Книга 8

19.03.122(1986)г.
София-Изгрев


УМ И КОНТАКТ
ЖЛО / НИ


Подарявай непременно, обаче спазвай правилото: на онзи, който няма, от тия които имат, избирай първо хора, които работят за Учителя, а не за себе си. Който работи най-добре за Делото - на него даваш. В такива случаи решавай не сама, а се съветвай с брата до тебе, понеже мозъка съм ви го дал точно с тази цел - да ви помага за ония неща, за които не бива да Ме питате, понеже Ми губите времето. На теб, специално, позволих да Ме питаш за всичко и виждаш, че има резултат; но ако нещо може да се реши със собствения мозък, било твоя, било на брат ти, без никакви колебания, предпочитам да не Ме питате.
Не е позволено нито ядене, нито пиене след залез слънце, но това не значи, че се пие вода само в лунен час - тогава просто тя се асимилира най-пълно. Позволено е също в Слънчев, Венерин, Нептунов.
Потърпи, това допуснах не случайно, а с цел за реакция на организма срещу враговете му, които се бяха спотаили - сега ги предизвиках да се проявят и с чистия живот ти ще ги премахнеш. Предпочитайте да се лекувате с чист живот и много-много не се безпокойте. Неизбежно е да се появи това-онова; и най-добре е не лекарства и билки, а зарите на изгряващото слънце, токовете на врялата вода и годната храна.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.