Книга 21


26.IV.130(1944)
София - Изгрев

РАБОТОСПОСОБНОСТ И "ЗАБОТОСПОСОБНОСТ"

21,40

- Духът има работоспособност, а душата - "забо­тоспособност" (от руската дума "забóта" - грижа). Ду­хът, чрез работата, ви свързва с "Ра" - Духът на Слънцето; а душата, чрез грижата за някой друг, със Зарите Небесни - съществата на предизгревния час, които ви свързват направо с ясновселената! Затова, който става с изгрева, може да работи; но който става в ранни зори, може да се грижи и всичко му спори. Затова майките, жените, сколасват и вкъщи, и в работата - по са съвършени от мъжете.

16.11.130(1994)г. 15,37ч. Бургас - Изгрев:

- Цялото няма нужда от грижи, но частта - има. Плачът иде от недостатъчни грижи на сърцата и душите. В бъдеще за всеки човек на Земята ще има по 50 "грижовника".
Рай ще бъде!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.