Книга 3

12.IV.120(1984)г. 
София - Изгрев
 
 
ЦЯЛ ФЕРМАН
ЛП / Стоян Господинов
 
 
 
20,30ч.
 
Преди това1, искам да ви кажа нещо много важно. Пред Стоян от Бургас се откри най-силно значението на Моя жив диктат. Пред него се откриват нови хоризонти – той ще осмисли живота си. Колебанията му "Изток или Запад" се решиха пределно точно. Хранете го с всичко, което се дава. Пред нов живот е – и има цял ферман, който ще диктувам за него2.
 
_______________
1Преди диктуването на осиянието "История на Балканското дело на Всемирното Братство",  веднага след горните думи същата вечер.
 
2Наистина, Стоян Господинов се оказва импулсаторът (задаващият въпроса или темата) на фундаменталната холизация "Осияния за Красотата", дадена от Елма от 4 септември до 11 октомври 1984 г. Учителят отговаря после и на въпросите му за красотата в изкуството тъй пространно и пунктуално, че наистина това изглежда като "цял ферман". Сега не се помни дали С.Г. е задал въпроса си още до април същата година – или горните думи на Диктуващия са една от прогнозите му. 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.