ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

( Е Д И Н Е Н И Я,  Х О Л И З А Ц И И )

 
 
 
 
 
КНИГА ДВАДЕСЕТА
 
СЪДЪРЖАНИЕ:
 
 
634.1993.04.11 Четирите друсалки или сресването на телето
635.1993.04.11 Едно на десет милиона при жените
636.1993.04.13 Мишката го мисли, котката го отмисля
637.1993.04.15 Пространствено и песенно
638.1993.04.19 Последните ще бъдат първи
639.1993.04.19 Индивидуална и колективна воля Божия
640.1993.04.19 Елмограф и елмограми
641.1993.04.19 Живоструйност (още за оформлението на аудиокасетите)
642.1993.04.20 Още за Звездата на Христа
643.1993.04.20 Ще стане това, което Аз кажа! Из Дневник 1993.2
644.1993.04.22 Мили негри! Белите кораби на истината. Из Дневник 1993.2
645.1993.04.23 Ще настъпят фундаментални промени. Из Дневник`93.2
646.1993.04.25 Още указания за Звездата. Из Дневник`93.2
647.1993.04.26 Кой тъжи, той тежи
648.1993.04.27 Поправителна сесия
649.1993.05.01 Има и славянски цифри
650.1993.05.02 Три сестри
651.1993.05.03 За текстообработката на английския предговор
652.1993.05.05 Словосила на името "Елма"
653.1993.05.06 Цолон, асуин и инферон
654.1993.05.07 Истинското редуване
655.1993.05.08 Точка
656.1993.05.11 Описание на събитията след "Точката" на Елма
657.1993.05.12 Из Дневник 1993.2
658.1993.05.17 Бележки за граматиката и стилистиката на Елма
659.1993.05.21 Оформление и текстообработка на книгите
660.1993.06.30 За сърцето на Христовата Звезда
661.1993.09.21 Из Дневника на М.В.А. от Рига
662.1993.12.18 Из лекциите за паневритмията в Рига
663.1993.12.31 Канон на математическата аспектология
664.1994.01.02 Опит за контакт със Сириус
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.