Книга 43

 

 

1570  01.08.2014 Граматиката на Бога 17:20, до Р.Л.:  Благодарство! Някога минавах за граматик и стилист и даже получих награда от Института за усъвършенстване на учителите и една "шестица" от един главен редактор, но явно сега пак има нови правила, така че ще си отдъхна... Имахме случай (не знам дали съм ти казвал), когато един приятел коригираше осиянията (беше професионален коректор) и проведе редакция според официалния правопис тогава, но Елма реагира с осияние, че си има собствена граматика и правопис и даде примери от ръкописите на Учителя (неграмотни на места според тогаващните правила и пълни с диалектизми и архаизми и даже понякога и просторечни груби думи). Имало е кабалистични и семантични причини за това. Приятелят беше хвърлил огромен труд, а ние го прекоригирахме... Обаче днес аз нямам абсолютно никакво желание да си включвам повече главата в тия текстове, преуморен от тях колкото Й., така че и двамата сме "изпушили". Провеждането на читаво сресване на най-високо ниво сега от теб е направо висш промисъл, благословение Божие, така че няма да проверявам, освен ако не попиташ за нещо съвсем конкретно, в което се колебаеш.

 

1571  01.08.2014 Като се разхождах видях "Елма", изписан с червено 17:41 от Р.Л.: Не се притеснявай - НИКОГА не бих си позволила да коригирам нещо от характерния изказ на някого, а да посегнеш на езика на Елма е конщунство, според мен.

            Но няма да се отървеш с едно благодаря... Беше ми обещал малък анализ на всеки от образите в регресията. Но ако си претоварен, напиши телеграфно защо, според теб, ми се яви Шива и ми каза името си. Изчетох много за него и жена му, но не мога да намеря отговор. Ако не другото, поне това ми кажи.

 

            Иначе не знам, може и да е от внушение, но днес, като се разхождах по брега и се реех, на няколко пъти видях "Елма", из-писан с червено. 

 

1572  01.08.2014 И ние сме виждали изписан "Елма" с букви по небето 17:57 до Р.Л.: С Шива съм се занимавал, така че имам някаква основа, но и по другите точки ще ти отговоря.

 

            И ние сме виждали изписан Елма с букви по небето - пре-димно от облаци, така че чудесата нямат край. Тяй пише и говори по безброй още начини, а при теб се е изписал със своя Си цвят от осиянията...

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.