Книга 18

9.X.128(1992)г.
София - Изгрев

СИЛОМЕЛ СЕ РОДИ !
(Отговори на различни въпроси на Пролòнна)


15 години след това осияние, Пролонна ще е по-жива и здрава от всякога. Тук обяснява нещо на три прелестни Рилски самодиви.

15,45 ч.
- Тесен е отворът на "про", тъй велико е Твоето “ща”... Изведи ме през сред утеснението си, за да позная неизмеримостта на Твоето “прощавам”!

 - Слиянието на “про” с “ща” соткава сбъдване на силно желаното. “Ща” не е само щение, но авангард на щастието. Там, гдето прощават, мъчното пре­минава, бликва “осанна” и мечтаното става.
 Короната ти вече броня сдобила е. Броня се кове в горнилото на страданието, а мъката ú придава блясък. Без броня, съпреживяване на пламтене няма. Пламтенето е възможно само зад броня. Силната броня е невидима и се саморажда в мига на самоот­речението. Светът ви принуждава да отричате и затова силата ви тук се ражда с акушерки, помощ­ници. А когато вие решавате без да питате никого, става самораждане. Самоотречението не пита: да отречеш себе си, значи да отречеш света, който пречи на самораждането. Затова прощаването се намира на двата полюса: отрицателният е да се простиш, а положителният – да простиш. Като се простите със света, вие след това му прощавате. Тогава щавенето престава и щастието става.
 Бариерата ти падна; поправителния изпит го взе съвършено! Защото се вършее с връх и се върши с Бога, а не със светското мнение. За Небето е важен фактът, че си взела решение. Това е раждане! Дру­гите хора раждат неродени химери, а раждането изисква да родиш родено. Ти си отвъд ръба на послу­шанието – във великия оазис на смирението. Раздаде страха си от миналото; сега ще раздаваш за бъде­щето.
Радвай се: броня има короната ти! Тя няма да из­гори повече нищо и никого и ще става все по-праз­нична и красива. Силомéл се роди вече вътре в сър­цето ти и там си намери сладко убежище. Настигна и надмина теб, за да свали на Земята мир.
 “Слам“, ”слаб”, “слад” – трите пътя към славата!... Слама не станеш ли, служител не можеш да бъдеш. Слаб не станеш ли – силен не ще станеш никога. Сладко не се ли обхождаш, животът ти винаги ще нагарча. Ти стана слама – зърното е вече в нивата. Ти стана слаба – силата блика в душата ти. Ти стана сладка – ангелите отдалече усещат цъфтенето. Затова славата на Бога слага вечен печат в душата ти и те пита: вкисна ли вече виното?
Ат, Атам, Апарам! – Което не е вкиснало, да не вкисва, а което е вкис­нало, добре да вкисне!
- Моля за конкретни препоръки и съвети за лечение и изце­ляване, така че да изпреваря момента, когато ще ми е нужно да бъда лека и цяла, кръжаща по предопределена орбита.
- Три съвета: топло стимулиране; вътрешно по три лъжици зехтин, три пъти на ден преди ядене; сок от смокини: сок, чай, отвара – всички възмож­ности.
- Да се доверя ли на лечението на Ганка Крумова?
- Топлото да е средно, приятно топло, предимно на кръста. И дрехи, и грейка, и вана, но не гореща, за не повече от 10-15 минути. Праща ти се тъкмо тя – и не се бойте. Трябва да приложите трите метода и нейните препоръки. За бебето няма опасност – ней­ната енергия пасва с твоята. Тя е проводник на Юпитер – посветена от древна школа на тази пла­нета. Стопяването на проблема може да стане за 7 седмици, при условие, че молене на Бога – да, а на ближния – не. Който се сéти – сéти се, но ти не моли да ти донесат и една игла. Тогава ще се развихри един подстомашен атом, който ще слезе надолу и ще закърпи продраното етерно тяло, а от там до възстановяването на плътта – само една крачка. Никога не трябва да молиш на човек, помни! Ако постигнеш това, Петото Посвещение е пред нозете ти!
 (Тук има нарисуван кръг със стрелки отляво нагоре и отдясно надолу)
- Ако може три изречения за контакта ни със Светла. Нап­равихме ли простъпки?
- Росата от Бога ще дойде, но с кристална чис­тота на методите. Посъветвай я да сложи грим на общуването. Когато Ме разбере и го стори, ще види как нещата ще се изменят. Ролите не са лъжа, а Христов принцип.
›――‹
25.X.128(1992)г. 13,30ч. Въпрос на приемащия: - Има ли връзка болестта на Пролонна сега с това, че не прие да роди Композитора тогава, когато беше помолена от Елма, а вече бе заченала?
- За това бяха подходящи само три жени в Бълга­рия, но се отметнаха. Разбира се, Бог никога не наказва при неизпълнение на Негова молба. Просто благословението се оттегля и непосмелият става един обикновен човек – съд­бата ще си го работи по стандартните правила. При помятане, не­щата са по-сложни. Помятането на чувства, решения, също влече последствия. Верди обаче се роди в едно сърце. За да дойде в тяло, е нужно класическо семейство. Мнозина са приз­вани – малцина избрани. Малцина са избрани, единици – поз­нали. Единици са познали, нито един - изпълнил...
Коментар от по-късно. Някъде е разказано подробно как Пролона се разболя тежко от две нелечими болести след аборта и беше на ръба да си замине. Тогава тя все решение да се яви на "поправителен" и зачена по любов, този път без да иска да се омъжва и без да иска от бащата нито името му за детето, нито каквато и да е подкрепа. Най-важното – без да го осъжда. Изпитът бе взет с отличен и тя роди близнаци. Двете болести изчезнаха мигновено без следа. Това се споменава тук поради прогнозана на Елма в това осияние, че "тогава ще се развихри един подстомашен атом, който ще слезе надолу и ще закърпи продраното етерно тяло, а от там до възстановяването на плътта – само една крачка".


Тя даде живот на три деца безусловно.  Затова и на нея бе даден живот по същия начин.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.