Книга 11

30.VІІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

БОЖЕСТВЕНИ ЛОВДЖИИ
ЖЛО / ИД

(Коментар по повод проблема на ИД за преместването му на работа в Ловно-рибарския съюз)


Това може, при условие че ще се занимава само с екологическия аспект на професията. Т.е. – ограничаване на лова, охрана на дивеча, грижа за него и преследване на държавните бракониери. Ако не се оформи точно по този начин, да не приема – кармата на рибари и ловджии е нещо ужасно, независимо от това какъв пост заемаш – пряк или непряк. Аз поздравявам сегашното ловно-рибарско дружество, че въведе защитата на природата, но отмервам с подходяща строга мярка наказанията на всички ония, които се снимат с ония големи риби, които са хванали. Но и Небето ги снима!
 Ти, като отидеш на небето, ще ти покажат снимки на всяко убийство, което си извършил - не само на животни, но и на импулси в сърцето си, на импулси в сърцата на ближните. Това го казвам на всички. Тъй, както показва Моят фотоархив, Аз не познавам някой да не е убивал. Пукнеш някому капилярче с една злобна дума, с един по-висок тон, с един стъклен поглед – и хоп, снимката е готова. Та пазете се от такива работи! Намали ли някой архива си до нула – архива от черното си досие, - тогава го пущам свободен. Да върви където ще по Вселената. А как се унищожава черен архив? – На всяко намръщване, на всяка резка между веждите, да противопоставиш една усмивка, едно благо изражение на лицето; на всяка остра думичка – една сладка; на всяка отрицателна мисъл – една положителна!

Усмивката - гаранция за наличие на монада, искра Божия.
(Хората без душа могат да имитират усмивка, но користно)


Ако сте събрали, следователно, пет-шестстотин хиляди отвратителни фотографии в черното си досие в акаша, то трябва точно толкова пъти да се усмихнете, да кажете нещо сладко, да помилвате душата на ближния си с положителна оценка, с благ поглед, мило отношение, гальовност на духа и душата. Тъй се появяват божествените снимки в бялото досие на човека! А всяка божествена снимка може да унищожава по една адска снимка.

Нещо повече: понеже доброто е стотици и хиляди пъти по-силно от злото, то някои от вас само с една усмивка унищожават много повече от една черна снимка. Ето каква значи “ловджия” в божествения смисъл: да се уловиш в момент, когато искаш да избухнеш – и да трансформираш черната снимка в божествена. Прочее, Аз съм ти предавал вече тоя урок, И., та сега връзката става ясна, нали?

Текст на песента “Блага дума на устата”

Блага дума на устата -
Туй е ключът на сърцата,
на сърцата, на сърцата,
туй е ключът на сърцата!
Мили поглед на очите -
туй език е на душите,
на душите, на душите,
туй език е на душите.
Нежно чувство проявено,
всяко зло е разтопено,
разтопено, разтопено,
всяко зло е разтопено.
Силна воля увенчава
всяко дело и проява,
всяко дело, всяко дело,
всяко дело и проява.
Любовта със тях съгражда
тоз живот, що тук се ражда,
ражда, ражда, ражда,
тоз живот, що тук се ражда,
тоз живот, що тук се ражда,
тоз живот, що тук се ражда,
тоз живот, що тук се ражда,
тоз живот, що тук се ражда.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.