Книга 45

 

 

       1835  03.12.2015 Съпричастни на Процеса. 08:28 до Й.Р. Предсто-ящите събития по света изискват някои хора да са там, където трябва, за да се намалят нещастията. Ако човек изпълнява тотално плановете на Провидението и Предопределението и гласа на сърцето си, той ще е съпричастен на Процеса.

 

       1836  09.12.2015 Писмо с отправка към страница за София Лорен 21:54 от А.С. Ето най-впечатляващите й думи: «Ако ми предложат да се снимам в най-добрия и най-важен филм в света, който обаче би навредил на личния ми живот, на съпруга ми или на майка ми, аз бих отговорила "О, не благодаря!" Защото киното си е кино, а животът си е МОЯТ живот". Това, което е казала тук София Лорен, я определя като същество с искра Божия! Изумително!

 

 

 

     1837 14.12.2015 Всички конкурси, съревнования и състезания са принцип на черната ложа 12:36 до П.Л. Идеята е чудесна, обаче реагирам с едно опасение - ти си високо идеен човек и ще го разбереш; още повече, че би искала да е в духа на Учителя. Той казва, че всички конкурси, съревнования и състезания са принцип на черната ложа. Хайде да помислим как да не е конкурс, където едни пчелят а други не, а да е нещо, в което участват всички и се радват всички, че са приети, а ти после може да си подбираш най-доброто и да го реализираш. Още по-добре, ако се състави конгломерат от произведенията на всички - дори и само една дума от някого да е включена. Именно това е божественият принцип, методът на Бялото Братство.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.