Книга 21


24.XI.130(1994)
Бургас - Изгрев
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕТО
 НА "ТЪРЖЕСТВЕНА 
МЕСА ЗА БРЕМЕННАТА"В оригинала на този лист, под линия, е добавено:
"На гърба на всеки лист от ТМБ да има изображение на прекрасна бременна, във фòрмата на холорамка."
"Редовете да вървят по дъга от окръжност (без да се чертае), започваща отляво под 36о и завършваща отдясно под 18о."

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.