Книга 8

17.05.122(1986)г.
София-Изгрев

НОСОРОЗИ И ПЕПЕРУДИGervasio Gallardo - "Носорожка любов"


Инструкциите никога няма да приемате със 100%-ова сигурност, освен ако съм гарантирал абсолютно, че има пълно покритие. Свободната воля изменя нещата. Ако съм казал, че някое място е определено за братство, то това е валидно само при условие, че притежаването му може да се постигне само по божествен път.
 И сега казвам: определено е този дом да бъде за братска работа и братски живот, дори и ако не успеете да го купите.
Който и да отиде там, светски хора дори, неизбежно е да получат този дар. Но ако бъде продаден на посредствени хора, нямащи добро сърце или високи идеали, проследете, ако можете, как в няколко месеца само ще се махнат от там, понеже Аз ще направя живота им там непоносим.
Н. е напълно права, че иска свято да спази желанието на брата и ревностно да изпълни това, което сам Аз казах. Ето защо настоявам да направи невъзможното дори, но да бъде купено това място. Ако трябва - и с цената на получаване на по-малко жилище. Ама няма да се стигне до там, понеже след 15 или 20 дни пари ще се намерят. Сериозно го казвам, не се плашú от нищо. Какъв Бог съм, ако не покривам думите Си с дела? От вас се иска само да поставите въпроса пред няколко предприемчиви млади хора от Братството. Понеже много държа на този имот, Аз лично ще ги вдъхновя да спасят положението. Но побързай, понеже няма много време. Аз казах!
Има такъв вариант: най-близък приятел от Братството да предплати наем за няколко години или да купи стая от апартамента на Н., като същевременно ще може да ползва и стая в къщата. Всеки от най-преданите приятели би приел този чудесен вариант. Ако направите нещо подобно или вземете пари в заем от такъв човек, все по-добре ще е, отколкото ако се откаже Н. И тогава няма да се съмнявате повече в Моите думи, само че те ще излязат верни, единствено ако през следващите дни, най-много до петък, Н. остави всичко друго настрана и отиде да намери нужните братя. Най-последен е вариантът с апартамента. Практически, животът в София става все по-лош, все по-несигурен, така че, ако съм говорил за братски апартамент, Аз никога не съм казвал, че не трябва да се търси по-чистото, по-доброто. Така стоят нещата. Можеш ли, правú замяна за подобен или по-малък апартамент, а нещата с онази къща предпочитам да се уредят чрез приятели от Братството. Лотарията на Бога винаги печели! В това ще се уверите и този път.

Отговор на незаписан въпрос:

- За писмото - от чиста дребна злоба, а не е властта, поради твоята немарливост към материалните работи.
- За С.:
За тях, когато сте по-малко преуморени, ще говоря специално, понеже не е малко.

- За П.? За М.?:

За това не мисли - М. си е М., той знае какво прави.
Носорогът оправя фòрмата, а пеперудата лети от цвят на цвят. Ако вие сте носорози, принципът ви ще е безпокойството за дом, място, притежание, база. Пеперудата има само едно богатство: там, където може да свие крилца и да преспи, а във всичкото останало време - да носи мечтите си над поляни, гори и пространства. Ако съм казал, че някое място е определено за братско, никой не може да оспорва вече Моето решение - от вас се иска само да направите нужното за пред света. Но ако подобен проблем размъти ума ви и посегне на душевния ви мир, то вече към носорозите спадате.
Никой никога не знае кога ще си замине от този боклук, на който сте се закрепили. Бръмбарът - на онова миризливо нещо, на което се е закрепил - му казва "дом" и се храни от него... Аз само за ваше успокоение наричам това миризливо нещо "братска обител", понеже нямате друг изход… Ала имам, слава Богу, и пеперуди, пчелички, птичета, на които им е все едно на каква клонка ще преспят и въобще ще има ли клонка; понеже и църквата твърде много се грижи за разширяване и запазване на своите имоти, а Христос не ходи по такива места.
 Братски дом е сърцето, не пространство от няколко квадратни метра! Братски дом е планината! Братски дом е всеки приятелски дом, където те посрещат братски. Има ли човек братството в душата си, то братската работа ще я върши навсякъде където го поканят, а във вашите собствени домове вие обикновено сте роби - ако не на близките, то на съседите.
Това не отменя печатите, с които съм отбелязал някои домове да бъдат крепости на Братството, но само при условие, че никакви материални и човешки проблеми не пречат на душата ви, там да работите и да живеете братски. Ако не може да се получи това, искам да зная каква е причината. Причината никога не може да бъде външна.
 Казвал съм ви множество пъти: каквото е вашето отношение към Бога, такова ще е на околните към вас. Това епредметно учение: ако някой се държи зле с вас, то вие непременно сте се държали зле с някой друг. И получавате тази скръб, която сте причинили на другия - не сте още напълно нежни, не сте още напълно безкористни. Не сте още напълно лишени от страх. Не сте още предани първо на Бога, а после на ближния. Тогава не очаквайте да ви вървят нещата гладко, ако ще и да имате товари от злато и дворци на разположение.
Напротив, онзи който поставя Бога на първо място, а ближния - ако остане време или по определено от него време, може външно да живее в деветия кръг на ада, а вътрешно да се чувства напълно щастлив - и дори дяволите около него да го обичат и да го слушат.
Питам ви: направихте ли нещо досега, нещо за Бога, за Божието Дело, но така, както се прави от професионалист? Или грижите се първо за светски и домашни работи, за близките си, пък Божието - ако падне някоя свободна минута, да понаправите нещо с трепереща от умора ръка?...
Чудни сте вие! Не опитахте ли, най-после, че щом се грижите за Божието, Бог се грижи за вашето? По обратния път никой никога не е успял. Само че "Не мога" в Божественото не съществува. Не сте ли чували, например, словосъчетанието "захапка на булдог"? Светските хора много по-добре владеят това изкуство и затова имат постижения - каквито и да са, това са постижения. Това се иска и в работата за Бога - като захапеш нещо, да го държиш здраво, та не само да не го изпуснеш, но и да го свършиш докрай - без прекъсване, понякога без да можеш да ядеш, та дори и да спиш. Гениите това правят - напълно се отдават на нещо и не го оставят, без да стане шедьовър. А колко по-горе стои ученикът от гения!
Не забравяйте Моята максима: Любете Бога, работете за Неговото Царство, а всичко останало ще ви се придаде.
Утре станете не по-късно от 7 и сами решете къде ще идете, обаче освободете вилата на Д. Слаба ще е радиацията където и да отидете, понеже Аз ще взема мерки за това и понеже браня интересите на всички. Пък повече и не разчитайте на тази вила, освен ако той специално ви покани някога сам.
Какво да се прави, такава е съдбата на всички, родени от Бога - няма къде глава да подслонят. Неродените от Бога много лесно си подсигуряват покрив, а родените от Бога и когато го имат, го подаряват - и пак остават без него.
Празно е в душите на едните и пълно с радост и сила - в душите на последните. Син Божий никога не се безпокои за квартира, понеже навсякъде се чувства добре: и зиме на студа и снега да остане, той благодари на Отца си, че никой не го е приел и вече има условия да се прибере в Царството Му.
Зная, не са материални, а предимно принципни специално вашите проблеми с къщи и жилища, понеже на вас ви трябва убежище, на което да разчитате, само за да можете да се посветите на правилния Божествен живот.
Дерзайте! - Получили сте, пак ще получите.
Но яви ли се и най-малкото безпокойство - работата не върви на добро. Правете каквото е нужно, но в същото време душата ви да се занимава с въпроси от вечно естество - иначе един цял живот ще отиде напразно, в блъскане за придобивки.
Мир, Мир, Мир, Мир, Мир ви желая!
Радостта ще надене мантията на мира!
 
Gervasio Gallardo – Живот в рая

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.