Книга 26


4.ХІ.132(1996)
Велико Търново

БЕСЕДА С "МУЗИКАЛНИ" ИЛЮСТРАЦИИ


Отново снимка от това време и място.

Въпрос на приятел:
 - Има ли направена магия върху А.П.Б. - и ако има, как да се развали?

19,37ч.
- Трябва първо да отвориш том беседи.

"Защо си се обезсърчил? - Че някой те наругал, казал ти обидни думи… Започни да го хвалиш и да се възхищаваш от него - и той ще престане да те ругае." (т. "Начало на Мъдростта" - стр.166)

"Ще промениш начина на храненето си, ще ядеш само чиста храна и плодове." (пак там, стр.83)

"Ако наистина сте ме разбрали, ще ви подложа на изпит. Ще дам първо изпита на някоя сестра. Ще накарам всички да й говорят лоши думи и да я оплюят. Ако понесе това изпитание спокойно, като че нищо не става, тя ме е разбрала. Тя трябва да гледа спокойно на изпита и да каже: "Ако това, което правите е добро - да дойде и върху вас". Ако не е добро, то иде за изпитание." (пак там)

От тези отговори следва: 1. Че магия има направена; 2. Че тя е словесна: чрез наругаване, т.е. клетва; 3.Че неутрализирането й трябва да се извърши чрез съзнателно изразяване на възхищение към евентуалния й причинител (изказване сутрин на глас хубави думи за неговите добри качества, а също благодарност даже и за самата клетва); 4. Че трябва да се промени начинът на хранене с още по-чиста храна и плодове; 5. Че трябва да се стигне окончателно до пълно спокойствие, като че нищо не е станало; 6. Да се употреби още една контраформула: "Ако това, което правите, е добро, да дойде и върху вас".

- Ноел, преди три века, в Италия, попадна на една магьосница и тя го научи на тия магийки… Сега трябваше да изпита последствията на една от тях – последната. С методите, които дадох преди малко, това се прекратява напълно. В продължение на три месеца, поне три пъти седмично, при изгрев слънце нависоко, тези методи трябва да се приведат в действие.
Всичко може да се стопи и само за пет дни, при по-интензивно четене и проучване на "Живот за Цялото" и на "Осияния за Христос".
При Микеланжело, ти беше един от най-добрите му ученици. Чистотата на душата ти е Христова, затова Милостта и Абсурдът в теб са най-силни.
Що се отнася до споменатите храни, препоръчва ти се тиква с мед и орехи. Тиквата ще отвори холическия престол в тебе, медът ще привлече много скоро една твоя сродна душа, а орехите ще те про-светлят за една рационализация по съвършено нов начин.
                                        20,32 ч.
Оказва се, че А. е голям рационализатор и изобретател, което не ни бе известно предварително.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.