Книга 5

8.ІV.121(1985)г.
София-Изгрев

ПОЛЕТО “ЛАНТ”
ЖЛО /ДМ (Назариéл)


О, кохорти на Тиберий1, не загубихте ли ревностния си центурион Плиний-Младши завинаги? Следвайки пътя на Мъдростта и Истината, не избра ли нов път душата на воина, за да се превърне в душа на светител?

 Морета от кръв проля Римската империя! О радостни провидци, не преляха ли в един свещен миг пророческите ви жертвеници с мощни бели кълбета на пророческите ви пáри? Роди се още веднъж Цар Небесен! С него най-сетне се повлече една не малка част от римските легиони, по пътя към най-мощната мощ на Битието - победата, наречена "поражение". Ирод и Нерон не случайно бяха вбесени от новата секта - “желязната” империя се размекваше пред очите им.


Центурионът Крониус разбра нещата с истината за Христовото възкресение. Той рано се ориентира към новото и молú провидението най-после да опрости неговото минало, криеше се много месеци и не успяха да го хванат, понеже християните не само го посветиха, но и го спасиха от смъртна присъда. Мраморът на Констанция не можа да го опази, та трябваше тайно да кореспондира с някои приближени на Нерон, за да измоли помилване - с цената на цялото си богатство от деди и прадеди-патриции.
          Оставете го сега, не го осъждайте, че разполага с база. Не само тази, но ще му се даде и много повече, понеже откупи душата си в миналото, отказвайки се от всичко материално.    
За морските му истории мога да ви разкажа някой друг път подробно, но сега искам да се обърна пряко към теб, звънтяща струно на зората от истина, наречена този път с името Д.! Няма в цялото Битие нито един подобен на тебе, оживяващ най-прекрасното приложение на Абсолюта, на живата част от физическата вселена, чрез моделиране на протонно равновесие с електронни обвивки.
Назариел, Назариел, Назариел - ето как звучи монадата ти. Ти си от монадите с тройно повтаряне на монадното име, означаващо принадлежност към супервселената и, по-точно, полето Лант. Можеш да медитираш върху полето Лант, за да си припомниш някои неща. Молитвата на пазителите на полето, от което пристигаш, е следната: “Ройте се ясни искри на духа! С онзи, с когото вие общувате, общува само Истината и само Доброто. Причинете промяна на всички равнища, палейки огньовете на вдъхновението! Направлявай ги с Духа си от правда, Небесни наш Отче на Силите!”
          От ултравселената носиш протонния огън на творчеството, от физическата вселена – електроните на познанието и опита. С уравновесяването на тези две области се изчерпва твоята мисия в Битието.
          Онова, което в теб не минава, е острата тревога, служиш ли правилно на небето. С този въпрос ти се пробуди още в най-ранните християнски времена. Новото, което сега трябва да направиш, не е нито само теория, нито само практика, а пълнота между тия двете. От теб расте чудно дърво на живота, което привлича вече множество най-висши същества, слизащи специално заради тебе от своите светове. Победител досега на земята, но победител в името на Любовта и Доброто - и само чрез техните методи - досега не е имало, освен няколко десетки посланици на божествения свят, един от които наистина е Махатма Ганди.
          Направú “мъртъв” скок - налага се тази дума в случая. Под “мъртъв скок” разбирам виртуозно приземяване след майсторски зашеметяващ комплекс от нови движения, още във въздуха на проектното решение. Може да приемеш от сега нататък нова насока: остра полемика със старото и магистрално очертаване на спасителното бъдеще, но само в теоретичен план, без дразнене на конкретни личности. Предлагам насочване към публицистика, популярни статии, тревожни есета, прогностични студии. Канал за прогностика, профилактика, екология и социология на настъпващата нова ера трябва да осигуриш за радиото и телевизията. Ти имаш огромни познания и полемичен чар без граници. Преминавайки на общотеоретични позиции, налагайки се като прогност, като моделно-структуриращ оригинален ум, ти трябва да принудиш обществото да те слуша, да очаква твоите появи в пресата и на екрана, но злободневното трябва да отстъпи на концептуалното.
Ти беше философ и писател - пределно ясно е, че пак ще бъдеш. Навикнат ли с тебе, лесно ще можеш да организираш нови, профилактично-екологични зони, носещи повея на космичното бъдеще. Нека управляващите и народът се убедят, че зад очарователния прогност, еколог, профилактик и публицист стои най-твърд и непримирим практик, който следва неотклонно модела на бъдещето!
Организирай смазващи продажната тиня пресконференции и телевизионни репортажи, налагащи твоето име като пионер, с приносност и ефективност, нямащи равни на себе си. Затова, прочее, ограничи локалните си ангажименти до възможния минимум, организирайки нещата така, че повече да поставяш задачи, отколкото сам да ги изпълняваш. Не е проблем за тебе, половината от работното си време да откриеш за новото поприще, което ти начертах преди малко. Не свикне ли правителството и народът, че се налагат експериментални резервати на слънчевото майчинство и детство, ако не искаме да се самоунищожим окончателно, ти няма да си отидеш, изпълнил задачата си на тази планета.
 Прекарах те през желязната дисциплина на Рим и Спарта, през школата на Спартак и подвига на Гарибалди; слях те с есеи, гностици, ранни християни, манихеи, богомили; събудих те за осияната революция на Духа от руския нов подвиг на Йоан Кръстител, наречен от новите му ученици сега Лев Толстой, само и само за да стигнеш най-после днес до хребета на своето призвание - войната на живот и смърт за сваляне Царството Божие на Земята! При това - не фанатично, а академично. Пред твоите аргументи никой не трябва да може да каже нито “а”... Полага се, познатият на всички силен и безкомпромисен почерк на началника да не отстъпва и при публициста.
Не оставяйте прогнозирането на бъдещето в ръцете на умствено недоразвити и на емоционални дегенерати! Примерът ти полага основите на планетната република, която няма друго име, освен тотално здраве, при тотално чиста и естествена природна среда и тотално отхвърляне на досегашните типове селищни системи. Това е твоята работа за Бога, на която ти можеш да се посветиш до последната си капка сила и свяст. Просто, път за отстъпление повече няма! Не го ли направиш ти, не се ли организираш с идеалистите и практиците като тебе, ще започнат да се раждат много повече деца с увредено здраве и психика.
Имай предвид, че мародерите-учени, които служат на сатаната, вече създадоха изкуствен човек! Предстои неговото мултиплициране и прекарване през пъкъла на подчинението и моделирането от най-секретни и престъпни разузнавателни и военни свръхинститути. Само след 15-20 години те ще започнат да ликвидират чистите и независими души, понеже няма да имат помен от съвест и морал в себе си. По-опасен момент в историята на човечеството никога не е имало! За предпочитане е ядрена катастрофа пред киборги и свръхроботи. Но ако вие, които отдавахте не веднъж живота си на кладата, промените нещата така, че резерватите на правилния и природосъобразен живот да бъдат недостъпни за принципите и методите на стария свят, знайте, че еволюцията ви е имала резултат.
          Не се напъвай, отпускай се нощем и понякога през деня; престани да вършиш сам всичко, но не изоставяй напълно сегашната си база, понеже тя не е без значение. Намери си пъргави и схватливи помощници, които да мислят и действат по твои директиви, оставяйки времето и мислите ти свободни за работата, достойна за новия Левски, ако той би се родил сега на Земята. Не виждам засега другиго, по-близък до Левски по святост и сила на духа, освен тебе, който да може да се пребори сам с една отиваща си империя на продажници и некадърници. Няма да минат и 5 месеца - и ти ще станеш необходим на правителството. Не отстъпвай нито на милиметър! Аз съм над теб! Запазвам те от неприятели, много достойни съратници ще се наредят под знамената ти. Толкоз.
____________
1 Неизвестно защо, Източникът казва "О, кохорти на Тиберий", след като Тиберий умира през 37г., а Плиний Младши е бил военен през 82-83 г., по времето на император Домициан. Не е изключено това да са били кохорти, създадени от Тиберий или на негово име, инак няма логика. Виж подробно за Плиний Младши в допълненията към този том.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.