ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

(Е Д И Н Е Н И Я,  Х О Л И З А Ц И И)

 
 
 
 
КНИГА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ:
 
771.1995.03.17 Из Дневник 131.2 Бургас: истински близките, среща с ангел, сънища
772.1995.03.23 Ромоненето – кръговрат на живота
773.1995.03.26 Свои и чужди
774.1995.03.26 Шанс – на поправителните сесии
775.1995.03.29 Христос Пантократор
776.1995.04.06 Из Дневник 131.2 Бургас, София: проявления на Присъствието и уроци
777.1995.04.10 Отсъствието – разковниче на присъствието
778.1995.04.18 Което самò идва при тебе
779.1995.04.22 Тронът на Красотата
780.1995.04.23 Из Дневник 131.2 Бургас – интуицията на К.; Поморие – извадки от книга
781.1995.04.26 Святост и целомъдрие; Из Дневник 131.2 Поморие - Ванкиш
782.1995.04.28 Остра забележка
783.1995.05.08 Из Дневник 131.2 Поморие: пак за любовта; Бургас: буквена кабала и др.
784.1995.05.25 Изолатори, проводници и тоководители
785.1995.06.01 Към стратегията на тоководителството
786.1995.06.02 Да се оставиш на прилива
787.1995.06.04 Слабите взаимодействия и неопредкласиката
788.1995.06.05 Из Дневник 131.2 Велико Търново, Бургас, Айтос: чудеса, срещи и др.
789.1995.07.06 Олсùн – веществото на целомъдрието
790.1995.07.06 Кронèл – веществото на пълнотата
791.1995.07.10 Из Дневник 131.2 Бургас: Размисли, странни случки, наблюдения
792.1995.07.14 Дете на Великата Мряна
793.1995.07.17 Из Дневник 131.2 Бургас: Още един урок; сън с Дейн Ръдиар
794.1995.07.26 За Истината – под дъжд от куршуми!
795.1995.07.29 Из Дневник 131.2: Бургаски бряг: случаят с водното колело
796.1995.07.30 Малка и голяма пентагрална каса
797.1995.08.01 Из Дневник 131.2: Бургас: Работа с Уралоний; Небето пак помага
798.1995.08.05 Всяко Слово Божие
799.1995.08.10 Съборът отсега нататък
800.1995.08.11 Подпалвачите на Рила – и последният ни шанс
801.1995.08.14 Дневник 131.3: Бургас – Костенец – Боровец – Самоков – Рила
802.1995.08.20 Червиви братства и братства с пестициди
803.1995.08.22 От нищо – нещо
804.1995.08.23 Разпознаване, избор и преданост
805.1995.08.25 Продължение на Дневник 131.3: София – Прага – Дрезден
806.1996.08.31 Истина, Добро и Красота
807.1995.09.01 Слово, дело и живот
808.1995.09.01 Продължение на Дневник 131.3: Морицбург, Хойерсверда, Саксонска Швейцария, Хеллерау
809.1995.09.04 Фронт и тил
810.1995.09.05 Продължение на Дневник 131.3: Майнц, Висбаден, Франкфурт, София
811.1995.09.13 Пак "Последно" осияние
812.1995.09.14 Продължение на Дневник 131.3: София: притеснения, нови  уроци и др.
813.1995.09.21 Международно движение "Асуин" (проект)
814.1995.09.21 Къде са Неговите хора?
815.1995.09.24 Верни връх
816.1995.09.27 Осияния за монадата
817.1995.09.28 Продължение на Дневник 131.3: София: Луиджи; запознанство с К.Д.Х
818.1995.09.28 Асцендент на К.Д.Х
819.1995.09.29 Продължение на Дневник 131.3: София, Бургас: пак проблеми, изход
820.1995.10.02 Артефакт, архивиран от "Арете". Универсално движение "Асуин"
821.1995.10.17 Ахрам-й-н
822.1995.10.18 No Comment
823.1995.10.19 Тежестта на лекотата
824.1995.10.19 Музика, поезия и усмивка
825.1995.10.19 Сложни взаимоотношения
826.1995.10.19 Защитена енергетика
827.1995.10.20 Небомигове за деца на Бога
828.1995.10.20 Отговори на лични въпроси (ЖЛО.Уралоний)
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.