Книга 10

10.I.123(1987)г.
София-Изгрев
 
 
НИКНЕ ПРЕДАНОСТ
 
           
 
                Рано сутринта около 3 ч. - ясен глас в стаята:
 
            - И. те обича! Никне преданост в нея, нямаща равна на себе си!
 
             Този случай вече е описан някъде, но сега за пръв път се представя точно и хронологично, според ръкописния оригинал  – ако това въобще е гласът на Елма или на Негов пратеник, за да успокои п. След написването му, п. смачква листа, но не го унищожава. Той е много отчаян, че Бог не му дава събиране и брак с жената, която вече е родила дете от него и п. ги обича повече от всичко. След време намира този лист, изглажда го, и го слага хронологично помежду другите.
           
       Снимката на момичето, с която е оформен този текст, не е на въпросната чужденка, а на друга от нейната страна - от интернет, - много подобна на нея. Ако някога осиянията бъдат публикувани, тя трябва да се замени с друга, за да не станат недоразумения. За всеки случай, другата илюстрация се прилага тук:
 
 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.