! Ето какво дойде тази сутрин, с мисъл за идващите събития по света. Може ли всеки от вас, който желае, да намери верен човек в страната, в която се намирате, за да регистрира и администрира във Фейсбука НА КОНКРЕТИЯ ЕЗИК паралелен профил на настоящия GrigoriyVatan? Една приятелка вече води английската му версия: Noel Vatan. Ако сте съгласни с концепцията за вибрационното кабалистично единство, името Vatan може да е общ корен за нашето духовно и божествено семейство във Фейсбука. То произлиза от ВАТАНСКИЯ ЕЗИК, общ за цялата вселена. Приятели обещаха да отворят паралелни профили на френски (TransVatan - понеже Небесна Франция е Transa; DeuVatan за Германия, но за тях може да е и AllVatan - от Allemand - и пр.) Може да се направят и AmVatan за Америка, EnVatan за Англия, MacVatan за Македония, ÖstVatan за Австрия, AuVatan за Астралия - и т.н. Първият, водещият профил за всеки език да е с числото 123 накрая (това ИМА значение), но би могло да е и духовното или светското име на съставителя и с негова снимка, ако желае. Така че всеки, който иска, може да дублира основния български и националния си профил с преводи на съответния език, регистрирайки се след корена Vatan със собствено трицифрено число или с име. Предлаганият днес проект за въпросните профили има сериозни кабалистични основания те да бъдат точно с такива имена. С регистрирането и задействането на всеки конкретен профил във Фейса ще почне да действа и ДХАРМАТА на съответната страна и на хората, говорещи дадения език, където и да се намират по света. Да почне да се асимилилира и трансформира постепенно кармата им към благоденствие и добро. ТОЗИ КАБАЛИСТИЧЕН АКТ може да почне своето действие именно чрез ЧРЕЗ РЕГИСТРИРАНЕ И ПУСКАНЕ В МРЕЖАТА НА 9 ОКТОМВРИ В 4,49 Ч. ПО UT - Greenwich Mean Time (GMT) КОГАТО Е НОВОЛУНИЕТО ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ, ИЛИ КОЛКОТО МОЖЕ ПО-СКОРО СЛЕД ТОВА. Ако не - поне в рамките на пълненето на луната в течение на 2 седмици. Това да се съобразява и за регистрации през всеки друг месец по-нататък. Тези профили ще намалият значително негативните събития по света, ще излеят върху страните и хората благодат и благословение.

КОЙТО БИ СЕ ЗАЕЛ, МОЖЕ ДА КООРДИНИРАМЕ ПРЕДСТАВИТЕ СИ ЗА ВИЗУАЛНИ КОНЦЕПЦИИ НА КОНКРЕТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОФИЛИ. Основният вид би трябвало да остане както е в базовия профил на български - със същите снимки на Учителя Бенса Дуно отляво. По-горе, където е представянето, да се обясни в рамките на допустимия брой букви, че това е профил за предстатвяне на Учителя Беинса Дуно (-1864-1944-).

 

Може да се пускат на съответния език текстовете и илюстрациите в синхрон с публикациите в оригиналния GrigoriyVatan, както и хронологично назад. Ако няма свободен човек, който да се посвети изцяло на това, да се публикува нова тема поне веднъж седмично. Ако и за това не може да се насмогне, тагава поне една публикация месечно. И по-рядко да е - даже веднъж годишно - пак ще е от полза, като се има предвид че всяка фундаментална мисъл на Учителя Беинса Дуно съкращава еволюцията на човека с 25 хиляди години. Водещият профил трябва да оставя само кратките положителни изказвания на посетителите, а дългите, негативните, картинките и емотиконите да трие незабавно, за да не стане спорилня и говорилня или кич с манталитета на любителите на емотикони. По-дългите положителни изказвания или такива с интересни въпроси водещият да копира и пази в специална папка в компютъра си, преди да ги изтрие от профила във Фейсбука. Да каже на хората да пишат повече на лични съобщения. Някои приятели ориентират въпросите на хората към основателите на профила GrigoriyVatan в България, а може и да си имаме периодични форуми с определени етични правила, а и нещо БОЖЕСТВЕНО: ПЕРИОДИЧНИ РЕАЛНИ СРЕЩИ.. Търси се и човек с добро Есперанто, за да преведем настоящия призив и на този език и да го пуснем в ефир.

 

 

03.10.2018 г. 0,34 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Мъжът и жената ще се разберат, само когато /.../ любовта изпълни сърцата им; когато мъдростта изпълни умовете им. Само тогава ще разберете какво нещо е мъжът и какво – жената. Сегашният мъж и сегашната жена са вадички от по три сантиметра дълбочина. За днес те са опасни, но в бъдеще жената трябва да има сърце с дълбочина десет километра. Също така и умът на мъжа трябва да има дълбочина десет километра. Значи, мъжът и жената трябва да имат ДЪЛБОКИ умове и сърца. Само в такива сърца могат да растат и да се развиват великите божествени идеи. Само в тях може да се развива великият божествен живот.” (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:223)

ПОНЕЖЕ СЛОВОТО ИМА 3, 7, 12, 49 ПЛАСТА НА ТЪЛКУВАНЕ, то съдържа много повече, отколкото могат да разберат езичниците, интелектуалците, старозаветните, новозаветните, „праведните” и даже много напреднали мистици и окултисти от самото „братство”. Освен това в Школата се дават ключове, които са различни за различните класове – Неделен, Общ, Специален, Женски и т.н.

В този смисъл, и горната мисъл на Учителя може да бъде разглеждана с различни ключове, доколкото имаме някакъв набор от такива. ВСЯКА ДУМА ВЪВ ВСЯКО ИЗРЕЧЕНИЕ И ВСЕКИ АБЗАЦ от беседите също има не малко нивà на тълкуване, в зависимост от милиметрите в главата ни от отверстието на ухото до фонтанелата, в зависмост от Камперовия ни ъгъл и други мерки.

НАПРИМЕР, ПОНЯТИЯТА „МЪЖ” И „ЖЕНА”, с които започва цитираното изказване и които се срещат в Словото на Учителя много често, битуват в съзнанието и подсъзнанието на различните хора по най-различни начини, именно в зависимост от тия мерки, от формата на челото им, на тила им, на устата, носа, очите, ушите им и пр.; в зависимост от формата на ръцете и пръстите им, на цялото им тяло.

Не всеки може да прозре на кое ниво какво говори Учителят за Мъжа и Жената във всеки отделен случай. Има ключове, които не се разкриват само от контекста, а чрез други, много по-сложни връзки.

ХОРАТА, НА КОИТО ТАЗИ ИЛИ НЯКОЯ ДРУГА ТЕМА В СЛОВОТО БОЖИЕ Е „ДОСАДНА”, легитимират себе си като птици от чуждо ято, като любопитни или оглашени, най-много като участници от Общия окултен клас в очите на Бога.

В КЛАСОВЕТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИЯ НАГОРЕ, САКРАЛНИ ТЕМИ КАТО ТАЗИ ЗА МЪЖА И ЖЕНАТА се изучават детайлно не само на биологическо, полево и веществено ниво, не само астрално и ментално, но и на равнищата на причинния, будическия и атмически свят, а и на още по-високи нива.

ЕТО ЗАЩО Е БЕЗКАРАЙНО ИНТЕРЕСНО да се присъства на очни или други занятия в Школата, когато се разглежда как, примерно, КАУЗАЛНИЯТ МЪЖ И КАУЗАЛНАТА ЖЕНА, общуващи на нивото на причинния свят, пълнят сърцата си с Любов и умовете си с Мъдрост. Как правят това БУДИЧЕСКИЯТ МЪЖ И БУДИЧЕСКАТА ЖЕНА; АТМИЧЕСКИЯТ МЪЖ И АТМИЧЕСКАТА ЖЕНА. Какви са и какви могат да бъдат типовете взаимодействия между тях на съответните полета, за да се постигне върховната цел В ПЪЛНОТА.

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД колко манвантари боговете и ангелите са създавали МЪЖКОТО И ЖЕНСКОТО ТЯЛО – свещени форми на съществуване на самия БОГ в третото измерение в МНОЖЕСВЕНАТА Му форма, - Неговите истински ученици изпадат в дълбоко благоговение пред тях, дори само като се произнасят тия свещени думи.

ОБАЧЕ ЛЮБОПИТНИТЕ, ОГЛАШЕНИТЕ И ЗАРАЗЕНИТЕ ОТ НЕБОЖЕСТВЕНИ УЧЕНИЯ, особено ако челата им са по ниски и по-тесни от мерките за Ученичество във Вътрешната Школа, отреагирват на тази тема чрез етерни и астални представи и някои нисши ментални матрици. Така те се лишават от шанса да бъдат поканени във Вътрешните Класове от Специалния нагоре.

При разглеждането на даден абзац като цитирания, във Вътрешните класове не прескачат нито една дума, нито един предлог даже. Студентите в тях, ако дадем за пример този откъс, в още много занятия биха разглеждали какво казва достъпното им Слово Божие за Любовта и Мъдростта, по какви начини те биха могли да изпълнят сърцето и душата на човека В ПЪЛНОТА. С този предмет се занимават неуморно и всички ангели, и боговете на небето.

ЯСНОВИДЕЦЪТ И ОКУЛТИСТЪТ от Школата – именно от ТАЗИ Школа - ще разберат следващите редове от цитираната мисъл в съвършено конкретен аспект, а не само като някакво общо, художесвено сравнение. Какво значат сърце и ум „С ДЪЛБОЧИНА ТРИ САНТИМЕТРА” И С ДЪЛБОЧИНА 10 КИЛОМЕТРА? Това ПРОИЗВОЛНИ цифри ли са, дадени от Учителя ей-така, напосоки, за да подчертае грамадната разлика между светския човек и ученика на Бога?

До три сантиметра навън от вещестевното тяло на обикновения човек днес излиза ЕТЕРНОТО му тяло, „ЖИЗНЕНОТО”, както го нарича Учителят. За да можем да дишаме на Новата Земя, където вече възлизат някои, етерното ни тяло трябва да се разшири до 10 километра.

Но защо тук Учителят търси не височината или широчината, а ДЪЛБОЧИНАТА му? – Ето че всяка дума, всяко твърдение в Словото имат „звонково” покритие с Истината. Сатанинските учения провокират РАЗШИРЯВЯНЕ на етерното тяло по екватора му чрез ядене, пиене и низки страсти, но се борят със всички средства да ограничат растежа му на височина и в дълбочина. Луциферическите го изтеглят на височина, откъсвайки го от Материята, т.е. от Великата Разумна Природа – от Майката Земя. САМО БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ ТЪРСЯТ И РЕАЛИЗИРАТ ДЪЛБОЧИНАТА, тъй като разширяването на божествения свят е равномерно и едновременно на всички страни, но надолу е контактът му с вселената на Майката Божия, наречена „ясновселена”., а още по-надолу – контактът му със света на Абсолютния Дух, наречен „татвàн”. Именно затова съответните им „чакри” са ПОД КРАКАТА на човека. Значи, посоките в третото измерение са ИЗВЪНРЕДНО ВАЖНИ.

И ТАКА, РАЗМЕРИТЕ НА НОВАТА ЗЕМЯ са тъй огромни, че искат астрално и умствено тяло, проектирани в етерното, с 10 километра дълбочина. В случая дълбочината е ВОДЕЩА, тъй като Новата Земя е БОЖЕСТВЕНА, а не духовна. Както бе казано, за да можем да се родим там, след като възлезем, и да започнем да дишаме, ние трябва да имаме изработено етерно тяло с дълбочина 10 земни километра според нашите мерки, което да е изпълнено с ДЕЙСТВАЩО астрално и ДЕЙСТВАЩО умствено тяло. Това максимално проникване и изпълване на жизненото тяло от тях се реализира само чрез ИЗОБИЛЕН И ПЪЛЕН ЖИВОТ.

Първата фаза на изобилния и пълен живат ни е разкрита в молитвата на Учителя и братството преди и след хранене. Обаче има негови фази, които могат да се реализират САМО И ЕДИНСТВЕНО в божествения тандем между ЖЕНАТА И МЪЖА. Както умираме без хранене и правилно хранене, така умираме и без изпълнение на Завета на Бога „В БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ МЪЖ БЕЗ ЖЕНА НЕ МОЖЕ И ЖЕНА БЕЗ МЪЖ НЕ МОЖЕ”.

За ТРЕТАТА фаза на изобилния и пълен живот също е говорено много в беседите и лекциите на Учителя - тя касае РАЗПОЗНАВАНЕТО НА ВЕЧНО ТЕЧАЩОТО СЛОВО БОЖИЕ, ИЗУЧАВАНЕТО МУ И НЕГОВОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.

СЛЕДОВАТЕЛНО, НЕЧИСТОТО, ЧРЕЗМЕРНОТО ИЛИ НЕДОСТАТЪЧНОТО ХРАНЕНЕ е първият баласт, който ни държи към ада и към Старата Земя, Старата Вселена. Вторият е САТАНИНСКАТА трактовка и практика на опитите за тандем между мъжа и жената: привличането и съединенията им ПО ТРЪПКА, ПО ТРАДИЦИЯ И ПО СЪОБРАЖЕНИЯ.

ЛУЦИФЕРИЧЕСКИЯТ БАЛАСТ ИЛИ ПО-СКОРО „БАЛОН” Е ИЛЮЗИЯТА, че ергенството при мъжа и жената, живеещи поотделно, може да ги доведе до здраве, вечна младост, връзка с Бога, възкресение и безсмъртие. В тази светлина става още по-ясна увереността на някои езотерични психофизиолози от Бялата Ложа, че в биологическия скафандър „мъж” и биологическия скафандър „жена”, когато живеят отделно един от друг, истинско здраве, подмладяване, богопознание, съвършенство и възкресение е НЕВЪЗМОЖНО.

ИМЕННО ПО ИЗЛОЖЕНИТЕ ПРИЧИНИ И ПОРАДИ МНОГОБРОЙНИТЕ ОБЯСНЕНИЯ В БЕСЕДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ, днес можем да разберем категоричната Му директива малко преди да си замине в края на 1944 г., че „ШКОЛАТА ПРОДЪЛЖАВА ПО ДВАМА”. За повечето от традиционните и за сатанинските двойки обаче Той казва още в началните си беседи през ХХ век че „ДВАМА Е МНОГО ОПАСНО, МНОГО Е БЕЗОПАСНО”.

ОБАЧЕ ЗА ДУШИТЕ С ИСКРА БОЖИЯ И ПО-ВИСОКА ЕВОЛЮЦИЯ УЧИТЕЛЯТ Е ЯСЕН: без да се мине през сакралния брак между мъжа и жената в третото измерение чисто физически - етерно, астрално и ментално, .- няма как да ни пуснат в духовния и божествения свят, в Новата Земя и Новото Небе, където се реализира окончателно сакралният брак между духа и душата на човека.

НЕКА СЕГА ПРОЧЕТЕМ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ПОСЛЕДНИТЕ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ ОТ ЦИТИРАНАТА В НАЧАЛОТО МИСЪЛ. Да ги осмислим в светлината на поясненията, които бяха направени дотук. Със сигурност, този път те ще ни прозвучат по друг начин:

 

„Значи, мъжът и жената трябва да имат ДЪЛБОКИ умове и сърца. Само в такива сърца могат да растат и да се развиват великите божествени идеи. Само в тях може да се развива великият божествен живот.”

 

04.10.2018 г. 17,33 ч.

 

КОЙ ДРУГ ЩЕ НИ ГИ КАЖЕ ТИЯ НЕЩА?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Любовта обхваща ВСИЧКО, т.е. цялото пространство, Битието - нищо не може да избегне от нея. Вярата обхваща ВРЕМЕТО, а надеждата — РЕЗУЛТАТИТЕ, които изтичат от тези две сили. С други думи: Любовта обхваща ВЕЧНОСТТА, т.е. безкрайния живот, ВСИЧКИ възможности. В любовта няма смърт. Вярата обхваща УСЛОВИЯТА, при които този живот се развива, а надеждата осъществява РЕЗУЛТАТИТЕ. Това са процеси, които вървят последователно.”

 (1920.01.16и.Надеждата.ТОЖ.СЛО1921:52)

ДЪЛБОКАТА ОКУЛТНА ФИЛОСОФИЯ НА СЛОВОТО по всеки въпрос е океан, който не може да се изплува за един живот от един човек, от един народ или от едно човечество. Обаче, паралелно с усилията да понадигнем крайче от завесата, добре е да изучаваме и народните, духовните, църковните традиции в някои случаи. Оттам узнаваме за историческите и легендарните имена на хора, свързани с тях – ИМА какво да се научи. Например, случайно ли е, че майката на трите светици и мъченици Вяра, Надежда и Любов от Втори век се е казвала София? Може да е било случайно, може и не: Небето често диктува имена и обстоятелства в историята за поучение на вековете. Ето, може да се размислим: има ли резон, според Учението на Учителя, Любовта, Вярата и Надеждата да са родени от Мъдростта? Да, Любовта обхваща всичко, но над нея, казва Той, са Духът и Бог. Има твърдения в класиката на Словото и в Словото днес, че „Бог е Дух” и че „Бог е Мъдрост” - не само всеизвестното „Бог е Любов”. Но това са сложни философски и религиозни въпроси, засега е достатъчно само да ги набележим.

София, Вяра, Надежда и Любов (гр. αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστις, Ἐλπίς, Ἀγάπη cвета София и дъщерите й Пистис, Элпис, Агапе; лат. Fides, Spes, Caritas

ЕТО НЕЩО НАПОСОКИ ЗА ТРИТЕ ХРИСТИЯНСКИ СВЕТИЦИ И МЪЧЕНИЦИ ОТ ВТОРИ ВЕК И МАЙКА ИМ СОФИЯ, а доколко е исторически вярно и в каква степен е украсено с измислиците на мартирологията, нека всеки сам съди по интуиция:

 

https://ru.wikipedia.org/…/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%9D…

 

 

04.10.2018 г. 15,30 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ако очаквате на Бога, ще знаете, че всичко ще дойде ОТГОРЕ. Вдигнете погледа си нагоре, дето е ГОРНАТА Англия, ГОРНАТА Франция, ГОРНАТА Русия!” (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:227)

 

ТРИ БОГИНИ от Небесен Албион, Небесна Русь и небесна Транса, нарисувани от трима небесни живописци: 1830-1896.Frederic Leighton, 1964.Олег Живетин, 1748-1825.Jacques-Louis David. Посветените знаят, че когато артистът с дух и душа създава прекрасни образи, в него твори сам Бог-Отец и населява тези образи с монада. Хиляди богове, ангели и човеци чакат реда си да приемат тази монада и да се облекат в образа, създаден от някой божествен художник. А пък рисувачите, родили обикновени или адски образи, биват принудени от Съдбата да се вселят в съществата и хората, които са измислили, докато ги преобразят с живота си. Защото генните инженери от геенната огнена превръщат всички художествени образи в живи същества в ада и по наказателните планети. Ако кармата не въплъти създателите им в тях, то те ще са длъжни да се срещнат наживо със съществата и хората, които са изобразили някога като писатели или художници, и да си имат големи неприятности с тях. Същото става и с много композитори, певци, инструменталисити, диригенти и пр.: каквато музика са създали и изпълнявали приживе, такава ще слушат с векове в ада или в чистилището, докато не измислят нещо ново, съгласно със законите на Бога. Същото става и с феновете им. Изобретателите на шумни и вредни машини полудяват от шума им, давят се с хиляди години във вредностите им. Наказани са и престъпниците от хранителната промишленост, касапите, ловците, рибарите, месоядците, секачите, косачите и т.н., както и всеки, който си и помислил нещо лошо или е казал лоша дума.

 

06.10.2018 г. 06,57 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Числото 18 е число на престъпника. То е образувано от 3 X 6. В Библията се говори за числото 666, което също има отношение към престъпността.” (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:225)

И НАИСТИНА, НАЙ-НЕЩАСТНОТО, най-престъпното съчетание в небитието е комплотът на гордостта с материализма. Познаваме безброй индивидуалисти, които искат да са ДОБРЕ НА ЗЕМЯТА. Уреждат си се идеално и като име, и като приходи. ЗАТОВА, именно, изглеждат така, както изглеждат, ЗАТОВА накрая рухват тъй безнадеждно - без нито едно изключение.

Каква е дълбоката кабалистическа причина? – Тази, че 18 е двуцифреният вариант на 666. Това прокълнато число означава грехопадението на боговете, на ангелите и на подобията на човеци. Падналите богове създават сатанинските идеологии и религии, които казват: „Прав съм САМО АЗ. Само МОЯТА истина е истина, само МОЯТ Бог е Бог - всички останали са от дявола!”. Ако горделивецът е атеист, той казва: „АЗ съм си бог! Ще се въртя само около себе си, около СОБСТВЕНАТА си истина”. Ако го тресе тщеславието или властническата драма, той иска да е ЦЕНТЪР и около него да се въртят фенове. Изключително велик е, прелива от авторитарност, талант или знания, но сцената и катедрата си на друг НЕ ДАВА. Той е винаги на сцената, винаги фронтално. Ако е мошеник или гешефтар, неговото никога не се губи: обявява високи такси, времето му струва пари; на имотите, знанията, талантите и идеите си е МОНОПОЛИСТ, ТИТУЛЯР.

ВТОРАТА ШЕСТИЦА на 666 значи: „Ти си мой, завинаги мой и единствено мой! На друг няма да те дам НИКОГА – само през трупа ми!” Грехопадението на ангелите. И наистина, тия техни думички за трупа им се осъществяват на дело - изгонват ги от рая, стават СМЪРТНИ. Преди това се разболяват, погрозняват, остаряват безнадеждно и виждат ясно теориите си само на старини, когато се погледнат в огледалото.

ТРЕТАТА ШЕСТИЦА В ПРОКЪЛНАТОТО ЧИСЛО 666 ЗНАЧИ: „Сърцето ми си е САМО МОЕ и ще разполагам с него КАКТО НАМЕРЯ ЗА ДОБРЕ. Ще го дам комуто си искам, даже ще умра за него, но САМО ТОЙ ще бъде и никой друг. НЯМА друг; да го дам за Общото, по Високия Идеал или на някакъв си несъществуващ или съществуващ бог – НИКОГА!”

НЕ СЛУЧАЙНО АРКАН 18 В ТАРОТО Е ЛУНАТА – ИЛЮЗИЯТА. Зомбирани от страха за материалното, вторачени в обекта и илюзиите, ние на реки и ниагари се вливаме в Смъртта. Този аркан има и положително влияние, но това е тема за друг разговор.

 

ОЩЕ ОТ УЧИТЕЛЯ: „Числото 666 е число на човека на греха. Това число трябва да се превърне в 999, за да може човек да излезе от греха. (12 февруари 1930, „Съчетания на числата”) : : „Числото 18 е едно нещастно число. 18 е ДИСХАРМОНИЧНО съчетание на едно и осем” (15.IV.1932, „Живи числа”) : : „Ако ги жените на 18 години е голямо нещастие, понеже числото 18 е число на ЗЕМЯТА.” (12 октомври 1941, „Истинската лоза”)

 

 

06.10.2018 г. 05,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: – Още много неща има да ви кажа, но сега ще мълча, ДРУГ ще ви ги каже.?” (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:225)

 

ВЕЛИКИЯТ УЧИТЕЛ, за разлика от смъртните, има доблестта и силата да замълчи, за да проговори вместо Него някой друг, способен да изнесе нещата, за които е говорил или замълчал сам Бог. Затова, именно, смирените - съработниците на Бога - могат да бъдат първи на сцената, когато се наложи, но повече седят на последния чин и записват. Затова, именно, те изглеждат малко по-различно от търговците, надутите и проспериращите.

 

 

04.10.2018 г. 05,33 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: "– Как да любим душата си? – Когато направите опит да се примирите с всички хора. ТОВА значи да мислите доброто на вашата душа! Не сте ли изпитвали желание да се жертвате за вашия ближен?” (1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:225)

 

АКАДЕМИЦИ, ЛЕКТОРИ, ИЗДАТЕЛИ, САМОЧУВСТВИЯ, САМОМНЕНИЯ, ВСИЧКО ЗНАЕЩИ с много клиенти и фенове... Кой слезе от сцената заради някой друг? Кой прости на разномислещия и престана да говори зад гърба му? Кой сне новата си книга от печат, за да пусне книгата на друг? Кой млъкна? Кой пусна човека си на свобода? Кой излезе от топлата си квартира, за да я даде на някоя нещастна майка? Кой се отказа от чужди пари и наследства, от наема или десятъка, който получава, от дълга на някого, от тлъстата си депутатска или „братска” заплата?

 

 

06.10.2018 г. 17,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „И тъй, приложете надеждата в живота си. В надеждата няма меланхолия, скръб, отчаяние. В нея има само радост и веселие. По ТОВА се познава този божествен принцип.”

(1920.01.16и.Надеждата.ТОЖ.СЛО1921:72)

 

06.10.2018 г. 16,37 ч.

 

„С благодарност - от профила на Маргарита (с малко промени). И с припомняне на едни думи от Лао Цзе: "САМО БИСЕРЪТ МОЖЕ ДА РАЗПОЗНАЕ БИСЕР".

 

Учителят: „ЕДИН човек не може да оправи света. И когато казва някой: "Аз ще оправя света", той не разбира закона. Трябва всякога двама, четирима, шестима, осмина и т.н. Двойки, само двойки трябват!/.../. ДВОЙКИТЕ са законите на съграждането. Тези двойки са в стълкновение с единиците. Турете към тях една единица - ще имате тройки, които след това ще станат на 4 и т.н. - ПОСТОЯННО ЩЕ ПРОГРЕСИРАТЕ.” (Том „Сила и живот”-3:17)

 

 

06.10.2018 г. 15,09 ч.

 

КАКТО НА НЕБЕТО, ТАКА И НА ЗЕМЯТА

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Вие трябва да живеете на земята, да бъдете здрави, щастливи и блажени. /.../ Няма по-велико изкуство на земята от това - да се научиш как да живееш. ТОВА трябва да научим! /.../ Ако вие се освободите и влезете в свободата на божествения живот, ще научите всичко.”

(1920.01.16и.Надеждата.ТОЖ.СЛО1921:70-71)

 

...С ТАЗИ РАЗЛИКА В СРАВНЕНИЕ С КАРТИНАТА, че хората и ангелите на небето не ползват ръкотворни неща. Даже и музикални инструменти. Ако в някоя цивилизация се обличат в дървени сандъци, художниците й ще изобразят в сандъци и ангелите, и боговете, и самия Господ-Бог.

 

 

06.10.2018 г. 10,09 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Имам четири дъщери, с най-голям труд ги изучих, а после ми казваха, че съм глупава, проста... - Да, докато ги /издържах/, добра бях, а после станах глупава”. ТОВА са съвременните дъщери! Те са дъщери на безнадеждието.”

(1920.01.16и.Надеждата.ТОЖ.СЛО1921:65)

На документалната фотография: Марлене Дидтрих на колене пред Константин Паустовски на един негов последен юбилей. Била е потресена от един негов разказ за млада жена-интелектуалка, която с десетилетиия не била посетила нито веднъж майка си на село, защото е била много заета. Най-после се наканила, отишла, и я заварила току-що умряла, последните и думи са били за дъщеря й, със сълзи на очи.

 

По телевизията бяхме свидетели на едно интервю наживо след голямо земетресение в Америка. Видяхме с очите си нещо чудовищно - едно чудовище във формата на млада жена. Журналистката я попита какви чувства е изпитала, когато е разбрала, че родителите й са затрупани. „Изпитах ужас! Сега вече няма да има на кого да разчитам...”

 

06.10.2018 г. 08,35 ч.

 

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ИМА НЕМАЛКО ХОРА С ДУХОВНИ ИНТЕРЕСИ, които не работят с пот на челото, ДРУГИ ги хранят, спят след изгрев слънце, заспиват вечер късно, тъпчат се  с какво ли не, сърцето им не тупа силно и е потънало в жълта лой. Надуват престъпно не само себе си, но и децата си. Всички хирурзи ежедневно оперират мързеливци с жълта сланина от обездвижване и пикочна киселина, образувана от термично убитите „храни”.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Аз не съм против яденето. ТРЯБВА да се яде, но нито много, нито малко. Казвам: човек, който иска да живее с надежда, трябва ДА НЕ ЯДЕ МНОГО, ДА НЕ ПРЕЯЖДА. Някой път хапнеш малко, казваш: „Защо не си доядох?...” Но като хапнеш повече, чувстваш отвращение. Законът на надеждата кара майките да говорят на децата си: „Яж, мама, яж!...” Но детето после се разваля. Казвам: от много надяване, от много обличане, детето ти най-после заболява. МАЛКО храна давайте на вашите деца! МАЛКОТО се благославя в природата. Многото, пресищането в света — това е един ГРЯХ.” (1920.01.16и.Надеждата.ТОЖ.СЛО1921:62)

 

 

06.10.2018 г. 07,48 ч.

 

ДА Е ПЪЛЕН С ЧУВСТВА, ДА ПРИЗНАВА ТЯЛОТО СИ, ДА НЕ ОБИЧА САМО НА ДУМИ.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „На първо място, човек трябва да има дух, мисъл, душа; ДА Е ПЪЛЕН С ЧУВСТВА, ДА ВЛИЗА В ПОЛОЖЕНИЕТО НА ВСЯКО СЪЩЕСТВО. Всеки човек има живот в себе си, който може да се проявява в неговото тяло, защото на земята живот без тяло не може да се прояви. Как ще докаже някой, че в него има любов - дали само със сладките си думи? /.../ И тъй, за да проявим своята любов на земята, НЕОБХОДИМО Е ДА ДАДЕМ ОТ НЕЯ НА ОНЕЗИ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ЛЮБОВ.” (1920.01.16и.Надеждата.ТОЖ.СЛО1921:59-60)

 

ИНТЕРЕСНО Е ДА РАЗПИТВАМЕ ЯСНОВИДЦИТЕ КАКВО ВИЖДАТ, когато някой порочен човек със зло сърце прочете такава мисъл не в беседите, а цитирана от някого, когото мрази, не го одобрява. Има такива хора, мислещи себе си за чисти, праведни, много идейни и свързани с Бога, обаче в сърцето си таят нужда от омраза, нечисти представи. Видят ли, чуят ли думата „любов” от страна на този, когото ненавиждат, те моментално си предтавят, че той е порочен и че говори за безнравствени работи, иска да „съблазнява”. От една страна ги гори честолюбието и гордостта им, от друга – омразата: необходимостта да унижат някого и да говорят лошо за него. Най-миризлива и неприятна обаче е аурата на тия, които не познават лично някого, не усещат благоуханието му, не са видели добродетелите му, не знаят какво мисли БОГ за него, не възлизат нощем горе в Школата и не виждат живота му в акашовите филми, а се поддават на клевети и клюки за него. На тях и тялото им мирише лошо, в очите им няма благост и любов, а студ, омраза, неодобрение. По предмета „Не съдете, за да не бъдете съдени”, „Потърсете поне една добродетел у някого” и „Прощавайте 77 пъти по 7 НА ДЕН”, някои от тях се провалят за цял живот. Ако не се покаят и не поискат прошка от Бога и от тези, които са обидили в мисълта си и с думите си, ГОСПОД НЕ ИСКА ДА ГИ ПОГЛЕДНЕ.

 

 

06.10.2018 г. 16,00 ч.

 

....................................

...Для блага ближнего живи, \ Свой гений подчиняя чувству \ ВСЕОБНИМАЮЩЕЙ ЛЮБВИ. (Николай Некрасов)

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ако схващате Бога като ВСЕОБЕМНА ЛЮБОВ, в която животът може да се прояви, Той ще ви въздигне. Бих желал всички, които слушате за надеждата, да излезете оттук радостни. Имате ли радост, всичко добро е у вас. /.../ Затова бих желал, каквото и да правите, да пеете. Стари, млади, пейте!” (1920.01.16и.Надеждата.ТОЖ.СЛО1921:70-71)

 

 

06.10.2018 г. 09,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „В този свят има стари, има богати хора. Сегашните деца казват: „Е, да стана като дяда си!...” Младите моми искат да станат като бабите си. - Никакви баби, никакви дядовци не ви трябват! Глупаво нещо е да бъдеш като тях. /.../ Ние разбираме под “стар човек” онзи, който е изкуфял. Утре казват за него: "Е, този дъртак! ” (1920.01.16и.Надеждата.ТОЖ.СЛО1921:62)

И ТЕ са мислители, е ТЕ са възпитатели – твърдо искат да станем като тях..

 

 

07.10.2018 г. 21,50 ч.

 

КАРТИНАТА ИЗОБРАЗЯВА МОЙСЕЙ НА ВЪРХА НА ПЛАНИНАТА. Това се е случило преди 17 века, но сега се очаква нещо още по-величествено, за което говори тук УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ:

„Христос казва: „Аз съм Добрият Пастир."- Обърнете се всички към Добрия Пастир, към Бога! Така ще се образува една велика бойна канара, от нищо несъкрушима. Казано е: „Ще изпратя Духа си." - Тогава хиляди реки ще потекат! Това значи - хиляди духовни хора ще служат на Бога. Ето защо, като се върнете по домовете си, обещайте пред себе си, че ще служите НА БОГА. Кажеш ли веднъж, ЩЕ ИЗДЪРЖАШ – никаква измяна не се позволява! – „Слаб човек съм.”.. – Аз не вярвам в слаби хора. Който служи на Бога, не може да бъде слаб! Живият Господ ще заговори! Хиляди хора ще започнат да се стичат отвсякъде. Учени, философи, професори, лекари ще изменят убежденията си и ще започнат да се смекчават.”

(1920.01.018н.доп.Добрият пастир.ДВГ.С46:237)

 

ПРОЦЕСЪТ Е ЗАПОЧНАЛ. Сигурно говори за далечно бъдеще, но от известно време процесът е лавинообразен. Такова нещо допреди 20-ина години нямаше. Сега всеки втори човек с интелигентна физиономия по улицата или в транспорта говори за Бог, душа, безсмъртие, телепатия, зодии и т.н. Даже и учените са на тази вълна; само изключително простите си остават атеисти, скептици, материалисти.

 

 

07.10.2018 г. 21,01 ч.

 

ОТНОВО ЗА ЧОВЕКОПОДОБНИТЕ И ЗА ЧОВЕЦИТЕ:

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Днес момата не дава на момъка да я целуне, докато не й обещае нещо. Щом обещае да й купи рокля, златен часовник, обувки, тя казва: „Можеш да ме целунеш...” - Това не е божествена целувка. Целият свят страда от такива целувки! Така не се живее! /НО ИМА И ДРУГИ СЛУЧАИ/: Когато двама млади седнат в гората и се любуват, целият свят е хубав за тях. Те обещават, че ще живеят според законите на Бога. Като ги види баща им, набие ги... На другия ден те пак се срещат - ГЕРОИ са те! Аз не говоря за вашите целувки, които са сенки на живота. Аз говоря за такава целувка, в която умът и сърцето се съединяват; после духът и душата се съединяват. Най-после иде БОГ - и дава своето съгласие. ТОГАВА ЦЯЛОТО НЕБЕ СЕ РАДВА.”

(1920.01.018н.доп.Добрият пастир.ДВГ.С46:237)

 

ИМА МИГОВЕ В ЖИВОТА, КАЗВА УЧИТЕЛЯТ, КОГАТО ЦЯЛОТО НЕБЕ СПИРА ЗА МИГ РАБОТАТАТА СИ – ВСИЧКИ СЪЩЕСТВА В ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА, - ЗА ДА СЕ НАСЛАДЯТ НА ТОЗИ МИГ И ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В НЕГО.

 

 

07.10.2018 г. 18,28 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: "Тялото на човека е съставено от милиарди души, събрани нàедно. Те са разумни същества и не можем да пренебрегнем тяхната воля, тяхното мнение." (28 декември 1920 , "Три закона")

ХЕЙ! Познаваш ли душата и учението на Луиз Хей?... Знаеш ли какво означава името "Луиз"? - Трябва да има и воини на светлината, които да са известни на цял свят. : : Луиз Хей: "Тялото пряко отразява нашите убеждения!"

Тялото, както и всичко останало в живота ни – не е нещо друго, а пряко отражение на нашите убеждения. Нашето тяло винаги ни говори – ако намерим време да го послушаме… Всяка клетка в тялото реагира на всяка наша мисъл и всяка дума.

Начинът ни мислене и думите ни определят поведението на тялото. Човек с тъжно лице определено има тъжни мисли. В това отношение са интересни лицата на възрастните хора. Те са пряко отражение на техния начин на мислене през целия им живот. А как ли ще изглеждате, когато остареете?

Тук представям пълен списък на метафизичните диагнози и ментални причини за много заболявания. Това е вярно около 90-95%.

Главата представлява нас самите. Това е, което показваме на света. Нас ни познават по главата. Когато нещо не е наред с главата, това означава, че нещо не е наред с нас.

Косите са сила. Когато сме много уплашени, ние създаваме "стоманен колан", който обикновено започва в раменните мускули, а върви към главата, а понякога и към очите. Косата расте през космения фоликул.

Когато ние създаваме голямо напрежение в черепа, тези фоликули автоматично се затварят и косата започва да умира и да пада. Ако напрежението е постоянно и черепът не се отпуска, косата спира да расте. Резултатът – плешива глава. Жените започнаха да оплешивяват, когато навлязоха в "деловия" мъжки свят.

Ние, разбира се, това не винаги забелязваме, тъй като много перуки изглеждат напълно естествени.

Ушите. Те са символ на способността да слушаме и чуваме. Когато човек има проблеми с ушите, това означава, че в живота му има нещо, което той отказва да чуе. Болка в ушите е пример за най-висшето раздразнение по отношение на това, което чувате.

Децата често имат болки в ушите. Те, бедните, трябва да слушат у дома неща, които не искат да чуват. Да изразява гнева си на детето е забранено, и поради това на практика не може да промени нищо, а тази невъзможност води до болки в ушите.

Глухотата е дълго – може би продължаващо през целия живот – нежелание да се слуша някой. Обърнете внимание: обикновено ние виждаме партньор със слухов апарат, а другият говори без да се спира…

Очите говорят за възможността да се вижда. Когато имаме проблеми с очите, това обикновено означава, че ние отказваме да видим нещо – или в себе си или в живота ни. Когато видя малки деца с очила, аз знам, че нещо не е наред у дома им, те буквално отказват да видят нещо. Ако те не могат да променят ситуацията, буквално разсейват зрението си, така че очите им да загубят способността да виждат ясно.

Главоболие се случва, когато ние се чувстваме непълноценни. Следващия път, когато имате главоболие, спрете за момент и се запитайте, къде се чувствате унизени и защо. Простете на себе си, нека това чувство си отиде и главоболието ви ще изчезне от само себе си.

Мигрени си създваат хора, които искат да бъдат перфектни, както и тези, у които са се натрупали много раздразнения в този живот.

Шията е капацитетът за гъвкаво мислене, способността да се вижда от другата страна на въпроса и да разбере гледната точка на другия човек. Когато имаме проблеми с шията, това означава, че ние сме упорити и отказва да бъдем по-гъвкави.

Гърлото е нашата способност да се застъпим за себе си, да помолим за това, което искаме. Проблеми в гърлото възникват от чувството, че ние "нямаме право" и чувство за малоценност.

Възпалено гърло – това е постоянно раздразнение. Ако се придружава от простуда, означава и объркване. Ларингит обикновено означава, че ние сме толкова зли, че буквално не можем да говорим.

Гърлото освен това е място в тялото, където е концентрирана цялата ни творческа енергия. Когато ние се противопоставяме на промяна, често имаме проблеми с гърлото си.

Обърнете внимание, че ние понякога започваме да кашляме без причина. Или някой друг започва да кашля. Какво се казва в този момент? На какво реагираме? Може би това е упоритост, съпротива или индикация, че ние сме в процес на промяна?

Гърбът е система за опора. Проблеми в него показват, че чувствате липса на подкрепа. Твърде често ние мислим, че ние сме подкрепяни от семейството и приятелите си. В действителност, това е подкрепата на вселената и на самия живот.

Проблеми с горната част на гърба – сигнал за липса на емоционална подкрепа: "Съпругът ми (любовник, приятел) не ме разбира и не ме подкрепя." Средната част на гърба има пряко отношение към вината.

Страхувате ли се от това, което е зад вас или криете нещо там? Имате ли усещането, че някой ви е ударил в гърба? Притеснявате ли се непрекъснато за парите си? Това може да бъде източник на проблеми в долната част на гърба.

Белите дробове – способност да се приема и дава живот. Белодробни проблеми обикновено възникват поради нашето нежелание или страх да живеем пълноценен живот, или от факта, че ние вярваме, че нямаме право да живеем пълноценно. Тези, които пушат много, обикновено отричат живота. Те крият зад маската на дима своята малоценност.

Гърди – олицетворение на майчинството. Когато има проблеми с гърдите това означава, че ние буквално задушаваме с вниманието си друг човек, вещ или ситуация. Ако има рак на гърдата, това е натрупано негодувание или гняв. Освободете се от страха и знайте, че у всеки от нас е активен и работи разумът на Вселената.

Сърцето, разбира се, символизира любовта, а кръвта – радостта. Когато в живота ни няма любов и радост, сърцето буквално се свива и става студено. В резултат на това кръвта започва да тече бавно и ние постепенно вървим към анемия, съдова склероза, инфаркт.

Ние понякога сме толкова оплетени в драмата на живота, която си създаваме, че не забелязваме радостта, която ни заобикаля. Златно сърце, студено сърце, черно сърце, любящо сърце – какво е сърцето ви?

Стомахът преработва и смила всички нови идеи и ситуации. А какво и кого вие можете да „смилате“? Когато имаме проблеми с стомаха, това обикновено означава, че ние не знаем как да асимилиране нова житейска ситуация. Ние сме уплашени.

Стомашна язва – това не е нещо повече от страх, чувство, че не сме достатъчно добри или пълноценни. Ние се страхуваме, че не сме достатъчно добри за родители, шефове, учители и т.н. Ние буквално не можем да преглътнем факта какво представляваме. Стараем се да угодим на другите. Отговорът на този проблем е – любов.

Камъни в жлъчката представляват натрупани горчиви мисли, както и гордостта, която не позволява да се отървете от тях. Опитайте следното упражнение: постоянно си казвайте: "Аз съм щастлив да се освободя от миналото си. Животът е прекрасен и аз също".

Проблеми с пикочния мехур, ануса, половите органи се дължат на изкривени представи за нашите органи и функциите, които изпълняват. Всеки орган на тялото ни – това е голямо отражение на самия живот! Ние не мислим, че животът е мръсен и грешен. Защо толкова мислим за гениталиите?

Анусът е толкова красив, колкото и ушите. Без ануса ние не бихме били в състояние да се отървем от токсините и ще умрем много бързо. Всяка част от тялото ни и всяка функция, която тя изпълнява, е нормална, естествена и красива. Нашите полови органи са създадени за удоволствие. Да се отрича този факт – е начин да се създава болка и наказание. Сексът е прекрасен и е напълно нормално да се прави секс, както яденето и пиенето.

Яйчниците са творческата енергия. Проблемите с тях са неизразени творчески възможности. Краката ни носят през целия живот. Проблеми с краката показват страх или нежелание да се движим напред, да се движим в определена посока. Нежеланието да действаме често се проявява в сериозни проблеми с краката си. Разширените вени – или дом или работа, които мразите.

Нещастните случаи въобще не са "случаи". Както всичко останало в живота ни, ние сами ги създаваме. Никога не си казвайте: "Искам с мен да стане злополука." Ние просто създаваме система от интелектуални убеждения, които могат да привлекат нещастен случай. С някои от нас винаги се случва нещо, а други живеят цял живот без драскотина.

Нещастните случаи са израз на гняв и негодувание. Те са израз на безнадеждност и пълна липса на свобода човек да изразява чувствата си. Нещастен случай – това също е бунт срещу властта. Ние сме толкова ядосани, че искаме да ударим някой, но вместо това, се удряме сами.

Когато сме ядосани на себе си, се чувстваме виновни, когато буквално си търсим сами наказание, то идва под формата на нещастен случай. На пръв поглед, ние сме само жертви на невинна на злополука. Инцидентът ни позволява да помолим за помощ и съчувствие другите.

Да ни лекуват раната и да се грижат за нас. Често ние сме принудени да лежим в леглото, понякога в продължение на дълъг период от време. И ние стенем от болка. С болката нашето тяло ни подсказва нещо, над което трябва да работим. Силата на болката показва колко силно сме искали да се накажем.

Ревматизъм – заболяване, придобито от постоянна критика към себе си и другите. Хората с ревматизъм обикновено привличат хора, които постоянно ги критикуват. Това е така, защото според техните собствени убеждения, трябва да критикуват другите. Имат проклятие – това е тяхното желание постоянно да са "съвършени", с всякакви хора и във всяка ситуация. Тяхната тежест е наистина непоносима.

Астма. На човек с астма изглежда му се струва, че не разполага с правото да диша. Децата с астма – това, като правило, са деца с високо развита съвест. Те винаги поемат вината върху себе си. Понякога помага да се промени мястото на пребиваване, особено ако семейството не излиза с тях. Обикновено децата с астма се възстановят.

Рак – болест, причинена от дълбоко натрупани обиди, които буквално започват да изяждат тялото. В детството се случва нещо, което пречи на нашата вяра в живота. Този случай никога не се забравя, и човек живее с чувство на огромно самосъжаление.

Трудно е понякога да има дълга, сериозна връзка. Животът на такъв човек се състои от безкрайно чувство на неудовлетвореност. Чувството на отчаяние и безнадеждност преобладава в съзнанието му, той лесно обвинява другите за своите проблеми.

Хората, страдащи от рак, са много самокритични. Както се убедих от собствения си опит, придобиването на способността да обичаш себе си и да се приемаш какъвто си, лекува рака.

Наднорменото тегло – това е само необходимост от защита. Ние търсим защита от болката, критиката, сексуалността, обиди и т.н. Богата селекция, нали? Никога не съм била дебела, но от собствения си опит знам, че когато се чувствам несигурна, аз натрупвам мазнини автоматично, няколко килограма. Когато заплахата изчезне, наднорменото тегло също изчезва.

Болката от всякакъв произход, по мое мнение – е доказателства за вина. А вината винаги търси наказание, което от своя страна, създава болка. Хроничната болка възниква от хронично чувство за вина, което е толкова дълбоко вътре в нас, че ние често дори не знаем за него. Вината е чувство безполезно. Това чувство никога за нищо не помага, то не е в състояние да промени ситуацията. Така че се освободете от затвора.

Операция (всякаква). Намесата на хирурга е необходима, например, при наранявания на ръцете, краката, така че хората да могат да се фокусират върху възстановяването и върху това, случката да не се повтори отново. В медицината днес има много добри лекари, които напълно са се посветили да помагат на хората. Все повече и повече лекари започват да лекуват, като използват холистични методи.

И все пак повечето от нашите лекари не искат да се справят с причините за болестта, а лекуват само симптомите и последствията. Те правят това по два начина: или тровят с лекарства или режат. Хирурзите само режат и ако отидете на хирург, той със сигурност ще препоръча операция. Ако нямате друг избор, съгласете се, така че да можете бързо да се възстановите без усложнения.

Туморите са фалшиви израстъци. В мидата попада една малка песъчинка и тя започва да изгражда около нея твърда и блестяща обвивка, за да се защити сама. Ние наричаме песъчинката перла и се възхищаваме на нейната красота.

Ние, като мидите, поглъщаме поток от обиди и живеем с тях, докато се превърнат в тумор. Аз наричам това "прожекция на стар филм." Убедена съм, че тумори при жените в матката, яйчниците и т.н. са от това, че те поемат емоционалната болка, която се появява в резултат на въздействие върху тяхната женственост, и я носят със себе си през целия си живот, докато се появи тумор.

Аз го наричам така: "Той ме обиди много." Въпросът не е в това, какво случва с нас в този живот, а как реагираме на него. Ние, без изключение, на 100% носим отговорност за всичко, което се случва с нас.

Луиз Хей

 

Източник: drugitenovini.com

 

 

07.10.2018 г. 17,07 ч.

 

„НЕ МИ ОТНЕМАЙ ТОВА, КОЕТО НЕ МОЖЕШ ДА МИ ДАДЕШ!” – Великата реплика на Диоген към Александър Македонски е тотален ключ за всички нас, когато някой ни засенчва слънцето. Само физическото слънце на небето ли е източник на живот? Ако нямаше Свобода и Любов, щеше ли да има физически слънца, галактики, вселени, Господ, Бог?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ако е въпрос за истински човеци, де са те? И Диоген на времето си ги търсеше със запалена свещ - дано ги намери... Де са ония хора, които побеждават със своята ВОЛЯ? Аз не търся силни хора от миналото, но СЕГА искам да ги видя! Ако ДНЕС си добър, И В БЪДЕЩЕ ще си добър. – „Ще стана добър...” – Защо не си добър СЕГА? Ако В БЪДЕЩЕ ще станеш добър, и ДНЕС можеш да бъдеш такъв. СЕГАШНИЯТ момент гради и създава. Сам Бог гради и създава В НАСТОЯЩЕТО, а не в миналото или бъдещето. Аз бих желал да върша Божията воля във ВСЕКИ даден момент – НИЩО ПОВЕЧЕ НЕ ЖЕЛАЯ!” (1920.01.018н.доп.Добрият пастир.ДВГ.С46:232)

 

ГОВОРИХМЕ ЗА БРОЯЧИ НА НЕБЕТО И НА ЗЕМЯТА... Не знаем ли, че има и броячи на ОТЛАГАНЕТО”. Отлатането на чистия живот, ОТЛАГАНЕТО на работата за Бога, ОТЛАГАНЕТО на ИСТИНСКОТО щастие и ИСТИНСКИТЕ срещи и приятелства? Като ги отлагаме с години, Бог отлага изпълнението на другите ни желания С ВЕКОВЕ.

 

 

07.10.2018 г. 16,33 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Човек и като религиозен, и като духовен може да бъде добър или лош, да му липсва нещо. Само когато стане БОЖЕСТВЕНЕН, човек се свързва с Бога. За него се казва, че е създаден по образ и подобие Божие. /.../ „Бог да ни помогне!” – Щом искате Бог да ви помогне, научихте ли Неговия велик закон на Любовта? Оня, който не е показал милост, и спрямо него Бог не може да покаже милост. Ако ние имаме любов, и към нас хората ще бъдат милостиви."

(1920.01.018н.доп.Добрият пастир.ДВГ.С46:231)

АБСОЛЮТНО ВИНАГИ НАД НАС Е ИМАЛО, ИМА И ЩЕ ИМА ДИРЕКТНА ЗАКРИЛА ОТ БОГА и от човеците, които са образ и подобие на Бога, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗБОРИТЕ, КОЙТО ПРАВИМ В ЖИВОТА СИ, от милосърдието, което проявяваме. От тия избори зависят и здравето ни, и младостта ни, и щастието и блаженствата ни, които са ни определени, и които имаме силата да сътворяваме И КОГАТО НЕ СА НИ ОПРЕДЕЛЕНИ. Бог ни се радва И НА ТОВА.

 

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: „Питам: на кого искате да угаждате? – „На обществото...” – На кое общество?”

 

07.10.2018 г. 08,25 ч.

 

ОЩЕ ЕДНА ОТ ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ МИСЛИ В СЛОВОТО - от тия, които могат да съкратят еволюцията с 25 хиляди години на всеки, която би ги разбрал и приложил правилно. Как се прави добро по физически или религиозен начин? Как по духовен и как - по божествен? В кои случаи нямаше да има Свето Семейство в историята и действителността? Може ли Докосването да бъде божествено - и какво се ражда от това?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Религията е само ЕДНА ТРЕТА от Истината. Значи, религиозните познават само една трета от Истината. Следователно, не им се сърдете, когато правят погрешки. – Ти духовен ли си? – Духовните познават ДВЕ ТРЕТИ от Истината – и на тях липсва нещо. – Ти божествен човек ли си? – Божествените хора познават ЦЯЛАТА ИСТИНА, Т.Е. ТРИ ТРЕТИ ОТ НЕЯ. Ето защо, за да познае човек Истината, трябва да бъде едновременно и религиозен, и духовен, и божествен. /.../ Истинският човек включва И ТРИТЕ ПРОЯВИ НА ЖИВОТА: ФИЗИЧЕСКИТЕ, ДУХОВНИТЕ И БОЖЕСТВЕНИТЕ. Физическият живот има отношение към формите, т.е. към религията; духовният живот има отношение към съдържанието, т.е. към чувствата, а божественият живот – към смисъла на нещата, към Любовта.” (1920.01.018н.доп.Добрият пастир.ДВГ.С46:228)

КЪМ ТОВА ФУНДАМЕНТАЛНО ТВЪРДЕНИЕ Учителят дава три примера за разяснение как конкретно правят добрини много религиозни хора, как прави добро духовният и как – божественият човек. Религиозният обикновено НЕ КАНИ ЗАКЪСАЛИЯ В ДОМА СИ – прави му добро навън И ГО ОТПРАЩА. Но духовният и божественият НИ КАНЯТ В ДОМА СИ. Какво значи „ДОМ” в символогията на Учителя и в общата симвология на народите, това също е от основно значение, за да разберем правилно този пример. Казано астрологически, много от слънчевите типове и юпитерианците правят добро от дистанция или НАВЪН - те не пускат всекиго в душата си, в дома си. Същото важи и за уранианците, нептунианците, плутонианците и пр. Слънцето, всъщност, е най-вътрешната „планета”, но облива с лъчите си цялата слънчева система и още по-надалече, така че то може да прави добрини и по-трите начина. Луната също може по външен начин, защото се движи наполовина извън орбитата на земята, но МОЖЕ И ПО ИНТИМЕН, САКРАЛЕН, ВЪТРЕШЕН НАЧИН. Без нея няма как да има сродна душа, сродни души, интимен живот, деца, свети семейства. Този, който не е в аурата ни нощем, никога и по-никой начин не може да проникне във вселените на Майката Божия, а те са необятни. Колцина са разбрали най-съкровения смисъл на Тайната Вечеря – защо е ТАЙНА и защо е точно ВЕЧЕРЯ, а не среща през деня? Защо ТАЙНАТА е едно абсолютно условие в този случай? Каква е мистерията на ДОКОСВАНЕТО - на ФИЗИЧЕСКОТО докосване до БОЖЕСТВЕТВЕНОТО в живота на Исуса и спасителството на душите? А има и вселени на „Меркурий”, вселени на „Венера” – пак вътрешни, сакрални, интимни вселени на СВЕТАЯ СВЕТИХ на живота. Там не може да се допусне всеки.

Какво значи да помогнем на човека БИТОВО И ФИЗИЧЕСКИ, какво значи да го нахраним С ЧУВСТВА и какво - С ЛЮБОВ? Значи, чувствата и Любовта се различават. По какво?

В кои случаи и трите вида добрини са С УМИСЪЛ и в кои – АБСОЛЮТНО БЕЗКОРИСТНИ И ЧИСТИ В ОЧИТЕ НА БОГА?

– ЕТО ДВА-ТРИ ОСНОВОПОЛАГАЩИ И ДУШЕСПАСИТЕЛНИ, ЖИВОТОСПАСИТЕЛНИ ВЪПРОСА, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ САМО ОТ НЯКОЛКО РЕДА В СЛОВОТО БОЖИЕ.

А ЕТО И ЧАСТ ОТ ЕДИН ТЕКСТ от 1999 г. СЪС ЗАГЛАВИЕ "ДОКОСВАНЕ И МЕКОТА":

 

"Когато един дух в човешка форма, съдържащ искра Божия, достигне до тайната на Избора и До­косването и съумее да я съчетае с тайната на Нев­каменяването, той е постигнал целта на човеш­ката, ангелската и божествената еволюция и е стигнал до синволюцията. Това е етап над учени­чеството и над възкресението, като най-високо посвещение в духовната вселена. Синволюционното разпадане на обвивките до искра Божия, което става в един миг, е първото пос­вещение от вътрешната област на Пентаграма, ко­ето е посвещение на Учители. То е символизирано с един от елементите в центъра на Пентаграма. То е непостижимо даже и за ученици от Пето посвеще­ние, които са завършили човешкото и духовното си развитие и са възкръснали от мъртвите – т.е. от хората, които все още пречат на любовта, макар и да са възкръснали. Възкръсналият още не е стигнал до синволюци­ята, защото има да постига още нещо: тайната на това, кого да докосваме и кого да не докосваме. Фи­зическото докосване до Учителя и апостолите Му, когато са на Земята, е метод и импулс още на ни­вото на Второто посвещение – Смирението. Смире­ният се отрича от всичко и всички, с които е бил об­вързан до този момент, и копнее за физическо докос­ване и обмяна и за физически, братски живот с Учи­теля и апостолите. За него вече няма друг живот – всички мостове са отрязани! Горделивият, тщеслав­ният, користният или страхливият не смее да пре­късне тези мостове, за да може да се връща към ония, които го славят или подсигуряват или от ко­ито се страхува и им се чувства длъжен. Смиреният от планината Морея принася "сина" си в жертва жива, богоугодна, както Авраама, защото за него няма цър­ква, наука, изкуство, дейност или привързаност из­вън Учителя и сродните души. (Илюстрирано от образа на Христа на върха на пентаграма – ІІ-то Посвещение.) В някои школи на Всемирното Братство до­сега, за възпламеняване на Втория лъч изискването беше да напуснеш близките си и света завинаги. Днес обаче това се счита за фасулска работа – най-лесното за един нормален духовен човек. По-труд­ното е да ОСТАНЕШ в света, да му служиш, и то добре, но да си ИЗВЪН света. По този повод ви казах някога, че аз искам от учениците си само свободното им време. Ако някой сам си определя свободното време - да бъде изцяло свободно и да разполага с него както му хрумне, а ДРУГИ да го хранят, - той не е мой уче­ник. Ако някой е вече освободен, но истински, а не защото си фантазира или от мързел, но се за­робва да бъде несвободен, за да храни немои – също не е мой ученик или скоро ще излезе от Школата. Несвободните от светски и семейни задължения обикновено са мои ученици или имат най-големия шанс да станат такива. Ако обаче разрешат някому да им държи сметка и му дават отчет къде са били и какво са правили в личното си свободно време, дори и да са влезли в Школата, много скоро ще излязат. Най-високият морал на ученика е да не дава от­чет пред неотчетени в тефтера на Господа. Замалко се върнах към Второто Посвещение на ученика, което прилича външно на Първото Посве­щение в света на Учителите. И в двата случая раз­ковничето е докосването, което първо започва с раз­познаване и избор. И в двата случая се приключва веднъж завинаги със свинската всеядност и морал: да ядеш гнили ябълки и да позволяваш на гнили хора да се докосват до теб. Но в синволюцията, за която ви говоря сега, има и нещо допълнително - от ранга на божествения свят. Там трябва да се постигне втората част на формулата – МЕКОТАТА, НЕВКАМЕНЯВАНЕТО. Всеки чо­век или дух, всеки ангел, божество и дори окултен ученик - до последната степен на пентагралното съ­вършенство - има един препъни-камък в еволюцията си. Това грози и най-белите адепти - един миг преди възкресението. Този препъни-камък е мисълта за себе си и за своите си; а при по-простите хора и пос­ветени – и за своето си. Христос илюстрира тази опасност с думите си преди Голгота: "Господи, ако може да ме отмине тази чаша." Той беше длъжен да изиграе тази роля, да произнесе тази реплика, за да илюстрира колко страшна и упорита е тази сата­нинска примка дори за най-високите чинове на посве­щението. Но като Велик Учител, преминал отдавна през Петото посвещение на ученика, Той, без нито секунда забавяне, даде втората част от формулата за Петото посвещение: "Да бъде волята Ти, Отче, както Ти искаш!" Ако дòйде един ден, когато сърцето ви не се свие и в ума ви повече не може да мине тази смъртоносна мисъл за физическо или духовно спасение на себе си или на своите си, вие сте преминали вече от еволюцията на учениците в синволюцията на Невеликите Учители. Първите шест посвещения на Учителите са посвещения на Невеликите Учители. Едва Седмото посвещение е посвещение на Великите Учители, когато ти си длъжен да станеш широко известен по цялата Вселена. Всичко това се намира в централната част на Пентаграма, с изключение на малкото кръгче точно по средата. То е извън посвещението на Учителите - дори и на Великите - и означава сферата на ВЕЛИКИЯ УЧИТЕЛ, Който е САМО ЕДИН. Кръгчето е сам Той, окръжността е Школата Му, в която Той ръководи Великите и Невеликите Учители, а невидимата точка в центъра му е Бог-Отец, Комуто Великият или Мировият Учител представлява Универсалното тяло във всички светове и вселени. Значи, инволюцията е само първото стъпало от посвещенията на Невеликите Учители. Можете да си представите какъв велик път ви очаква, докато стигнете до понятието за Единствения, Великия Учител! Оставете хората и ангелите да си имат лични любими и предпочитани философи, религиозни или окултни водачи и авторитети, или да вярват на някой Невелик или Велик Учител. Това е крайно необходимо на човешкото сърце и душа, за да могат да се изявяват и развиват. Но вие, малцината, които сте разпознали ВЕЛИКИЯ УЧИТЕЛ и можете да Го разпознавате мигновено във всяка точка на времето и пространството и извън тях, когато Той изненадващо се появи, ДРЪЖТЕ СЕ ЗДРАВО ЗА МАЛКОТО ЦЕНТРАЛНО КРЪГЧЕ, КЪДЕТО ТОЙ ЖИВЕЕ, ЗАЩОТО ТОЙ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ВСИЧКО!

 

 

 

07.10.2018 г. 13,09 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Под „право мислене” не разбирам логично мислене. Право мислене е когато във всяка мисъл взимат участие и умът, и сърцето, и волята. Там, дето умът, сърцето и волята се проявяват отделно, злото се вмъква."(1920.01.018н.доп.Добрият пастир.ДВГ.С46:229)

ДНЕС ВЕЧЕ ПОЛЗВАМЕ ОФИЦИАЛНО И ДРУГИ ВИДОВЕ ЛОГИКА НАД ФОРМАЛНАТА: ДИАЛЕКТИЧЕСКА, СИМВОЛНА, МАТЕМАТИЧЕСКА и т.н. От Словото знаем, че има 49 вида логика. Над тах царува АЛОГИКАТА, Т.Е. АБСУРДЪТ, който се ражда в сърцето на Отца и в сърцата на всички същества, родени от Него. А ето какво казва на тази тема и 8-годишният Теди на Селинджър:

— Добре — каза Теди. — Той седеше изтегнат на шезлонга, но главата му беше обърната към Никълсън. — Нали знаете ябълката, която Адам изял в райската градина — за това се говори в библията. Знаете ли какво е имало в тази ябълка? ЛОГИКА. Логика и разум. Само това е съдържала тя. Мисълта ми е, че ако искате да видите нещата такива, каквито действително са, трябва да ПОВЪРНЕТЕ тази ябълка. Повърнете ли я, тогава няма да ви смущават разни парчета дърво и други такива. Няма да мислите непрекъснато, че това свършва тука, онова тука и така нататък. И тогава ще разберете какво всъщност представлява вашата ръка — ако това ви интересува, разбира се. Схващате ли какво искам да кажа? Следите ли мисълта ми?

— Да — отговори накъсо Никълсън.

— Бедата е там — продължи Теди, — че повечето хора не желаят да видят нещата такива, каквито са. Те дори не желаят да престанат непрекъснато да се раждат и умират. Те непрекъснато искат нови тела, вместо да кажат веднъж „край“ и да останат при Бога, където наистина е много хубаво. — Той се замисли. — Никога не съм виждал такава сган от любители на „ябълки”! — заключи той и завъртя глава.

ТУК МОЖЕ ДА ЧУЕТЕ ЦЕЛИЯ РАЗКАЗ:

 

http://toyonus.com/01Bulgarian/10.Audioteka%20%22Prekrasni%20chudaci%22_%cc%d03/AP4.41-Jerome%20Salinger%20-%20Tedy.mp3

 

 

09.10.2018 г. 15,39 ч.

 

Сведения за предстояща американска версия на настоящия профил. Мисли от Учителя за Америка. Влагайки U след А-то в името на Америка в профила AUMericaVatan123 - американската версия на профила GrigoriyVatan във Фейсбука, - ние искаме да внушим и задействаме един мощен кабалистичен процес в тази велика Божия страна: From AU-merica - to AUM-erica! AUmerica → AUMerica От треската за злато (AU), от ефимерните радости и горчивините в живота, от експанзията по моретата (meri, mary, marry) и от въстанията (mry), от жаждата за тотална мощ и власт над света, за еснафско домашно щастие и вечна заетост, работа и бизнес до побъркване (Amerigo) - към AUM: ВЕЧНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ЖИВОТА.

ETYMOLOGY: The name Mary was early etymologized as containing the Hebrew root mr "bitter" (cf. myrrh), or mry "rebellious". AMERIGO - Germanic name, in which the second element is ric meaning "power". The first element may be ermen "whole, universal" (making it a relative of Ermenrich), amal "work, labour" (making it a relative of Amalric) or heim "home" (making it a relative of Henry). It is likely that several forms merged into a single name. The name Eric - rom the Old Norse name Eiríkr, derived from the elements ei "ever, always" and ríkr "ruler".

ИСТИНСКИ СЛУЧАЙ: Преди години двама приятели в България заминавали в странство по работа – единия в една страна, а другия – за USA. Вторият, който заминавал само един ден след първия по важен бизнес, запитал приятеля си: „Добре, всичко хубаво, но може ли да се каже сега какво ще ни се случи в чужбина?” (първият приятел бил нещо като медиум – нещо ПОВЕЧЕ от медиум). Отговорът отгоре бил: „Едни заминават по БОЖИ работи, а други – по БОЗИ работи”. На българси език „БОЖИ” значи „БОЖЕСТВЕНИ”, а „БОЗИ” в случая означавало нещо много лошо, калпаво, объркано, вмирисано, провалено. И наистина, след като се върнали в родината си, двамата приятели споделили, че при първия наистина се случили удивителни Божи работи в страната, в която отишъл, а вторият се оплакал, че и бизнесът му, и всичко останало в USA при това посещение се били провалили по най-неприятния, най-лошия начин. Той силно вярвал на контакта на първия приятел с Небето, понеже бил изпитал на живо не само прогнозата му сега за Америка, но и при други случаи, преди следващото си отиване в USA по бизнес той запитал: „Може ли да се обясни защо предишния път се провалих и всичко там беше „в л. до гушата”; и какво трябва да направя този път, за да не се случи това, а да имам пълен успех?” – Отговорът бил, че хората с дух и душа трябва да имат ПЪРВО БОЖЕСТВЕН МОТИВ, когато ще предприемат нещо, а конкретната светска и материална задача трябва да бъде само ВЪНШНОТО условие, ВЪНШНОТО средство, за да се постигне това. Тогава вторият приятел се замислил и заявил, че този път ЩЕ ЗНАЕ ЗА КАКВО ОТИВА В АМЕРИКА, а че бизнесът ще му бъде само ПОВОДЪТ за това. В същия миг ръката на първия приятел изведнъж се задвижила сама, въпреки че не бил пишещ медиум, и изписала с големи букви на един лист съкращението USA на български: „САЩ”. Излязло следното: „САЩ – Само Абсолютно Щастие!” (USA – Only Absolute Happiness!). Когато вторият приятел се върнал след поредната си мисия в Америка, потвърдил, че всичко този път там преминало като по вода и дори успехът в бизнеса му бил максимален. По-горе бе споменато, че вторият приятел бил изпитал на живо изпълнението на прогнозите чрез първия приятел и при други случаи, когато човек слуша и изпълнява. Тук може да се разкаже още веднъж за един случай с бащата на втория приятел. Той бил атеист и противник на „ектпрасенсите”, но при един много труден и опасен случай от бизнеса му склонил да бъде запитан първия приятел какво да се прави. Когато ножът опре о кокала, скептицизмът може да се изпари. Бащата работел на най-високо държавно ниво и един крупен провал не само в бизнеса, но и в живота и престижа му, би бил фатален. Срещнал се с първия приятел и обяснил, че в момента негов бизнес-колега в една западна страна е под следствие за една тяхна сделка и е на косъм да влезе в затвора, да му вземат всички пари и имотите, да го задължат доживотно и даже да му се случи най-лошото – не се знае каква мафия е зад гърба му. Този партньор спешно му се бил обадил и го помолил да дойде на следствието в чужбина, за да свидетелствува, че от страна на българския закон сделката е напълно правилна и легитимна. Това можело да надделее в процеса, ако подобно свидетелство и адвокатът на подсъдимия надделеят над противната страна. Обаче – казал честно партньорът, - ако надделее техният адвокат, може да се окажеш в затвора и ти тука, а не само аз. Решавай!” Та бащата на втория приятел бил готов да изслуша и изпълни съвета отгоре с пълна вяра – нямало друг изход. Допълнително казал, че в момента той има оферта от една друга държава за един голям бизнес-удар, който ще бъде пропуснат, ако реши да иде да защитава другия си партньор в чуждестранния съд. Отговорът отгоре бил: „Заминавай си за другия бизнес, в никакъв случай не ходи сега в Англия, защото на този етап наистина може да пострадаш и ти. Бъди спокоен, скоро там всичко ще се оправи и приятелят ти ще бъде оневинен”. Точно така се случило: бащата заминал за Филиппините, направил си успешно „бизнес-удара”, а след няколко дни парньорът му от Англия потвърдил прогнозата на Небето: съдът се произнесал в негова полза. Казал: „Добре че не дойде тогава, наистина беше много опасно и щяхме да влезем в дранголника и двамата...”. ТУК МОЖЕ ДА СЕ РАЗКАЖЕ ПОНЕ ЗА ОЩЕ ДВА СЛУЧАЯ у нас, свързани с Америка, макар че има и други. 1.В деня на атаката срещу двете кули на 11 септевмри 2001 г. четирима души в София засякоха това от разстояние ТОЧНО В МИГА на това нещастие. Моментално им бе разяснено по вътрешен път какво точно става, по какви кармични и магически причини. Колкото и да е варварски този акт, с него се ознаменува нова епоха: кармичното разплащане на залязващата Пета раса на търговията и изгряването на Шестата раса и Седмата раса на земята. Това е било в резултат на една магическа битка между Черната и Бялата ложа наскоро, в която черната е била сразена. Не че Бялата е способна да напада и унищожава, тя това не може да направи никога, но при един последен опит на лошите да посегнат на Бялата Ложа, те са изпълнили ролята на бутилката, която се е хвърлила отвисоко върху Скалàта. В геосимволиката на Словото, „Скалàта” са Балканите. По-точно Рило-родопския масив плюс Витоша и Средна гора, които са съставени от най-старите скали на планетата още от Архайската ера – прословутия двуслюден гнайс. Тук за пръв път се е била основала Всемирната и Бялата ложа още от времето на създаването на Земята. Какъвто и да е бил сценарият за рухването на Двете кули в Америка, това е станало фокус на въпросната съвременна „битка” между един представител на черната ложа от средните векове и един от Бялата ложа по онова време. Разплащане за геноцида в Монсегюр и другите клади срещу Новото. Информацията обяснява, че случаят с Двете кули е само началото на еднно масирано настъпление на Кармата срещу носителите на злото в този свят, които не са нито американци, нито немци, нито евреи, нито испанци, нито азиатци, нито руснаци и пр. Това ще се разрази в природни и други бедствия, ще потънат много земи, ако Посветените не се обединят и не заживеят братски.

2.Един по-малък, но силен случай преди няколко години, пак свързан с Америка. На няколко пъти след 1944 г. в България и в други страни са е повтаряло благословението, познато от разказите на хората около Учителя Беинса Дуно. Понякога Той се е съсредоточавал и е казвал на околните да си пожелаят по нещо, което Небето ще изпълни. По-късно те са признавали, че желанията на всеки наистина са се изпълнили. Това се било случило няколко пъти и в по-нови времена, въпреки че ние сме нищо пред Учителя – нищожни прашинки. Случаят във връзка с Америка е следният. Една гостенка от там била дошла в София. На трима души изведнъж било казано отгоре същото: всеки да си пожелае нещо. Миг след като излезли от медитация, на американката звъни по телефона най-добрата й приятелка от Ню Йорк. Гостенката развълнувано й казва веднага да си пожелае нещо, защото в момента НЕБЕТО ДАВА. Не пита дали това важи и за други, но поради вярата й и вярата на приятелката й, БЛАГОСЛОВЕНИЕТО ВАЖЕЛО И ЗА НЕЯ. Само след 10 минути жената от Ню Йорк й звъни пак и плаче по телефона. Пет минути след като се била помолила и си пожелала нещо, влязъл мъжът и с голяма чанта, пълна с пачки по 100 долара. Тя казва „Извинявам се, но аз си поисках парички от Бога. Тук сме в катастрофално положение, ипотека и пр. – можеш да си представиш. Мъжът ми разправя, че току-що била спряла една кола до него и един негов стар длъжник му подал тази чанта с долари. Връщал му спонтанно един дълг, за който се бил заклел, че НИКОГА НЯМА ДА МУ ГО ВЪРНЕ. Носел тази чанта за съвсем друга цел. Веднага след това се ударил по главата и му казал: „Кой ме би по главата да ти давам тия пари?!” - но вече било късно.

В ПРОРОЧЕСТВАТА НА РУДОЛФ ЩАЙНЕР, проверени и разтълкувани подробно от българския ясновидец Влад Пашов, ученик на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) се казва, че Петата Църква в Откровението на ап.Йоан - Сардийската – е символ на една голяма духовна епоха и е съответна на някакво велико Учение в момента района на Средиземно море, на Балканите. Тя била израз на Петата раса в развитието на човечеството, която вече приключва с мисията си. От тази „църква” щели да останат верни на Бога само НЯКОЛКО души „в бели дрехи”, другите щели да се провалят, да станат предатели. („Помни, прочее как си приел и си чул, и пази го, и покай се. И тъй, ако не бодърствуваш, ще дойда като крадец; и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе. 4 Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мене в бели дрехи защото са достойни. 5 Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели. 6 Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.") – Влад Пашов и други мистици тълкуват това като прогноза за Бялото Братство в България, защото Сардис не е конкретният град в мала Азия, до чиято църква пише Духът чрез ап.Йоан, А СЕРДИКА на Балканите. Серд или сард значи не само средище, но И "БЯЛО". Шестата раса се сиволизирала от Филаделфийската църква в Откровението и щяла да се развие в Русия, което днес виждаме с очите си, а Седмата раса в по-далечно бъдеще била символизирана от „Лаодикийската църква”, която щяла да се развие В АМЕРИКА. И наистина, „ДУХЪТ НА ЦЪРКВИТЕ” в Апокалипсиса още преди 2000 години дава абсолютно точни образи и критерии за разграничаване на доминантите им в съответните големи епохи. Например – за Америка: „4 До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. 15 Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл. 16 Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си.17 Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, 18 то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш. 19 Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш." НЕ ВИЗИРА ЛИ „ДУХЪТ НА ЦЪРКВИТЕ” ИМЕННО ЗЛАТНАТА ТРЕСКА В РАННА И СЕГАШНА АМЕРИКА И ИСТИНСКОТО ЗЛАТО НА СЛОВОТО БОЖИЕ, ПРЕЧИСТЕНО С БОЖЕСТВЕН ОГЪН, което ще добие, ако тя се облече в БЕЛИ ДРЕХИ? Как може да стане това? Нали символът на златото е AU, а на пълната връзка с Бога – AUM? Изпълнението на тази песен от Учителя от американците би могло да им помогне извънредно много в тази посока. Именно затова символизирахме в началото тази велика, ПРЕДСТОЯЩА трансформация на Америка, чрез кода AU-merica → AUM-erica

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО ЗА АМЕРИКА:

„Новата цивилизация ще започне от Европа и ще се пренесе в Северна и Южна Америка и Африка. Нова земя вече се образува – в Тихия, Великия океан вече се подават под повърхността върхове на островчета, на които инженерите забиват байрачета. Там ще излезе новата суша, която ще съединява Америка с Европа.” (15 юни 1920 г., Разговор)

„Американците минават за много културен народ, но понеже БЪРЗО правят нещата, то всички работи на американците са бързи работи. За 30 години американците свършват толкоз работа, колкото европейците свършват за 70 години. Като че ли се е запалил някой огън някъде! Като отидеш в Америка, като че ли се е запалила къщата от четиритях страни... Има тичане! Всички бързат! Няма така да ходят, както в Европа. Ако не вървиш бързо, този-онзи ще те бутат, както течението на пороя. И този народ казва: „Времето е пари“. Те всичко превръщат в пари. И се уморяват, работят повече отколкото трябва. Умен народ са, но има у тях нещо недомислено.” ( 3 февруари 1937, „Царството на Духа”)

/ЗА АМЕРИКА/: "Единъ културенъ народъ, много благороденъ.” (11 декемврий 1940, „Единствената свобода”)

"Ако идете въ Америка, хората минаватъ покрай градинитѣ и никой не кѫса плодове. Въ България, ако минете покрай пѫтя, всички плодове сѫ обрани... Дори плодоветѣ, паднали на земята, въ Америка не ги взематъ. Българи, като минаватъ въ Америка, ще ги познаете: като минатъ – откѫснатъ си...” (25 юний, 1941, „Ново воюване”)

„Тази земя е грешна, има големи нечистотии, трябва да се измие. Ще останат големите гори в Русия, в Америка, където на 4–5 000 километра човешки крак не е стъпвал.” (29 декември 1920,” Няма любов като Божията Любов”)

„В Америка всички фалирали богаташи станаха най-напредничавите хора. Всичките социални идеи приемат. „ (23.II.1941, „Двамата синове”)

„ОТЛИЧНА страна е тази Америка! Много културен народ, имат обхода. Те казват: „Прав си“. (8 декември 1937,”Недоизказаното”). КОМЕНТАР: Не че и в Америка, както навсякъде, няма и нелюбезни, спорещи хора, но в тази беседа Учителяат очертава, ОБЩАТА ТЕНДЕНЦИЯ, едно най-общо сравнение между американците и, в случая, българите. За българина казва, че в повечето случаи той непременно ще апострофира, ще противоречи, ще отрече.

„Женитбата е акт на човешкия порядък. Докато са в човешкия порядък, хората искат да бъдат близо един до друг, особено ако се обичат, /.../ Щом влязат в божествения порядък, разстоянията между тях се увеличават. Ако жената е на Земята, мъжът е на Луната; или ако мъжът е на Земята, жената - на Луната. При такова разстояние има ли възможност да се карат и сърдят помежду си? Ако това разстояние ви се вижда извънредно голямо, можем да вземем друго положение: мъжът да е в Америка, а жената в България. Те си пишат нежни, любовни писма, не се сърдят. Щом разстоянията се съкратят, те стават недоволни един от друг. Много естествено - нямат простор, нямат достатъчно въздух да дишат свободно." (14 септември 1941, „Двама или трима”)

„Много астролози има днес – и в Германия, и в Англия, и в Америка, но те правят една грешка – прехранват се с астрологията.” (14 септември 1941, „Двама или трима”) КОМЕНТАР: В Словото на Учителя почти всичко е по тези, антитези и синтези. И в този случай Той изказва и ПОЛОЖИТЕЛНИ мисли за астрологията като професия, като източник за препитание. Казва да отидем при един добър астролог и да му платим добре, за да ни направи хороскоп, какъвто трябва. Друг е въпросът, че Бог препоръчва на родените от Него да правят абсолютно всичко без пазарене, без очаквания, без подсигурявания и пари. Те нощем възлизат в Школата и летят по вселените, но там не може да се срещне нито един от тия, които са взели дори стотинка за физически или духовен труд. На земята този проблем е спорен, професионалистите са напълно прави, че един цигулар или астролог трябва да се усъвършенства много часове на ден и с десетилетия, да не се занимава с нищо друго, ако иска да е на ниво. А кой ще го храни? В такъв случай, ако реши да получава своята лепта или да има двореца си на земята, ресурсите за далечни пътувания, той има пълното право да превърне таланта си в професия за препитание. С единствената разлика, че нощем и след смъртта си няма да е горе на небето. В бъдеще обществото ще е устроено по друг начин и няма да кара хората да продават, да се продават.

„В Америка има някои религиозни общества - като отива проповедникът да го назначат за проповедник на някое място, всичко му е уредено. Той ще иде със своята възлюбена само с дрехите си. Ни юргани ще носи, ни покъщнина. ВСИЧКО ще има вътре. И кухнята наредена, и тенджери има.”(11 юни 1939 г, „Денят Господен”) КОМЕНТАР: Дали е имало, дали има такова нещо и в други страни, това трябва да се провери. Обаче, ако вземем за основа този реален пример от Учителя с Америка още от ония времена, МОЖЕМ ДА СИ ПРЕДСТАВИМ защо тази благословена страна и в това отношение дава и ще даде най-съвършения битов и социален модел за бъдещото човечество. В бъдеще, както е в цялата вселена, във всеки частен дом и всяко общество ще има отделени специални помещения и територии ЗА ГОСТИ. На първо място – за майките и за всеки Божи човек, които работи за Бога без пари. Те ще са безплатни, няма да има нужда от наеми, ресторанти и хотели. Ще можем да влезем и да се нахраним и преспим, да бъдем обгрижени във всеки дом, във всяко общество, БЕЗ ДА СЕ ЗАДЪРЖАМЕ МНОГО. *Относно материалната база във всяко духовно общество, както и тука при нас, също можем и трябва да си вземем модел от този пример. Защо е нужно всяка година всеки да мъкне собствена палатка, оборудване и завивки? Къде отиват ресусрите на едно богато и свръхбогато „братство”, ако не посрещне гостите с готови, обществени палатки или сглобяеми микродомове с всичко необходимо в тях? Ако има ръководители и организатори намясто, това е най-лесната и най-простата работа, за която ще са необходими хиляди пъти по-малко средства и труд от това, което се придобива и прави през годините. Даже вече няма нужда от палатки, които създават големи проблеми при дъжд и бури. Вече има и скоро ще има евтини сглобяеми микрожилища, които могат да се образуват и свиват  за 10 секунди и да се транспортират много лесно. И за минути да е –това пак е израз на ум, на любов към хората.

„В Америка всеки гражданин е свободен да се изказва, да има свое мнение.” (7.III.1937, „В начало Бог създаде”)

„Идете в Америка, там има двама–трима видни френолози, те могат със завързани очи да ви определят всичко. Искате да имате някой приятел или да вземете някоя слугиня, или да започнете каква и да е работа - идете при някой от тях и той ще ви даде такива точни определения за вашия характер, че вие ще се учудите. Ще опише каква е вашата професия, свършили ли сте висше училище или не. Значи, всичко е написано вътре в човека, няма нищо скрито-покрито.” (17 юни 1923, „Вяра и съмнение”)

Идете в Америка и в Индия при индусите, които с хиляди години са развивали своите способности, та дано ви разкрият много неща. Ще отидете там, за "да придобиете своето първо посвещение“.(17 юни 1923, „Вяра и съмнение”)

"И от Америка вече се интересуват. Един наш брат ми разправя, че намерил там братя. Аз му казвах: „Като отидеш в Америка, и там ще намериш братя“, /.../ Сега ми пише вече, че ги е намерил - как ги намерил, какво е тяхното мото и т.н. Те му казват тъй: „Ние държим запалени нашите факли на пътя, по който ще минат нашите братя, за да може да ни видят и дойдат при нас“. Следователно, Бели Братя има навсякъде, но ще ги търсите. Ще ги намерите, ще се запознаете с тях, но трябва да бъдете добри, примерни ученици.” (17 юни 1923, „Вяра и съмнение”) КОМЕНТАР: Неведнъж ни се е случвало, когато сме в друга страна, във всеки град, във всяко селище и даже по пътя да се намират хора, които са предупредени от Бога да ни посрещнат. Може да се разкажат десетки случаи, но по-важното е да ходим навсякъде заедно, ако някой иска да види, да преживее това лично. За това разправя и една приятелка, която ходеше често в Америка по научни симпозиуми. Навсякъде я очаквали хора, които тя предварително не е познавала и не са знаели за нея. Хваща я човек за ръката на улицата и я повежда в някой дом. Там тя вижда снимка на Учителя, хората пеят на български. Това в Америка се случва най-често, там има най-много хора от бъдещата Седма раса. Пред същата приятелка се е разплакал от вълнение един известен филипински лечител по безкръвните операции, когато е видял аурата й някъде в Америка и я попитал кой е Учителят й. Тя извадила снимка на Учителя и той казал: „Ето Тоя стои постоянно около мене и ме учи да правя операциите!” Със същата приятелка е станал и случаят с духа на Людмила Живкова, дъщерята на бившия български държавен глава. Явила й се веднъж и я помолил да я свърже с Учителя. Помолената доста се учудила, и въпреки голямата си духовна подготовка запитала защо я моли за това, след като сега духът й е в горния свят и там е много по-лесно да се свърже с Учитгеля. Людмила отговорила: „Не, с Учителя можем да се свържем само чрез Ученик”. Още нещо: една българка разправяше, че когато обикаляла из Япония и я канели на много места, „във всеки втори дом” имало портрет на българския Учител. Сигурно е преувеличила, но там има стотици хиляди последователи на Онисабуро Дегучи, който е бил ученик на Учителя Беинса Дуно. Преди години тук беше на гости един японец-есперантист от ръководството на обществото Оомото и потвърди това. Видя подробно преражданията на българския си домакин. Разказа и даде материали със снимки за най-голямото зверство в историята в мирно време: японските фашисти били взривили с динамит едновременно 3000 храма на Оомото с хората вътре, по време на молитва. Дали Хирошима и Нагазаки след това имат нещо общо? Има ли и японски верски фанатизъм, който съдбата да наказва строго?

„Ако на японците преди 6 месеца им бяха казали, че ще дойде едно голямо земетресение, в което Япония ще остане като второстепенна държава, щяха да се присмеят, но сега това е факт. Един американец е предсказал няколко земетресения, и каквото е предсказал, всичко се е сбъднало. Не ви казвам аз, той казва: „В Европа идва едно земетресение, което ще започне от север, ще разтърси цяла Европа така, че ще помни туй земетресение с хиляди години!“. Той обяснява и причините на туй земетресение. В стария завет се казва: „Гледайте да не станат вашите дела и мисли толкова лоши, че да не може земята да ви търпи вече“. (2 декември 1923, „Който люби”)

„Аз съм бил толкова снизходителен, толкова внимателен, никога не съм изисквал да напуснете жена си и децата си. Но един ден ще кажа някому да напусне жена си, децата си. Сега се приготовлявате. Но кога? - Когато ми се каже отгоре. Каже се някому да напусне жена си. - „Какво ще правя?“- Ще идеш да извършиш такава и такава задача. Че щели да станат раздори между тебе и жена ти... Сега ти ще се отделиш сам и ще отидеш в Америка. Може да отидете и двамата заедно, а може и мъжът и жената поотделно, но като дойде този момент, трябва да бъдете готови да изпълните една заповед. Ако дойде този важен момент и се даде тази заповед, пригответе се да изпълните всичко, което ви се каже. Поколебаете ли се, вие се спъвате. За пример на някой ученик аз заповядвам да си извади един билет и да отиде в Америка. Дава му се един затворен плик, и макар че не знае езика, казва му се: „Ще отидеш!“ Няма по-велико нещо от това! /../ Братя, първият звънец е ударил, остават още два! И като ударят последните два звънеца, всичките царства на земята ще бъдат царства на Бялото Братство! И ще има само едно царство на земята - царство, а не република. ЦАРСТВО ще има! Всички хора тогава ще бъдат царе и свещеници на Бога.” (17 юни 1923, „Вяра и съмнение”)

„Казваш: „Аз не мога да обичам хората...“ – Най-първо, ще се научиш да обичаш тези, които те обичат. Най-първо ще се научиш да обичаш тези, които те обичат ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ, отколкото ти ги обичаш. Ако не можеш да намериш тези хора, които те обичат два пъти повече от тебе, ти ще бъдеш нещастен човек. ТАЗИ е задачата – да намериш всички тези хора, които ви обичат два пъти повече от вас. Дето и да са те в света, трябва да се свържете с тях! Казвате: „Господ ще ни свърже...“ Това е едно механическо разрешение на въпроса. Господ те подбужда отвътре да отидеш в Америка. Ти казваш: „Ама много ще се изхарча...“ – „Не, ще спечелиш!“ – „Ами в такива оскъдни времена ходи ли се? Много ще изгубя.“ И започнеш да философстваш: „Ами ако параходът потъне някъде?...“ – Ако останеш тук, можеш да потънеш два пъти повече.” (20 декември 1933, „Въздухът и мисълта – нови начини за хранене”)

„Аз гледам: в Америка, много лекари има, които лекуват без пари.” (20 декември 1933, „Въздухът и мисълта – нови начини за хранене”)

„Та в сегашния свят хората страдат все от лоши продукти, няма продукти чисти. В Америка има много примеси. Там има статистика какви примеси има. В лекарствата има примеси, в захарта има примеси, в ориза има примеси. /.../ При такъв един ред на нещата как можем да бъдем здрави? /.../ Питам: от какво произтича това? - От желанието, че всички хора искат да имат много, но не държат сметка по кой начин ще спечелят.” (15-ти септември 1935, Когато беше по-млад)

„Тъй щото, всеки ще прилага, ще работи според метода, който той знае и който е негов специфичен. Това зависи от вашата добросъвестност, от вашата искреност в работата ви и от дълбокото ви желание да постигнете нещо ценно. Мнозина ще кажат, че нямат условия за работа. В това отношение американците държат първо място. В Америка ще срещнете ученици, студенти, които работят по кухните, по различни кантори като слуги и по този начин свършват гимназия или университет. Добре е, когато дойдат благоприятните условия в живота, но всички условия трябва разумно да се използват. И при най-мъчните условия човек може да намери поне 10–15 минути свободно време да чете, да се занимава. Кое пречи на домакинята, като реже лук, като готви, да почете малко? И ЛОШИТЕ, И ДОБРИТЕ УСЛОВИЯ ИМАТ ЗА ЦЕЛ ДА ПОСТАВЯТ УЧЕНИКА В ПОЛОЖЕНИЕ ДА ПРЕОДОЛЯВА МЪЧНОТИИТЕ. Само по този начин той може да расте и да са развива правилно. (24 февруари 1922, „Двата пътя”)

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДУМИ КЪМ СЛЕДВАЩИЯ ЦИТАТ. Ако някой не е чувал ОТ ПЪРВА РЪКА разказите на стотици хора от Братството за необикновените им случаи с Учителя; ако не е чел книгата на Влад Пашов, който обиколи цяла България и интервюира и чужденци, за да запише такива случаи; ако някой не е сравнявал тия разкази с писанията на Вергилий, за да види къде те се съвпадат с истината и какви са разликите; ако дори и след заминаването на Учителя някой не е преживявал с приятелите си необикновени случки с Него, понеже един истински Учител никога не умира, САМО ТАКЪВ ЧОВЕК НЯМА ДА ПОВЯРВА И В СЛУЧАЯ СЪС СОМА В АМЕРИКА - би го взел като някаква сиволична сугестия от Учителя, а не за реален случай:

„Разправяха ми за един наш брат, отишъл в Америка - искал да проповядва Новото Учение. Той ми писа: „Където проповядвам, навсякъде казвам, че нашият Учител може да направи всичко“. Отговорих му: „Ако вашият Учител може да направи всичко, защо като знаеше, че отиваш в Америка, не ти даде средства, да разполагаш с тях? Не е само да разправяш, че Учителят всичко може да направи. Не е важно какво може да направи Учителят, но ти трябваше да продаваш стоката си. Ти си отишъл да проповядваш, без да имаш стока, но ще си научиш урока”. Казвам му: „Слушай, вземи малко пари и си купи една въдица и я хвърли в една голяма американска река. Оттам ще извадиш един скъпоценен камък. От този момент, твоите работи ще тръгнат напред”. Той ме пита: „Откъде да намеря въдица? В коя река да я хвърля? Ще намеря ли скъпоценния камък?“ – „Хвърлѝ въдицата - ще уловиш един американски сом. В него ще намериш един голям скъпоценен камък, който ще продадеш за един милион долара. След това пусни сома във водата.” (18 декември 1932, „Сеятелят”)

„Сега, в туй бездъждие, се молиха - и Господ ги послуша. /.../ Сега не е въпросът да дойде дъжд в България. И в Америка има бездъждие. Америка „опъва” заради България. Тя е АНТИПОД на България. Сушата, която се понася в Америка, в България тя възлиза почти на една реколта. БЪЛГАРИТЕ се спасяват. Понеже американците имат повече, вземат от туй - и дават на България.” (13.V.1934, „Числото 153) КОМЕНТАР: Това твърдение на Учителя е малко сложно за разбиране от ония, които не знаят за енергийните връзки на даден народ с другите народи. Народите също са свързани по съвпади, опозиции, тригони, квадратури, секстили и т.н. Това спада към етническата и географската астроенергетика. Тук Учителят ни разкрива, че България е такъв антипод на Америка, че по известни енергийни закони една страна може да се пожертва, за да спаси етническата си сестра или да й помогне. Ангелите-покровители на народите и съответните Посветени регулират тия процеси на ежегодни, ежемесечни и ежедневни срещи във високите светове.

МНОГО ВАЖНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ, КОИТО СА В СИЛА И ДНЕС, независимо дали конкретно в Америка, която Той споменава тука през 1922 г., днес има някакъв напредък в това отношение: рзличните вери да се обединяват. Тия Негови думи са изключитесно актуални и за нас в така нареченото „братство”:

„Господ ми е казал най-първо НА НАЙ-МАЛКИТЕ БРАТЯ да дам дела, че ПОСЛЕ на другите. Ще кажат: „Ама не знаете ли, че ние сме БЛАГОРОДНИ?“ - Зная, зная, но ако вие сте благородни, ще се радвате на моята постъпка - и ВИЕ ще направите същото: НАПУСНЕТЕ МЕСТАТА СИ И ЕЛАТЕ ДА ПОМАГАТЕ! И сега седят някои в църквата и казват: „Отишъл да говори на простаците - при НАС да дойде!“. – Да, но вие ще ме разберете криво: колкото разбрахте Христа преди две хиляди години, толкова и мене ще разберете. Аз не се лъжа и ще им кажа: „Когато аз излязох от небето, Христос ми каза: „Погледни моите ръце! Онези, „благородниците“, още не са изменили характера си - те са все същите“. – „Защо?” – „Защото не са приложили още моя закон на Любовта.“ И ако те биха приложили закона за Любовта, между всички църкви на християнския свят трябваше да царува мир и съгласие. Има ли го това съгласие между всичките? - Няма го. Даже между „правоверните”, където проповядват едно и също евангелие, каквито са евангелистите в Америка, не си ходят в църквите. Един проповедник не може да отиде в друга църква, защото догмите, възгледите им се различават в някои маловажни точки. Тия хора комара прецеждат, а камилата поглъщат.” (26 март 1922, „Които вас приемат”)

ЗА ЖИВОТА НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ В АМЕРИКА може да се прочете подробно в книгата на Георги Христов „Младият Петър Дънов”, 2012 г.:

http://friendsoftherainbow.net/…/Mladiat_Petar_Danov_2014-0…

 

 

09.10.2018 г. 22,10 ч.

 

ХОРАТА С ДВА ЛЪЧА ОТ ГЛАВАТА СЕ ВИЖДАТ НЕ САМО ОТ ЯСНОВИДЦИТЕ, но могат и да се снимат. Ако можехме да открием и интервюираме всички от този род, те до един ще отговорят, че за тях ЖИВИЯТ ГОСПОД има не само духовно и космическо тяло, НО И ЧОВЕШКО. А в пълната зрялост на Второто Посвещение някои Го разпознават не само в ЕДИНСТВЕНОТО Му тяло в даден свят, но и в телата на РОДЕНИТЕ ОТ НЕГО, които са пак САМ ТОЙ.

УЧИТЕЛЯТ: "Някои хора имат към мене неприязнени чувства, но аз ще им се отплатя с любов. Не само на тях, но на всички българи ще се отплатя според великия Божи закон – законът на Любовта. ДАРОМ съм взел, ДАРОМ ще дам. Обърнѐте се към изток, дето е вашият ум и вашето сърце. Хвалете Живия Господ, Който ви е пратил в красивата долина на живота! Радвайте се на Живия Господ! Обърнете се към Живия Господ - това ще бъде моята голяма радост. Това ще бъде и радостта на ЖИВИЯ Господ, Когото вие търсите. 1920.01.018н.доп.ДВГ.С46:241)

ИМА ЗАКОН: Който ненавижда клетка от тялото на Живия Господ – Негова овца от стадото Му или птица от Ятото Му, - той ненавижда самия Него; следователно – ненавижда и Бог. Невъзможно е да се разпознае и обича ЖИВИЯ БОГ, ако не разпознаваме, не харесваме и не обичаме всяка от Неговите клетки. При Учителя се отива само чрез Ученик; при Бога – само чрез ЖИВИЯ ГОСПОД.

И ОБРАТНО: който не обича БОГА, той не обича и Господа, а оттам не обича и Неговите клетки.

ИМА, СЛЕДОВАТЕЛНО, САМОУВЕРЕНИ, ГОРДЕЛИВИ противници на Бога и Господа, които си внушават и внушават и на околните, че са СВЪРЗАНИ ЛИЧНО с Бога и Господа. Още по-голяма лъжа - че са свързани ЕДИНСТВЕНО те или НАЙ-МНОГО те. Това някои правят с пълното съзнание, че лъжат, а други си вярват съвсем искрено че са такива, понеже ИМ СЕ ИСКА да е така. Те обаче го искат не за Слава Божия, а за да могат да се чувстват нещо повече от другите и да насочват вниманието им към себе си или към някой друг горделивец, а не към Господа и Бога-Отца. Следователно, те са изменници на самото ядро на Господнята молитва, тъй като работят за СВОЯТА слава, а не за Славата на Бога; уреждат си СВОЕ царство и СВОИ поданици, от които имат изгода; развиват СВОЯ сила, а не вливат силата си в силата на Господа и Бога-Отца.

(НАСТОЯЩИЯТ КОМЕНТАР е в духа на учението на Емануил Сведенборг, а дали е продиктуван лично от него или не, може да се провери в Акашовите филми).

 

 

09.10.2018 г. 19,59 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "Сега аз искам да /примемете думите ми/ свободно, и то само онова, което подхожда на вашия ум и на вашето сърце. Бъдете абсолютно свободни да приемате нещата по вътрешно разположение и дух." (1920.01.18н.доп.ДВГ.С46:239)

 

 

09.10.2018 г. 19,33 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "Толстой казваше в Русия да се обърнат към Господа, но не го послушаха. Той беше пратеник на Господа, но гласът му остана глас в пустиня. След това Русия пострада." (1920.01.018н.доп.ДВГ.С46:238)

БЕЗСМЪРТНИ МИСЛИ ОТ ТОЛСТОЙ:

Всеки иска да промени човечеството, но никой не се замисля как да промени себе си.

Ако някой се съмнява в неразделността на мъдростта и самоотречението, нека погледне как на другия край винаги се съчетават глупостта и егоизмът.

Истинската мъдрост не е многословна.

Една от най-вредните и най-опасни мисли е „Всички правят така“.

За да живееш честно, трябва да се разкъсваш, да грешиш, да започваш и да захвърляш... и вечно да се бориш и да отричаш /пошлото/. А спокойствието – това е душевна подлост.

Безумците винаги постигат своите цели по-добре от останалите, защото те нямат никакви нравствени прегради, нито срам, нито справедливост, нито даже страх.

Прави каквото трябва, да става каквото ще.

За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш.

Човешката душа е като стъкло. А Бог е светлината, която преминава през него.

Човек може да бъде здрав и без да убива животни за храна. Затова, ако яде месо, той взема участие в отнемане на живот, за да задоволи своя апетит.

Ако искаш да бъдеш щастлив – бъди!

http://toyonus.com/01-Bulgarian/10.Audioteka%20%22Prekrasni%20chudaci%22_%cc%d03/AP4.04-Lev%20Tolstoi%20-%20Ot%20kakvo%20jiveyat%20horata.mp3

http://toyonus.com/01-Bulgarian/10.Audioteka%20%22Prekrasni%20chudaci%22_%cc%d03/AP4.03-Lev%20Tolstoy%20-%20Jitno%20zarno%20kolkoto%20kokoshe%20yayce.mp3

 

http://www.palitrabg.net/33l.htm

 

 

 

 

09.10.2018 г. 14,22 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ ЗА МЕТОДА НА ПАРВЕНЮТО: "РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ". "Гòспода го ДЕЛИМ – турили го в църквата, турили го в "Бялото Братство". -Това не е никакъв Господ! Той е Господ на човешкото нещастие." (25.09.1932, „Превръщане на числата”). Домие прекрасно е изобразил парвенюто и една от неговите фенки. Парвенюто при всички случаи загърбва Божия човек, който ИМА какаво да ни каже.

А АЙН РАНД (1905-1982) наистина ИМА какво да ни каже: "ЗНАЕТЕ ЛИ КАКЪВ Е ОТЛИЧИТЕЛНИЯТ БЕЛЕГ НА ВТОРОКАЧЕСТВЕНИЯ ЧОВЕК?"

- Обида от достиженията на друг човек. Тия докачливи, посредствени типове, които седят и треперят да не би нечия друга работа да се окаже по-велика от тяхната, нямат и представа за самотата, която настъпва, щом стигнеш върха. Самотата да не срещаш свой равен – ум, който да уважаваш, и достижение, на което да се възхитиш. Те ти се зъбят от дупките си, мислейки, че и на теб ти доставя удоволствие да ги засенчваш с дарбата си, докато ти би дал цяла година от живота си, само за да видиш и най-малкия проблясък на истински талант у някого от тях! Те завиждат на чуждите постижения, защото визията им за величие е един свят, в който всички хора са по условие по низшестоящи от тях самите.

 

Те не знаят, че такава мечта е безпогрешно доказателство за тяхната собствена посредственост, защото човекът, който има истински постижения, никога не би могъл да понесе подобен свят. Те нямат начин да разберат какво е чувството, когато си заобиколен само от низшестоящи. Омраза? - Не, не е омраза, а отегчение – ужасно, безнадеждно, изцеждащо, парализиращо отегчение. Каква е ползата от похвалите и ласкателствата, получени от хора, които не уважаваш? Някога изпитвали ли сте копнеж по някого, на когото можете да се възхищавате? По нещо, към което да не гледате надолу, а нагоре?

 

 

 

09.10.2018 г. 08,53 ч.

 

Очаква се някой в Русия да регистрира във Фейсбука профил RuVatan и да превежда на руски публикациите от настоящия профил.

УЧИТЕЛЯТ ЗА РУСИЯ

„Това Ме принуди да сляза от горе помежду ви, да се застъпя изново да изгладя и премахна адската омраза с братския вам род, който е положил за вази безброй человечески жертви; той е свята Русия, на която Бог е отредил велико бъдеще, да изпълни волята Му, за ваша слава и славата на Неговото Царство. Ще приемете от нея дан като Мелхисадек от Авраама, когото и благослови. Днешната сила и слава я вам дължи, такива са Божествените наредби: един сее, друг жъне, в края всички ще участват в Божието благо.” (8.10.1898, "Призвание към народа ми")

„Ама Русия била такава-онакава; и тя, ако следва Господа, ще бъде благословена, ако не го следва, ще яде 39 тояги.” (7 декември 1914, „Учителите”)

„Промени ще станат духовни, умствени и физически на земята. Русия има бъдеще заради Северния полюс. Той е светата земя, където никой досега не е ходил и не може да я превземе. Всеки, който е отивал там, си е счупвал краката. /.../ Тази земя е грешна, има големи нечистотии, трябва да се измие. Ще останат големите гори в Русия, в Америка, където на 4–5000 километра човешки крак не е стъпвал.” (29 декември 1920, „Няма любов като Божията Любов”)

„В Русия не послушаха Толстой, не послушаха Йоан Кронщадтски, и дойде сегашното пречистване там. В Русия сега ГОСПОД говори.” (26 август 1922, „Новият и старият живот”)

"Въ Балканския полуостровъ има заровено на разни мѣста около 20 милиарда злато. Нѣкой пѫть ме запитватъ: ама ти какъ прѣживѣвашъ? – Съ тази каса отъ 20 милиарда злато. Азъ зная кѫдѣ се намира тази каса, разполагамъ съ нея. Нѣкой пѫть, като осиромашея, отида, поизровя си малко отъ това злато. Други ме питатъ: "Ама отгдѣ се хранишъ?" - Чудни сѫ хората! Азъ имамъ толкова милиарди злато въ България! Въ Русия – друго злато ме чака. Въ Германия, въ Франция сѫщо имамъ много злато. Като отида въ Германия, бръкна въ тази каса, взема си колкото ми трѣбва. Вънъ отъ това, виждамъ гдѣ има златни жили въ България; виждамъ гдѣ има скъпоцѣнни камъни. Чудни сѫ хората като ме питатъ, отъдѣ идватъ моитѣ срѣдства..." (1 февруари, 1925 г, „Азъ Те познахъ”)

„Вие разглеждате нещата по един механически начин. Господа го ДЕЛИМ – турили го в църквата, турили го в "Бялото Братство". -Това не е никакъв Господ! Той е Господ на човешкото нещастие. Тези господовци, които руската църква имаше, докараха всичкото нещастие на съвременна Русия! Господ с брада, носят икони – Господ с брада...” (25 септември 1932, „Превръщане на числата”)

„Човек, който иска да стане светия, трябва да отиде на Северния полюс, талантливите – в Русия, обикновените – в нашите места, смахнатите – в тропическите места.” (25 декември 1932 , „Ще влезе Духът”)

„Ще вярваш, че Бог е жив във всички живи същества и от всички и навсякъде може да ти се помогне. Някой път може да дойде един ангел да ти помогне, но засега има много ангели на земята въплътени, които всякога могат да ти се притекат на помощ. Достатъчно е да отправите мисълта си към тия ангели и те веднага ще дойдат да ви помогнат. И в София има доста въплътени ангели. Не само в България, но и в Англия, и в Америка, и във Франция, и в Русия, навсякъде има такива ангели. Благодарение на тия ангели – служители на Бога, хората могат да понесат тия изпитания, през които минават. Сега целият свят минава през едно голямо изпитание и тия ангели идат да помагат.” (23 януари, 1938, „Няма нищо ново под слънцето”)

„Когато Полша водеше преговори още с англичаните и с русите, русите предлагаха на Полша руските войници да минат през Полша. А пък Полша каза: „Руски войник не може да мине през Полша!”. А пък сега какво е? Ако руски войник не може, германски войник може... Аз вземам сега нещата и ги изяснявам принципиално. Ако ти не допуснеш войника на доброто да мине през твоята държава, войникът на злото ще дойде. Предметно учение е това! Щом дойде Русия, пусни войниците да минат през държавата ти. Нищо повече. Щом войниците на любовта дойдат, пусни ги. Защото ако не пуснеш войниците на любовта да минат през твоята държава, непременно тези на омразата ще дойдат. (3 септември 1939, „Слугиня на Божествената Любов”)

 

„Мене ми разправяше един българин, който ходил в царска Русия, и дето ходи, навсякъде среща все "бременни" хора - мъже с големи благоутробия. Отишъл в болшевишка Русия - само трима души срещнал с такива благоутробия... Всичките "родили" - големите кореми ги няма, всичките спаднали...” ( 22.IV.1942, „С любов”)

 

 

11.10.2018 г. 21,35 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „КАТО СЕ ПОДДЪРЖАТЕ ВЗАИМНО, вие няма да се натъквате на противоречия. Трябва ли който се качва нагоре да задържа благословението само за себе си? - Не, той трябва да сподели радостите си с другите.” (1920.01.018и.Съмнение и вяра.ПНМ.ЖЗ’49:58)

И ДА СМЕ ИЗЛЕТЕЛИ ВЕЧЕ от колелото на САМСÀРА, не трябва ли периодично да се връщаме, за да помагаме на лишените? КАЧВАНЕТО НАГОРЕ са периодите в живота ни, когато сме млади или здрави, жизнеспособни, обезпечени от Бога и Природата със сносно тяло, богато сърце, светъл ум и добри условия. В такива периоди обаче ние често забравяме, че Колелото на живота се върти и рано или късно ще тръгнем надолу. Че живот ИМА, само когато има ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА И ОБМЯНА НА СЪЩЕСТВАТА. Обмяна на ЕНЕРГИИТЕ.

 

Който пренебрегва този закон и не се обменя със себеподобни и с лишени, слизащи, страдащи, мислейки че „инвентарът” на Бога в него му принадлежи и може да прави или да не прави с него каквото си иска, съдбата му при СЛИЗАНЕТО няма да е завидна. Както и колкото пъти не сме подали ръка на другите, така и толкова пъти няма да подадат ръка и на нас, когато дойде редът ни. Ето защо, единстевният изход е ДА СЕ ПОДДЪРЖАМЕ ВЗАИМНО, да не задържаме благословенята на живота и природата само за себе си или за същества и хора, които не ни е определил БОГ.

 

 

 

01.10.2018 г. 09,54 ч.

 

Не са само къщата, печката и хладилникът, които се мъчат да компенсират липсата на живот у нас и затова ни надуват. Има и АНЕМИЧНИ предатели на сърцето, крайни чистофайници във всичко, които се мислят за много морални и духовни, но ако не развият нервност и проклетия, развиват отчаяние.

КАРТИНАТА: Amerino Cagnoni (1853-1926) – „Тъжни спомени”

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Когато човек обработва своите чувства и желания САМО В КРЪВТА, НО БЕЗ УЧАСТИЕТО НА СЪРЦЕТО, те дават обратни резултати. И в заключение на това човек отслабва, става анемичен; викат лекар, чудят се как да му помогнат. Лекарят казва, че червените кръвни телца са намалели, затова и сърцето отслабва. Аз допълвам: ЧЕРВЕНАТА светлина не прониква в сърцето на тоя човек. Той няма възможност да използва нейните вибрации и казва: „Не ми се живее вече.”

 

(1920.01.08н.Излязоха и завтекоха се.ДВГ.С46:213)

 

 

11.10.2018 г. 20,40 ч.

 

ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ДА СКОЧИМ ПАК В НЯКОЙ ВУЛКАН, най-малко един ангел се опитва да ни спре до три пъти, но нашето съмнение в шепота или вика му става причина да остаряваме рано и да сменяме често телата си на тази земя.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ако давате място на съмнението, небето е ДАЛЕЧ от вас. То ПРЕЧУПВА вашите вибрации. Между вашите вибрации и тези на Бога се образува една вълнà, която ви ОТБЛЪСКВА от Него. Щом съмнението ви напусне, вие отново се приближавате към Бога.” (1920.01.018и.Съмнение и вяра.ПНМ.ЖЗ’49:3)

ВАРИАНТ НА СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО:

ПРИБЪРЗАНОСТТА - МОДЕРНА ЧУМА

Прибързаността - модерна чума - но ни гони, плувнали във пот, та за едната „честна дума” да падаме в проклет цайтнот.

Все търсят пропасти краката и ни оженват като поп... В ГАЛОП си даваме ръката - и после каем се в галоп...

Но ти поне веднъж сепни се - пред тебе ВОДОПАД бучи! Цвилѝ, жребецо, изправѝ се - копита имаш със очи!

Поне веднъж се спри на слога, дали жена си или мъж, и взри се! - Ако не във Бога поне във СЕБЕ СИ веднъж.

Ослушай се поне замалко пред влаковия страшен вик, разбрал, че стадото е жалко, а спрелият се е велик.

Изритай всяка мисъл тленна, спомнѝ си звездния елей - и НЕРЕШИТЕЛНОСТ свещена в нозете си оловно влей!

Сдържаността е дивна сила, когато пропаст доловиш и към Харибда или Сцила не се решаваш да вървиш.

Сърца копринени не мачкай! Дотука! Спри! Мини в обход. Самия шанс да спреш във здрача не го взривявай с глупав ход.

Палачо! Ти изтръгна много сърца на живо без балсам. О, спри се, танк, забравил Бога - по себе си ти газиш сам!

Щом твойта гордост или злоба пак някого до смърт гнети, не вкарвай жив човек във гроба със леден дъх и поглед ти!

Когато ум или безумие отново нейде завони, спести словесните куршуми, и в спора „поразен” падни!

О ти, човешка същност свята! В молитвен унес затрепти и като вечер над нивята лъхни след зноя с мир и ти...

 

Превод: 18.07.2016

 

 

11.10.2018 г. 14,53 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ще кажете, че Новото Учение е секта. – Не е секта, защото изисква от всички да бъдем едновременно и религиозни, и духовни, и божествени хора.” (1920.01.018н.доп.Добрият пастир.ДВГ.С46: 238)

ИСТИНСКИ религиозни са тия, които са родени от БОГА и не са Го забравили. Не са забравили нито Словото Му, нито Образа Му, когато слиза като Господ на земята. Не са забравили и братята и сестрите си и затова ги разпознават от пръв поглед и искат да живеят с тях. ЖИВЕЯТ с тях, защото да искаш, значи да можеш. Само МИГ отлагане и забавяне – и е съмнително от кого сме родени.

ИСТИНСКИ духовни са тия, който наистина разпознават Словото Божие, откъдето и да изскочи то, работят за него денонощно и го разпространяват неуморно и безплатно не само на думи, но и с дела. Които превръщат Словото в ДЕЛО във всеки миг от живота си, а Делото е РАЙСКИ ДОМОВЕ И ГРАДИНИ за всички бременни, кърмещи и чисти Майки с висок вкус и идеал, зачеващи от хора с дух и душа.

ИСТИНСКИ божествени са всички, които обединяват СЛОВО, ДЕЛО И ЖИВОТ в хармонично единство и се обединяват да жиевят със всички, които разпознават Божественото. Те работят за него до забвение, изпитвайки неизразимо щастие и от хората и ученията, различни от тяхното собствено, но единни в представите си за ДЕЛОТО Божие. Посвещаващи му се без замисляне и незабавно, работещи за него без прекъсване, даже и насън.

 

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СА СЕКТАНТИ.

 

 

11.10.2018 г. 15,38 ч.

 

ИЛЮСТРАЦИЯТА - СЪЧЕТАНИЕ ОТ ШЕДЬОВРИТЕ НА ДВАМА БОЖИ ХОРА ОТ ХЪРВАТИЯ, които е ИМАЛО защо да живеят: Иван Местрович (-1883–1962-) и Иван Рабузин (-1921-2008-) : : ДЕЛОТО - устройване на райове за божествените Майки в света: "КАКТО НА НЕБЕТО, ТАКА И НА ЗЕМЯТА.”

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „ВСЕКИ човек е призван да служи на Бога! Ако не изпълни призванието си, ще заболее от някаква болест. Оня, който се отказва да служи на Господа, няма да остане жив. /.../ Какво изисква Новото Учение от вас? – Да бъдете верни на своя ум, на своето сърце, на своята душа и на своя дух (1920.01.018н.доп. ДВГ.С46:238) "

 

„СЪРЦЕ, ЧИСТО КАТО КРИСТАЛ; УМ, СВЕТЪЛ КАТО СЛЪНЦЕТО; ДУША, ОБШИРНА КАТО ВСЕЛЕНАТА; ДУХ, МОЩЕН КАТО БОГА И ЕДНО С БОГА.” Чистото сърце не признава примеси от нисък вкус и съмнителни чувства, не признава нещо друго, освен туптене със всичка сила с копнеж по нещо божествено и от божествен живот. Чистият ум разпознава Словото Боже навсякъде и работи за него неуморно. Верността към душата ни и душите на другите, родени от Бога, се разпознава по това, че денем и нощем разширяваме ЗАЕДНО душите си до пределите на Вселената и извън тях. Верността към духа ни е вярност към ДЕЛОТО - устройване на райове за божествените Майки в света КАКТО НА НЕБЕТО, ТАКА И НА ЗЕМЯТА.

 

 

12.10.2018 г. 18,13 ч.

 

ОКОЛО ДОБРИЯ ЧОВЕК БОЖЕСТВЕНОТО ВИНАГИ БЛИКВА НЕУДЪРЖИМО!

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Разкривайте сърцето си за вътрешните преживявания. За да се събуди у вас любовта, употребете методите на природата. Първо започнете с топлината и с плодовете, които тя произвежда. Топлината води към любовта. Може да почувствате любовта и чрез другите хора. Като отидеш при тези, които са имали преживявания на любовта, достатъчно е да поседиш няколко минути при тях, за да възприемеш същото състояние, което са имали те. Така ще изпиташ любовта, без да ти се говори за нея.”

(1920.01.018и.Съмнение и вяра.ПНМ.ЖЗ’49:63)

 

ОКОЛО ДОБРИЯ ЧОВЕК БОЖЕСТВЕНОТО ВИНАГИ БЛИКВА НЕУДЪРЖИМО! И понеже ангелите все още не са излезли от децата, те използват чрез тях да правят това, което се прави постоянно в цялата божествена вселена – правят го, за да могат да оцелеят на земята. Но когато възрастните възпитат децата, че такова нещо е недопустимо, ангелите излизат от тях завинаги. Тогава „порастваме”: погрозняваме и ставаме като всички останали възрастни - кандидати за нещастия и болести, за местата, където хората почиват в мир... Така че не случайно Учителят казва, че за да се върнат на небето, ангелите трябва да се влюбят.

 

 

12.10.2018 г. 12,33 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Преди години един мой познат искаше да му покажа начин да подобри работите си, защото вкъщи имал много неприятности. Каквото и да му говорих, не можа да се убеди в истинността на думите ми. Той не само че не подобри работите си, но ги влоши. — Защо? — Защото се усъмни. Щом се съмняваш, съмнението се връща върху ТЕБЕ. Ако имаш воля да проектираш една мисъл вън от съмнението си, проектирай я; ако не можеш, по-добре не хвърляй този камък.” (1920.01.018и.Съмнение и вяра.ПНМ.ЖЗ’49:60-61)

 

 

12.10.2018 г. 12,09 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Слизанията в конуса са изкушенията, през които минавате. Без тях нищо не се постига. Без изкушения, мъчнотии и страдания, човек не може да се повдигне нито един милиметър нагоре. Факт е, че през колкото повече опитности минаваш, в колкото по-голяма тъмнина навлизаш, без да губиш връзката си с Бога, толкова повече се повдигаш.” (1920.01.18б.Съмнение и вяра.ПНМ.ЖЗ’49:60)

https://www.youtube.com/watch?v=uzO55iP-ZUo

КАЛКОТО И СТРАННО ДА ИЗГЛЕЖДА, мнозина от нас познават хора, които гледат отвисоко и презрително на страданията, казвайки, че тях те не ги засягат. Дай Боже никога да не ги връхлетят, никога те да не бъдат основния метод за еволюцията им! ИЛИ са щастливци, които в този живот са освободени от карма и консумират дихармата си, ИЛИ са още „йова-говеда” – не са още бити и впрягани. Обаче познаваме и още по-странни случаи - да не ги наричаме „тежки”: съществуват духовни и енергийни чистофайници, които се съпротивляват на изкушенията със всичката сила на духа си, считат, че това е „падение” и се молят денонощно да не ги хване такава „кука”. Случи ли се – самонаказват се по-лошо от монасите и монахините, които се самобичуват. Ако не сме минали през това съзнание през вековете или сега, няма как да разбираме тия хора: случва се и човек да иска да се самоубие, когато е нагазил в „калта”; да избяга в гората, когато се „опозори” или го „опозорят”. Дали това не е пак скрита форма на егоизма, честолюбието, самомнението, тщеславието, горделивостта? Ако тия хора бяха прави, нямаше да изглеждат така и външно, и здравословно, и в очите на ясновидците и на Бога. Огромният опит, който добива една душа при паденията си в тъмнината, не може да се сравни с нищо. Смирението, което се добива от тях, е един от най-красивите и прекрасни цветове на върха на еволюцията. Нещо повече: когато си паднал, идва най-големият шанс в живота ти през цялата вечност и всички твои прераждания: шансът да срещнеш сродната си душа! Несродните те харесват и търсят, само когато си в шансовото и блестящото си състояние – това говори за плитчините, в които те живеят. Истински сродният те открива и на дъното на ада, когато си затворен в топка от замръзнал дзифт...

 

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1064&book=30 http://neobyatnotogovori.com/?idpub=229&book=8 http://neobyatnotogovori.com/index.php?idpub=1270&book=36

 

 

12.10.2018 г. 10,03 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Често се говори за илюзии в религиозния и духовния живот на човека. — По какво се познават илюзиите? — Те се придружават с ЧРЕЗМЕРНА САМОУВЕРЕНОСТ.”

(1920.01.018и.Съмнение и вяра.ПНМ.ЖЗ’49:59)

ГАЛЕРИЯ НА ВИСОКОМЕРИЕТО И ТЩЕСЛАВИЕТО...

 

Тази самоувереност произлиза от прекалено самомение и поставяне на себе си над другите. Проявява се и като авторитарност. Тук може да си припомним финала на повестта от Николай Лесков „Скоморохът Памфалон”: Душата на горделивия светец и постник Ермий дълго време не могла да стигне до душата на богоугодния клоун Памфалон, когато тя се издигала към Бога. Ермий се блъскал в една разкривена черна ограда, която не го пускала до душата на Памфалон. Като се поотдалечил, той видял, че това не е дъсчена тараба, а са букви, които изписвали думата „САМОМНЕНИЕ”. Духът на Памфалон го видял как се мъчи и с един замах изтрил тази ограда от небето. Памфалон се съединил с него и тръгнали нагоре заедно към Бога. Светецът го попитал как така само с еднин замах Памфалон тъй лесно изтрил главния грях в живота му. - Ами не знам – казал му смутено уличният шут, който приживе бил развеселявал и клиентите на проститутките. – Въпреки че съм негоден и не съм спасен като тебе, просто ми стана мъчно за една душа, която се мъчи, и взех, че изтрих тази ограда. Сигурно е станало случайно...

 

 

12.10.2018 г. 07,21 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Като влезете в духовния свят, пазете се от външната святост и външното добро. По възможност, бъдете ВЪТРЕШНО СКРОМНИ, С ВЪТРЕШНА ЧИСТОТА И СВЯТОСТ.” (1920.01.018и.Съмнение и вяра.ПНМ.ЖЗ’49:58)

ИЛЮСТРАЦИЯТА (отново с елементи от творби на хърватски скулптори и художници): Способността ни за ПРЕКЛОНЕНИЕ пред мъдростта и истината В НЯКОЙ ДРУГ, който сам по себе си е смирен, и смирението ни да се учим ОТ НЕГО е не толкова способност, но добродетел. Тя произтича от вътрешна чистота и скромност, от наличието на ИСТИНСКИ ум и ДОБРО СЪРЦЕ.

НЕ СТАВА ДУМА САМО ЗА ВЪНШНАТА, ПÒКАЗНАТА СВЯТОСТ И ПÒКАЗНОТО ДОБРО, НО И ЗА ПÒКАЗНИЯ УМ, ПÒКАЗНИЯ ТАЛАНТ И ПÒКАЗНОТО УЧИТЕЛСТВО. А има и ПÒКАЗНО ФУНКЦИОНЕРСТВО. Във всички тия случаи гордостта и тщеславието надделяват и човек ПРЕВРЪЩА СВЕТИЛИЩЕТО В СЦЕНА ИЛИ СЕРГИЯ, а често – и в двете едновременно. Много интересно е да се наблюдава как самочувствието и самомнението на такива хора, без да се погледнат как изглеждат отвътре и отвън, ги напъват да станат център на внимание, да обръщат погледитте на хората към себе си, и така да експлоатират енергията и ресурсите им. Скромността, чистотата и святостта в тях потъват надълбоко, ако въобще са ги имали на този етап от еволюцията си. Те със всичка сила искат да бъдат ФАКТОРИ, забравят ученичеството и некрасиво загърбват УЧИТЕЛЯ, УЧИТЕЛИТЕ, БРАТСТВОТО И ШКОЛАТА. Вживяват се като изпъкващи и водещи, не могат да усетят миризмата на гниенето в себе си – не само астралнотно и менталното, но и физическото.

ДРУГО ИНТЕРЕСНО НЕЩО е да се наблюдава обкръжението им - защо има толкова много хора, които ги следват и ги харесват, даже им стават и клиенти. Но Природата обича такива магнити – те са мухоловки, чрез тях тя изпробва вкуса и еволюцията на зелените души и наблюдава ефектите на последстивята, за да търси начини да ги върне в пътя на скромността и чистотата. Да, много от тия фенове се записват в курсовете на парвенюта и гешефтари, защото имат ясното намерение И ТЕ да станат такива.

НЕ ПО-МАЛКО ПОУЧИТЕЛНО Е да се наблюдаваме дали и ние не спадаме към дейците и апологетите на ВЪНШНОТО добро. Правейки външни добрини на хора, които не еволюират, ние често спъваме не само своята еволюция, но и тяхната. Външните добрини към животните, дори и когато това е от добър импулс, също могат да бъдат вредни за тяхната еволюция.

НЕ Е ВЪПРОСЪТ ДА СЕ ОТКАЖЕМ ОТ ВСИЧКО ТОВА, но трябва да добием представа и понятие за ПРИОРИТЕТИ. И като осъзнаем честно кои може да са ИСТИНСКИТЕ приоритети, ДА СЕ ВЪРНЕМ КЪМ ВЪТРЕШНАТА СКРОМНОСТ, ЧИСТОТА И СВЯТОСТ и да се опитаме да станем ПЪРВО УЧЕНИЦИ СЪТРУДНИЦИ, а едва след това да ставаме, от време на време, център на внимание.

 

И НАИСТИНА, нека запазим божествената добродетел ДА МОЖЕМ ДА СЕ ВЪЗХИЩАВАМЕ НА НЯКОЙ ДРУГ, а не само на себе си, на СВОЯ ум, талант и план – това е ПЪРВИЯ белег на наличие на ДУША в човека, ПЪРВОТО условие да ни приемат в преддверието на Царството Божие, в подстъпите към Новата Земя и Новото Небе.

 

 

12.10.2018 г. 12,55 ч.

 

ПОЗНАВАМЕ НЕ ЕДИН ЧОВЕК, К0ЙТО СЕ НАСТРОЙВА КЪМ НАС НЕГАТИВНО, говори навсякъде против нас, отписва ни от живота си „завинаги”. Колкото и да ни е мъчно, това е факт. Колкото и да мислим и да говорим добре за него, за да сме на светлата страна, аурата му си остава тъмна в това отношение. Тогава? Как може да му се помогне?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „- Като му отнемат това, което е спечелил, той ще се върне към тебе. Сега на хората се взима това, което са спечелили. Те олекват и започват да гледат учудено нагоре-надолу. Като не могат да си обяснят причините за това, умовете им се нагласяват по друг начин и се измѐнят. Питате: „Защо идат нещастията?” — Само нещастията ще ни спасят! Като срещнеш някого, който преживява голямо нещастие, ще му кажеш: „Ела при мене, подай ръката си!” Сега вече той е готов да се учи.”

 (1920.01.018и.Съмнение и вяра.ПНМ.ЖЗ’49:60-61)

ТАМ  Е РАБОТАТА, ЧЕ У НЯКОГО ОМРАЗАТА Е ТЪЙ ГОЛЯМА, че и да е готов да получи помощ отнякъде, чуе ли за теб, той казва: „От тоя – НИКОГА!” Нека тогава Бог му прати този, от когото ще приеме помощта – в този живот не е писано да се сдобрим и да ни обикне. Казано е, че първия човек, когото ще срещнем в другия свят, когато си отидем, е този, когото не сме одобрявали, комуто не сме простили. Според един особен закон, той няма да ни пусне да продължим нагоре. И да ни пусне, ако е добър и милостив, няма да го пусне ЗАКОНЪТ: отрицателно отношение горе не се приема, дори и към дявола.

 

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: "От вас се иска да премахнете всички недоразумения. Външно вие се примирявате, но вътрешно си оставате непримирими. Истинско примиряване става в името на трите закона: какво можеш да направиш в името на Бога; какво можеш да направиш за доброто на своята душа и какво — за благото на своя ближен. /../ Някога мислиш, че само ти си прав, а другите не са прави. Казваш: "Благодаря, че не съм като другите!" — Благодари, че не си поставен като него на такъв изпит - ако попаднеш на този изпит, не знаеш дали ще го издържиш. Знайте, че когато един пада, и другите падат. Той може да завлече всички. На вас ви трябва СМИРЕНИЕ."

 

 

 

13.10.2018 г. 13,27 ч.

 

КОЙТО Е ГЛЕДАЛ „СЕДМОРКАТА НА БЛЕЙК”, ще си припомни как стават и битките между Добрите и Лошите. Лошият винаги напада поради силни лични чувства - като кипне, няма спиране. В него няма божествен магнетизъм, не се стреми към отстъпка, прошка, примирие - понякога през целия си живот. Опре ли до стената противника със шпага или реплика, пронизва го. Ако добрият опре до стената лошия, не го убива, не говори лошо за него: само му показва кой е по-силният. Тия битки се гледат от Съдиите - ТЕ ни кроят шапката.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Имайте предвид следующето: преобладаващото влияние на електричеството се обуславя от нашите лични чувства. Последните често задържат електричеството и го правят взривно – ЛИЧНИТЕ ЧУВСТВА правят гранатите и бомбите. Малките избухвания са хвърляния на бомби и на всичко друго, което е приготвено в човешката лаборатория, напълнена с електричество. Тези изхвърляния може да умъртвят човека! Ако тези бомби паднат по всички правила на „изкуството”, човек ще свърши. Но ние, духовните хора, сме повикани да научим другите да не се бият. Все пак, да не мислите, че като проповядваме това учение – да няма топове, гранати и бомби, - ние сме изкоренили от света всичкото зло? - Не, то стои на друго място. Затова, именно, окултната наука идва да преобрази човешкия мозък и цялата симпатична нервна система - сиреч всички нейни клетки да станат миролюбиви и да разберат, че може и без война." (1920.01.22и.Електричеството и магнетизмът.БДУ:29)

ПОНЯКОГА И „ЛОШИТЕ” СЕ ОСЪЗНАВАТ – КОГАТО „ЛОШ” ИМА ДУША. Затова Словото казва, че не е важно какъв си бил, а КАКВО ЩЕ НАПРАВИШ В МОМЕНТА - МОЖЕШ ЛИ ДА БЪДЕШ ЧИСТ И ДОБЪР. Това става чрез ПРИПОМНЯНЕ, ОСЪЗНАВАНЕ, ПОКАЯНИЕ И ПРИСТАВАНЕ. В такъв случай, ако лошият е бил електричен – със силни лични чувства, – той ще бъде електричен и в Словото, Делото и Живота. Ще поиска да тръгне към Доброто и Съвършенството, да се промени, да допълни нещо към характера си. Хората с душа са ЕВОСПОСОБНИ - СПОСОБНИ ДА СИ ПРИЗНАВАТ ГРЕШКИТЕ И ДА ЕВОЛЮИРАТ. Такъв, ако е електрик, ще вземе от магнетизма само ЛЪЧИСТАТА му форма.

Няма да изпадне в състоянието на безчувствените човешки екземпляри от типа на търговеца в „Мяра за мяра”, които са „ни топли, ни студени”. Тия последните Бог ще изплюе в Небитието – във „външната тъмнина, където има плач и скърцане със зъби”. Същества без дух и душа има много, включително и човекоподобни.Това не им пречи да имат силен ниСш ментал (ориентиране, съображения) или извратен, ниЗш ментал (съдене, апострофиране, компенсации, манипулиране, изнудване, използване, измами, комбини, лъжи, корист, продажби, печалби, сметки, пазарене, очерняния, съмнения, подозрения, клюки, клевети).

Други не са безчувствени: имат силен егоистичен астрал - плътско харесване и плътска тръпка без висок вкус и идеал, съпроводени с претенции, агресии, тръшкания, преследвания, обвинения, викове, плачове, властнически драми, изисквания, сцени, ревности, нагон за собственичество).

Етерното тяло на някои също може да е силно, обаче надуто и разкиснато от ВОДЕН магнетизъм (лягат вечер късно, спят след изгрев слънце, ядат всичко, пият алкохол или много кафета, ако не вземат наркотици, причиняват си оргазми без любов С ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА. Със всичко с това те мощно привличат вампири и елементали от пъкъла.)

 

„БЕЗЧУВСТВЕНИТЕ”, за които стана дума, са с етерно тяло, свито и вкочанено от зле разбрания ЗЕМЕН магнетизъм (животински страх, инстинкт за самосъхранение, безразличие, нереагиране). Стават приживе сухари и мумии, даже и да са много умни или духовни и с най-висше морално самочувствие.

 

 

13.10.2018 г. 10,39 ч.

 

ПОМЯТАНЕ НА ДЕЦА, ЧУВСТВА, ИДЕИ, ПРИЯТЕЛСТВА...

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Помятането е десет пъти по-опасно отколкото раждането, защото природата, която е разумна, компенсира всяка жена. Тя с всяко раждане се обновява, става по-умна и характерът й се развива; а онази, която помята, губи сърдечни и органически сили. Това е вярно и по отношение на идеите. Щом във вашия ум или във вашето сърце проникне известна идея, божествена или друга, ако й служите само няколко години и я напуснете, вие ще изгубите вашата умствена способност и привлекателността на вашето сърце.” (1920.01.22и.Електричеството и магнетизмът.БДУ:25)

 

ПРОБЛЕМЪТ С ПОМЯТАНЕТО наистина е много сериозен – не само физическото помятане на дете. Всеки, който абортира едно красиво чувство или една божествена идея, също девалвира сърдечно и отслабва умствено – особено ако това става повече от един път. Имали сме не един и двама такива познати, знаем го и от други примери в живота и литературата. Тъй като ние имаме нерви, капиляри, вени и артери и в другите светове, в астралното и умственото си тяло и по-нагоре, те също се разкъсват при помятането на една любов, на едно приятелство, на едно учение. После наблюдаваме как протича животът на такива хора.

 

 

13.10.2018 г. 17,56 ч.

 

„РАБОТА иска Той днес! А в какво се състои тази работа? - Да бъдете носители на Неговата Любов.”.

ТЕМИ В СЛЕДВАЩАТА БЕСЕДА: КАК СЕ ПРОПОВЯДВА НОВОТО УЧЕНИЕ : : ВЪН АСТРАЛНИТЕ И МЕНТАЛНИТЕ ВОЙНИ! (Менталните войни между духовните хора правят „обикновените” войни и всички други бедствия) : : ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА „РАБОТА” : : КОЯ ЛЮБОВ НЕ НИ ПРАВИ НА ПАСТЪРМА?... : : „Злото в сегашния свят е, че всички искат да бъдат учители”. : : Какво още искат хората, от което остаряват и умират?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ние ще излезем да проповядваме Новото Учение, но в какво стои това Ново Учение? - В това, че Бог казва, че войната трябва да бъде ИЗКЛЮЧЕНА из човешкия живот, че тя е най-голямото престъпление в света. Никакво воюване! Нито на физическото, нито на астралното, нито на менталното поле. А какво иска Господ от вас? Работа, работа, а не воюване! Положително, РАБОТА иска Той днес. А в какво се състои тази работа? - Да бъдете носители на Неговата Любов; но не тъй, както досега сте я разбирали. Тъй, както сега я разбирате, тя е сила, която ще ви направи на пастърма”. (1920.01.22и.Електричеството и магнетизмът.БДУ:30-31)

„Някоя жена не търси свестен мъж, но търси да е богат. Казва: „Глупак да е, но да е богат, да го въртя... Умен да не е, но да е богатичък, да го въртя...” (28 септември 1941, „Който има уши да слуша, нека слуша”)

„И злото в сегашния свят е, че ВСИЧКИ ИСКАТ да бъдат учители. (7 май 1922, „Ученикът не е по-горен от Учителя си”)

„Единственото нещо, което не можеш да завладееш, то е любовта! Всички ония, които са се опитвали да завладеят любовта, са си причинявали най-големите страдания. Всички страдания сега произтичат от това, че ВСИЧКИ ИСКАТ ДА ЗАВЛАДЕЯТ ХОРАТА, искат да ги обичат НАСИЛА. Това е невъзможно.” (23.III.1941 „Единственият път”)

„Сега ВСИЧКИ ИСКАТ да се задомят, без да мислят за последствията. /.../ Причината се дължи на онази вътрешна анормалност, че след като направят известни погрешки, хората не искат да ги изправят. ” (17 март 1935, „Благоприятната Господня година”)

„Всички искат да бъдат обичани. - Как ще бъдете обичани? - За да бъдете обичани, вие трябва да имате някакви достойнства, някакви качества - или на физическия свет, или на духовния свет, или в божествения свет, или в умствения свет. Без тези качества вие не може да бъдете обичани. Вие може да бъдете обичани за вашето тяло, за вашето сърце, за вашия ум – поне в този живот сега е така. Ако пък имате и трите неща едновременно, и за тях ви обичат.”(16 юни 1935, „Каза ми всичко”)

„Съвременните хора се стремят към осигуряване - всички искат да се осигурят.”( 10-ти ноември 1935, „ Роденото от плътта”)

„Всички хора имат едно МЕХАНИЧЕСКО разбиране за живота. Всички искат да бъдат щастливи. Обаче щастието на човека зависи от разбирането на законите и живота.”(26 март 1933, „Кой ще ви даде вашето?”)

„Досега колкото хора съм срещал, всички искат да се освободят от страданията. На мнозина, които се оплакват от страданията, съм казвал, че те още не са страдали, едва започват да страдат. /.../ ДОСЕГА АЗ НЕ СЪМ СИ ПОЗВОЛИЛ ДА СЕ МОЛЯ НА БОГА ДА МИ ОТНЕМЕ СТРАДАНИЯТА. Щом за себе си не съм се молил, и за вас няма да се моля. – Защо? – Не искам да ви лиша от благото, което страданието носи в себе си. Благодарете за страданията, които разумният свят ви дава, НО САМИ НИКОГА НЕ СИ СЪЗДАВАЙТЕ ИЗЛИШНИ И НЕНУЖНИ СТРАДАНИЯ! ”(17 февруари 1935, „Път към Любовта”)

„Всички хора искат да бъдат обичани. Това е естествено. Обаче И ТЕ трябва да обичат. САМО КОЙТО ОБИЧА, ЩЕ БЪДЕ ОБИЧАН. Обръщайте внимание на хората, за да обръщат внимание и на вас. /.../ И тъй, дайте път на Любовта в себе си, обичайте ВСИЧКИ хора, за да получите Божието благословение.”(15 август 1940, „Магическата сила на Любовта”)

„Човек трябва последователно да минава от света на любовта в света на мъдростта и оттам - в света на истината, дето е свободата. Всички хора искат да бъдат свободни. - Човек може да бъде свободен, само след като е минал през първите два свята, и ТОГАВА влезе в света на истината, в Божествения, във вечния свят, дето хората никога не остаряват.”(12 март 1939 , „Скритият сън”)

„Днес всички хора искат да бъдат свободни, търсят начин за освобождаване. По естество човек е свободен, а по разбиране – ограничен. За да се освободи напълно, той трябва да измени разбиранията си. – Как? – Като съблече старата си дреха, за да облече нова. – „Кой ще облече старата ми дреха?“ – Не мисли за това. Облечи новата дреха и върви напред. – „Какво значи обличане на нова дреха?“ – Да облече човек нова дреха, това значи да внесе нещо ново в съзнанието си. Обаче съзнанието може да приеме новото само когато е празно, освободено от всички стари разбирания, от всички утайки и наслоявания. Новото изисква нови условия, нови разбирания, нови форми. За пример, обичате един човек. Защо го обичате? Защото бил красив. Заради красотата му вие искате да го обсебите, да го задържите за себе си. Това е невъзможно. Преди всичко, красотата е израз на Божествения свят, а никой не може да обсеби този свят. Красотата не е достояние на един човек. Много хора, много поколения са работили, за да придобият тази красота. Кого ще обсебите тогава?” (29 април 1931, „Хикс, игрек и зет”)

„Всички хора искат да живеят по пътя, по който сега вървят, но то е линията на смъртта. ”(15.VII.1934, „Изново родени”)

„Сега всички хора искат да бъдат щастливи ИЗВЪН това, което БОГ е създал.”(12 април 1936, „ Заведоха Исуса”)

 

„Всички хора искат да бъдат такива, каквито не са. Религиозните хора - и тях тщеславието ги е направило такива, каквито не са.” (4.IV.1922, „Отрицателни и положителни черти на ученика”)

 

 

14.10.2018 г. 22,22 ч.

 

ДЕЦАТА НЕ ИСКАТ ДА БЪДАТ ПРЕВРЪЩАНИ В КОНФЕКЦИЯ! Колкото и да е странно, има и родители, които не искат това за децата си.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Израждането на света се дължи на факта, че във въздуха и във вас има много идеи, мисли и желания, от които трябва да се очистите. Когато Христос е казал: „Вие сте гробища варосани", не е бил далеч от истината. Дòйде ви една мисъл, веднага след това друга; дойдат ви желания след желания - и вие се претрупвате и се превръщате на гробища само от мъртви мисли и желания, между които тук-там ще намерите, и то твърде рядко, някой ДЕЙСТВИТЕЛНО жив човек.”

(1920.01.22и.Електричеството и магнетизмът.БДУ:40)

 

КОЛКОТО И ДА Е МРАЧНА КАРТИНАТА, представена тук от Словото, за съжаление тя все още е факт. Ясновидците твърдят, че когато ходят по улиците и наблюдават хората в домовете им и по други места, техните вибрации и мисълформи са тъй трудни за издържане, че не може и да се диша. Почти всички мислят за неща, които ги разболяват и съкращават живота им. Толкова повече е необходимо осъзнатите да живеем по начини, с които да се противопоставим на това.

 

 

14.10.2018 г. 20,45 ч.

 

ОТНОВО ЗА ХОРАТА СЪС СЪРЦЕ И ЗА БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ, КОИТО КАЗВАТ, ЧЕ БЕЗ НЕГО НЕ МОЖЕ : : За херцовете на сърцето – с 5000 пъти по-голяма честота от тия на мозъка : : За херцовете в музиката, препоръчани от Учителя в България, и за това кога, как и с каква цел псевдоилюминатите, Гьобелс и предателите от Америка налагат със закон промяната от 432 на 440 херца. : : Защо изпълнението на Паневритмията от Филип Стоицев е с ПРАВИЛНИТЕ херцове.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Огнището е вашето СЪРЦЕ. Всяка идея, която искате да прокарате в света, ще трябва първо да я поставите на огнището на вашето сърце и да турнете в действие „духалото” - да разпали въглищата. Кои са въглищата, които трябва да турнете на огнището? - Въздухът, който е потребен за горението, са вашите мисли - те образуват процеса на горението. А въглищата? (Обаждат се: ''Чувствата''). На огнището ще турите своите мисли и чувства, и като разумния ковач ще извадите със своите клещи желязото от жарта, ще го погледате дали се е зачервило. Ако не, ще го пъхнете пак в жарта. Ще направите това няколко пъти, докато желязото се насветли. Така, когато искате да прокарате някоя идея в света, ще трябва да я нагорещите във вашето огнище – сърцето. Като нагорещявате една идея с божествена енергия, тя не изгубва, а печели: придобива свойствата на радия. Излезе ли веднъж из вашето сърце, тя ЗА 30 ХИЛЯДИ ГОДИНИ ПОСТОЯННО ЩЕ ОСВЕТЛЯВА! А не е малко нещо да пратим една идея в света и тя да живее 30 хиляди години – то е доста дълъг живот.” (1920.01.22и.Електричеството и магнетизмът.БДУ:39)

ИМА РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ И ТВЪРДЕНИЯ ЗА ЧЕСТОТАТА НА ХЕРЦОВЕТЕ, С КОИТО ВИБРИРА СЪРЦЕТО НИ – несравнимо много провече от тия на мозъка и който и да е друг орган. Според едно от тях, сърцето е 5 хиляди пъти по мощно от мозъка в това отношение.

Но тъй като тия цифри са спорни, нека сега се обърнем към една друга важна тема за херцовете: на колко херца са настроени музикалните инструменти днес, откога, по чия заповед и с какви намерения и резултати. Ето една интересна статия:

ОБРАТНО КЪМ 432 HZ - ЧАСТ ОТ ПРЕХОДА КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ГЛОБАЛНОТО СЪРЦЕ

(http://www.pan-bg.com/articles.php?id=331)

Звуците и музиката се състоят от вибрации, колкото повече вибрации има в секундата, толкова по висока е честотата. Единицата за това е Hertz (съкратено Hz). "432 Hz" (C# A432.1 - 136.10Hz и 272.2Hz) вибрира на основите на природните хармоници и е естествена "тоника" във Вселената, за разлика от 440 Hz, което е стандарт в музиката в днешно време.

432hz вибрира на основните на златната среда PHI (1.618 - Златната пропорция, божествената пропорция, Фибоначи серия и е приложима към изкуство, дизайна, живота, красота, математика, геометрия) и обединява свойствата на светлината, времето, пространството, материята, гравитацията и магнетизма с биологията, кода на ДНК-то и съзнанието.

432hz естествената настройка има дълбок ефект върху съзнанието, а също и на клетъчно ниво на нашите тела. С пренастройка на музикалните инструменти и използване на честотата 432 херца, вместо 440 херца, твоето ДНК започва да резонира в хармония с PHI спирала на природата.

Най-добрият начин да се усети разликата при A432hz е чрез слушане. A440hz концертна честота е центрирана в ума, докато 432hz концертна честота е центрирана в сърцето. Някои хора, които не са в състояние да направят разлика от 8hz, твърдят, че чувстват повече топлина при 432hz, което се дължи на по-голямата дължина на вълната.

Формата на 432Hz.

Когато се залови във видео с точно устройство, което измерва акустичните вибрации във възлови пунктове, които формират модели на геометрията в различни течни или твърди среди, на 432 Hertz се появява вълна, като триъгълник и тя изглежда като жива. Тя пулсира и отказва да заемат някаква друга форма, и според много любители на музиката, звукът е по-хубав за изслушване, по-мек, по-ярък и по-красив от 440 Hz.

Кога ще се промени звуковата честота?

По-голямата част от световната музика е настроена на 440 херца, одобрена през 1953 г., от Международната организация по стандартизация (ISO), след предварителните препоръки на говорител на нацистката партия, Йозеф Гьобелс през 1939 г..

Достатъчно е да кажа, че аз няма да губя положителна енергия, за да изложа на дневен ред поредната конспирация на „Илюминатите”, но бързо ще се посоча, че е имало организирано усилие да се промени музикалната честота на 440hz доста назад в началото на миналия век да се кодира "Стар свят Нов ред" на основната честота.

Според други източници, през 1885 г. вече е решено, че 440 Hz трябва да бъде стандарт, както и около 1940 г. Съединените щати след това въведе 440 Hz по света, и най-накрая през 1955 г. стана ISO 16-стандарт.

Повечето музикални инструменти също са настроени на 440 Hz в днешно време, което по-рано не винаги е било факт. Ако откриете, музикални инструменти от много по-ранни времена, и днес все още в отдалечени райони на Земята, тези инструменти са настроени на 432 Hz.

Значението на честотата в музиката, което ние определяме като лек.

Вибрационните изследванията показват, че музиката трябва да се базира на естествено настроените космически честоти на вселената, ако искаме тя да е от полза за човечеството. От тази хипотеза можем да установим, че стандартът, използван за определяне на международните музикални настройки на концертната честота трябва също да имат органична природна основа.

Апелът на институтът Шилер за промяна в концертната честота от 440 Hz на 432 Hz се основава, на това че 432 Hz е дълбоко вплетена в природата.

Последните преоткрития на истинската вибрационната природа на енергията, показва, че настоящо използваната 440 Hz генерира нездравословен ефект в околната среда. Това води до „неестествена” 8 Hz промяна в това как мислим и как нашето ДНК регулира генетични вид.

Мозъците ни и ДНК-то са дълбоко свързани с честотата 432 през поредица на равноденствие и 8 Hz космическа честота. Естествено измереният феномен, който подкрепя идеята от 432 Hz, вплетени в органична основа е движението на Слънцето и Сатурн. Всички хармонични частични оттенъци на 432Hz водят до естествените модели и дори планетните орбити. 64 108 128 144 216 256 432 864 и др.

Всъщност всички честоти влияят на ДНК-то и съзнанието, тъй като ние сме в музикална универсална среда на измерението, посредством движението на честотата.

За съжаление западната музика, включително популярната ню ейдж изцелителна музика все още е настроена в неестествената 440 честота. Разликата между 440 и 432 Hz е само на 8 трептения в секунда, но това е осезаема разлика в човешкото съзнание.

Имаме още път да изминем, за да се научим да слушаме със сърцето си и да разберем, че всичко което наричаме конспирация, е част от естествения преход, наречен "Еволюция на съзнанието"

 

АВТОРЪТ НА ГОРНАТА СТАТИЯ НЕ Е СПОМЕНАЛ, ЧЕ ЕЛЕКТРОМАТНИТНОТО ПОЛЕ НА ЗЕМЯТА ВИБРИРА С ЧЕСТОТА ОТ 8 ДО 12 ХЕРЦА И ЧЕ АЛФА-РИТЪМЪТ НА МОЗЪКА НИ, КОГАТО ЗАТВОРИМ ОЧИ, също затрептява с тази честота. С това ние влизаме в резонанс с Майка си и по този начин черпим сила неограничено от нея. За "домашно" - кои са трите случая, съответни на водните знаци, при които затваряме очите си? Нека сега съобразим защо Интервентите са увеличили изкуствено хрцовете в музиката на земята точно с 8 херца и какво е последвало от това. Нали е известен ефектът "зануляване"? Не това, което обезопасява, а това, което парира сърцето и полето на Земята.

 

 

14.10.2018 г. 19,13 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Учението, по което вървите, е строго математически определено – в него няма никакви изключения и във вас не трябва да има никакви съмнения. Усъмните ли се в Бога за една минута, веднага ще ви се изпречи вашето минало, всичкият ваш живот в картини – цял ад, ще изпитате големи страдания! Повярвате ли в Бога, ще дойде бъдещият ви светъл живот. Ще кажете: „Аз ще си остана на особено мнение...". - В тази Школа и в този път няма „особени мнения” – ще трябва да отидете или наляво, или надясно: не може да бъдете неутрални. (1920.01.22и.Електричеството и магнетизмът.БДУ:36)

 

 

14.10.2018 г. 18,51 ч.

 

ПОЗНАВАМЕ НЕМАЛКО ХОРА, които постоянно правят добрини; познаваме и изключително развити и достойни духовни хора, които се подвизават в пътя на мисълта, мъдростта и саморазвитието и имат големи постижения. НО КОЛЦИНА ОТ ТЯХ МОГАТ ДА СЕ САМОПОЖЕРТВАТ ТАКА, КАКТО ИСКА БОГ?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Дръжте в себе си винаги мисълта, че Божественият Дух живее във всеки човекъ. Само че у някои хора живее в подсъзнанието, у други - в съзнанието, у трети - в свърхсъзнанието. Онези, у които Духът живее в подсъзнанието, чувстват го като импулс да сторят нещо добро; ония, у които живее в съзнанието, казват си: "Аз мисля, че това е добро - и ТРЯБВА да го направя" - и направят го. Онези, у които Духът живее в свърхсъзнанието, казват: „Това е божествено и моето предназначение е да си жертвам дори и живота за него!". Следователно, онези, у които живее Духът в свърхсъзнанието, се САМОПОЖЕРТВАТ; онези, у които живее в съзнанието, се ПОДВИЗАВАТ. Та Духът може да е като подтик в подсъзнанието, като мислене в съзнанието и като определен вече стремеж за самопожертване в свърхсъзнанието. /.../Смисълът на живота е само в завързването и узряването на плода – когато една идея завърже плод в свърхсъзнанието.”

 

(1920.01.22и.Електричеството и магнетизмът.БДУ:34-35)

 

 

15.10.2018 г. 22,13 ч.

 

ЕДНО ОБЯСНЕНИЕ, КОЕТО БИ НИ СПЕСТИЛО ДЕСЕТИЛЕТИЯ тормоз и недоразумения с някои хора, ако го бяхме срещнали преди години:

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Някои от вас са по-кротки и смирени, защото имат повече ВЛАГА. А онези, по-коравите буци от нивата ви, те нямат влага. Ако у някого няма кротост и смирение, и да дойде любовта, нищо няма да направи - тя ще го изсуши, ще го направи на „пастърма”... За да разберете любовта, тя трябва да мине през кротостта и смирението. ТАКЪВ е законът. Онази енергия, която идва от слънцето, първо трябва да мине през ВЛАГАТА, а ПОСЛЕ да се трансформира.” (1920.01.22и.Кротостта и смирението.БДУ:20-21)

„Добрият има достатъчно сухота и достатъчно влага. Щом има само сухота, СПРЯН е процесът на развитието. /.../ На тебе ти трябва ВЛАГА! Влагата е съдържанието - Божественото да се събуди. /.../ Сухотата се лекува с влага. Мислѝ право! Засега ТОЗИ метод съм намерил. Сух си - мислѝ право! Като започнеш да мислиш право, сухотата престава. /.../ Използвайте великата влага, която Бог е турил във вас!” (2 декември 1938, „Сухота и влага”)

„Нервността е суша, изсъхване. По-голяма светлина има, по-голяма топлина има, която изсушава. Нервните хора нямат влага. При това, те са егоисти. Те мислят само за себе си. Един нервен човек от сутрин до вечер мисли само за себе си. Ако този нервен човек започне да мисли за своите ближни, веднага се изменя неговото състояние. Казвам: ако човек мисли само за себе си, той ще стане нервен.” (20. V. 1938, „Опорна точка”) КОМЕНТАР: Другаде Словото допълва, че дори и нервните да са големи хуманисти и добротворци, те правят добро изключително по свой план и по свои съображения. Това пак е мислене за себе си, защото е гордост - изхождане от себе си. Голяма рядкост е един холеричен, нервен темперамент да се интересува КАКВО ТОЧНО иска другият, в какви дози го иска, кога го иска.

„Мекота не може да се образува там, дето няма влага. Не можеш ти да мислиш правилно, не можеш да имаш разположение, ако нямаш влага. Ако имаш сухота, ще бъдеш рязък във всичко - в чувствата ще бъдеш рязък, в мислите... Тогава проповедници, които имат сухота в нервната система, режат, режат, режат... Които имат голяма влага, те са магнетични, казват: „Моля, братя, да се обърнете: ние сме много разположени към вас, ние се обичаме, ние сме готови да се пожертваме за вашето добро.” (19 януари 1936, „Всичко, което чух”)

„Като почнатъ да ти ставатъ рѫцетѣ сухи – то е вече старъ, нѣма никаква влага въ твоитѣ чувства, мисли и тѣло. Значи, сърдцето ти е пресъхнало. /.../ Нѣкои хора много отблъскватъ. Тѣ /казват за някого/: „Не искамъ да го видя!” А пъкъ зная, че той не е виновенъ. Вие всички страдате отъ това. Азъ съмъ забелѣзалъ нѣкои отъ старитѣ сестри, че сърдцето имъ е сухо и тѣ казватъ: „Закѫсахме... Какво трѣбва да се прави?“ – Дълго време трѣбва да го мажешъ съ „масло”...” (2 октомврий 1940, „Божествените врати”)

„Следователно човек трябва едновременно да съдържа в себе си умствената топлина, сърдечната влага и енергията на мускулите. При всяка негова мисъл, при всяко негово чувство и при всяка негова постъпка трябва да се проявяват и трите елемента заедно. /.../ Отъпканият лист - това е любовта, която днес от всички се тъпче. Ако дигнете любовта от земята, която се тъпче, като малък лист, Господ ще ви каже: „Елате тук.“ Аз искам и вие да дигнете този отъпкан лист от земята – да дигнете любовта и да я поставите на нейното място!” (9 октомври 1938, „Скрих таланта”)

 

15.10.2018 г. 18,52 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Кротък и смирен човек не се подразбира, че трябва да стане мост на всички. Не! Кроткият и смиреният човек не е най-слабият, той е най-силният човек, който зло не прави; и най-умният, който никога не допуща лоши мисли. А /кротостта и смирението/ се придобиват при най-големите изпитания и мъчнотии в живота, а не при охолен живот.” (1920.01.22и.Кротостта и смирението.БДУ:7)

 

15.10.2018 г. 15,49 ч.

 

ПАК ЗА ВТОРОТО ПОСВЕЩЕНИЕ:

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Вие сте християни, вярвате в Христа. Питам ви: колцина от вас имате преживявания, по които да познавате Христа не както е бил на земята, НО КАКТО Е СЕГА? А тази опитност е НЕОБХОДИМА, и към НЕЯ трябва вие да се стремите. А за да я добиете, трябва в душата си да имате ДЪЛБОКО СМИРЕНИЕ.” (1920.01.22и. Кротостта и смирението.БДУ:5)

ХРИСТОС НА ОПАШКА ЗА ХЛЯБ (за подаяние) - литография от Фриц Айхенберг (1901-1990)

 

ВСИЧКИ ВЛАСТ ИМАЛИ И ВЛАСТИМАЩИ, ВСИЧКИ УМНИЦИ И МНОГОЗНАЙКОВЦИ, всички таланти и гении, всички светци и „праведници”, които отричат Христа или не приемат вечното Му присъствие на Небето и на Земята, ОСТАВАТ В СТАРАТА ВСЕЛЕНА. Ако Христос е Господ, а Господ е Бог, Той би трябвало да е всезнаещ, всеможещ и непобедим. Би трябвало да не е само Дух, но и Човек, Человек, Богочеловек. Луциферическите Учения ОТХВЪРЛЯТ това – нямат сметка от „Контрольор”. Но който приема тази възможност, за него е логично, че Бог би трябвало да е постоянно сред нас не само духовно, но и физически – в космичен и пантеистичен вид, в етерен вид, невидим за повечето хора, в телата на Своите ученици и приятели. Но го виждат и общуват с Него само Тия, които имат два лъча над главата или повече – в които има ДЪЛБОКО СМИРЕНИЕ. Останалите нямат сметка от ЖИВИЯ Господ, ЖИВИЯ Христос и верните Му приятели, които са сам Той, понеже би трябвало да напуснат самолюбието и положението си и отново да седнат на послединия чин. На атеистите, езичниците и старозаветните това е неизгодно по обясними причини, а на псевдохристияните им е достатъчно да Го третират като ИСТОРИЧЕСКА личност, отдавна сложена към архив, за да могат да Му измѐнят Учението и да си разиграват театрите и търговиите. Не всеки знае, че ако някой е Учител, Той не умира никога и е сред нас ПОСТОЯННО.

 

15.10.2018 г. 14,46 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Когато започнахте да остарявате, настроението ви се изгуби. Защо? - Защото на земния живот сте давали по-голяма стойност, отколкото той всъщност струва./.../ Вие оценявате скъпо земния живот и сте готови да дадете за него всичко мило и драго, да жертвате и ум, и сърце. Това е една голяма грешка! Не казвам, че трябва да презирате този живот, но за всяко нещо трябва да се даде толкова, колкото то струва.”

(1920.01.22и.Кротостта и смирението.БДУ:5)

Морис Дени и Джеймс Кристънсън

 

 

15.10.2018 г. 08,51 ч.

 

Тази публикация се репоства не само за да не се дезактивира от Фейсбука, но и понеже е актуална и за всяка друга Девета вибрация в живота ни - месечна, дневна и даже часова. А най-много и за цял живот -- за родените под цифрата 9. И понеже все още сме в "скончанието на века" - края на Петата подраса от Петата коренна раса, - всеки трябва да направи рекапитулация на живота си досега, ако иска да влезе в Шестата раса, в Новата Земя и Новото Небе.

 

 

15 октомври 2016 г. · 

СНИМКАТА СЕ КАЗВА „ПОСЛЕДНАТА ВРАТА”

ВНИМАНИЕ! ИМАМЕ ОЩЕ ЦЕЛИ 78 ДЕНОНОЩИЯ ДО КРАЯ НА ТАЗИ ГОДИНА, В КОИТО ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПРИКЛЮЧИ ЗАВИНАГИ СЪС 78 СВОИ НЕДОСТАТЪКА, БОЛЕСТИ, ЛОШИ НАВИКА И ПР. Това е, защото сме в Девета годишна нумерологична вибрация. Посветените чакат с огромно желание да настъпи такава година, месец или ден под влиянието на числото 9. Ние сме към края на егрегорна земна година 2016 по християнския календар. Егрегорна е, защото не е вярна – Исус се е родил в съвсем друга година и не на това място. Обаче егрегорите действат реално дори с векове, докато много хора ги държат в мисълта си и говорят за тях. Интересното обаче е, че макар и егрегорен, официалният християнси календар по нумерологични вибрации в земното време съвпада с деветгодишните реални космични цикли спрямо земята и индивидите. Това е опитано от много хора и се опитва постоянно.

ЛИЧНАТА ГОДИШНА ВИБРАЦИЯ ЗА СЕГАШНАТА ГОДИНА СЕ ИЗЧИСЛЯВА, като съберем цифрите от датата и месеца си на раждане и прибавим 9 (интерполирана 2016 г.), и цифрите на полученото число също съберем до едноцифрено. Личната рождена вибрация – по същия начин, но вместо актуалната година се прибавят цифрите на рождената.

Всичко, което говорим в момента за числото 9, важи най-вече за хората, на които то е рождена или лична годишна вибрация. Обаче в немалка степен важи и за всички останали.

ОЩЕ УТРЕ СИ НАПРАВЕТЕ СПИСЪК на 78 ваши порока, недостатъка, болести или лоши навици. Или на по-малко, понеже хората не съзнават че имат толкова много, та и още повече. Които ги осъзнаете - понеже тече краят на ДЕВЕТА Земна Егрегорна Годишна Вибрация, вие имате грамаден шанс да ликвирирате с тях завинаги до края на тази година, инак шансът остава чак за след 9 години. То не се знае какво ще се случи със Земята в пространството дотогава и дали няма циклите да се изменят радикално поради предстоящото пренареждане на планетите, ако ще е скоро. Както и да е, нека си припомним мъдрия съвет да живеем така, сякаш утрешният ден ще е последен в живота ни или в живота на човечеството. Той е мъдър за мъдреците – и безумен за безумните. Безумните ще го ударят на анархия и удоволствия, мъдрите ще искат да го преживеят божествено със всичка сила, но и със всичка сила да изправят недостатъците си. Опитът показва, че по време на Девета годишна, месечна и дневна вибрация, та и при часова даже, интензитетът за ликвидиране на уврежданията и реставрация на живота и душата е свърхбърз и качествен, с неимоверна скорост. Тя е подобна на трите денонощия след всяко пълнолуние, когато, ако човек пости, може да се изчисти по-добре от всякога. Има един Закърпващ Атом на монадата, който по време на Деветка ни кърпи с изумителна скорост. На това дори самият той не е способен по никое друго време с такава скорост и такова качество. На практика, нека запишем на лист всичките си 78 недостатъка, а ако осъзнаем по-малко, да разделим 78 на броя им, който сме осъзнали, и така да си определим по колко дни да работим върху всеки един до края на тази година. Съжалявам, че за всичко това не говорихме още преди началото на егрегорна 2016 – щяхме да имаме много повече шансове. Но и сега не е късно. И 31 декември да е, пак ще има полза – поне един недостатък, ако осъзнаем и изберем най-главния в нас, тогава той може да бъде ликидиран завинаги. Запомнете, че по време на Девета Вибрация това работи безотказно. Тук само в скоби може да се каже, че в момента тече и една РЕАЛНА нумерологична вибрация, понеже се отброява от реална и вярна дата на раждане на един неслучаен Човек. По тази причина, наскоро бе обявено ново летоброене, и според него СЕГА Е 152 ГОДИНА от Негового физическо раждане. По Негова линия има и други летоброения, понеже се знаят датите, когато е преживял приживе и Второ, и Трето, и други новораждания, но те важат за още по-малхо хора от Неговите последователи. Даже и 152 година сега важи за много малко Негови ученици, понеже такива почти няма на земята. Според сумата на числата й, интерполирана, през настоящата година тече Осма беинсанска вибрация, действаща на хората, който вървят по стъпките на Първообраза. Той е казал: „Който иска да бъде като мене, да живее като мене”. Но нека сега се върнем на числото, което важи за повечето хора на земята през тази година, на които то е годишна или рождена вибрация – Деветката.
Небето вижда решимостта ни, чува обещанието ни и помага със всичка сила да го спазим. То знае дали ще имаме воля да изпълним обещанието си да не повтаряме повече никога недостатъците си, които сме осъзнали. След цитатите от беседите на Учителя на тази тема, ще разкажа за някои успешни случаи от практиката ни. Опитът е богат, поне аз знам за тази система още от 1961 година, когато в нея ме посвети един приятел Бойко в казармата - бяхме в поделението във Владая. Значи, наблюдавам я и я практикувам вече 55 години – повече от половин век. От това следва, че съм наблюдавал и преживял съзнателно досега 6 пъти Девета Обща и Лична годишна вибрация, както и всяка останала от I до VIII, а колко са месечните и дневните, може съответно да се изчисли – много повече. В Девета Вибрация физическото натоварване е максимално и крайно благотворно, ако е съзнателно и с добра цел. През Седма и Осма сме минали през душевните терзания и човешките подлости, през най-големите страдания и малшансове, които са се опитали да ни сринат психически. Деветката вече ни успокоява и натоварването става предимно физическо. Хамбарът е препълнен, имаме да носим още малко „чувàли” в него до края на година 9 (месец 9, денонощие 9). Ще ги раздаваме при Единицата догодина и по-нататък. Сега протича и рекапитулация и реанимация – осъзнаване на недостатъците и твърда решимост да ги загърбим завинаги. Не само това, но текат и интензивни космични вибрации, които ускоряват и оптимизират процеса до максимум. Това не може да стане по никое друго време, освен по-слабо при месечните и дневните девети вибрации всяка година.

Ето две извадки от беседите на тази тема:

„Числото 9 представя ЧОВЕШКИЯ порядък. Ти си дошъл до края на един човешки порядък - няма вече никакво отлагане! Като дойде числото 9 не отлагай, защото ако отложиш, ще дойде най-голямо нещастие. Седиш ти на железопътната линия и философстваш... Иде трен. Казвате: „Този трен не може ли да спре?...“ Числото 9 казва: „Махни се от линията и не философствай, нека мине тренът! Ако останеш на линията да философстваш, той ще те прегази.“ (26 април 1940, беседа „Теория, реалност и приложение”)

„Числото 9 означава Разумността. От 9 нагоре човек не може да отиде. Дойде ли до деветте, той трябва да ликвидира със сметките си. Деветорката представлява въжето, което се дава в ръката на човека да се спаси. Хванеш ли въжето в ръката си, дръж се здраво за него и излез на свобода. Ама въжето не било копринено или от друг фин материал - това не е важно. Гледай да се спасиш. Кой ти дава въжето, не питай. Дръж се за въжето - и се спасявай!” (30 януари 1931, „Разумността”)

ПЪРВОТО НЕЩО, което ми дойде като спомен заради примера с въжето в горния цитат, беше случаят с една приятелка преди много години. Сега не мога да съобразя дали тогава е била Девета Универсална или Девета Лична вибрация само за нея, но случаят беше типичен в това отношение. На гости сме й по някакъв случай, а останаме да спим в дома й двама души. Преди да заспим, тя ми се изповядва, че вече е стигнала до краен предел на отчаянието и болестите в живота си и повече няма да издържи. Опитвам се да й предложа модел за спасение, но тя не го осъзнава и не го приема. Разговорът е конфиденциален и другият приятел не го чува. На сутринта той ни разказва съня си от тая нощ: „Един човек е паднал на дъното на един кладенец и вече ще изъхне от глад и отчаяние. Друг човек му пуска здраво въже отгоре, първят все още има сили да се върже и да го изтеглят, но не го прави - няма доверие.” Този сън е бил образ на съдбата на тази приятелка, иначе изключително прекрасна и духовна. Хвана рак – и си замина.

ЕТО ОЩЕ ЕДИН СЛУЧАЙ НА ТАЗИ ТЕМА, за който вече съм разказвал някъде във Фейсбука. Преди много гоидни една млада приятелка еврейка ми се обади пожарно по телефона и поиска спешна среща. Вече бе имала опит от предишните ни разговори с категорично добър резултат и затова имаше пълно доверие. Разказа, че „от снощи” за пореден път живее втори живот – т.е. не знае кой поред вече, понеже е била на ръба на смъртта вече много пъти още от малка. Перманентни болници, операции, реанимации, попадане в катастрофи и какво ли още не – живот-кошмар. Правила е и опити за самоубийство и едва са я спасявали. А прекрасна душа! Този път предишната нощ – на Бъдни вечер – била слязла от таванчето си на долния етаж да поздрави родителите си, и като се върнала, един куршум от стрелбите за празника бил пробил стъклото и се забил в стената на таванчето отсреща. Траекторията му била точно през главата й, ако тя е била останала там. Попита ме отчаяно „докога” - и дали това е еврейска или лична карма, или най-лошата комбинация между двете... Дълбоко, жестоко нещастна и поради перманентни неприятности в работата, с близките, пак с болести и с грубости от страна на хората; а любимият й, с когото ходи вече няколко години, не ще и да чуе за брак... Отговорът беше, че не става дума нито за еврейска, нито за лична карма, а, че тя вече е Ученик и затова няма да я оставят жива, ако не промени живота си коренно. Нейният случай бил точно такъв – „за нагледен пример”. Бяха ни припомнени четирите основни изисквания за Ученика от забавачката на Школата и Небесните Пòлети: човек да не яде месо, да не пуши, да не пие алкохол и да не се докосва до хора без душа. Слава Богу, любмият й се оказа достоен и прекрасен човек с дух и душа, така че четвъртият закон в случая отпадаше. А момичето, от нерви и отчаяние, до този момент не сваляло цигарата от устата, пийвало си по малко вечер за отпускане, ядело си месо, въпреки че чете духовна лиература и знае за всички вреди. Каза се, че ако не престане с тия неща, преследването й от Съдбата ще стане още по-сурово. „Че то няма вече закъде...” – изплака тя, но се замисли. ЕТО ЕДИН ОТ СУЧАИТЕ, КОГАТО, ПО ВРЕМЕ НА ДЕВЕТА ВИБРАЦИЯ, АКО ЧОВЕК ВЗЕМЕ ТВЪРДО И ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ И НЕБЕТО ВИДИ, ЧЕ ЩЕ ГО ИЗПЪЛНИ СЪС СИГУРНОСТ, следствията идват веднага, а не след по-дълъг изпитателен срок. Обàди ми се още на другия ден: приятелят й й предложил брак. Ожениха се и си родиха деца. Минаха месеци и години, тя от време на време се обаждаше и потвърждаваше, че нещастията са били отрязани като с нож от мига, когато е взела това решение. Не са се повторили повече никога – напротив, последвали дни и години на щастие и благоденствие. Могат да се разкажат още стотици подобни случаи за ефекта на Девета вибрация, вючително и от личния опит, но ако това го направя тук, ще стане цял „роман”...

Затова ще завърша само с още два случая, понеже тази година сондирах няколко души, на които, както при мен, Девета Лична Годишна съвпада с Девета годишна универсална, която важи за цял свят. При нас всичко протича много по-интензивно, тъй като сме в резонанс с планетата. Тия два случая, които взимам напосоки, касаят неудобни неща, но ще ги разкажа. Приятелят, който никога не би казал това другиму, ми призна, че доскоро, откакто се помни, не можел да се откаже от два сериозни недостатъка: вечер и сутрин онанирал, а денем по улиците постоянно гледал в благородните части на жените. Статистически, невероятно много мъже са такива, но този приятел минава за духовен човек и Ученик. Макар и трезвеник и вегетарианец, въпреки че е доста по-млад от мене, тия му два порока бяха дàли вече сини торби под очите му, разгамбен червен нос долу като на пияниците с много черни точки, много диоптри, голямо изтощение и порочен поглед. От мига, в който се сетил, че настоящата година е Девета вбрация и решил да извади тия два „дяволски нокета” наведнъж и завинаги, а Небето видяло, че ще го направи, този приятел стана неузнаваем само за няколко месеца. Подмлади се невероятно, оздравя, и в няколко области на живота му провървя както никога.

Случаят с приятелката, също доста по-млада, е почти идентичен. Неудобно ми е да го разправям, но стотици хора ми доверяват още по-интимни неща. След като е анонимно, все пак няма проблем да го споделя. Тя също десетилетия наред, още от малка, заменяла любимия си с ръката си, а може и да е пемълчала пред мен, че е ползвала и машинка. От мига, когато е осъзнала, че от Космоса всичко се вижда под лупа като на длан и снима на „видео” и нощем, и че това е вид престъпност и свърхегоизъм, защото енергията и проблемът може да се споделят естествено с друг човек, който е също незадоволен и нещастен, а не да се хранят вампири и елементали на пространството, тя решила, че приключва с това нещо завинаги. Понеже случаят е същият (Небето вижда, че решимостта й е диамантена и заден ход при нея няма да има повече никога), още на следващия ден й било дадено нещо прекрасно, за което била мечтала цял живот, а до този момент са й го взимали под носа десетилетия наред. Следващите дни също потекли с лавина от щастия и блага – това не престава и до днес. Но имаше и един тежък инцидент с нея, който не отговаряше по никакъв начин на тази серия от шансове и подаръци от Небето. Запита защо. Анализът показа, че тя ползва ръката си, даже и когато е с любимия си. Не че е голям грях, Небето никого не съди за нищо, но така хората отново оставят отворена врата за вампирите и елементалите, които се тълпят при проливане кръв или на интимна енергия навън, без 100-процентова затворена обмяна между двама души от двата пола по естествен начин. Това, че е престанала да го прави когато е сама, не решава проблема, понеже тълпите от адски същества и елементали продължават да ходят след мъжете и жените от тоя тип дори по улицата и правят всякакви поразии. На ясновидците се дава картина какво представляват такива жени и мъже, когато хората от другия пол се вглеждат в „ефектните” им части... Около последните има лиги, димове, миазми и цели тълпи от кървавочервени мастурбиращи същества, които не бдят само над леглото на жертвата, но и ходят с нея навсякъде, правейки цели опашки от воня и нисш астрал с десетки и стотици метри след тях и дори стотици километри, когато пътуват. Мине ли човек през такава „опашка”, не знае откъде ще му дойде сривът или болестта. Енергия, която не се върти между двама души от двата пола по естествен начин 100% без утечки, е инфекциозно гнездо за астрални бацили и вируси, за смукачи. Това изменя и формата на устните, и мястото между очите и под очите, и носа, и тялото, и нрава, и други неща в поведението. Като й бе обяснено и това, тази приятелка се замисли много сериозно. Очакват се последствията, в зависимост от нейното решение и нейната воля. Нали напоследък узнахме, че първият и най-главен синоним на Бога е думата „мога”?...

 

Тук няма да се разглеждат случаите на интимни пародии на живот между несъвместими индивиди от различни еволюции. При тях, дори и при нормален наглед плътски контакт без участието на допълнителни фактори, също се трупат вампири и върколаци, понеже енергииите им не се завъртат нормално. Има сериозни утечки също както при горните случаи, дори и двойката да е семейство или длгогодишни верни и външно морални партньори. Това е, понеже в повечето случаи едният или и двамата си служат с половата фантазия, че в момента са с друг човек. Разликата между това нещо и самотната „радост” е нулева и е също неетична и опасна: извършва се дистанционно черна сексуална магия върху друг човек надалече, който не подозира нищо.

 

 

15.10.2018 г. 06,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Искам да се разделите двама по двама, между които има хармония. Може да направите опит най-малко по двама. /.../ Ще образувате така една разумна верига, за да видим какво ще излезе от нея.” (1920.01.22и.Електричеството и магнетизмът. БДУ:41)

„Значи, за да се съберат двама души на едно място, те трябва да бъдат РАЗЛИЧНИ. Ако не са различни, не могат да се съберат. С други думи казано: никога не може да съберете двама мъже или две жени на едно място; обаче един мъж и една жена ВСЯКОГА МОЖЕ ДА СЪБЕРЕТЕ НА ЕДНО МЯСТО. И ГОСПОД започва със събирането. Понеже се знае, че от събирането произлиза умножението, казваме, че децата, като се раждат, водят към умножение. Те постепенно се умножават.” (29 май 1921, „Да ги изпита”)

КОМЕНТАР: Има още много съвети и препоръки в Словото в този дух, но понеже не бива да сме едностранни, никога не трябва да забравяме и високия идеал на САМОДОСТАТЪЧНОСТТА. В много беседи Учителят обяснява, че ТИЯ ДВАМА СА ВЪТРЕ В НАС, т.е. високият идеал е бракът на духа с душата ВЪТРЕ В НАС.

Тук обаче пак има неразбиране у някои хора: Съвършеният човек, самодостатъчният, не е някой, който се изолира. Той е извор на любов, живот, добро, подмладяване. Той може да живее сам и го прави, понеже и цяла вечност да е сам, пак няма да има нужда от някой друг до себе си. Обаче, освен самодостатъчността и съвършенството, има и Любов, Снизхождение, Милосърдие, Саможертва, ВОЛЯ БОЖИЯ. Съвършеният е най-щастлив в мълчанието и самотата си, обаче когато Бог го помоли да даде живот някъде, отново е щастлив да изпълни волята Му. Спасителите живеят на брега, много добре си живеят сами, но от време на време трябва да не дишат (да се лишат от самотата и свободата си), за да извлекат от морето някой удавник. Цялото майсторство е удавникът, който не може да живее сам, да не хване спасителя нито под водата, нито над водата. Майсторството на спасителите (това го правят и психиатрите) е да не позволят на болния да се влюби в тях, а да го насочат към друг душевно болен или към някой здрав, който също не може да живее сам, за да оздравеят. Любовта е способна на всичко. А после да им обясни, че постоянният живот заедно отново може да ги разболее – да ги научи как да се обичат и от разстояние и да бъдат по-рядко заедно. Деформирането и разболяването са еднакво неизбежни и за самотниците, и за залепените, ако се съпротивляват на Истината.

И така, САМОДОСТАТЪЧНИЯТ има определен вид и определено здраве, които го правят САМОДОСТАТЪЧЕН В ОЧИТЕ НА БОГА, а не в собствените си очи. Ако гордостта или невежеството на някой духовен човек го карат да се мисли за самодостатъчен, а той страни от Истината, от постепенността, от определеното му от Бога, няма как той да не се деформира. Тук отново се връщаме към аксиомата, изказана в Словото Божие: „ЧИСТОТА И ДЕВСТВЕНОСТ ОЗНАЧАВАТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЛЯТА БОЖИЯ”. А това се постига с любов към ИСТИНАТА, а не към сатанинските или луциферическите учения.

 

/В пропуснатия пасаж в началото има съвет „сух” да се събира с „мазен, тлъстичък” - в Словото Божие има безкрайна снизходителност към недостатъците ни и методи, перспективи за всички/.

 

 

 

https://www.facebook.com/tvorecutvmen/videos/10214357941077268/UzpfSTEwMDAwNzM5ODEwNTQ5NDoyMjM5OTA4MTc5NTk5MDk3/?epa=SEARCH_BOX

  

15.10.2018 г. 05,44 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Трябва да сторите място на тази велика божествена вълна на оживяване, която идва. Трябва да се отворите, за да мине тя през вас! Ако не се отворите сега, после може да се отваряте колкото искате - ще бъде късно и безполезно. Трябва да се готвите, защото е настанал важен и удобен момент в живота ви, какъвто никога не сте имали, за да може тази божествена вълна, която идва отгоре и е наближила, да мине през вас.” (1920.01.22и.Електричеството и магнетизмът.БДУ:40)

„Ти казваш: „Защо страдам?“ - Защото живееш без любов. Живей по любов - и страданията ще изчезнат. Страданията са един признак, че не сте живели по любов. Живей по любов - и веднага ще дойде хармонията!” (31 януари 1943, „Любов без закон”)

„Живей там, дето БОГ те е поставил, не излизай из мястото, дето БОГ те е поставил.” (19 юли 1942,”Единствената нишка”)

„Възпитайте себе си, да не си създавате затвори. Всяка погрешка, всяко престъпление представлява затвор, в който човек САМ се огражда и ограничава. Човек сам е направил затвор, САМ ще го разруши. Той САМ може да се освободи от недъзите; САМ може да отвори вратата на затвора и да си каже: „ИЗЛЕЗ НА СВОБОДА И ЖИВЕЙ ПО НОВ НАЧИН!“ (4 април 1930, „Огънатата плоскост”)

„Истинският живот е ПЪЛНАТА свобода! Онзи живот, в който съществува ПЪЛНАТА светлина, знанието, ПЪЛНАТА любов - ТЕЗИ са нещата, които животът изисква.” (4 септемврий 1933, „Трите първични принципа. Елементи в живота”)

 

„Ти не можеш да бъдеш син на Бога, ако не си роден от Бога. Само родените от любовта са синове Божии. А пък ония, които не са родени от любовта, те не са синове Божии. Има два рода човеци. Родени от любовта, той е син Божи. А онези, които не са родени от любовта, живеят по знанието на доброто и злото.” (31 януари 1943, „Любов без закон”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.