01.04.2021 г. 09,24 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Едно добро чувство, колкото по-дълго време остане във вас, толкова по-добре.“ (4.10.1942у, Важни и належащи неща)

НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОМЪЧНЯВАМЕ ОТ ХОРАТА, чиито добри чувства отпадат много скоро; или даже след години, пак имат свойството да отпадат. Това е много голям шанс за тях, понеже Небето Ще ги постави в ситуации да им се случи същото от страна на други хора, на които държат - ще им се преподаде урок. Или пък другите ще се държат лошо с тях и така те ще могат да направят сравнение, да си помислят какво са изпуснали в миналото. По този начин се идграждат условни рефлекси, събужда се умът, събужда се вкусът, събужда се мъдростта.

4 Любовта дълготърпи и е милостива,

5 не търси своето си, не държи сметка за зло,

6 всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.

7 Любовта никога не отпада.

1 КОРИНТЯНИ 13

 

 

1.04.2021 г. 11,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Аз съм готов да изучавам един занаят, но да няма еднообразие.“ (4.10.1942у, Важни и належащи неща) ОЩЕ ОТ УЧИТЕЛЯ:

Еднообразието носи смърт, а разнообразието – живот. Еднообразието е убийствено в живота, а разнообразието е животът, затова Духът трябва да мени своето състояние. Някога кажеш, че си лош човек - това значи, че си човек на еднообразието. А когато кажеш, че си добър човек, това показва, че си човек на разнообразието - обичаш всичко, а доброто държиш. Разнообразието е закон на добротата. Живей в разнообразието! И тъй, ще възприемете разнообразието като един процес, който произвежда радост и води към Безкрайното. Разнообразието е свойство на Духа. Красотата на живота е в разнообразието. В разнообразието е красотата и смисълът на живота. Разнообразието и изобилието внасят красота, сила, светли мисли, подтик към нови идеи в човека. Бог работи в разнообразието. Тогава, ако искате разнообразието, ще влезнете в божествения живот. 

 

 

1.04.2021 г. 12,31 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Та казвам, не ставайте еднообразни. Някой казва: „Да бъдем много набожни...” - Да бъдеш набожен, не е живот. Животът е любов и обич - един НЕПРЕРИВЕН процес! Там се проявяват ВСИЧКИ Божии блага.“ (4.10.1942у, Важни и належащи неща)

СЪБЕРЕМ ЛИ СЕ ВЕДНЪЖ НА ЗЕМЯТА, ние всяка нощ танцуваме с различни тела по различни планети. Всичко това става, когато знаем кого да избираме и какво да правим. Защо някой предпочита нещо друго?

- Забравѝ вярата! - повтаряше Чанг отново и отново. - За да полетиш ти трябваше не вяра, а да проумееш какво е ЛЕТЕНЕТО. И сега е същото. Хайде, опитай пак...

Докато един ден, както стоеше на брега със затворени очи и се концентрираше, в един проблясък на мисълта Джонатан проумя какво всъщност му е казвал Чанг.

— Ами да, наистина! Аз съм една съвършена, неограничена от нищо чайка. - Той просто бе разтърсен от радост.

- Добре! - каза Чанг и в гласа му прозвучаха победни нотки.

Джонатан отвори очи. Стоеше сам със Старейшината на един съвсем различен бряг - дърветата стигаха до самата вода, двойка жълти слънца обикаляха небето.

- Ти най-после схвана идеята - каза Чанг, - но трябва да поработиш още върху способността да се контролираш...

Джонатан беше изумен.

- Къде се намираме?

На Старейшината обаче изобщо не му беше направила впечатление необичайната гледка и той небрежно отвърна:

— Явно на някаква планета със зелено небе и двойна звезда на небето...

Джонатан извикаот възторг — първият звук, който издаваше, откакто бе напуснал Земята.

- ПОЛУЧИ СЕ!

- Разбира се, че се получи, Джон - каза Чанг. - Винаги се получава, когато знаеш какво правиш.

РИЧАРД БАХ, „Чайката Джонатан Ливингстън“

АЛБРÀН, ПРОЛУМЍН – И ОЩЕ ЕДИН ПОЛЕТ В НОВИТЕ НЕБЕСА (ако някой не го е чел):

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=963&book=26 

 

1.04.2021 г. 14,11 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Една молитва по един и същ начин не я чети. Когато се молиш, молитвата да бъде нова. Един ден ще се молите сливите да израстат. Втория ден ще се молите черешите да израстат. Третия ден ще се молите гроздето да стане. Четвъртия ден ще се молите житото да стане, царевицата да стане, реките да потекат, цветята да цъфнат, птиците да хвъркат, облаците да дойдат... За ВСИЧКО ще се молите! Вие се молите еднообразно: „Господи, моля ти се да бъда здрав.“ На другия ден пак: „Господи, да бъда здрав...“ - Това не е молитва. Човек е здрав, когато сливите растат. Човек е здрав, когато черешите растат. Човек е здрав, когато реките текат. Човек е здрав, когато вятърът вее. Човек е здрав, когато слънцето грее. Човек е здрав, когато звездите изгряват. Казвам: всичко в света, когато работи, И ЧОВЕКЪТ работи.“

 

(4.10.1942у, Важни и належащи неща) 

 

 

1.04.2021 г. 16,54 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когото трябва да обичате, не го обичате. Когото не трябва да обичате, него обичате.“ (4.10.1942у, Важни и належащи неща)

НАУКАТА ГЕРОНТОПРОГНОСТИКА В БЪДЕЩЕ ЩЕ ДАВА ОБРАЗА НИ КАТО ОСТАРЕЕМ, ако попълним честно една анкета какво вкарваме в организма си и в мозъка и какъв човек сме си избрали в живота. Обаче ясновидците в каузàла (причинния свят) още от най-дълбока древност виждат това и без техника – всеки ходи заедно с миналото и бъдещето си И ТОВА СЕ ВИЖДА ДАЖЕ НА ПРЕДЕН ПЛАН. Двойките в бъдеще ще ходят в такива институти или при такива ясновидци с всеки от евенуалните си партньори, за да се видят с кой как ще изглеждат на старини. Обаче при някои сродни души това няма да има никакво значение - обичта е над всичко. Дори да ги изкарат напълно несъвместими, те ще наблегнат на ДРУГИТЕ фактори – какво ще вкарват с стомаха си, в дробовете си, в очите и ушите си и пр., за да остареят малко по-красиво и хармонично.

5.II.125(1989)г.

София

ГЕРОНТОПРОГНОСТИКА

Йей Ван Йей е назначен за шеф на института "Геронтопрогностика". Той прогнозира визуално възможните типове остаряване на всеки човек, в зависимост от избора, който може да направи: професии, шефове, колеги, хобита, приятели, съпруги, съпрузи... В зависимост от типовете мислене, философия, идеали, вкусове, бит и пр. В зависимост от всички въз­можни фактори - плод на изследванията на Геростика в продължение на десетки години и на стотици милиони човешки съдби. Йей не е щастлив. Не му е необходим вече никакъв компютър, нито холоизображенията му, за да вади със собственото си въображение как ще се смачка, надуе или обезобрази след години всяка негова млада поклонничка, в зависимост от начина ѝ на живот, от мислите и фантазиите ѝ. Прегръ­ща една - вижда вече косматата, черна брадавица на носа ѝ след трий­сет години, като плод на един сексуален комплекс... Прегръща друга - вижда я как ще затлъстее; прегръща трета - още в обятията му тя е усойница, модел на вечна съветница и вярна съпруга... Йей трябва да се лекува. Геростика се поема от неговите най-талантливи колеги. Те модернизират ин­ститута, превръщат го в архитулптура - помещенията си остават, но се движат и затова от­вън той е като бавно подвижна скулптура по програма от компютъра. Та­кива са сега редките надземни сгради - всичко останало отдавна е скрито под земята или е неосезаемо, невидимо. Сградите изобразяват профила на съответния институт - тук вее опашка феерична риба (ихтиологически), там блести грамаден смарагд (минералогически), още по-нататък виждаш прелестна магнолия (сгра­да на ботанически институт). Ала Йей Ван Йей ще отсъства дълго време и няма скоро да види новите промени. Когато е поискал да погледне как ще изглежда неговата безсмъртна лю­бов, прекрасната Яя, ако най-после склони да го надари с любов, Геростика му показва само едно: паяк! Голям, черен, ужàсен паяк, много по-страшен от тарантула... Йей е въвел всички известни и секретни данни за живота ѝ и за собствения си живот - не може да има грешка в Компютъра! Ала картината е безмилостна: всеки път - паяк...

Когато се осмелява да поиска своето собствено виртуално геронтоизображение, в случай че премине в официален брак с Яя, във въздуха се явява... медуза. Не, някой се подиграва с него, някой са бърка в програмите на Геростика, това е безобра­зие! Това е само Яя и никой друг! Само тя, като Пришълка, има право на вмешателство. Тя е от Педагогическия и се вмесва в личните съдби на всич­ки и във всички програми най-безцеремонно, макар и с благородни оправдания. Мнозина вече са се сблъсквали с Яя и с нейните хора: те са завзели властта на планетата. Всеки обаче се сблъсква със самия себе си - казва тя, - аз само му помагам...

Въпреки успешните тренировки в Ужасилните за Холозаплахи, Йей Ван Йей става все по-нервен, все по-труд­но издържа фокусите на Яя, защото нейните холографски възпитателни средства напоследък са добили и плътност...

А Йей е влюбен в Яя до уши. Той не знае дали това е самата тя или нейна холо-метаморфоза. Ала когато Яя въвежда модата на голотата и първа тръгва така, Йей е вече напълно погубен. Той я желае до смърт, но не иска брак: Ван Йей е най-големият про­тивник на женитбата на земята и неговите теории са заразили милиони човешки същества. А Яя иска от него само едно: да се оженят... Това е СМЪРТ за Ван Йей - подобно страшно падение би значело главатарят сам да повлече крак и да се възобновят семейните клетки, да възникне отново като гангрена държавата - и всичко да рухне завинаги!

Какво е Яя: пришълка-благодетел - или агент на Старите? Ван Йей не знае, но в бягството си от Геростика бива настигнат от страшна буря. Когато пада изтощен, над него приклеква... гигантски черен па­як. Той го прегръща с две от косматите си лапи и го повлича към бърлогата си. Това е будоар в червено, където Яя се превръща в же­на само два часа в денонощието. А в басейна с топла вода – нов номер. Тъкмо си я прегърнал - и тя се превръща в октопод...

Истината на Яя, която е от Звездата на Моногамните, е че полигамията е смърт за личността, а еднобрачието - вход към здравето, младостта и безсмъртието. Лошото е, че тя сега е загубила контрол над метаморфозата. Скоро ще бъде само паяк - неизвестно за колко време. Възвръщането на човешкия образ става само с много прегръдки и целувки... 

 

 

1.04.2021 г. 18,46 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В нашите ръце седи ключът на нашето здраве, на нашето умствено и духовно развитие. Бог в нас е ВЛОЖИЛ ключа, но ако тия ключове, които е дал, не ги употребим, Той казва: „Вие взехте ключовете на Царството Божие, но нито вие влизате, нито другите пущате.“ Ние ИМАМЕ ключове - и не ги употребяваме.“ (4.10.1942у, Важни и належащи неща) 

 

 

1.04.2021 г. 21,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „ГОСПОД движи хората! Той всеки ден ни заобикаля отвсякъде, а ние питаме къде е. Един ден един ми казва: „Къде е Господ?“ Казвам: „Ела с мене и ще ти Го покажа.“ Заведох го при една узряла череша и казвам: „Ето Го, ето Го Господ, ЯЖ сега!“ Той гледа черешата... Казвам: „Яж без никакви теории. Нали искаш да знаеш къде е Господ?“ (4.10.1942у, Важни и належащи неща)

- ОЩЕ ЕДИН УРОК ПО ВСЕБОЖИЕ! Някога го наричаха „пантеизъм“, но и без тази чужда дума, в божествените Учения и божествения живот ВСИЧКО Е БОГ - всичко чисто и любвеобилно, създадено от Бога. И останалите неща, понеже няма нищо извън Него, но те са ни за уроци. Бог е и слънцето, и чистия въдух, и кристалната изворна вода, и всеки сладък, прекрасен плод. И самото Слово Божие, което винаги бликва, откъдето обикновените хора не го очакват. Бог е и хората, създадени от Бога, в които има Разпознаване, Отклик, Обич и Любов.

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: След като се наяде с череши, имаше много хубаво разположение. Казвам: „Много хубаво разположение имаш. И ТОВА е Господ.“ Като няма череши, НЯМА Господ. Като има череши, ИМА Господ. Идеш при някой извор, извира хубаво. Пий от извора - ТАМ е Господ. Пресъхне изворът - няма Господ. Казвам: във всеки един човек, който живее истински, ТАМ е Господ. Като мислим, Господ е в нас. Като чувстваме, Господ е в нас. Като сме здрави, Господ е в нас.“

 

 

2.04.2021 г. 14,24 ч.

 

ИЛЮСТРАЦИЯТА ТУК НЕСЛУЧАЙНО Е С РАВНЕЦ И НЕГОВИЯ АЛХИМИЧЕН ЗНАК, защото божествата, ангелите и елфите, които живеят в него, отговарят в максимална степен на мисълта от Учителя, сложена по-долу. А и за да се отпразнува едно НОВО старо приятелство с един Бял Равнец... Без да е чел никакви вълшебни приказки за цветята, той казва, че се е кръстил “Аз съм Бял Равнец“, защото ОБИЧА ВСИЧКИ ПОРАВНО. Схванал е най-главното божествено достойнство на това изумително цвете и на всички други същества, родени от Бога.

УЧИТЕЛЯТ: „Защо умират хората? - Защото не обичат Господа. Всеки един човек, който не люби, ще умре! Всеки един, който не обича, ще умре. КАТЕГОРИЧНО е това! Всеки човек, който люби, ще оживее! Казвам: обичайте и любете ПОСТОЯННО - и ще оживеете. НЕ САМО НА ЕДНОГО в скришната си стая да му пишете писма, че ви гори сърцето за него... Аз, като погледна слънцето, се радвам, че ОБИЧА ВСИЧКИ. Туй слънце праща светлина НА ВСИЧКИ- не оставя и едно камъче да не прати един лъч, един любовен поглед. Казвам: „Много добре постъпваш, и аз ще бъда като тебе!“ ТУЙ, КОЕТО ИЗЛИЗА ОТ МЕНЕ, Е ВСИЧКИ ДА ОБИЧАМ. Ако слънцето може да обича всички, защо и аз да не обичам така? Щом слънцето може да обича всички, И АЗ МОГА ДА ОБИЧАМ ВСИЧКИ. Щом Бог обича всички, и аз мота да обичам всички. Туй, което слънцето всеки ден прави, И НИЕ да го правим. В ТУЙ седи здравето, разумността, добротата и основата на човешкия живот.“ (4.10.1942у, Важни и належащи неща)

УЧИТЕЛЯТ ЗА РАВНЕЦА: А пък някои от вас, ако не могат да си помогнат тъй, вземете си малко равнец, попийте малко - и ще ви мине кашлицата. Лятно време събирайте всички равнец: всеки вкъщи да има набран равнец, бял и жълт, с който да може да се лекува, да пие тия треви. Вземете една глътка в устата си и си представете този равнец, че той сега расте, че той е жив, и този равнец поглъща кашлицата ви. Сварете малко равнец, пийте и малко топла вода - болките ще престанат. Например, ако ви боли стомах, сварете си малко равнец.

ДОСЕГА НЕ Е ДОШЛА ПРИКАЗКА ЗА РАВНЕЦА ОТ ИЗТОЧНИКА НА "ПРИКАЗКИ ЗА ЦВЕТЯТА"

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=22&book=3 ).

Обаче, ако някога Той реши, може да ни даде и такава. От дълго време не диктува директно текстове, понеже измежду над 300 хиляди човека, които са влизали в интернет-страниците с такива книги досега, само няколко души са взели нещата насериозно и са поискали да се включат не дистанционно, а ПРИСЪСТВЕНО. Конткатът не е престанал, но нагнетяването на Информация без социалното й прилагане, т.е. братски живот в комуни, това може да предизвика бедствия. Ако е само за познания и опитности по линия на Мъдростта, а не за емоционална и морална еволюция, еспериментите в гностичен план са дотъпни и за задочници - хората, които всяка вечер си се прибират на едно и също място, където има домашен и квартален дракон. Става дума за опитите в Школата за свързване със звездите, цветята, духовете на минералите и пр. Значи, в най-добрия случай, за запознанство и редовна работа на терен по тия методи досега се е откликнала само една десетохилядна част от хората, проявили интерес. Ако се касае за сполучливи опити по главния метод на Христа "двама или трима", няма и една стохилядна част, но за половината от тази формула, на места има редовно изумителни преживявания и пътувания Че зрящите души в човечеството отдавна имат опит в тия сфери - например, с душите на хората, цветята, звездите, минералите, животните и пр., - съдим по описанията в разкази и романи от типа на "Ирис" от Херман Хесе, "Силфида" от Владимир Одоевский, "Скитник по звездите" от Джек Лондон, "Безсмътна любов" от Дук де Помар, разказите на Фламарион, "Агарта" от Сент Ив Д'Алвейдър, "Занони" от Булвер Литон, "Пенталогия" от В.И.Крыжановская, "Полето Ардат" от Мелвил Колинз, "Просветление" от Арнолд Бенет, "Два живота" от Конкордия Антарова", "Паналони от тюленова кожа" от Ерик Линклейтър, "Чайката Джонатан Ливингстън" от Ричард Бах, "За какво говорят лалетата" от Михаил Грешнов, "Още по въпроса за делфините" от Любен Дилов, книгите на Беа Нади - и много други.

Когато се търсят места за тия опити, голямо значение имат и географските имена. Макар и егрегорни, те имат мощно резонансно действие. За да се раздвижи, например, физически босилекът не от вятър (другите цветя не трепват), това става не само на едно специално място в София, но и в с. Босилица, в двете села Босилково и в Босилковци, както и в местности с това име, но ако се знае призивната формула ("Божествен хол, отворѝ олтара ми холн, престола ми холм и дверите ми хол най-нашироко, за да узная плана на Бога за мене - да го разбера и да го изпълня!". Има село Равнец в бургаско и едно край Генералтошево, има хижа Равнец в Стара планина в едноименната местност.

И така, желателно е да се знае всичко за ботаническите особености на дадено растение, за лечебните му качества и пр., както и в символите и митологиите на народите. Ето, например, по-надолу, какво намираме на първо четене в интернет за РАВНЕЦА. Трябва да се търси и на другите езици, понеже имената му почти навсякъде са различни - народите са имали своите основания да го кръстят по един или друг начин, и това е много интересно. "Равнец" е само на български и македонски, в другите езици трябва да се търсят дълбочините на качествата му. Например, названието му на английски yarrow и подобните на татарски и туркменски го свързва кабалистически директно с бог Ярило и яровселената, управлявана от него. Това не са шизоидни асоциации, а поле за сериозни изследвания. Произнасяйки дадено звукосъчетание, ние се свързваме директно с божествата и архетипите, от които то произлиза - това е основа и на магизма. Днес реакциите на растенията се изследват задълбочено и с най-чувствителни апарати, виждаме измененията и в елементите и кристалите при трактуване с различни видове вибрации, музика, думи, чувства и т.н. Така че, ако при думата "Ярѝло" или "яроу" равнецът реагира по-особено от другите цветя, ще направим извод действа ли това върху него или не. Поради името му "хилядолистник" на латински и в някои народи, не е изключено равнецът да възбужда тази висока чакра, а заради "столистник" - да активира Стоте точки в организма; заради сравняването му с дърво - да оформя характера, божествения Аз в човека - и пр. Чисто ботанически, цветчето му изглежда като братовчед на еделвайса, затова засега може да се използват формулите за връзка с него, за да се активират в равнеца божеството, ангелът и елфата му (има ги в "Приказки за цветята")

макед равнец

руски тысячелистник

хърв stolisnik

босн stolisnik

англ yarrow

татар ярро

тадж ҷавр

туркм ýüp

укр деревий

белор крываўнік

пол krwawnik pospolity

словаш rebríček

словен rman

чеш řebříček

сръб Хајдуцка трава

еспер akileo

исп milenrama

катал milfulles

итал achillea

френ achillée

исл vallhumall

дат ryllik

норв ryllik

швед rölleka

каз мыңжапырақ

латв pelašķi

лит kraujažolė

ест raudrohi

нем Schafgarbe

хол duizendblad

 

ЕТО ЗАСЕГА НА РУСКИ, ЛИПСВА ВРЕМЕ ДА СЕ ПРЕВЕЖДА:

Тысячелистник, Achillea millefolium, был назван в честь греческого героя троянской войны Ахилла. Предание говорит, что листьями тысячелистника он остановил кровь, текущую из ран своих солдат.

Это растение широко использовалось как кровеостанавливающее, и в Шотландии так и называлось - «кровоостанавливающая трава», иногда его называли «кровоносом» или «кровавой травой» и использовали для остановки носового кровотечения. Тысячелистник был также известен под названием деревей и с его помощью, наоборот, могли вызвать кровотечение из носа. Для этого его надо было засунуть в нос и поковырять. Девушки в Восточной Англии использовали это средство для любовного гадания: если кровь прольется, милый любит, если не выступит ни капли, значит, он равнодушен к девушке. В Южной Англии для того, чтобы увидеть во сне будущего мужа, девушке надо было сорвать тысячелистник на могиле какого-нибудь умершего молодого человека и положить себе под подушку. Присутствие тысячелистника на свадьбе было залогом обоюдной любви новобрачных по крайней мере в течение семи лет. Для еще одного любовного гадания надо было сорвать девять стеблей тысячелистника на берегу реки накануне Первого Мая, проговаривая просьбу показать суженого. По возвращении домой надо было сложить все стебли в правый чулок и засунуть его под подушку. Для успеха предприятия девушка ни с кем не должна была разговаривать до того, как ляжет спать.

Служило это растение и оберегом от нечистой силы: разбросанное по порогу оно охраняло дом от прихода в него ведьм и колдунов, а носимое на себе – защищало от их чар. С этой же целью привязывали листья тысячелистника к колыбели, в которой лежал младенец.

В Китае стебли тысячелистника считались священными, потому что первоначально из них делали палочки для гадания И-Цзи

ИЗ "АЛХИМИЯ АРОМАТА", SHAABAN.

ИМА И ИНТЕРЕСНО ВИДЕО ЗА РАВНЕЦА В НЕГО:

https://www.a-aroma.ru/spirits-of…/tysyachelistnik.html

Тысячелистник (Achillea). Семейство: Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

Описание

Тысячелистник (лат. Achillea) — многолетнее травянистое растение семейства астровые. По своим энергетическим и, самое главное, духовным свойствам тысячелистник сопоставим с силой, формируемой деревьями. Растение имеет особую силу и, соответственно, свой дух. Это формирует в нем все космогонические характеристики интегральности, позволяющие ему представлять второе интегральное поле. Это поле важно для среды обитания человека.

Находясь в законах временного проживания, тысячелистник относится к растениям, которые борются за свое бессмертные существование, что, собственно, и стало его основополагающим знаком и связью с Ахиллом — он не мог обрести полного бессмертия, и призвал на помощь силу растения, которое мы сегодня и знаем как тысячелистник.

Отношение к этому растению воистину сакральное. Сколько судеб свело и развело это растение, используемое не только в гадании, но и в магии! С его помощью очищают и заклинают, наводят порчи и снимают их же — в общем, маги и экстрасенсы всех мастей испытывают и свою судьбу, вступая во взаимодействие с духом тысячелистника.

Это растение сложно классифицировать с позиции духа, так как оно, скорее, несет в себе идею, которую нужно еще довести до физического воплощения. И прежде чем начать с ним взаимодействовать, с ним надо научиться обращаться. Для алхимиков это растение-оракул, с которым можно разговаривать, получать советы и, что самое важное, тысячелистник сам учит пониманию силы растения как такового. Его свойства растения-оракула известны издревле и используются в различных гадательных системах, где, конечно, выделяется гадание в системе Книги перемен (И-цзин). Тысячелистник тем самым представляет, озвучивает все силы нашего временного пространства. Это, казалось бы, небольшое растение, которое и до размеров кустарника не дотягивает, являет собой уникальный пространственный вегетативный символ.

Тысячелистник относится к растениям, способным решать вопросы и задачи, которые не под силу другим растениям. Некогда ему приписывались уникальные свойства и способности, знания об использовании которых утеряны. Это растение-формула, требующее к себе определенного отношения и умения взаимодействовать с ним. Дух тысячелистника, однако, эксцентричен, и может повести себя непредсказуемо, поэтому как только его не называют — и ангельским цветком, и кровавым корнем, кривым сорняком, перцем старика, почкой ведьмы, врачом солдата, рыцарским цветком, говорящим растением.

Все это указывает на особый характер тысячелистника, который может проявить себя по-разному. Это - растение тысяч свершений. Его способность увязывать энергию особо показательна в способности останавливать кровотечение, о чем мы находим много свидетельств не только в мифологических сюжетах и сказаниях, но и в примерах из реальной жизни.

Взаимодействие с духом тысячелистника имеет более чем 30 000 летнюю историю. Это одно из самых древних церемониальных растений, и оно используется на всех континентах. Его использование в древних медицинских системах Египта, Индии, Китая говорит о его универсальности и широком применении, так как эти системы построены на идее структуры энергии, ее понимания как духа, а не просто как лекарства для физической плоти. У индейцев Америки считалось, что тысячелистник лечит пространство, оберегая его.

Однако тысячелистник не только оказывает влияние на пространство, но и учит нас взаимодействию с ним посредством растения. Учит нас быть более сдержанным, давая силе соприкоснуться, проникать. Взаимодействие с духом тысячелистника должно быть неспешным. Оно учит сохранению, так оно заживляет наши уязвимые места. Нужно уметь связать свое внимание с духом растения. Этому учили даже в армии Суворова, чтобы максимально использовать целебные качества тысячелистника.

Космогоническое строение:

Корень

Корневище у тысячелистника — ползучее, оно наполнено неким ритмом движения, показывая нам, что движение должно быть тщательно продумано, сохраняя в устойчивости намерение. Некая тонкость и гармония присуща корню тысячелистника, в нем магия целого процесса выведения сакральной энергии в стебель, затем в лист, и в цветок. Корень отличителен своей утонченностью, даже, правильней сказать, точностью. Его энергия увязана в некую заданную, только ему известную последовательность. Он любит теплый, сухой и солнечный климат.

Стебель

Стебель тысячелистника — это его гордость. Как правило, он вытянутый и прямостоячий, но если корень имеет большую силу, это делает растение изогнутым в поверхности почвы. Это позволяет «читать» растение, определять, для чего и как его можно применять. Именно изогнутость стебля указывает на его использование в качестве медицинского средства. А вытянутость — для духовного взаимодействия, гадания.

Стебель тысячелистника – это мерная единица растения, определяющая направление его использования. Он рассказывает о силе и условиях, которые необходимы для взаимодействия с ним. В нем ключ к пониманию тысячелистника.

Цветок

Вся сила тысячелистника проявляется в листе. Он истинный цвет растения, который, правда, часто вводит в заблуждение тех, кто не умеет читать силу тысячелистника. Цветок скрывает стебель от глаз невежд. Он коварен, скрывая правду о растении. В нем кровь растения. Его посаженные ланцетовидные листья представляют из себя целую книгу, в которой читается законность растения. А его розовато-белые, белые или фиолетовые цветы в зависимости от вида тысячелистника восседают в цветочных корзинках подобно судьям, узаконивая его статус. 

 

 

2.04.2021 г. 16,35 ч.

 

КАРТИНКАТА: ТРИ МАНТАЛИТЕТА НА ЕДНО И СЪЩО МЯСТО, НО В РАЗЛИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ.

УЧИТЕЛЯТ: В какво се ограничава нашата любов? Кога водата изгубва своята сила? - Когато влезе в някоя стомна. Тогава водата става СПЕЦИФИЧНА - искаш да дадеш вода само от своята стомна. Стомната е СПЕЦИАЛНАТА любов. Щом водата влезе в извора, става обща. При извора тя е готова да даде на всички, а през стомната дава само на близките. Извадете вашите стомни и излейте водата! Наливайте нова вода - по десет пъти да идете на извора, ще бъде добре. Не взимайте вода от стомните, но от извора. ТУЙ да ви бъде подбуждението! Вие казвате: „Както дядо ми е любил...“ - Дядо ти беше стомна. Или баба ти както е любила - И ТЯ беше стомна. Ще се върнеш при първия човек, когото Бог направи по подобие Свое. Този човек обича всички хора в света; и до ден днешен обича всички и всичко, което расте в света, и слънцето, като изгрява. Онзи човек, когото Бог направи, той и досега поддържа всичката тая любов. Всичкото наше нещастие излезе от каменните стомни. Като направи Господ онзи Адам от пръст, тýри живот в него, а ние все още поддържаме живота на стомните. Всеки ден ходете по три пъти на извора да черпите от ГОЛЯМАТА любов, за да се научите как да обичате!“ (4.10.1942у, Важни и належащи неща) 

 

 

3.04.2021 г. 09,50 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Между хората, които Бог е създал, понеже всеки човек го е турил да се движи в неговата орбита, когато той се движи около някоя /божествена/ цел, не става сблъскване. Но когато човек измени орбитата си, тогава става изключително сблъскване, което ние наричаме „нещастие“.“

(4.10.1942н, Хармония и дисхармония )

- И ТАКА, КАТО ВЪРВИМ ПО УЛИЦИТЕ, по вида и здравето на хората ние разбираме кой върви в орбитата, която БОГ му е определил, и кой се е отклонил. Мнозина иждивяват силите и средствата си да ходят по НЕТЕХНИ орбити по света – и след няколко години ги виждаме как изглеждат, от какво се оплакват. А Бог държи сметка за какво употребяваме силите и средствата си. Пък зависи и какви спътници сме качили на влака си, или кой чужд влак сме взели.

 

ВЕЧЕ ДОСТА ПЪТИ ТУК Е БИЛО СЛАГАНО ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ВЛАКОВОВЕТЕ, НО ЗА КОИТО НЕ ГО ЗНАЯТ – ЕТО ГО:

ЖЕЛЕЗНИЧАР

(ЖЕЛЕЗНИЙ ЧАР)

Аз съм влак – ешелон от приятели.

Карам два или двеста вагона.

Често сам, със прегрели двигатели.

Често с два или двеста милиона.

 

Мойте братя – това са мостòвете,

а тунелите мои сестри са.

С дивни релси, на всичко готови,

неръждаеми от потрисане.

 

Мойта майчица родна земята е,

а баща ми – баща ми ме кара.

ТУЙ е нашата страст необятна:

да сновем между крайните гари!

 

Аз съм влак, десеторно блиндиран.

Само крайните гари обичам:

висините, които раздирам,

и морето, което съблича.

 

В мене няма блокиран вагон –

да се влачи, щом качвам баира.

Или подло, с престъпен нагон –

да ме блъска, когато ще спирам.

 

Имам също учителка. Линия.

Тя ме учи на кратки престои.

Скоростта - тя ми казва - светиня е,

но понякога трябват завои.

 

Има истини еднопосочни

във циклопски сърца и държави,

но при двулиние и двуочие,

от насрещни не ти прилошава.

 

И понятие "денивелация"

съществува в обемните линии:

там и чайки, и ереси кацат,

и орли от космични пустини.

 

Мойта жажда висока, дълбока е:

не признавам междинните гари.

Нужен съм само на прости докери,

на алпинисти и планинари.

 

Страшно ценни ми са товарите:

нося пратки от звездни летища.

Пипнèте ме - ще се опарите:

на слънца и комети мириша!

 

Ала карам и остри докачвания,

самовлюбени самотии;

возя и два сорта вторачвания:

“само тоя” и “само тия”…

 

Влача гордости непогалвани;

канари от ламтежи измамени –

за наситняне, за овалване,

като пясък и морски камъни.

 

Карам мании за величие

и занитени верски устои –

за рзбиване, за обтичане

от вълнения и прибои.

 

Те стърчат недостъпни във прилива

като статуи, истукани,

ала отлив и скреж усмири ли ги,

те събират стъкла от буркани...

 

Возя също и стръв за въздействие –

недоучени да ни учат:

за оцвъкване, сквернодействия

от крайбрежните птици и кучета...

 

Фанатизми пренасям на блокчета

и отшелници - мърша до мърша;

и очи на светци - като копчета

пред душите, които се гърчат.

 

И очи на яйца – на водачите, -

остъклени от гадост и злоба:

да пикаете, ако рàчите

на сурата им и на гроба.

 

От морето пък влача по върлото

водорасли, промишлени пени;

ешелони със буци от гърлото,

непосрещнати, нестопени.

 

Ту поклащам рибари на въдици,

ту сърцата, от тях уловени…

Те се мятат без дъх, ала въдят си

оправдания, преклонения.

 

Закачèни у мене на куки са,

като скелети – няма да крия, -

и стотици морални кукувици

и религиозни скумрии.

 

Във контейнери карам касапите –

разфасовани, опаковани;

и гърлата, езиците, капите

на колегите им черковани…

 

Причастявани, кръстени, ръсени

(на джелатина аргументи),

влача хиляди вежди навъсени

на пророци от екскременти.

 

Карам стъпки от сутрешно тичане

на души, без любов оскотели;

но и тиня от лесно събличане

пред акули и мекотели.

 

На брега фереджета стоварвам

от лица и гърди, и от… прочие –

ала нечия пъклена вяра

отвисоко ни хвърля по плочите!

 

Карам жертви на мъртви вълнения

и компромиси във ковчези;

морски болести-двоумения,

хорски болести от кафези.

 

Но товаря и бисерни мисли

с песъчинки, от милост набъбващи;

разполагам и с пълни амнистии

и от минало, и от бъдеще.

 

Че мигът и моментът са вечности,

във свободната воля затворени:

с колко близости и далечности

пред отворен семафор сме спорили!

 

Дай ми, Боже, лъжите да гоня,

трака-трак, трака-трак, трака-трака, -

че експресът бил влак двувагонен

и стоножката – твар еднокрака…

 

Дай ми, Господи, ток и гориво,

зарад близки или душмани

да не казвам на правото криво,

но да слушам гласа си стомàнен.

 

Да не вярвам на ничии версии

и семафори, и витрини,

непостилани с пот и траверси

денонощия и години.

 

На съставите и депата ни

ти съосие чисто внуши ни –

калибрирай душите, разклатени

от сергии и адски машини!

 

Аз препускам, дълбоко брониран!

Изтребители-клюки налитат.

Често моя маршрут е миниран

или враг управлява стрелките.

 

Братя мои, дано се опазите

от завои, които обръщат,

и от чумата, от заразата

във тунел да си правите къща!

 

И тунелите, и мостòвете,

са родени да ги потрисам.

Да престàнете да ги тровите –

те не са депа за мотриси!

 

Е, с баща ми понякога влачиме

и състави за всякоя гаричка –

с пасажери от РЕП-а до мача

и от биричката – до скаричка…

 

Аз съм влак. Ешелон от приятели.

Карам два или двеста вагона.

Ако имам и сродни двигатели,

ще издърпаме двеста милиона!

 

2-8.10.1998

Бургас 

 

 

3.04.2021 г. 13,45 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ние, съвременните хора, сме скъсали всички документи, които Бог ни е дал, и казваме: „Всичко е наше - и умът е наш, и сърцето е наше.“ - Това не е вярно! Умът е даден да правиш добро, сърцето е дадено да правиш добро, душата ти е дадена да правиш добро, тялото ти е дадено да правиш добро. ТАКА седи въпросът!“ (4.10.1942н, Хармония и дисхармония).

 

 

3.04.2021 г. 16,28 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Излезте от стария свят – вие не сте коне да ви товарят! Господ ви е направил свободни деца.“ (1942.10.07.пож. Положителен живот)

 

Всички вие, които ме слушате тука, не сте свободни: аз виждам как сте вързани за един кол, други за два, три, десет кола. Дръжте в ума си мисълта, че сте деца, свободни от всякакви дългове. Сегашните времена са най-добрите, защото досега сте били роби, а отсега сте вече свободни; и тази свобода ще носим на всички други. Когато от любов отидеш при някого, ще му кажеш да се освободи. Бог изпраща хората на земята свободни - да се чувстват независими и да живеят като князе. Нашето идване на земята е за да бъдем свободни. Любовта ще ни направи свободни! Щом сърцето и умът ви са свободни, вие сте свободни. Радвайте се вие, които сте свободни, които имате свободенъ духъ, не сте роби никому! На ВАСЪ принадлежи тази радость.Бъдете свободни и живейте така, както Бог ви е учил и продължава да ви учи. Бъдете свободни по ум, по сърце и по душа, здрави по тяло, за да носите божественото учение, което е вложено във вас от създаването на света. Свободни сте да мислите и да действате както щете. Бъдете абсолютно свободни да приемате нещата по вътрешно разположение и дух. Свободни сте да ходите дето искате: на театър, на концерт, на разходка, накъдето сърцето ви тегли. Ние не туряме преграда на пътя на хората, не ги ограничаваме, оставяме ги свободни. Где е писано, че трябваше да се ожениш? Я ми кажете? Вие, хората, правите жененето. Ако твоето женене стане причина да те спъне, да не намериш истината в живота, не се жени! Но ако то стане причина ти да намериш Истината, Любовта и Мъдростта, ожени се тогава, аз ще те съветвам. Мъж ли, жена ли, всички да се женят; но ако туй женене ви спъне да станете свободни, не се женете! Първото нещо, което ви оставям сега, добре да го знаете, това е – СВОБОДНИ СТЕ! И тъй, бъдете свободни да се създаде тази атмосфера на любов. 

 

3.04.2021 г. 16,45 ч.

 

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Вие се намирате в положението на овцата, в която два вълка са влюбени. Сдавили се, и който е по-силен, той ще вземе овцата. Казали на овцата, че тия вълци са много благородни: като се свърши войната, един ще я вземе и тя ще бъде щастлива... Палати ще ѝ дадат, в копринени дрехи ще я облекат... Тя седи и чака кой от вълците ще победи... Чака един да победи, та да дойде нейното щастие. Минава един мъдрец и ѝ казва: „Бягай, плюй на краката си и не чакай!“ (1942.10.07.пож. Положителен живот)

Според Бенджамин Франклин, „Демокрацията представлява два вълка и агне, които гласуват какво да обядват! Свободата е добре въоръжено агне, което оспорва гласуването!” Мнозинството от хората, на които е отредена ролята на невъоръжено агне, очакват вълците да ги направят свободни и да им осигурят спокоен и охолен живот. Такова чудо в човешката история досега не се е случвало… Франклин пояснил: „Онези, които заменят своята свобода за временна сигурност, не заслужават нито свобода, нито сигурност.“

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: Като се борят доброто и злото, да ви няма. Надалеч да сте, когато се борят доброто и злото! Вие чакате доброто да победи... На Земята може злото да победи. Вие чакате доброто да победи, ами ако победи злото? - Ще хвръкне кожата ви! Никога не чакайте победата, да ви няма там!

 

 

3.04.2021 г. 18,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Всяко нещо, преди да го възприемете, опитайте го десет пъти. На вяра не възприемайте нищо; на вяра можете да възприемете само туй, което произлиза от БОГА. Другите неща ги ОПИТВАЙТЕ. Казано е: „Опитвайте духовете от Бога ли са“. Само Божиите работи трябва да се приемат. Човешките работи и тия на духовете - всичко трябва да се опитва.“ (1942.10.07.пож. Положителен живот)

 

КАРТИНКАТА - СВЕТЪТ НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ (Мýлти плевел маркетинг): - Ей ТОЛКОВА духовни ще станете! Ще ви издам и сертификат. И после, като мене, ей ТОЛКОВА големи риби ще хващате!... )

 

 

4.04.2021 г. 10,47 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Може да развиете една тема откъде произлизат думите "събиране" и "събаряне" – защото двете думи имат един произход. Имате събиране, после събаряне. Не само това, но и друга дума има: "събиране", "събаряне" и "съграждане“. (1942.10. 09.м.мнб.Минало, настояще и бъдеще)

НА КАРТИНКАТА: еритроцити (червените), левкоцити (белите) и тромбоцити (с крачетата). Да каже някой какво са жълтичките...

- ТРИТЕ ИМПУЛСА НА ТРИ ВИДА СЪЩЕСТВА. Едните обичат да се събират, други – да събарят, трети – да съграждат. Че жаждата за съединяване и обединяване и жаждата за съграждане прозилизат от Цялото – това е напълно разбираемо. Всички живи части на Цялото се стремят да се съберат отново, за да образуват пак това Цяло. Но не всеки може да проумее защо Силите на Разрушението, на така нареченото Зло, също произтичат от Цялото и са негови важни агенти. Тези изключително умни и мъдри сили имат остро око за поведението и потенциала на частите, на които е предопределено да се обединяват. Видят ли някъде ИНТЕРВЕНТ БЕЗ ДУША, НЕПРАВИЛНО СЪЧЕТАНИЕ на части или ОТСЛАБНАЛ ИМПУЛС ЗА СЪБИРАНЕ И ЗА ОБЕДИНЯВЯНЕ, даже и напълно замрял, силите на Разрушението атакуват такива образувания, за да не бъде увреден Организмът. Във всеки организъм има такива клетки-бойци, от които зависи животът му. Дори и в най-развитите духовни общества винаги се появяват индивидуалисти със силно его – на Небето ги наричат „шипове“ и „сондьори“. Дори и да са с божествен произход и свръхфункционери, свръхмъдреци, те развиват САМО СВОЕТО СОБСТВЕНО ДЕЛО, не зачитат и не изучават делото на другите мъдреци и творци, родени от Бога. В много случаи дори събарят чуждото дело или говорят против него. Нямат импулс за взаиморазпознаване, сътрудничество, взаимолансиране, интензивни гостувания и общ живот. Братският живот за тях е само теория, предпочитат да са ШИПОВЕ(ВЪРХОВЕ) И СОНДИ. Нямат импулса на серафимите в Битието, живеещи на ята, сливащи в едно и корените на буковите гори, на стотиците хектари с момини сълзи. Именно това отчитат Силите на Разрушението и заработват интензивно за ликвидацията на една планета, на един свят, в който елементите не искат да се обичат, да се лансират едни други, да се обединяват.

 

 

4.04.2021 г. 11,59 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Не оставяйте неразрешена задача! Неразрешените идеи, неразрешените чувства и неразрешените постъпки са най-голямата спънка за човешкия живот.“ (1942.10.09.м.мнб.Минало, настояще и бъдеще)

- "ХРИСТОС Е ЧОВЕКЪТ НА ИЗЯВЕНАТА, ПРОЯВЕНАТА И ОСЪЩЕСТВЕНА БОЖИЯ ЛЮБОВ". Хората осъществяват какви ли не неща, но не всеки съобразява, че най-висшата, най-прекрасната и най-прелестна форма на осъщестяването е РАЖДАНЕТО НА СЪЩЕСТВО. Това е по-важно, по-свято и целомъдрено от безброй трактати, симфонии, формули, молитви и медитации на безброй умнѝци, авторитети, мъдреци, гении, гурувци, архати, божества или светци. Защото всяко същество с искра от Бога, без изключение, представлява САМ БОГ в една от безбройните Си божествени форми във Вечността. Колко пъти сме Му дали ход да се роди? И колко пъти не сме?

 

 

4.04.2021 г. 16,54 ч.

 

ЛУЦИФЕРИЧЕСКИТЕ УЧЕНИЯ НЯМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРИРОДАТА И БРАТСКИЯ ЖИВОТ. За разлика от божествените учения, те познават само религиозни, мистични, книжовни, лекционни, и днес - електронни практики.

УЧИТЕЛЯТ: „При възпитанието може да се направи опит. Ако вземете една или две години да се занимавате с карамфили, те ще внесат едно специално качество у вас. Ако се занимавате с череши и ги обработвате, те ще внесат друго качество, ако обработвате сливи или други растения, всяко растение ще внесе особено качество във вас. Като дойдоха сливите на земята, те помогнаха на човека. Като дойдоха черешите на земята, те усилиха живота ѝ. Човек съвсем беше загазил. Идването на всички плодни дървета е един знаменателен процес. Съвременните педагози трябва да използват влиянието на плодните дървета. Те се отразяват върху характера на човека. Ние изолираме нашето възпитание и само за небето мислим, за Бога, за светиите... Растенията са деца на ангелите - ако се занимаваш с растенията, ти се занимаваш с ангелите; ако се занимаваш с животните, ти се занимаваш с херувимите, серафимите. Ако нямаш обхода със скъпоценните камъни, /знай, че/ скъпоценните камъни са деца на херувимите и серафимите. Разглеждали ли сте един скъпоценен камък?“ (1942.10.09.м.мнб.Минало, настоеще и бъдеще)

https://neobyatnotogovori.com/?idpub=156&book=7

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=432&book=13

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=941&book=26 

 

 

5.04.2021 г. 09,57 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Хване те болестта и те пита: „Ти ще поправиш ли живота си?“ Ако знае, че ще поправиш живота си, отива си. Защото болестта е служител Божий. Болестта дòйде, бутне те по крака и казва: „Тъй, както вървиш, не става тази работа!“ Бутне те в кръста: „Не става тази работа!“ Що са болестите? - Болестта казва: „Така не можеш да живееш.“ Боли те главата? - "Не може така да мислиш, трябва да се поправи". Боли те вратът? Щом те боли вратът, и то е символ на нещо. И главата е символ. Боли те сърцето – „Така не се живее, без любов не може, ЛЮБОВ трябва!". Защо ви боли сърцето? - Впрегни сърцето си в любовта - и всичката болка ще изчезне.“ (1942.10.11у.оло.От любов и обич.) 

 

 

5.04.2021 г. 11,52 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Всеки един човек, който е направен по образ и подобие на Бога, от ръката му излиза лечебна сила. От очите му, от краката му, отвсякъде излиза тази сила. Всеки човек, без да знае, носи лечебна сила. Викайте добрите хора, дайте им угощение - ще се лекувате. Ако искате да помагате, знанието не може да дойде без любов; и силата не може да дойде без любов, и подмладяването не може да дойде без любов.“ (1942.10.11у. оло.От любов и обич.) 

 

 

5.04.2021 г. 19,58 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Та казвам: пазете се от лъжата в много учения. Всички искат да бъдат учители!“

(1942.10.11у.оло.От любов и обич.)

ХВАЛА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ КУЛТУРИСТИ – ОГРОМНА ВОЛЯ И ОГРОМЕН ТРУД! Тяхната суетност е очевидна, но горделивостта, суетността и тщеславието на ДУХОВНИТЕ културисти са най-грозното, най-прозрачното, най-смешното нещо на света. Тяхното „аз“ издава смъртоносна миризма, те считат себе си за велики. По токсичност и нищожество ги конкурират само АМБУЛАНТНИТЕ ТЪРГОВЦИ на духовни ценности. А когато някой комбинира и двата порока, СПАСЯВАЙТЕ СЕ!

ОЩЕ ОТ УЧИТЕЛЯ: Не бързайте да учителствате, защото no-добре е да има един талантлив ученик, отколкото един глупав учител. А при това ставате учители, за да заблуждавате другите! Господ не е поставил тези хора за учители, те са самозванци. Като почне Господ Христос да те учи, ще се явят веднага други учители да те учат на това-онова и да ти показват други пътища. Те са лъжливи, не ги слушайте, а само Христа Господа слушайте тайно, без да изявявате това на другите учители. Както децата често пъти режат с ножиците и развалят, има и такива писатели и проповедници, които развалят със своите ножици. Те са прочути развалячи, затова трябва да напуснете тия учители, които развалят. Моята беседа иска да ви подтикне да помислите повече върху себе си - да се не заражда у вас желание да бъдете /преждевременно/ учители. Учител, който не се учи, изгубва учителството. Навсякъде не може да бъдете учители – някъде ще бъдете учители, някъде ученици. Един човек, който не е бил обикновен, не може да бъде талантлив; и един, който не е бил талантлив, не може да бъде гениален; и който не е бил гениален, не може да бъде светия. И който не е бил светия, не може да бъде Учител. Учителстването подразбира човек, който може да научи да се гради в ума и сърцето, който разбира дълбокия смисъл на елементите, които могат да обновяват, да съградят ново духовно жилище, духовно тяло, с което, както казва Писанието, един ден ще възкръснете.В съвременните християни и в църквите владее голяма слабост да учителстват. Онзи, който не е осенен от Духа Божий, няма право да учителства, защото ще престъпи божествения закон. Ако аз, като учител, имам за цел да ви използвам, това не е никакво учителство, това е търговия! Мнозина не успяват в живота си, защото слушат много учители. Ще слушате само онзи Учител, който изпълнява Божията воля. Той работи добре и работата му има резултати. Аз съм сит от лъжи, сит съм от измами, от всичко туй съм сит! И от попски, и от братски, и от учителски лъжи съм сит - всичко съм опитал, до гушата ми е дошло! Сега правя последни усилия. Като кажа един ден, ще го направя. В тази мътна вода не се живее, в този нечист въздух не се живее. И ви казвам единственото нещо: Бог е Любов! Ако си учител и не можеш да служиш с любов, напусни учителството. Сега заемете положението на синове и дъщери, на ученици и слуги, а не казвайте, че сте учители, свещеници, майки, бащи, царе, князе, господари и други подобни. Откажете се от всички стари майки и бащи, учители и свещеници в себе си. На всички свещеници, учители, майки и бащи, синове и дъщери, които искат да служат на новото и да прилагат новите правила, Христос казва: "Добре дошли при мене!". Всички проповедници, учители, партизани - подайте си ръка и започнете да градите взаимно; помагайте си един другиму и продължавайте работата на Живата Природа. Сега не е важно ученичеството и учителството, важни са ОТНОШЕНИЯТА между хората. 

 

 

6.04.2021 г. 09,54 ч.

 

ИЗВРАТЕНИТЕ УЧЕНИЯ УНИЗЯВАТ ЖЕНАТА, НЕ СЧИТАТ МЪЖА И ЖЕНАТА ЗА РАВНОСТОЙНИ.

УЧИТЕЛЯТ: „Мъжете и жените са направени по образ и подобие Божие, а днес питат човек мъж ли да бъде или жена. - С ЕДИН крак ли да ходи човек - или с два крака се ходи? С ЕДНА ръка ли да работи - или с две ръце да работи? Двете за човека е благословение, едното никак не е пригодно за човека. Да бъде човек само мъж е непригодно. Да бъде само жена – не е пригодно. Двамата са два полюса. Аз считам за основа ДВОЙКАТА: функционирането на любовта като външен процес и функционирането на обичта като вътрешен процес. Без тия два процеса, никаква деятелност не може да стане – нито в ума, нито в сърцето, нито в душата. Жената е един ВЪТРЕШЕН процес, мъжът е ВЪНШЕН процес. Питате кой е по-важен... - И ДВАТА са важни! Кой е по-важен: онзи, който преде вълната, или онзи, който донася вълната? Ако не донесат вълната, какво ще предете? Онзи, който преде, сам не може да донесе вълната; онзи, който я донася, не може да я опреде. Значи, единият донася, другият преде и тъче.“ (1942.10.11у.оло.От любов и обич.) 

 

 

6.04.2021 г. 10,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Щом не признаваш, че имаш сърце, не признаваш хората.“ (1942.10.11у.оло.От любов и обич.) 

 

 

6.04.2021 г. 17,02 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ако всинца бихте станали проповедници на любовта, да бъдете като горящи свещи, светът щеше да има друг характер. А вие всички станахте замръзнали ледове - никаква идея нямате! На прост език казано, всяко нещо, което любовта иска и което обичта иска, трябва да го направим без всякакво колебание. Всяко нещо, което не е съгласно с оня велик закон на любовта, трябва да се откажем от него. Няма по-просто разбиране! Навсякъде имайте само едно правило: туй, което правите, попитайте съгласно ли е с любовта. Ако е съгласно, правèте го. Ако не е съгласно, не го правèте. Казвам: ако не се роди човек от любов и обич, не може да влезе в Царството Божие.“ (1942.10.11у.оло.От любов и обич)

Това се изисква от всички ви, защото всички можете да станете спасители на света. (Изгряващото слънце, НБ, 4.5.1919)

Спасението е човек да бъде свободен - да знае какво нещо е божествената свобода. (Вътрешен и външен живот, УС , София, 27.6.1937)

Тепърва трябва да се явят спасители, които да посочат онова положение на жените и на мъжете, което те са имали първоначално. (Като дете, НБ , София, 23.10.1932)

Аз казвам, че спасението ще дойде от майките и бащите (Що казва Духът, НБ , София, 29.2.1920)

Спасението е в любовта, а Бог е Любов. (Любовь – носителка на вѣчния животъ, НБ , София, 10.4.1921)

Спасение в света е ЛЮБОВТА. Онзи те спасява, който те люби. И ти, като любиш, го спасяваш. Без любов, спасение няма! (Новият път, УС , София, 8.11.1942) 

 

 

6.04.2021 г. 20,24 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Казвам: ако моите мисли не могат да ме развеселят, ако не могат да направят и хората около мене весели, мислите ми не са прави. Ако моите чувства не могат да ме развеселят и да направят хората весели, те също не са прави. Новата основа е да бъдем родени от любов и обич. Няма какво да спорим - старият свят трябва да умре. Каквото и да мислите, той ТРЯБВА да умре, РЕШЕНО е. Нови хора ще се родят! Защо да не внесем божествената светлина в нашето сърце, защо да не внесем божествената сила в нашето тяло, и каквото вършим, да се радваме?“ (1942.10.11у.оло.От любов и обич)

 

 

6.04.2021 г. 21,12 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Животът - това е най-голямата свобода, която може да се даде на човека Ако ние при най-голямата свобода, която имаме, не знаем как да живеем, тогава где е вината? - Вината седи в това, че пътят, който сме хванали, е погрешен; разбиранията, които имаме за живота, са погрешни; работите, които вършим, не съответстват на живота. Тогава сме дошли до една грешна философия.“ (1942.10.11н.Отмерени принципи и изявени факти)

Хората избират най-лошите, най-мъчните пътища. (Трите допирни точки, НБ , ИБ , София, 22.3.1923)

Но и този, който избира най-лекия път, избира в същност най-опасния път. Ние не успѣваме всѣкога въ живота си, защото избираме методи, които не съотвѣтствуватъ на нашето сегашно развитие. (Истинната лоза, НБ , София, 14.6.1925)

Всички страдате от криви избори. (Човешка, ангелска и Божествена Любов, УС , София, 27.12.1942)

Оттук ние правим следното заключение: кривите избори, които ние сами си правим в живота, ни създават хиляди нещастия.(Към свобода!, МС , София, 10.7.1928)

Значи, заключенията на Природата за хората не са нищо друго, освен резултат от техния избор, който те правят в живота си, от това, което те избират - нагоре или надолу. (Високият идеал, ООК , София, 11.9.1923)

Ще намерите някоя ваша другарка и ще направите опита. Опитът, който ще правите може с лица от класа да правите, може и с някои лица вън от класа, някое бедно момиче, но ще избирате да ви е симпатично, да е в пътя на вашата еволюция. Като правите опита, вие му помагате да върви в същия път. Ако направите това с онзи, който върви в противоположно направление, връзвате се. (Закон за енергиите, МОК , София, 10.5.1922)

Някой избира приятел - същият закон. Той трябва да избере най-благородния, най-умния, най-интелигентния, най-добрия, най-чистосърдечния човек измежду своите познати. Когато мъж избира жена или когато жена избира мъж, и те също така трябва да се ръководят от този закон. Човек не трябва да отстъпва от този закон, от това правило в живота си. Отстъпването от този закон ражда хиляди страдания. (Високият идеал, ООК , София, 11.9.1923)

Ако не избирате /по високия идеал/, дяволът ще ви избере най-долнокачественото. (Светли и тъмни действия, ООК , София, 15.1.1930)

Човек е абсолютно свободен! Злото и доброто са вън от човека и, следователно, по свободата на своята воля той възприема едната или другата сила. Никой в този смисъл не тряб да се оплаква от злото и от доброто. Злото съществува вън от нас, но не и вътре в нас. Влиянието идва отвън, но вътрешно ние сме абсолютно свободни кое от тях да избираме. (Син Человечески отхожда, НБ , София, 8.11.1931)

Червеят пълзи по земята, защото сам си е избрал този начин на живот. Един ден, когато се превърне на пеперуда, той ще напусне стария живот и ще влезе в нов, при нови, по-добри условия. Пеперудата се отличава от червея с по-голяма интелигентност и с това, че е господар на положението си. Много е мислил червеят, докато престане да пълзи и се превърне на пеперуда. Той казва: "Докато пълзя по земята, много ще страдам". (Събудѝ се!, ООК , София, 30.9.1931)

Да допуснем, че вие искате да развиете в себе си едно чувство на милосърдие или религиозно духовно чувство, любов към Бога – трябва да избирате такива хора, които имат туй чувство силно развито, да дружите с тях. (Микроскопическите добрини, МОК , София, 14.2.1926)

Като срещнете човек, когото считате за приятел, ще си зададете въпроса: "Този човек, този приятел, който влиза в моята система, ще помрачи ли моето слънце или няма да го помрачи?" - Ако помрачи вашето слънце, дръжте го настрана; ако не го помрачи, приемете го за приятел. Като се жените, пак си задайте въпроса: "Жената, която избирам за другарка в живота си, ще помрачи ли моето слънце или няма да го помрачи?" - Ако го помрачи, дръжте я настрана; ако не го помрачи, оженете се за нея. /.../ Влизате ли в някое религиозно общество, пак се запитайте: "Ако вляза в това общество, то ще помрачи ли моето слънце, или няма да го помрачи?" Ако ще го помрачи, не влизайте в него; ако няма да го помрачи, влезте. (Слънцето не ще зайде, НБ , София, 27.2.1927)

Ако в семействата съществува хармония, майката ще влиза във връзка с разумни същества от висока йерархия, които ще й по-магат при възпитанието на децата. Няма ли хармония в семействата, майката ще влиза във връзка със същества от низка йерархия, които ще я спъват при възпитанието на децата. Същият закон се забелязва и при избиране на приятели. Ако за приятел изберете човек, с когото се схождате по ум и сърце, вие ще влезете във връзка с разумни същества от висока йерархия. Ако приятелят ви е със сърце и ум от нисък уровен, вие ще се свържете със същества от низка йерархия. Като знаете този закон, ще бъдете внимателни, защото от връзките, които правите на физическия свят, вие или ще се понижите или ще се повдигнете. (Време и вечност, ООК , София, 14.12.1927)

Учете се да си избирате добри приятели и приятелки, добри книги и добри занятия. (Животът във формите, МОК , София, 22.1.1928)

Изкуство е да може човек да избира най-красивите неща и да ги предава по най-красив начин. (Поглед и движение, МОК, София, 14.11.1926) 

 

8.04.2021 г. 16,03 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „ Та казвам: ние от всички хора, които срещаме, трябва да можем да възприемем благата, които те носят. Като срещнеш един човек, и ти трябва да му предадеш известно благо, което Бог ти е дал. От благото, което Бог ти е дал, да му предадеш. И той да ти предаде от своето. Като се срещнете с някого, казвате: „Каква е целта?“ - В срещането трябва да предадем благата, които Бог ни е дал. В любовта трябва да се ПРЕДАДАТ благата, а в обичта – да ВЪЗПРИЕМЕМ благата. Ако ти не знаеш как да възприемеш, ако не знаеш как да оцениш едно благо, то не те ползва“ (1942.10. 14.о.плб.Пред лицето Божие)

 

ВСЯКО УПРАЖНЕНИЕ, всяко движение в паневритмията е синтезирана идея, синтезиран метод. Това иска да ни каже и да импулсира в нас и упражнението ДАВАНЕ. То, всъщност, е ДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ. Който не може или не иска да дава, трябва да се провери дали има дух, атмическо тяло. Дали духът му не е дълбоко заспал. Който не може или не иска да приема, трябва да се провери дали има душа, будическо тяло. Изобилен и пълен живот има само там, където има изобилна и чиста ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА. Но непълноценните хора не знаят, че дори и тя се срива лавинообразно, ако няма ОБМЯНА НА СЪЩЕСТВАТА. В божествения език „същество“ е само това, което е създадено от БОГА: обменя се с ДРУГИ същества, създадени от Бога. Тоест, не само с Бога в Неговото единство, но и с Бога в Неговото МНОЖЕСТВО. Всички опити за необмяна или за обмяна с несъщества водят към остаряване и смърт. Несъществата, както и съществата, които им подражават, са допуснати от Бога, само за да бъдат наши треньори. Да ни учат на висок идеал, божествен вкус, разпознаване, филтрация, правилни избори и съвършен живот.

 

 

9.04.2021 г. 01,41 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Няма по-хубаво нещо от това да видиш една божествена усмивка! Като срещнеш човека и кажеш: „Как сте?“, от лицето ти да лъхат най-добрите чувства. Като кажеш на човека „Добър ден“, от теб да лъха доброта, да излизат добри чувства.“

(1942.10.14.о.плб.Пред лицето Божие)

КОЛКОТО И ДА Е СТРАННО, на небето също има църкви и вярващи с иконическо съзнание. Има зографи и резбари, които все още живеят с клерикални представи и чувства. Те обаче са осъзнали вредността от омъчнените и строги образи на земните светци. Постоянно обикалят Земята и вселената, за да откриват и увековечават образите на живите праведници и светии – благите и сърдечни хора.

 

 

9.04.2021 г. 12,18 ч.

 

БЪЛГАРСКИ БРАТСКИ КАРТИНКИ... При това - в присъствието на Учителя. Още един много духовен "брат" - искал да живее на Изгрева, но нещо се разколебал и си продал копторчето на братството и на Учителя - ЕВТИНО им го продал!

УЧИТЕЛЯТ: Тази сутрин, като ставам, иде ми наум, че един брат беше ни оставил четири стени, направени от шперплат, и отгоре един покрив с мушама. Трябвало му да си направи къща, но той после много евтино ги остави на нас. Седяха изправени при салона, не можеше да се намери място да се направи къща. Той имал идеята да си направи къща и да живее в нея. Ние взехме двете стени, турихме ги при лимона, а двете останаха отвън. Дойде ми наум, че ние ги оставихме навън и ще се наквасят от дъжда. Викам нашия брат Ради - той не може да ме разбере. Пък аз бързам, казвам му, но той не разбира. Ние някой път се безпокоим защо не ни разбират. - Не може да ни разбере човекът, не е лесна работа да разбере... Този шперплат ще се накваси от дъжда, от влагата ще се развали. Казвам: оставили сме ги така отвън, дъждът иде, този дъжд го очакваме. Е, няма да съжалявам, нека да ги накваси... (1942.10.14.о.плб.Пред лицето Божие)

ОЩЕ НА ТАЗИ ТЕМА ОТ БЕСЕДИТЕ:

Това е ужасно зло, което може да сполети едного человека: да продаде, да разори най-хубавото и най-драгоценното създание – своята душа! Колко сърца, колко души са заложени и продадени! Питаме се защо сме нещастни. - Който се продава, дават му оглавник и тегли като вол, сам се е впрегнал. Които крадат постоянно, се израждат, стават глупави и светът ги тъпче, както сега тъпче глупавите. Вие имате сляп кон, искате да го продадете в името на Бога, но гледайте и дръжте сметка за онова, което вършите. Да не лъжем и себе си, и Бога - ние не сме венец. Венец са само ония, които са завършили своето развитие. Ние, които още крякаме в блатото, не сме друго, освен жаби. Ние, които искаме пари и къщи, които сме готови да продадем и Господа за тях, не сме венец на създанието, а венец на падането, на ада! Виждам мнозина, които продават и гащите на Христа... Любовта не се дели, нито се продава. Ние продаваме всичко хубаво у нас. Дòйде една прекрасна мисъл у някоя мома, която прави красиви чертите на лицето ѝ – носа, устата, очите, но тя започва да продава себе си. Казват ѝ, че някой момък имал 1,000 лева, но тя не го харесва; за друг ѝ казват, че имал 5,000 лева - и него не харесва. Търси някой богат граф - и продава лицето си. Яви се някой писател, надарен със способности от Бога, седне да съчинява нещо, но си мисли колко ще спечели.

ИМА МНОГО ИЗКАЗВАНИЯ НА УЧИТЕЛЯ, ЧЕ Е ДОБРЕ ДА СЕ ПРОДАВА ЕВТИНО. НО ИМА И ТОЧНО ОБРАТНИТЕ: ЧЕ АКО САМ ТОЙ РЕШИ ДА ПРОДАВА, ЩЕ ПРОДАВА СКЪПО ИЛИ ЩЕ ПОДАРЯВА.

 

 

9.04.2021 г. 15,25 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Сегашните хора се покланят на светии. От хората БЯГАТ, а се кланят на светии. Че по улиците много светии минават - И ПО УЛИЦИТЕ има икони!“

(1942.10.14.о.плб.Пред лицето Божие)

 

10.04.2021 г. 10,27 ч.

 

Буквар за аутисти, себисти, духовни егоисти и интроверти : : Спасение за удушвачите на божествени мисли и желания : : Първият кълн на милостта : : Пак разковничето за изявената, проявената и осъществена божествена любов:

УЧИТЕЛЯТ: „Знаете ли колко се мъчите, докато извадите една мисъл; знаете ли колко мъчно изваждате едно желание? Вие мислите, че това е много лесна работа... - Едно желание, докато се реализира, то е труден процес. /Най-после един ден се събуждате, добиете кураж и/ казвате: “Аз любя!”. - Вие учите ПЪРВАТА буква на любовта. /.../ Като сте готови отвътре, тогава ще дойде законът "любѝ!". "Люби" какво означава? - ЩЕ ИЗЛЕЗЕШ ОТ СЕБЕ СИ. ЗАТВОРЕНИЯТ ИНТЕРВАЛ ТРЯБВА ДА ГО ОТВОРИШ! /.../ Когато казваш "любѝ", ти вече като слънчев лъч влизаш в света на онези, които Бог е предназначил да работят. Ти няма да мислиш за себе си! Ще се радваш, че си годен да свършиш една работа добре. Любовта е първият урок – да любиш, значи да изучиш първия урок: „Аз любя!“. Можеш ли да кажеш на български: „Аз любя“? Щом си осъзнал Аза си - затворения интервал, - САМО ЛЮБОВТА може да те накара да излезеш от туй затворено състояние. Не знаеш какво да правиш... - Любовта показва посоката на движението. Като кажеш "любя", ти имаш вече посока на движение на волята. Трябва да знаеш как да поставиш мисълта си на работа. Трябва да знаеш как да поставиш сърцето си на работа и трябва да знаеш, как да поставиш душата си, волята си на работа.“ (1942.10.16.м.мин.Неможко и Можко)

В ТОЗИ ОТКЪС ИМА ЕДНО ИЗВЪНРЕДНО ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ - САМАТА ЯДКА НА РАЗКОВНИЧЕТО. ЛЮБОВТА НИ ТРЯБВА ДА ВЛИЗА КАТО СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ В СВЕТА НА ХОРАТА, КОИТО БОГ Е ПРЕДНАЗНАЧИЛ ДА РАБОТЯТ. Но какво значи РАБОТА? Кои хора РАБОТЯТ? Ето една нищожна част от отговорите на Словото по този въпрос:

 

УЧИТЕЛЯТ: Да вършите вашата работа, значи да служите на Бога. И само когато работим за Бога е работа; когато работим за себе си, то е труд. Аз искам да отворя очите ви за СЪЩЕСТВЕНА работа, та да ви не садят там, гдето светът иска. Не е ли този глас на твоя Господар, който те вика да се заловиш да вършиш Неговата работа? - Всичките Ми усилия от дълго време са били да ви подготвя за великата Божия работа, да развия силите на вашата душа, да отворя ума ви, да разбирате благите Божии пътища. По-малко лутане, повечко работа! За нашата работа се следи по плода, който ще получим – контролът е нашата съвест. Първият закон показва излизане от Небесните жилища, вторият закон е работа на Земята – да любим. И като дойде човек до това положение, той ще има една велика работа. Тази работа не е в множеството, а в КАЧЕСТВОТО на нещата. За всяка работа в света трябва да има ДВАМА, които да започнат работата. Турете сега ума и сърцето си на работа - да създадем една велика вълна на любов в света, която ще ви вкара в пътя на съгласието и на великите закони на природата. И тогава бъдете уверени, че бъдещето ще бъде ваше. ТОВА изисква новата религия – религията на работата, на живота и на любовта. Дето е любовта, там има работа. Работата е резултат на любовта. Любовта е работа - сериозна работа! Новата работа подразбира приложение на любовта. Любовта се изявява чрез служене и работа. Единствената сериозна работа в света е Любовта - ДА ЛЮБИ човек. Любовта подразбира работа за ближния. Единствената работа, с която човек трябва да се занимава, това е любовта. Защо? – Защото любовта осмисля живота, любовта осмисля науката, поезията, изкуството. Любовта осмисля всичко! Любовта подразбира колективната работа на множество души, свързани в една идея и в едно разбиране. Любовта подразбира най-великата работа, която човек може да свърши. Според мене, работата и любовта са едно и също нещо. Няма друга по-важна работа от любовта!Ако един ангел дойде между вас и започнете да го съветвате с кого да дружи и с кого да не дружи, той ще се обърка. - Неговата работа е да изявява любовта. 

 

11.04.2021 г. 09,47 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Набожните хора сега чакат да им се каже нещо набожно. Добрите хора искат ДОБРО да им се каже.“ (1942.10.18у. Да работим с радост)

Някои мисли из беседите за набожността – търсачката намира 806 резултата от 345 беседи:

Някой човек ходи в черква, минава за набожен. Но излезе вън и животът му е друг. И тук всички приличате на ангели - колко сте красиви, набожни... Но някой бесен влезе във вас и от ден на ден почва плач и скърцане със зъби: мъжът и децата бягат - майката побесняла... Преди години в Сливен една набожна жена, за да покаже на хората, че има Господ, се качи на един покрив, изрече: „Во имя Отца и Сина, и Светаго Духа“ - и се хвърли долу. Когато дойде някоя божествена мисъл, трябва да я възприемете в нова форма и да заживеете по нов начин. Например, някой станал набожен и казва „Ще се моля три пъти на ден". Обърнете внимание дали това не е едно външно изявление, дали сте станали по-снизходителни, по-учтиви. Само един истински набожен човек - не привидно, но когато неговото сърце е озарено от благородното в света - може да бъде крайно учтив и досетлив спрямо окръжаващите го. А сега хората казват: “И тези, набожните, също се карат...”. Затова аз не питам сега дали си набожен, а питам дали си милосърден. И богати хора крадат, и набожни крадат. Често казваме за нѣкого: „Много е религиозенъ човѣкъ, набоженъ - постоянно плаче и въздиша...“. Не е набожен онзи, който няма любов в себе си! Някой казва за себе си, че е набожен - всякога се моли на Бога. Набожен е, добре се моли, а дето влезе, произвежда раздори. В тази Школа дойде един господин, който беше много набожен, смирен, готов на всички жертви. Първата година той носеше вода и всичко вършеше, другите казаха: „Какъв добър пример дава!“ Останалите ученици, които бяха постъпили по-отдавна в училището, се държаха като аристократи. Не се мина година, този новодошъл господин също започна да се налага на другите, започна да заповядва. Изглежда че всеки, който влезе в тази Школа, смята, че първата година може да работи, да се подчинява, а втората трябва да заповядва. - Не, трябва да работим не само първата, но и втората, третата - през всичките години. Отношенията ни винаги трябва да са едни и същи. Всички онези от вас, които нямат разположение към другите – които обичат да се гневят и да одумват, - да не идват тук, в школата! Може да идвате, но не отговарям за последствията. Аз искам тук мъже и жени, които имат самообладание. Може да ви блазни мисълта да придобиете известни знания, за да подобрите живота си. Окултната школа има за цел не да подобрите временния си живот, а да изпълните волята Божия разумно, в широк смисъл. Да изпълните Неговата воля във всичките области на човешкия живот. Религиозни хора нам не ни трябват, духовни хора също, нито набожни! Религиозните да отидат в църквата, духовните - в обществото, а набожните - на небето. Сега, виждате, че това е едно противоречие. Как ще изтълкувате "религиозните в църквата, духовните в обществото и набожните на небето"? Вие ще кажете: „Тогава мястото ни не е тук...". - Действително, мястото ви не е тук. Не искам да ви направя набожни, защото това е еднообразно учение. Днес схващат набожния човек като впрегнат кон, който има отстрани на очите си капаци и гледа само напред. Набожният човек, едва що станал от сън, отива на църква; вечер – пак на църква.Сутрин на църква, вечер на църква, и всички казват за него: „Набожен човек е този!” /Днес човек/ е фарисей по умъ, а садукей по сърце. Фарисеитѣ минаватъ изобщо за много набожни, за правовѣрни хора. Тѣ /се правят на/ мѣрило за всѣка истина въ свѣта, тѣ сѫ индускитѣ брамини. /Не, истински/ набожни хора още няма. „Той е религиозен човек.“ – Отвън фирмата му е на религиозен, но вътре в него няма нищо религиозно и набожно. – "Той вярва в Бога". – Външната му фирма е такава, но вътре няма никаква вяра. Набожните хора имат една особена маска. Много хора минават за свети, набожни, добри, но като снемат булото им, друго излиза. Ние не се интересуваме от набожните, те нека си стоят в църквите. И чудно е, че хората проповѣдватъ набоженъ животъ на онѣзи хилави хора, които остарѣватъ. Всички имат понятие, че като стане човек набожен, ще хлътнат очите му, лицето му ще се измени, и мислят, че в тия хлътнатини има набожност. Ако туй е набожност, тогава ония хора в болницата са най-набожните... Свѣтътъ страда все отъ набожни хора! Въ свѣта има едно криво разбиране на тази набожность. Набоженъ човѣкъ наричамъ този, който има качествата, свойствата на Бога; има и Неговия умъ, Неговата душа и сърце. Молиш се и минаваш за набожен... Някой човек в ума си е набожен, а в сърцето никак не е набожен. Има други хора, у които сърцето е набожно, а умът не е набожен. Често се забелязва, че както в България, така и в Америка и навсякъде другаде, където стават големи събрания, на които се събират по пет-десет хиляди души, непременно между тях ще има най-малко сто души, които ще спят. По някой път най-набожните, най-ревностните хора спят. Хората от света са повече майстори, отколкото набожните, духовните хора. Срещал съм религиозни, набожни хора, които не работят нищо. Кажат ли за някого, че е набожен човек, простолюдието го нарича "ленив". А когато се карат набожните, религиозните хора в света, ние виждаме, че те се карат по особен начин. Светският човек е много по-деликатен, той пристъпва с по-голяма дипломация. А един религиозен човек пристъпва към тебе грубо, нахално казва: "Аз трябва да ти кажа истината!" - и ти забива ножа. Всички религиозни хора твърдят, че знаят истината, че Господ им говори, че са във връзка с Небето. Чрезмерната набожност ненормално състояние /в човека/. Ако тази набожност е подтик да пожертва всичко за човечеството, добре, но ако тази набожност е само за негово благо, тя не е намясто.

 Аз наричам набожен човек този, който никога в живота си не е казал лъжа; аз наричам набожен човек този, в ума на когото никога не е проникнала една изменчива мисъл и който е бил всякога чистосърдечен. За да си набожен, любовта трябва да проникне из всичките гънки на твоите сърце, ум, душа и дух; да си любовен не само към твоите деца, към твоята жена, да си любовен не само към цялото човечество, но да си любовен към всички най-малки същества – към всичко!

 

 

11.04.2021 г. 15,33 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Някои религиозни хора, като говорят много, мислят, че това е вдъхновение. Правете разлика! Вдъхновението е най-чистото течение, което излиза от БОГА, а пък обикновеното говорене са канали, напълнени с кал. Като говориш така, то е кална култура. Някои мислят, че всичко е вдъхновение, казват: „Ние ПО БОГА говорим.“ - Вдъхновението много рядко идва, то не идва всеки ден.“ (1942.10.18у.Да работим с радост)

 

11.04.2021 г. 07,28 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „ Вие казвате „аз!“… - Знаете ли колко оцапана дума е „аз“? Ами знаете ли думата „любов“ колко е оцапана? Тя е почти най-оцапаната дума. Щом почнеш да говориш за любовта, разбират това, което не е. Аз толкова дълго време съм чистил думата „любов“ на български, и още не съм я очистил. Ако езикът на един народ не може да се очисти, той не може да се въздигне. В българския език най-чистата дума е „благост“. Като кажеш „благ“, няма какво да мислиш друго, а като кажеш „любов“, какво ли не мислят хората...“ (1942.10.18у.Да работим с радост).

 

 

11.04.2021 г. 20,05 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Децата бягат от користолюбивите хора. Гледайте децата кого обичат. Говоря за онези деца, които не са покварени.“ (1942.10.18у.Да работим с радост)

 

12.04.2021 г. 10,09 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Светът, в който отиваме, се нуждае от нашите хубави мисли, от нашите хубави чувства. Светът, в който отиваме, се нуждае от нашите чисти тела, от нашите чисти умове. Бог се нуждае от чистота. Не трябва да бъдем чисти за хората, а чисти за Бога.“ (1942.10.18у.Да работим с радост)

 

В бъдеще ще живеем по законите на Новата земя, на Новото човечество. Сега Той, като е създал Новата Земя, новия свят, създава нов човек, нова раса. И като дойде, Той ще каже и ще напише: „По НОВИЯ закон вие ще ходите!“ И по този, новия закон, каквото трябва ще се напише в сърцата на онези, които Го любят, в сърцата на учениците. Изучаването на любовта е една велика наука, с която Новото небе и Новата земя ще се занимават. Ако бих произнесъл думата "любов" както трябва, знаете ли какво щеше да стане с вас? - Най-първо от вас ще почне да се дига дим, всичко у вас ще изгори и ще останете голи. Тогава ще се греете на новото слънце, ще се радвате на новата луна, ще живеете на Новата земя и ще познаете Бога така, както никога не сте Го познавали! Следователно, Новата Земя е за праведните хора, за светиите, които живеят в културата на Космическото съзнание. Защо са нужни градове на Господа? Защо са нужни дрехи на хората? Не могат ли да ходят голи? Голи дойдохте в света, голи ще се явите и пред Бога. Нищо срамно няма в голотата, с която Бог ви е изпратил! Това, което се срамува в човека, е животното, животинската кожа, която ви дадоха да облечете, за да слезете на земята. Ще съблечете животинските си дрехи и ще облечете ония хубави, красиви дрехи, създадени от Божественото във вас. Останете ли само с тия дрехи, вие ще светите като слънце. Нищо нечисто няма в дрехите, които Божественото е изработило. Голи бяха първите хора, герои бяха, голи ходеха, юнаци бяха! Ти мислиш, че като влезеш с хубави дрехи в небето, че там веднага ще те посрещнат. - Не са дрехите, които ще те препоръчат. Всички хора, които отиват при Бога, отиват все голи. Когато Бог има "жур-фикс" и приема хората, тогава Той им казва: "Искам да ви видя такива, каквито съм ви пратил на земята". И вие трябва да се явите с костюма си, който БОГ ви е направил. Във Франция някъде има едно общество „нудисти“ или „адамисти“, които ходят голи. Каква идея преследват те с това? - Отделили се от хората и ходят голи. Медицината препоръчва като метод за лекуване да ходи човек гол. С това тя иска да даде възможност на болния да използва слънчевата енергия и чистия въздух. Ще кажете, че може и без дрехи. И ТОВА е възможно. Жителите на един остров във Франция ходят голи като Адама. Те се наричат "нудисти". Ако срещнете такива хора, ще се чудите как ходят голи. Те са доволни от положението си, но на вас това се вижда чудно. И в странство вече Новото Учение е влязло. Там има нудисти, които искат да демонстрират, ЧЕ МОЖЕ И НА ЗЕМЯТА ДА СЕ ЖИВЕЕ КАКТО В ОНЗИ СВЯТ. Съществуват два вида хора: голи и облечени. Аз считам облечените за грешни, а голите за праведни. – "Грешник съм". – Значи, ти си облечен човек. – "Започвам да оголявам". – Радвай се, защото ставаш праведен. Някой казва: „Оголях...“ – Че много естествено, ти облечен ли се роди? Ти гол се роди. Рибите са голи във водата. Казано е за Адам и Ева, че били голи в рая. Тяхната голота ни най-малко не подразбира греховност. Като кажем, че хората са голи, трябва да имат идеал. Голите ИДЕАЛ имат! Как представят Христа възкръснал? Има ли дрехи? - Всичките народи ще ги наредите възкръснали, голи ще ги наредите, да проявят ЛЮБОВТА. Какво лошо има в голотата? - Да се мисли, че голотата е лошо нещо, това говори за опетнената и изопачена човешка мисъл. Нищо срамно няма в голотата, скоято Бог ви е изпратил. В духовния свят идеята за голотата има смисъл, защото се разбира човек външно гол, а вътрешно облечен с добродетелите на живота. Красотата може да бъде дреха на голотата, но грозотата никога не може да бъде дреха на голотата. Голотата е израз на чистота. От вашите разбирания зависи кога и кои ще населят Новата Земя. Ще се съблечеш - и гол ще влезеш. И Адам беше гол в рая. Голотата е чистота. Обличането, както хората сега се обличат, е греховно състояние. Петър е бил гол, когато дошъл Христос, което значи чистота. Да бъдеш гол - ТАМ е хубостта. А с бели дрехи, това означава светостта, проявление на чистотата. Ако не се намерим голи, няма да дойде Христос, но трябва да се намерим голи. Всички хора трябва да останат голи като Адама, и след това да облекат дрехата на светлината, в която няма никакво съмнение, никакъв страх. Тогава ще бъдете голи, но чисти като светлината. Следователно, при Бога ще отидем голи, със своето нетленно тяло. Глупавите са простени, но ние, които влизаме в Новата Земя, която Бог е създал, трябва да бъдем хора, приготвени за тази Земя. Новата Земя ще бъде рай, а хората, които ще живеят на нея, ще бъдат с лица, светещи като слънце. В Новото Небе и в Новата Земя любовта между хората ще бъде велик идеал, велик закон. – Защо Бог създаде Новата Земя и Новото Небе? - Всички, които са минали през скърби и страдания, ще влязат в Новото Небе и Новата Земя – в живота на радостта и веселието. Сега излизаме от 13-та сфера, минаваме през щастливи области, дето се твори Новата Земя. Тъй щото идните години са щастливи години на Новото Небе и Новата земя. Скоро ще се яви една планета в Слънчевата система, която ще бъде по-голяма от Месечината, и ония, които искат, от Земята ще ги пратят там, на новата Земя с най-хубави условия. Новата Земя, което ще се направи, няма да има студени пояси. Навсякъде тази Земя ще бъде еднакво отоплена. Ние трябва да се радваме на Новото Небе и на Новата Земя, които се създават, защото В ТЯХ е спасението на човека.

 

 

12.04.2021 г. 11,49 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Дишането е процес на чистене. Яденето е процес на чистене. Ти, като ядеш, внасяш храна, която очиства. Ти, като мислиш, и то е процес на чистене. Като работиш, като обичаш, и то е процес на чистене.“ (1942.10.18у.Да работим с радост)

- ОБАЧЕ ВСИЧКО ТОВА Е ВЪПРОС НА ВИСОК ВКУС И ИДЕАЛ, ВЪПРОС ИЗБОР: какво да дишаме, какво да ядем и как, какво да мислим, какво да работим, кого и какво да обичаме и по какъв начин.

 

 

12.04.2021 г. 13,38 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Като кажеш „любов“, целият външен свят се отваря - то е най-блаженото състояние, в което можеш да се намериш. Като кажеш „обич“, това е най-блаженото състояние, в което можеш да се намериш. В любовта нещата се ПОСАЖДАТ, в обичта ЗРЕЯТ, а в истината РАЗБИРАМЕ всички неща и ги ОПИТВАМЕ. Истината ОПИТВА процесите на любовта и знанието. В истината ОПИТВАМЕ онова, което Бог е създал.“ (1942.10.18у.Да работим с радост)

 

 

12.04.2021 г. 14,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Да споделиш, да занесеш, така че и на тебе да ти е приятно да вкусиш от плода на лозето. ТОВА е любов! Любовта носи много хубави работи. Ще идеш при някой свой приятел - ще занесеш най-хубавите мисли, ще занесеш най-хубавите чувства, най-хубавите постъпки. В който дом влезете, занесете най-хубавото, което Бог ви е дал. НА ВСИЧКИ да го занесете! От онова, което Бог ви е дал, да дадеш от него на другите хора, като направиш другите хора СЪПРИЧАСТНИ на Божественото, което е в тебе. ТОГАВА идва Божието благословение Бог обича онези, които предават Неговата благост, Неговата милост, които стават проводници. Казвам: старайте се да бъдете проводници на Божествената любов. Не се бойте, че ще изгубите любовта. /.../ Колкото повече даваш от любовта си, толкоз повече приемаш. Колкото по-малко даваш, по-малко приемаш. Законът е такъв. Не да бъдете разточителни, но щедри. Даваш ИЗОБИЛНО от обичта, ИЗОБИЛНО приемаш.“ (1942.10.18у.Да работим с радост).

 

 

13.04.2021 г. 23,52 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Всеки, който се отказва от Господа, погрознява. Всеки, който приема любовта като начало, става красив.“ (1942.10.18н. Търсете Господа!)

Когато двама души се обичат, на небето настава голяма радост – цялото небе се радва, взима участие в тяхната любов. (Идете в Галилея, НБ , София, 17.12.1939)

Въ присѫтствието на двама, събрани въ Божието име, Богъ се изявява срѣдъ тѣхъ. (В мое име, НБ, София, 29.9.1918)

 

 

14.04.2021 г. 14,11 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Да носиш кръста, значи да носиш ВСИЧКИ форми на любовта, да си всякога готов да постъпваш ЕДНАКВО. Няма нещо по-приятно от любовта в света!“ (1942.10.18н.Търсете Господа!)

 

 

15.04.2021 г. 19,18 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Храната трябва да носи първоначалния божествен живот. Засега можем да кажем, че плодните дървета носят най-хубавата храна за човека - имат вътре събрана светлина. Ако една храна седи дълго време, тя се покварява и става нечиста.“ (1942.10. 18н.Търсете Гòспода!)

В ПЪЛНАТА ФОРМУЛА НА СЛОВОМЕТРИЯТА ИМА АРГУМЕНТ В ЗНАМЕНАТЕЛЯ, който се замества с броя на секундите от откъсването на един плод до неговото изяждане. А словоотслабители са и начините на добив и преработка и лошите навици на хранене, времето преди изгрев или залез слънце и неподходящите астрологични часове. В изкуствата на черната ложа се цени и отлежалият алкохол. Той, както и консервите, залежалото жито и брашно и пр. са фатални не само заради вредностите в тях и липсата на космична енергия, но и понеже са акумулатори на лошите човешки мисли и чувства. Те се натрупват в тях с времето до невъобразими размери. А термичната обработка на храната и ролята на фризерите са доказани отдавна като генератори на висока смъртност.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.