Книга 32


19.VII.135(1999)
Бургас - Изгрев
ДА ЛЮБИМ БОЖЕСТВЕНОТО!


Днес, 19 юли 1999г., в крайморското кафе, където се събираме след паневритмия, една от присъстващите изказа без основателна причина 5 или 6 остри и груби, осъдителни реплики за човек, свързан със Словото – думи, които не могат да минат за шега.

Елма каза, че сега тя ще има точно толкова неприят­ности и сериозни затруднения – в най-скоро време. При връ­щането вкъщи, когато му минава мисълта за този случай, на­беденият вижда как един предмет сам се разглобява в ръцете му и му изскача пружината, а после една от частите му се заглавява тъй стегнато, че не може да излезе без клещи. При опита да се сложи пружината и предметът да се сглоби както трябва, Елма казва:

 - Оставù го настрани разглобен – може да по­чака, докато свършим работа с по-смирени души.

Обясни се, че това време, докато той стои разглобен, съответствува на определено лично време от живота на тази позната, през което никак няма да ù върви.

            На 6.10.135г., в 00,37ч. лятно време, за тази позната от Бургас се падна следното от тома на Учителя "Условия за ра­зумния човек" , изд."Алфадар`97":

Отляво: "Първо, научете да любите Бога, ако искате да отидете при Него."

Отдясно: "Едно е важно за мене: ако аз, след толкова годишната си работа в България, ус­пея да науча българите да любят Господа както е казано в Писанието, това ще бъде първата светла страница в моя живот. Тъй щото аз ще имам две важни страници в своя живот: едната тъмна, черна страница, пълна с хули и лоши думи към мене, защото съм се осмелил да кажа истината в очите на хората. Втората страница ще бъде светла, красива страница на моя живот, защото съм научил хората да любят Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила." (б."Право мисли!" от 14.06.1926г., стр.186-187)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.