Книга 12
Недатирано, 124(1988)г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩИЯ
И МЛАДЕЖКИЯ ОКУЛТЕН КЛАС
(Бележки на холизатора)

           
1. Четем част (глава) от “Завета на цветните лъчи” - според деня и пр.   
            2. Четене (пеене) на псалм – да се потърси музика към псалмите от старозаветни евреи или църковни разработки или да се напише нова.
            3. Ще се разпределят есенциите, парфюмите, одеколоните, дезодорантите и каденията по дни от седмицата, аспекти, дати, вибрации, зодиакални знаци, астр.часове и да се използват при съответните класове.
            4. Да се купят хубави свещи с цветове според същите показатели; да се извлече от химията всичко, което гори с разноцветни (безвредни) пламъци.
            5. Да се обличаме с дрехи по същия принцип (не само по цвят, но и модел) – според заниманието.
            6. Да има съответни плодове из стаята.
            7.Основният тон на десените в стаите, мебелите, тапетите, пердетата и пр. също да бъде съответен.
            8. Картините по стените да бъдат според духа и тоналността на вида клас (занимание).
            9. При ООК да се чете и част от Стария Завет, при МОК – Деянията и Откровението; при Неделните беседи – Новия Завет.

            Това, което тогава не бе записано, но се разясни от Елма,           бе че след всяко вечерно занимание на Специалния клас – понеже има и вечерни, не само сутрешни класове -  трябва се разотиваме по двойки по жребий. Това било основно средство, за да не бъде унищожена планетата. Не го изпълнихме – остава за далечно бъдеще.
В Младежкия (Специалния) Клас до края на 1944 г. и след това Учителят провежда и крайно нестандартни окултни упражнения, за които е забранил да се разправя извън Класа. Това са опити да надникнем в Космоса и в далечното бъдеще на човечеството, когато няма да има и помен от земните предразсъдъци и нечистото мислене. В беседите фигурира описание на такова упражнение – по време на Клас, двойка брат и сестра, по жребий, отиват и се изкъпват голи банята. Учителят не обяснява това като изпитание за “чистота” и въздържание, а по съвсем друг начин. В божествената вселена, където всички са вечно млади, прекрасни и безсмъртни, личната воля съвпада с Божията изцяло. Както пише Сведенборг, в най-вътрешното Небе ангелите са напълно голи, защото са в състояние на божествена невинност. Той – или по-скоро Христовият Дух чрез него – обяснява, че любовта между мъжа и жената и всичките й най-чисти и святи радости, удоволствия и блаженства, на Небето са същите, както и на земята, но много по-силни, съвършени и красиви. Чрез тях се създават не само същества с монада, но и цели вселени.  Единението  на мъжа и жената в истинска брачна любов, според личното им чувство и Божията воля, е най-висшият акт на служене на Бога и сливане с Бога. За Небето и за Царството Божие на Небето и на Земята, за Новата Вселена, няма друг морал, освен създаването на деца с искра Божия. Не е важно на кое поле са се родили. Любовта и сливането не винаги са на физическото поле и не винаги, дори и при физическо сливане, се раждат физически деца. Но духовни се раждат при всички случаи и те са всякога около нас.     
  От това става ясно, че Тантра не е само източно постижение и практика. Поначало Рило-Родопският район, възникнал още в архайската ера, е първата база на рая на земята и първият център на Всемирното Правителство на нашата планета, който ръководи всичко и досега. Не случайно от Хималаите и от цял свят Посветените, които знаят това, се стремят тъй неустоимо  към Балканите. Те копнеят за нови Посвещения, които не могат да се получат никъде другаде. Следващият рай на Присъствието на Бога физически ще бъде много скоро в Колхида. Така че засега няма как да има религия, идея, метод или  школа, които да кажат нещо ново на България.

Ето какво мисли Учителят по тези въпроси още до средата на миналия век. Такива мисли в беседите Му има със стотици, но малцина ги съзират и разбират по същество:

Човек трябва да знае, че всички клетки в тялото му, както и всички органи, имат желание да обичат. Който не разбира тези нужди, той им забранява да обичат. Днес им забранява, утре им забранява, докато един ден всички органи в него атрофират и той казва: “Утвърдих се вече, станах правоверен.” Той мисли, че се е утвърдил в идеите си!… В такова “утвърдяване” няма никаква философия, никаква наука!
Днес хората не успяват, защото се намират под влиянието на учения с различен морал, с различни становища. Едни забраняват на човека едно, други – друго, и той вече не знае какво да прави и какво да не прави. Всичко, което Природата е създала, е разумно! Иска ли да се прояви, човек трябва да дава ход на ония свои желания, които произтичат от дълбочината на неговата душа. Дайте ход на всички мисли, които произтичат от дълбочината на вашия ум! Дайте ход на всички постъпки, които произтичат от дълбочината на вашата воля! Давайте ход на всичко, което произтича от дълбочината на вашето естество!
Колкото и да се мъчи човек да отдели в съзнанието си физическия от духовния живот, ще види, че това е невъзможно. Тези два живота са тясно свързани и взаимно се преплитат.
        Какво можеш да занесеш на онзи свят? Там можеш да занесеш само любовта си – нищо друго не приемат. Ако имаш обич и любов  сърцето си, ще бъдеш приет в небето. Ако нямаш любов – ще те върнат на земята.
Единственото нещо, което човек познава, е Любовта. Това трябва той да изучава на земята: да възприема и предава  Любовта!
Знаеш ли кое е главното свойство на Любовта? Тя прониква навякъде. Ако влезе в тъмнината, тя я превръща в светлина; ако влезе в ада, тя укротява всички демони. Те й се подчиняват напълно и са готови да й служат. Като се оттегли от там, те отново поемат своя път и се питат: “Бог ли беше, наистина, или  някаква халюцинация?”
Мощно, велико нещо е жената в природата! Извадите ли женския принцип от живота, веднага ще дойде смъртта. Женският елемент е носител на живота. Този елемент е влязъл в Битието още при създаването му. От този момент тя е влязла във всички живи същества – от най-малките до човека. Като знаете това, не отделяйте жената от живота – т.е. Любовта от живота. Под жена ние разбираме същество, което може да роди най-красивата форма; същество, което може да произведе най-голямата сила, същество, което може да изяви най-великата интелигентност.
  Да се ожени един реформатор, това значи да направи голяма грешка в живота си.
Бъдещото семейство ще се отличава коренно от сегашното. Майката ще бъде налице, а бащата ще бъде далеч от семейството си. Той ще се явява един път в месеца като гост, като приятел. Като дохожда между тях, той ще им носи нещо ново. Те ще го очакват с радост и нетърпение. Стане ли въпрос за баща им, те ще имат в душата си свещен образ за него, без да го познават. Като не го познават, те ще се стремят към него, ще чувстват желание да го видят, но и като го видят, пак няма да знаят, че този, когото наричат "приятел", е техен баща. Това, именно, създава в тях импулс към живота. Майката пък, която е в постоянен контакт с децата си, ще се ползва с голям авторитет между тях.
И най-безумната постъпка на Любовта е по-разумна от най-разумната постъпка на Мъдростта.

Тук тия мисли от Словото до 1945 г. тук се цитират без отправки, както фигурират навсякъде при включване в осиянията. Обикновената практика е да има академизъм, доказателство за автентичност. Това обаче касае смъртните, докато безсмъртните и напредналите раси и индивиди на земята отдавна обменят информация и блага на доверие. Освен това, горният текст е предимно за ученици от Младежкия, Специлния клас: те имат сетиво за тотално сверяване на Словото с документалния кинозапис в акаша. Те и без визуална и звукова проверка схващат кое е Истина и кое не, тъй като имат монада - Любовта и Истината са вложени в душите им изначално. Въпреки това, дори и такива се изненадват като четат някои цитирани мисли, казвайки, че не са срещали подобни в беседите. На какво се дължи това? – На същото, поради което до “Шифърът на Леонардо” цял живот всички мислехме, че персонажът отляво на Христос в “Тайната вечеря” е апостол Йоан, а не Мария Магдалина. Наследствената и обществената зомбировка са такива, че и в Живото Слово Божие ние виждаме само това, за което сме програмирани, и затова даже най-ясните истини, казани и отпечатани в прав текст, си ги обясняваме превратно. Ето защо е имало и има и Общ клас, и Специален клас, и Женски клас, и Евродоров и по-висши. На всяко ниво обективните феномени ни се разкриват по съвършено нов начин.

Ето един Човек, без когото основни въпроси от Словото и Делото и досега щяхме да разбираме като хората извън Школата, дори те да четат беседи, да пеят, да свирят, да играят паневритмии и да проповядват и пишат до премала.

      

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.