Книга 5

9.ІV.121(1985)г.
Момин проход

ЛЮБОВТА ИЗИСКВА НАПЪЛНО ДА ИЗГНИЕШ, КАТО СЕМЕНЦЕ В ЗЕМЯТА
ЖЛО/НИ и МИ

           
 Онзи път можеше да изклинчи, но сега вече няма никакъв друг изход, освен да приеме сестра си при себе си и да се грижи за нея като за малко, свое дете. Тя си плати много тежко за миналото, когато стана причина нощта да покрие с мрак душата на един скъп човек. Осияните от Христа са едно, стадото на църковните жертви - съвсем друго.


Н. крепи все още клерикален тип овчедушие и с това не може да реши нито собствените си проблеми, нито проблемите на сестра си. Идеята за молитви, упражнения, праведност, “неприкасаемост”, мощно лишава още много религиозни от токовете на природата и на ултравселената. Любовта обаче изисква напълно да изгниеш - като семенце в земята, - прощавайки се със собственото съвършенство и собственото си спасение. Ако някой мисли, че Христос е говорил и вършил нещо друго, то много се лъже. Някога ще ви говоря подробно за този процес. Нещата, от които можете да се освободите, не са кармични, но онези нещастия и страдания, насилия и принуди, които ви следват по петите и разрушават целия ви вътрешен мир, това са Моитеостени и шишове, излети от самите вас в миналото, с които ще ви ръгам дотогава, докато не се отречете напълно от себе си. Понякога се налага и в ръцете на вампири да се оставите, но с това Любовта ви изпитва, не пазите ли още някой атом егоизъм, себичност или страх в сърцето си.
 Новата Вселена ще се организира само от неутрони - това го знаете. Мъките и страданията, които са неизбежни, представляват “издухването” на електроните от материята, заразена от злото.
          Н. е праведник, но над праведникът стои ученикът. От днес нататък тя става ученик - просто защото не опонира на наставленията, които й давам. Ако продължи с пълна вяра да управлява постъпките си според Моите указания, приемете, че сестра ú ще оздравее. Аз обичам най-много учениците, които Ме слушат вътре в сърцето си. Но Н. няма вяра в Моя глас, идващ от сърцето, защото са я научили, че сърцето може да греши. Има грях, но той не идва от сърцето, а от ума. Когато постоянно се говори, че Ева е съгрешила в сърцето, не се има предвид онова сърце, което Аз съм създал, а сърцето, малтретирано от Змията, от Дървото за познание на доброто и злото - сърцето, повярвало в относителна етична система.
          По-добре е сега Н. да слуша Моите инструкции отвън - полезно ще й бъде. Тя Ме позна, както Ме позна и в Юдея, където бе една от любимите Ми ученички. Само че Аз си отидох - и веднага апостолите обезобразиха онова, което бях говорил толкова много години. Много човешко е да повярваш на ония, които са били на една маса с Христа. Но през ситото на Моите “последователи” не минаха най-едрите бисери. На понятията за грях, чистота, невинност и целомъдрие те пришиха най-девалвирали определения, останали още от преди Одисей - и Н. не закъсня да им повярва.
С онзи елин, който потърси спасение на душата си от нея и поиска да тръгне в Моя Път, но тя му отказа яснота и любов, през много прераждания тя се срещá след това. Моята десница много пъти ги е събирала, тъй като той има да получава дан на жертва от нея. Понеже не можа да се посвети, не можа да получи светлината Ми, неговият дух постепенно се помрачи през вековете.
 Сега съм ги събрал - живи, но изтерзани,- за да разбере Неóрис, най-после, що е Христос и що е любов. Нима не позна у сестра си Неорис, който се гърчеше от жажда за светлина и ласка и не можеше нито минута без тебе? И сега искаш да го лишиш от Мене, но няма друг път, освен да го търсиш всеки път у психиатри или на още по-лоши места, ако не си готова да се отречеш от себе си напълно. Приеми жаждата на скъпата ти сестра да живее неотлъчно с тебе, докато душата ти отприщи морета от милост и жалост и готовност да изпълняваш всичките й прищевки. Тя има голяма нужда да бъде приласкана - и когато ти отдадеш всичко това на помръкналата й душа, още веднъж ще проумеете всички с какво ви говоря: само с думи - или с младост и красота, и щастие!
          Лошото отмина, ти Ме прие и послуша. Сега започва пирът на пълното, радостно и безусловно служене - не както ти си представяш живота, а както тя жадува да го живее. Ти ще видиш, че тя постепенно ще приеме твоя път, но само ако ти приемеш нейното безпътие. Плачи сега и отдъхни си на гърдите на истината, защото вече я знаеш. Много скоро, само до 50 дни от сегашната дата, нещо много крепко ще те разтърси из основи, но то ще бъде Моят знак, че правилно си приела и приложила нещата и че кармата ти с Неорис приключва.
          Не се плашú - Моята десница е мека, но твърда; твърда, но мека. Повече безпокойство не разрешавам! Или Ме има, или Ме няма! Ако приемеш, че Ме има, отпада и напълно изчезва всякакъв страх от неизвестността

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.