Книга 8

3.05.122(1986)г.
София-Изгрев

ПРИВЕЖДАНЕ НА СЪЗНАНИЯ
ЖЛО / Георги Радев
(Орúус)Mauro Cappelli -"Orius"

Радев сега се казва Орúус. Трябва предварителна подготовка, не може изведнъж. Ако се качите пак нависоко, преди това се подгответе по всички правила, намерете скришно, божествено място и по предварително уговорен час и минута с Мене, тогава връзката ще бъде възможна. Съвсем не е лесно привеждането на съзнания от едно време в друго време. Работата на Ориус не е бърза, чàкал е толкова години, ще почака още малко. Сега нямате нито време, нито условията са изпълнени, нито хижата ви се отрази добре.
А сега слизайте по-бързо! Само една спирка от половин час направете ще ви бъде приятна, прекалено приятна...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.