Книга 9

22.ХІІ.122(1986)г.
София


А СЕГА - НА КОНЕТЕ!
Уникална картина от интернет (авторът не е съобщен), изразяваща абсолютно точно събитието, описано в това осияние. Белият конник спасява Словото, Червеният (червената власт по онова време) е по петите му, пришпорена от черната ложа, която няма сметка от Слово и Истина. Зад нея е “зелената ложа” (материалистите и интимните вампири, породили черната ложа); а най-отзад се вижда “Сивият”. Това обаче не са “сивите” от космоса, а символ на Всемирната Ложа, която управлява и контролира всички, за да се види кой какъв избор прави. Художникът явно е гениален и Посветен, понеже е изобразил как сянката на Сивия обединява всички останали конници.

В 15,40 ч. Елма се намесва с тон, не търпящ възражения:

- А сега - на конете; и с най-голяма скорост! Животът на Словото е в опасност! Кронозомното не се шегува.
Бях казал след събота да се махате в провинцията, а вие си правите оглушки... Срещите с приятелите се прекратяват, но Работата трябва да продължи!
Събирайте нещата - и в Етрополе! (Името на града се съобщава сега; преди е бил кодирано, за да не бъдем разкрити).

- За магнетофона?

- На риск, го взимате. Казах! И всички осияния и материали, и машините. Връзка до заминаването - само с Д. Тя да намери начин да ви носи касети. Това е задачата.

Там, на масата в старата къща в гр.Етрополе, ни посрещна книгата "Старата къща" от Димитър Талев...

 По-късно разбрахме, че ако не бяхме послушали и заминали моментално, е щял да стане огромен и непоправим провал – нахлуване в апартамента на хора, изпратени от предател, които до опустошат всичко, дошло и направено досега.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.