Книга 25


25.I.132(1996)
Бургас - Изгрев

КАТО ПТИЧКИТЕ И ПОЛСКИЯ КРИН


"Заради това, казвам ви: Не имайте грижа за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете; нито за телото ваше, какво ще облечете. Не е ли животът по драгоценен от храната, и телото от облеклото? Погледнете птиците небесни, че ни сеят, ни жънат, нито в житници събират, и Отец ваш небесни ги храни. Вие не сте ли много по-горни от тях? И кой от вас, като се грижи, може да приложи един лакът на ръстът си? И за облекло защо се грижите? Разсмотрете криновете в полето как растат; не се трудят, нито предат, но казвам ви, че нито Соломон във всичката своя слава не бе облечен както един от тях! И ако Бог така облича тревата на полето, която я днес има, и утре я в пещ хвърлят, не ще ли много повече вас да облече, маловери? И тъй, недейте се грижи и не се тревожете какво ще ядем или какво ще пием, или какво ще облечем? (защото всичко това езичниците го търсят), понеже Отец ваш небесни знае че имате нужда от всичко това. Но търсете първом царството Божие и правдата негова; и всичко това ще ви се приложи. Затова, недейте се грижи за утре; защото утрешният ден ще се погрижи за себе си. Доста е на деня неговото му зло." Матей 6:14-34

10, 17ч. - Моля Елма за отговор, продължава ли изискването да не отделям за себе си никакъв дял от наемите в София, а след отделянето на десятъка, останалото да се разпределя на децата? Мисля, че нямам право на свой, дори минимален дял, за да внасям за стаж за пенсия, защото така бих подяждал децата. Така ли е? Имам ли право да внасям за децата си суми, които получавам от другаде, не от наемите? Да взема ли пентагрална каса у мен - или да продължавам да давам десятъците в локалната пентагрална каса?
10,26.5ч.

- Ясновселената гледа паричните ви операции с точност до стотинка! Продължава до края на земния ти живот правилото да не правиш каси при себе си и да не взимаш никакъв дял. Не възразяваме ученикът да осигури пенсията си, за да не тежи един ден на близки и приятели, но само когато получава пари от труд, не от наеми. При теб нещата са определени. Имаш право да останеш без пенсия, понеже ще живееш толкова, колкото трябва. Знаем, че не се боиш. И да ти внасят приятелите за пенсия, ти пак ще я раздадеш.


Положението днес (30.3.2010 г. 21:55:41): От 4 години съм пенсионер със сносна пенсия за България. Не позволих никому да ми внася пари за пенсия, въпреки че имаше кандидати. Една любима душа плащаше известно време само медицинските ми осигуровки. Една компетентна приятелка ми провери документите навреме, направи изчисления и установи, че поради местата, където съм работил I и II категория труд (водач в градския транспорт, железничар, миньор, химически работник и др.) и заради непрекъснатия ми стаж като тролейбусен шофьор на последното място, добра пенсия ще е напълно реална. Дори ми се губеха документи от две или три работи и никой не искаше или не можеше да ми издаде нужните образци, но това не попречи. Естествено, всеки месец, лично за себе си, редовно съм на нулата, както позна Някой по-горе... Не взимам за себе си и наемите от магазините, защото това е грях. Не защото е грях, а понеже винаги има по-гладни и нещастни. Всичко това не е за хвалба, защото не съм сигурен дали съм прав. Мнозина ми казват, че съм наивен като дете и още хвърча (не знаят колко са прави...). Утешават ме само думите на Някого. Никога не съм останал гладен, имам невероятно много и перфектни дрехи и най-скъпата компютърна техника и периферия, видеокамери и пр. Канят ме по цял свят да гостувам в чудесни къщи с градини и родови имения и даже ми плащат пътните. Бил съм на частни яхти и са ме качвали на луксозни малки самолети, без да платя нито сантим. Дават ми къщи в градини без наем – до края на живота. Ако рядко се откликвам, това е защото има още много работа по Словото. Съжалявам, че разказвам всичко това в първо лице единствено число, но Някой ме принуждава – казва, че това не съм аз и че по принцип отделни лица по света няма. Трябвало да се разкаже за свидетелство, че Христос не е говорил глупости.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.