Книга 20


5.V.129(1993)г.
София - Изгрев

СЛОВОСИЛА НА ИМЕТО "ЕЛМА"

13,10ч.

- Имаме въпроси по оформлението. Може ли да се отго­вори?

- По обширно друг път. Сега накратко.
- 1. Няма ли двата знака върху двете страни на касетите да се бият? Образуват 180° един спрямо друг. 2. Името “Елма” няма ли особена словосила?

- При преобладаваща сила, по-голяма от единица, опозицията престава да бъде борба и се превръща в единство; квадратът не е конфликт, но творчество; септилът не е фаталност, но предопределение. Той е навсякъде, той е и в мозъка ви: доминантата под­чинява противоположните субдоминанти. Ако изго­ните всички негативни аспекти, ще спре развити­ето.
Името на "Елма" се изчислява със сила, 5 милиона пъти по-голяма от всяка друга 4-звукова дума.

 По­мислих си да го разделя на 4, за да се види по колко се пада на буква, но Той възрази:

- Всяка буква има различна словосила. Всеки тер­мин, даден от Мен, има средна сила повече от 1 ми­лион пъти по-голяма от всяка друга дума. Така че – дерзайте!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.