Книга 25


20-26.I.132(1996)
Бургас – Изгрев


ОТНОВО БОЙНА ЗАДАЧА!
 
На 20.І.132г. сутринта, около 10ч., импулс да се отиде до салончето, където репетира хорът, без осъзната цел (само за да придружа Р.). Там обаче се оказва, че е дошъл Д. - "Божественият стършел". Живеел в градината в Айтос напоследък. А наскоро писах писмо на приятелите в София, че там има една гипсова котва на черен фон (позлатена). Който я е направил така, не съзнава какви сили е пуснал през командния пулт на планетата в целия Космос. Възниква задачата това да се промени, както Небето обърна събитията през 1989г. чрез Прозорчето, Масата, Пентаграма на Изгрева и надписа на Молитвения връх в Рила (междувпрочем, определени сили са боядисали изречението, което издълбаха Д.,Н. и П., с черна боя, покривайки розовата! - "Пазù топлината на сърцето си". Пак задача за Д. да измие черната и да нанесе каквато трябва).
Веднага стана ясно защо са ни срещнали един ден преди съвпада Слънце с Уран и решихме да заминем заедно за Айтос. Оказва се, че тази котва е била направо невидима за Д. – изкарва отвътре съвсем друга, много по-малка, на тъмносин фон. Голямата, над прага на вратата за салона, въобще не я бил виждал - а той е от много месеци там ("Някой ми е затварял очите за нея" - твърди той, - никога не съм я виждал"). Взаимоотношенията в градината се били опънали до край – нервни спречквания, пререкания, борба за самоналагане и пр. Сега причината стана ясна.
При отваряне напосоки на три тома беседи от Учителя, с молба да ни каже нещо по този въпрос, на 20 януари се паднаха следните мисли:

"В света има два вида вибрации на светлината, които математически се различават. Едните са вълните на черната светлина, другите - на бялата. Вълните на черната светлина се различават от вълните на бялата светлина. Някой път те се прекръстосват. Когато черните лъчи засягат окото, деформират лицето. Пък тия вълни на бялата светлина - дето казват, че Бог е светлина, - като достигнат до нас, те образуват други движения, лицето образува друга форма. Движенията на черната светлина правят хората нервни". (Беседа "Правилни отношения" от 22.ІV.1923г., стр.15)

"Когато знаете това, вие трябва да имате готовност да признавате своето невежество в дадена област, да признавате своите погрешки. Мнозина мислят, че ако признаят погрешките си, ще минат за грешни хора. - Не, човек трябва да бъде искрен в себе си, да познава погрешките си и да ги признава. Художник нарисувал образа на даден човек. Дохождат някои, гледат портрета - вижда им се, че носът е малко крив. Обръщат внимание на художника да изправи тази погрешка, но той я отрича – поддържа, че носът на човека бил крив… Като се изредят няколко души да гледат портрета, който художникът е рисувал, всички се произнасят, че носът не е добре предаден. Най-после художникът се заема да го изправи. След като го коригира, той остава доволен от пор-трета. Както художникът работи върху една картина, докато я направи точно според оригинала, така и ученикът [...] (Том "Добри навици", стр.198-199, лекция "Движение на разумните сили", 9.V.1923г.)

"Където мине, светлината произвежда някаква промяна в човека: в неговия организъм, в неговите мисли, чувства, разбирания - т.е. в неговата частна собственост. Скъперникът ще каже: "От днес нататък отварям касата си и я пущам да тече. Не искам вече да държа крановете на моята чешма затворени!"
Какво представят затворените и ръждясали кранове в живота? - Те не са нищо друго, освен мъчнотиите, от които всички се оплакват. Какво трябва да правите, за да се освобо-дите от мъчнотиите си? - Вземèте малко дървено или машинно масло, намажете ръждясалите кранове - и всичко ще тръгне добре". (Том "Божият глас", стр.221-222, лекция "Точка на равновесие" от 26.ХІ.1930г.)

Поради многото размествания, два от томовете са били затворени, а не бях оставил листчета къде точно се бяха паднали мислите. Тези томове са ни подръка, а не в библиотеката, защото постоянно работим с тях и по същия начин искаме отговори на най-различни въпроси. Ето защо не може да се каже, че те се отварят всеки път на едни и същи места, както става понякога по чисто физически причини. Но сега, когато почнах да прелиствам страница по страница, за да открия тия мисли, накрая ми омръзна и Го помолих втори път да ми отвори томовете на същите места. Абсолютен успех!
С Д. искаме да запитаме дали този черен фон на котвата в Айтос не изразява минусите на това Братство, за които е говорил още Учителят: "Спящи души, с уклон към религиозното съзнание". И наистина - и до днес екзотеричната религиозност преобладава там: молитвена стаичка, названието на къщата, наложено дори с официална табела в началото на уличката, водеща към нея: "Набожната къща"…
Може ли да се каже какви да бъдат цветовете и какво ще измени това в токовете и съдбата на Братството, на света? Нали казваш в беседите, че религията е само лодката, с която се стига до брега на Любовта и, че когато стигнем, лодката вече не е нужна?

26.І.132г.10ч.50м.

- Котвата - бяла, триъгълникът - светлосин, основата червена, буквите - светложълти, с рефлексна краска. Това провежда токовете, както са в момента. А черният фон до днес и позлатената котва ги блокират изцяло и превръщат Школата в пушливо бунище на егоизма, където азовете се надпреварват да кукуригат и да избутват останалите от върха. Силите на мрака са винаги будни и знаят как да боядисат един символ в даден момент. Като издават беседи, те притурят още страници - със свои мнения. Като получават средства, те не ги делят на пет и не теглят перата по ред и жребий. Като ходят на гости, те остават колкото си искат или не остават колкото Бог е определил. За едни, ако не останат с вас, животът ще стане ад; за други, като остават с вас, не ги очаква нещо по-добро.По-малкия барелеф с котвата ще оцветите също по нов начин: бяла основа, светлосин триъгълник, алена котва и рефлексно-жълти букви. Ще има и трети вариант, който ще направите изцяло наново, тъй като първите два са пропити с досегашните влияния и по-трудно ще се пречистят. Гипсът и варакът, черната боя, не са наши материи.
 По-добре е такива фигури да се правят в планините, като мозайка от разноцветни камъни, на рядко посещавани места. А най-добре е те да са вградени дълбоко в сърцето и душата ви, като ученици и възлюбени на Господа на Земята. Ако правите външни фигури и им се покланяте, това пак ще стане църква, капище. Само който има силен импулс и е добър майстор и художник, може да се занимава с това външно.
  11,20ч.

Учителят одобрява и издълбаването на мъдри изречения от Словото по най-твърдите Рилски скали, както правеше бр. Борис, но само чрез подбор с контакт (холизация).

Да се има предвид, че вариантите на Котвата в това осияние са били валидни само за периода, който се описва – Елма е имал предвид чрез този им вид да контрира влиянието на позлатените барелефи в Айтос, единият от които беше на черен фон. След като тогава са си свършили работата, изображенията тук не бива да се изработват и разпространяват отделно – трябва да останат само в този текст.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.