Книга 10

22.ІІ.123(1987)г.
Витоша
София-Изгрев

 

ЦАРСТВО БОЖИЕ

(ІV лунна сèдмица)


ЧАСОВА АСТРОЛОНИЯ ХОЛИЗАТИКА
Предварителни обяснения:

            Настоящият материал представлява продължение на «Осияния за Любовта (Съвременен български апокриф)» [25 юли – 1 октомври 120(1984)г.], на «Астролония холизатика» [14.03.120 (1984) - 22.11.131(1995)г. и на други осияния и мисли на Елма от този вид. Поради спецификата си, той дълго време е бил засекретен и недостъпен за всички интересуващи се под нивото на евродоровия клас, който е над специалния и даже над женския клас във Всемирната Школа на Универсалното Братство. В него се представят знания и факти относно начините за създаване на човека от мъжа и жената - не на самотек и кармично, както става на земята, а както се практикува из целия космос. Всички сведения за тази практика през вековете са унищожени от църквата и са обявени за дяволска ерес. Отделни фрагменти се представят от историци, митолози, етнографи, писатели и др., но под строгия контрол на цензурата. Досега земното човечество, допуснато да бъде под властта на “Княза на този свят” или на Черната ложа по някакви висши съображения на Небето,  не е имало понятие и представа как се създават и извикват от висшите сфери деца с монада, с искра Божия. На тази планета всеки има право да плоди поколение и да се съчетава с другия пол без никакъв критерий, без допитване до Висшата Воля и без спазване на изискванията за съвместимост, психохигиена и хигиена на храненето и общуването с космоса и природата.

         Определени сили са се опитали да унищожат и този материал, който четете - не само при многобройните претърсвания, арести и изземвания от страна на българските власти до 1989 г., но и най-отвътре. Самата съратничка на Словото по онова време, съзнателно или не, хвърля ръкописа му в боклука и той е щял всеки момент да си замине с боклуджийската кола. Едно “Пиленце” обаче насочва приемащия осиянията към кофата с отпадъци в последния момент и той спасява оригинала на “Царство Божие” от безвъзвратно унищожение. Не че Елма не би продиктувал нови текстове на тази и която и да е друга тема, както се е случвало не веднъж при подобни случаи, но всеки път Той говори по различен начин. За нас е ценен всеки вариант.

            Хората с утвърдени представи за общуването на мъжа и жената могат спокойно да пропуснат тази холизация и обясненията към нея и да се ориентират към оставане в Старата Вселена.  В новата Вселена, където няма дрехи и където Волята Божия, т.е. Импулсът на Любовта се изразява незабавно и без замисляне, старост и смърт няма. Това е заложено от Христа още в Неговата свещена молитва – “Както на Небето, така и на Земята”. Едно пожелание, което е било саботирано и се саботира от идеолозите и функционерите на интервентите с всички сили и средства и до ден днешен.

          Ето го спасения текст:

1)Наблюдения по часова метеорологическа атролония на Витоша.
2)Основи на часовата астролония – схема.

Наблюдения по часова метео-астролония  на  
Витоша, учебна екскурзия със “Z”.

 Бележки:

   Днес проведохме поредното наблюдение в областта на часовата метеорологическа астролония. Повториха се следните явления и се обогатиха значително:
   Денят е под основното влияние на Сатурн, затова започна със сиви, тежки облаци, макар и просветващи. Неделята (Слънцето) взе надмощие постепенно. Образува се черното заплашително “търкалò” – овалният, тъмен облак над източна Витоша, от който обикновено се развива лошото време. Още не съм изучавал метеорология, затова явленията са без общоприетите научните термини, описателни:

   Към края на Венериния час:

   От 8,10 до 9,04ч. характерните облачета като овче стадо, сред сивите грамади.


   От 9,04 до 9,58ч- Меркуриев астрологически час:

   9,04-9,22ч. - Меркуриев, деканат Близнаци: жълти сияния и просветки, особено жълт е хоризонтът, облаците навсякъде се нарязват на тънки, дълги ребра.
   9,22–9,40ч. – Меркуриев, деканат Везни: Над Стара планина мигом порозовя, на изток и в отделни облачета се яви бакърен, ясен тон, с отделни розови облачета.
   9,40–9,58ч – Меркуриев, деканат Водолей - над Балкана стана синьо, слънцето просветна през прекрасна синя мъгла през “търкалото”, а после, до края на третината астрологически час, даде ярко светлосиньо сияние навън от ръба на облака; на изток – синьо-виолетови тонове.


   9,58-10,52 ч . - Лунен астрологически час:

   9,58-10,16 ч. - Лунен, деканат Рак: характерната мъглива пелена по цялото небе, разсейване на облаците, стопяване на “страшния” облак.
   10,16-10,34 ч. Лунен, деканат Скорпион: явяват се ярки облачета на дъждовно-сив фон; те се задвижват бързо, стават на нишки, сякаш бавно експлодират; потъмняват и пак стават бели, но не сияйно-блестящи, а мътно-бели като пáри – приличат на ”Крабовидната мъглявина”...
   10,34-10,52 ч. Лунен, деканат Риби: облачната пелена и преддъждовното, влажно настроение в Софийското поле си остават, но облачетата стават пухкави и овални, нежни, и все се разделят на подобни двойки; силно сияйно-зелено разлагане на светлината на ръба на един облак от двойните, с розови ярки ивици.

Смяната става на секундата; най-силна е в първите минути.

 10,52-11,47 ч. - Сатурнов астрологически час:

   10,52-11,10 ч. – Сатурнов, деканат Козерог: Мигновено, смаленото облачно търкалò се превръща в черно петно и почва да расте отново, образувайки явно и козерожки фигури; бързо се разстила мръсна, сиво-жълта пелена, и покрива слънцето; става хладно. Оловните маси по небето отново натежават.
11,10-11,28 ч. - Сатурнов, деканат Телец: Мигновено изчезване на пелената; небето почва да свети и топли нежно, сияйно, блестящо и бърже топи “търкалòто”, правейки го полупрозрачно. Облачета, пак с бакърен цвят.
11,28-11,47 ч. - Сатурнов, деканат Дева: Облачетата в чистото синьо небе стават блестящи, ярко и филигранно-дантелени; малко по-късно, тези около слънцето добиват наситен, блестящ жълт цвят.

Приятелката Н. присъства за пръв път на такова наблюдение и затова е изумена как п. предвижда всяко изменение с точност до минута и го описва предварително.

Да се провери в какви дни и при какви основни вибрации и аспекти е възможно такова разнообразие. Днес е ІІ лунен ден – Луна; а преди беше понеделник – пак Луна.

11,47-12,41 ч. – Юпитеров астрологически час:

11,47-12,05 ч. – Юпитеров, деканат Стрелец: Доста по-рано от 11,47 започнаха да се оформят (т.е., направо се появиха в чистото, синьо небе) гигантските перести облаци, типични за Юпитер - единият извит през цялото небе и стапящ се в единия край (това са “перовете” и “лордовете” – величията...).
12,03-12,23 ч. - Юпитеров, деканат Овен: Изчезват в минутата, като по даден знак, всички перести облаци и се уголемява и властно натежава търкалòто, обаче светло и цялото на лимби, също като овен... Т.е. “диктаторът” е свалил “перовете”...
12,23-12,41 ч. - Юпитеров, деканат Лъв: явяват се полу-прозрачни ”аристократи" по небето, а “търкалото” се намали и почти изчезна.

12,41-13,35 ч. – Марсов астрологически час:

12,41–12,59 ч. - Марсов, деканат Скорпион: Характерните крабовидни облачета от нишки, които се движат. Сега атмосферата е като влажна мараня, обаче ниско, до сами земята, а не горе, както в лунен час.
12,59-13,17 ч.- Марсов, деканат Риби: пак събиране в заоблени облаци, пак се разделят две по две в подобни форми; отново дъгите – дъгообразните им извивки и завъртания.
Наблюденията за третия деканат на Скорпиона и за останалите астрологически часове или не са довършени, или не са записани.

Общи закономерности: смяната става мигновено; най-категорични са в началните минути. Да се изследват по пентади и по градуси.

Ето какво продиктува Елма:

ЦАРСТВО БОЖИЕ

ІV сèдмица на Луната


       ЧАСОВА АСТРОЛОНИЯ ХОЛИЗАТИКА

19,10ч.
Хубава е (таблицата за астрологическите часове), но трябва и Аз да ви кажа:

ЧАС “ВСЕСЛИЯН” (Нептунов)

(основи на холевритмията)
  С тихото присъствие се отличава Нептун, та с това име го назовете по славянски: КРОТУН. Тази таблица се отнася за четирите състояния на Кротун: Тихун, Всеопрощен, Тайнун и Всеслиян.
   Трябва да се ходи там, дето океанът и реката се целуват. Вие още не сте се замисляли що е целувка. Целуване, целование - това сявга се приема от Бога като снемане на частите в цяло. Ако общуването с Бога наречем “единение”, то сливането на двама, на трима или на мнозина с Цялото се нарича “целование”, “целуване”. С това се постига ЦЕЛта на Битието – частите да станат едно цяло.
  Така че, в Школата търсете се за свято целование единствено в часа “всеслиян” - когато можете, но и по програма; на място, където реки се вливат в океана, в езерото, в морето. Потърсете подходящи свещени обители, с цел тази пречиста служба на Цялото да не бъде смущавана от скверноезични и скверномислещи люде, понеже искам в часа “всеслиян” да няма порочно покритие на храма Божий от каквито и да е дрехи и тъкани.
  И тъй, няма да се [извършва] “целование” на свещенослужители по двама – по четирима ви искам, най-малко! Нозете ви, най-малко до глезените, а най-добре е до над кръста, да бъдат в осветена река при морето, езерото, океана. Обнимете святото и целомъдрено създание на Баща си от противоположния пол, като се целунете чисто и сладостно. Така се обикаля по всички останали, като се обменя целование с всички.
Искам понеделникът да завърши така – по двойки. Последната секунда на часа “всеслиян” да ви завари с който ви се е паднал. При смените, спазвайте ритъм по пет минути с всеки. Нептун - или този Тихун, който наричам “предизгревен”, “всеслиян” - преди вторника се пада точно пред изгрева.
Тази симфония на святото целование Аз наричам “Основи на холевритмията”. Холевритмията се играе на музика, с особени небесни и холевритмични песни, които обаче не се пеят от играещите, а от нимфите и наядите на океана. Светото целование отваря сърцето за слуха на холифизата и тогава “всеслиян” става час за пълно сливане не само с отсрещния, но и с Цялото, с Бога. Пълно сливане има, на практика, само тогава! Одисей чу “сирените” тъкмо в часа “всеслиян”, а това са съвършените цивилизации, плуващи в островните устия на реки, с пълно сливане на душите; самата им оркестрола и пейно душевно устройство се откликват приказно на сливането. Там никой, освен Одисей, не можа да издържи. Сирените са, именно, оная серафимна природна йерархия, която, сливайки се във “всецелование”, поражда най-съвършените приказки в холивселената, най-нежната поезия, най-фантастичната музика. Корабните сирени винаги са ви звучали носталгично – будели са нещо забравено, небесен спомен някакъв, понеже вълните на Тишината, на Тихун, Посейдон, сладко променят всеки океански звук в копнение за Небесното, Абсолютното Царство, където всичко се слива непрекъснато. Изумителното ухание на люляка също ви връща към съвършеното цяло на Бога, в Който сливането на съществата и същностите поражда необуздана фантазия – сюжети за нови светове предзачевни, на които е майстор пак люлякът, назован със същото име – “сирень”.
  Значи, часът “всеслияние” наричам още и “предзачевен”.
ПОСЕЕН ЧАС

(ОСНОВИ НА ТОТЕВРИТМИЯТА)

(Вторник при изгрев, Марсови часове – от изгрев до обяд)
  Във вторник сутринта, при изгрев слънце, с този, с когото си се паднал в последната петминутка на часа “всеслиян”, а по-точно с тази своя сестра, с която си обменил свято целование и обнимание в устието на река океанска, ти тичаш с всичка сила, носейки я на ръце, по реката нагоре (по брега край реката, потока), след като сте посрещнали изгрева. И мнозина да сте, всеки ще тича различно; сестра ви се мъчи да се изплъзне от прегръдките ви и да побегне от вас. Ако побегне в гората или по брега настрани от реката, значи се стреми да избяга, та да не я хванете вече в течение на часа “Посейник”. Ако обаче я настигнеш, нямаш право на никакво насилие – сториш ли това, Тот сам ще те накаже, като те изключи от Школата. Аз преди говорех за Школа, но Школата е преддверие на Царството – Царството Божие на Земята.
  Ако сестрата, възлюбената, се реши да добие рожба от тотевритмия и то точно от вас, тя не ще бяга толкова диво, нито ще се бори с вас като за живота си, ако се пробуди у вас звярът.
  Та святото носене на възлюбената се извършва навън, към брега (то се знае, бряг източен), в края на Нептуновата прелюдия – от началото на петте минути с последната възлюбена, като светото целование може да се извърши така, на ръце с нея. Но срещането на “Посейното Слънце” трябва да стане на брега: трябва милата да е пред милия, пак прегърнати, но тя с гръб към него – посрещат слънцето. Докато излезе целият диск, се казва молитва и се пеят песни (посейни песни съм давал; още ще дам). Та до края на първата посейна третина (първи деканат на Марсовия час, веднага след показването на целия слънчев диск, жената побягва нагоре по реката (а може и с плуване, ако е дълбока), за да прихване колкото може повече речен, “скорпионов” етер, какъвто носят реките. И в планински места, ако сте там, джапането, газенето, тичането нагоре по реката е задължително, ако искате изгревните фотони на слънцето да се свържат с речния етер във вашето слънчево сплитане. “Посейдонов час” е митологичното гръцко име на предишния астрологически момент – часа “всеслиян”; а пък “Посейдон”, езотерично, се превежда така: “Онзи, който дава посяване”, т.е. “Посей – давам ти!” Тъкмо Посейдон прави облаците, та посятото да може да порасте. Затова светото целование е онова поливане на семената человечески с божествени хормони от слюнката, което гарантира, че посяването в часа-посейник ще има правилно прорастване; че семето ще бъде осияно от небесно проникване. С целованието се предизвиква мистично призоваване на светли духове от най-святи йерархии.
Та сега, узнайте тайната: при целование без последвало посяване в часа “посейник”, има шанс да се призове дух, който да се всели в един от двамата, обикновено в брата. При последвало “посяване” обаче този дух може да се всели с голяма сигурност в сестрата, т.е. възлюбената – понеже тук не е само Школа, но и Царство Божие, т.е. Новия Йерусалим, Новият Едем, Изгревът! А при зачатие, вселеният може да се роди и в плът на Земята. Прочее, не си представяйте посяването само по познатия ви начин. Съществува “посяване” само с поглед – само че това е по-далечно бъдеще за вас.
  Така. Тичането нагоре по реката, значи, е първото условие и гаранция, че възлюбената, която ви се е паднала, желае да я последвате и да стане посяване. След като изтече третината на “скорпионовия” час, който Аз наричам “посейник”, вие ще видите в небето, в природата, в най-точната секунда, онази промяна, която наблюдавате вече няколко пъти: нишковидните (и много подвижни) облачета се превръщат в “нептунови” – все две по две и подобни на ладия (котва с извивки): настанал е деканатът на “посейник-сладкослейник”. Тогава разтуптяното сърце на двамата от силното вълнение и тичането нагоре (и животните бягат преди този миг!) е подготвило системите ви за най-буйното пламтене; кислородът в кръвта и праната, салмата, са кипнали от сила и свежи сияния - и Свещената Жрица на живота се приготвя за първото свещено “омовение”. “Тот” настига “Пралайя” и плиска тялото й, сам я изкъпва с ручейно-бистра вода от реката. Следва отиване на брега и свещено посаждане.
  А оная пратеничка на посейния час, която не иска такова посяване, още в самото начало тича по брега, а не в реката. Пак има гонитба, но тук семената, които се носят от мъжа на специална красна огърлица около кръста и около врата (семената на всички изядени плодове през месеца, потопени в алено обагрен и ароматичен тор и наредени на връв така, че да не са пронизани), той си ги слага отново (те са на брега), та да даде преднина на бягащата. Щом тя стигне място покрай реката (след пробягването на времето от първия деканат - посейник–възлезник или “гонитбеник”) – място, което още не е засято, жрицата започва да копае дупка за семето. Така тя копае, а сеячът – сее.
  А и първата, и втората двойка, в третата третина, лунната, се отпускат и почиват. Тогава и облаците, или самото настроение на природата, се отпускат в Пралайя – блаженството на Тот и Мировата Душа след посяването. Както езерото се пълни след поливане (или облакът, месецът), така и тази третина от посейния час се нарича “напълник” или още “посейник–блажéник”.
  Ако тотевритмията изпълнявате по този начин, ще започват да слизат при вас същества от тотвселената и ясновселената.
  Та сега, пригответе се да влезете в Царството Божие, ако искате да работите и се обменяте по астрологически часове. Това е методологията на универсализацията! Ето, говорих ви само за “всеслиян” и “посейник” – астрологическите часове във вторник,  преди и след изгрев слънце.
  А колко часа има в денонощието? Колко – в една цяла седмица?...
  Прочее, и в Царството Божие на Седмия Ден се почива. Остават 6 денонощия учение, работа и блаженство - по 24 истински слънчеви часа, това са 144 часа. А тия 144 000 души, за които съм ви говорил още отколе в светите писания, представляват 12 хиляди прасатвични братства от по 12 души, които живеят по астрологически часове в своята последна лунна седмица и представят ония Мои реални ядки на Божественото Царство, които се обменят и пак се възвръщат при своите си, под ръководството на Мировия Учител или Универсалния Дух.
Животът по астрологически часове се нарича “холевритмия” или “евритмия на Универсалното Човечество” – онова, което овладява физическата вселена. Аз съм ви казвал, че тази вселена се овладява само чрез точно опериране с времето. Тотевретмията и холевритмията, следователно, са само два от 144-те предмета!
ТАН - ОТАН - СЛОТАН!
С тези думи ще отваряте път на тотевритмията. Там има астрологически часове за пътуване по планетата, за пътуване по други планети и по звездите; за просто и сложно творене на нови вселени; за правилно спане, хранене и дишане; правилно съчетаване на всички останали евритмии.
  Този път не ще допусна никого до другите 142 часа, без да започнете с щастието, наречено “целование”, със сладкосливането, наречено “посаждане”. Свободата ще ви тръгне от тези евритмии, понеже плодните градини и житниците ще наченат танца си от тях.

 За пръв път – шесторно, Ренуново движение на мандалата (следват шест нарисувани стрели в кръгово движение – три започват в посока наляво, и три – в посока надясно). Какво означава това?

  -Това означава: от теорията към практиката! На три етапа: проумяване, осъзнаване и приемане; опитване, продължаване и практикуване.
  Всичките ти събрани съчинения през вековете не струват сега колкото това осияние! Ти бе, всъщност, Слово за Старото Човечество, само и само да се подготвиш да станеш Слово за Новото Човечество!

  Когато си отивах миналия път, това исках да кажа ( “Не ви казах най-важното, за което дойдох.”)

  Сега вече настана часът, защото се роди ново поколение. То ще зарине бунищата на старата култура и ще приеме Любовта и Истината – знака на Бога – Великата Мартеница!

   Този път  за пръв път Контактът чрез махалото завърши с точка три пъти в средата. Какво значи това?


  - Това значи, че няма да говоря повече никога, докато не се приложи – поне от 12 души на Земята!

КРАЙ!
КРАЙ!
КРАЙ!

  Остават недовършени всички наченати и обещани теми и книги. Няма да Ме правите повече на някой, Който си говори на Себе Си!...
8.ІІІ.123(1987)г.
ЦАРСТВО БОЖИЕ
(продължение)
7,30ч.
   Прекъсва се последното приказно моление на Бога към вас, понеже и Бог се моли, а не само вие. Само че вие се молите на думи, а на дела сте страхливи. А Аз ви се моля понякога с думи, но по-често с картина. Картината на падащия брат, картината на падащата сестра, картината на болния близък, на покълналото Слово, затиснато под вашия камък на суетнята и мързела.
  Бях рекъл никога повече, да не ви говоря, докато не видя дванадесеторка, хванала се за ръце на хорото на божествената Любов. Пак ще изпълня намерението си, повече няма да шукна по досегашния начин, но считайки днешното осияние за допълнение към предишното, не за ново. Имах намерение да ви просветля по много въпроси, но празникът на Присъствието се отлага. Трябваше срочно да продиктувам най-насъщна книга – “Простите пояснения и обяснения за лъжата” и примери за лъжата, но това си остава да виси във времето, поне докато видя нов опит за тройка.
  Първо: кое е чистота и кое е девственост; кое е вярност и кое – изневяра; кое е похот и кое – обмяна на тънки енергии; що е съблазън и що е блаженство; грях какво е, какво е грешка? – Тези въпроси, всичките, са се натрупали в съзнанието на ученика и вярващия отново, не намирайки правилен ответ. Вие сте си пригодили нови заврънкулки и серии от цитати към старите двуколки и каруци на прабабешкия ви морал. При това не само спин, но и още по-ужасни сатани и нови болести ви изпращам, понеже не искате да разберете от дума. Поголовното прескачане през оградите се дължи не на порочност, а на нарушаване на закона за обмяна на аурите с много хора. Кърмачето винаги ще търси гърдата на майката; така и човечеството не може да се примири с мръсната и отвратителна лъжа на пъкъла, че сте били длъжни неотлъчно да живеете в една къща с едни и същи хора. Това е възможно, но в един случай на милиони. Ни най-малко не преувеличавам числото – щях да кажа стотици или десетки хиляди, ако беше така. Колко милиона души има сега на Земята? Толкова са и хората (на един милион), само че малко повече, с които имате шанс да правите продължително съжителство на една малка територия. Значи, ако само България присъстваше на планетата, всеки от вас трябваше със свещ да търси само от 8 до 15 души, с които може да се обменя на биологическо, етерно, астрално и нисше умствено равнище при постоянно присъствие на партньора в един дом.
  Каращисването, което правите от 8 000 години насам (200 милиона по земната мярка), прилича на объркването на езиците при Вавилонското стълпотворение. Вавилонската кула, която вие градите до ден днешен, не е един художествен образ, а е гнусно набъбване на аурната бълвоч около цялата ви планета. Нарича се “рак на астралното тяло”, с колонии, прескачащи вече по другите планети.
  Има закони в психохимията, астралната химия, точно съответстващи на процесите, реакциите, обратните реакции, правите и обратните катализи, задушаването с астрални газове, получаването на гърмящ социален газ   , прояждането на отношенията от страшни киселини, основи и соли; вледеняването на атмосферата, “подпалването на чергата”, действието на нервно-паралитичните бойни отровни вещества на пъкленото чувство и пъклената отрицателна мисъл. Съществата, които са се внедрили в илюзиите ви, привързаностите ви, страховете ви и органите ви имат способността да отделят много повече видове страшни субстанции, с които вие не сте запознати още, но с които се занимава окултната психохимия на напредналите човечества.
  Аз ограждам със свещен щит срещу подобни реактиви, смесвания и несъобразности бременността, ранното майчинство, носенето на истина в онова, което наричам Аз съпружество, а не вие. Попадането на онзи, който няма да започне съвършено случайна химическа реакция с вашата душа, сърце, ум или тяло, е, следователно, шанс – средно 1 към 10 милиона. Съвсем наскоро се повиши този коефициент десетократно, но за някои си остава пропорцията 1 към 1 милион.
Съзнавате, че не само количеството на реагиращите истини и чувства трябва да е строго определено, но и времето на реакцията. При това, в по-идеалния случай, дори и да сте намерили своя единствен полярен реактив, с който можете да се обмените напълно, ни най-малко не е без значение и аспектът, и годишното време, и денят от месеца или седмицата, в който правите опит за всеотдайност.
  Така че, вашият морал се гради на добри намерения, но на пълно непознаване на душевната химия и алхимия, на пълно пренебрегване на сърдечния вътрешен глас. Сляпо подражание на правила и канони, установени от същите тия престъпни духове, които имат сметка да пият с наслада венозната кръв на вашето раздрано астрално тяло. Вашите болести, истинските вартоломееви нощи, които се разразяват във вашето въображение, когато съдите някого; стотиците и хиляди пепелянки и усойници, които ви следват по петите, породени от вашите страхове и суеверия; потулените ви ненахранени потребности и желания, които държите, станали вече само на кожа и кости, в подземните тъмници на своето невежество – всичко това е факт и не само Аз го виждам, а и напредналите човечества отгоре.
  Аз подсещам по-нормалните от вас какво означава пиене на вода от самия извор, къпане в лековитите му, топли талази. Представете си слепи хора, овъргаляли се в калта, в мръсотията на съвършено невидимия за тях действителен свят, на които постоянно се обяснява от техните още по-молепсани водачи и съседи, че изворът, който клокочи весело наблизо, е нещо страшно, неморално и пълно с опасни микроби... Кажете Ми: кой ще припари до този извор? Представете си, че на всеки е определено едно басейнче или прогнило корито, пълно с воняща вода от 10, 20, 30 години, в която нищо не се втича, от която и нищо не изтича... Роднините, съседите и проповедниците стоят с камшици зад слепците и ги удрят още при първата мисъл, че нещо прекалено кожата сърби, че нещо вече не може да се диша, че там, изворът може би пее прекрасна песен за чистота, свежест, здраве и подмладяване...
  Аз не ви казвам: потопете се в извора! Инак вие ще умрете не от друго, а от страх, опасения, от ужас да не би да се свлече калта и смрадта ви, с които сте свикнали. Аз ви казвам: потърсете ручеите, които излизат от извора! Тези ручеи са 144, само през една седмица – през последната, когато зрящите ви първоучители се наемат да ви поведат навън от блатните ви корита, снемайки сами синджирите от вашите вратове.
  За истинския извор няма да говоря вече. За него съм говорил толкова много, че ви стига за няколко хиляди години. Само едно помнете: когато ви говоря за божествената Любов, Аз нямам предвид разврата, който изпъква веднага в съзнанието ви, понеже само развратното подсъзнание може да си представя винаги повика към свободата с развратни картини.
  А за ручеите, виж – мога да ви кажа няколко думи. Ручеите на природата и на божествената обмяна, наречена “алхимия на взаимоотношенията”, трябва да се ползват при строго определени дни от седмицата, месеца и годината, на което вече наведох мисълта ви. Ти привързваш близките си към помията на общото ви корито; а там, някъде встрани, бълбука поточе. Ако Аз те отвържа от помийното корито – помийното общо съжителство години наред, – то първо ближният ти има шанс да се ослуша: “Пък няма ли и нещо друго, освен помия?” - Помия са всичките ви ококорени и вторачени привързаности, приписвани от вас за “грижа” или “спасяване на най-близкия”! Почнете ли разходките по поляните с ручеи, но не на една верига с кръвното си подобие, самите звезди почват да ромонят в аурата ви с очистителни токове. Вие, с кръвния си близък, можете да преспивате в едно легло в една стая или в една къща само веднъж в седмицата – в понеделник. Тогава токовете ви се съчетават правилно,тогава се получава свещеният кръвен съюз на природното сокопреливане.
  С онзи, който сте избрали по сърдечна симпатия, може да останете само в петък, само че при условие че продължава връзката ви, а не се прекъсва, когато вие сте свободен от него.
Тук Аз ви говоря само за нощите, понеже дните не са опасни. Тъкмо нощем тъмните духове търсят убежище в аурата на ония, които не спазват тези свещени правила и закони; тъкмо тогава вие трябва да се съюзявате или разделяте с прецизно познаване на хората и на процесите, ако не искате да остареете само за 50 години. При този сложен, разумен процес, ни най-малко не се отрича привързаността, сладкото обятие на аурите, семейното гнездо. Само че при нас семейството наистина става напълно божествена институция, тъй като пререканията и вампиризмът се прекратяват завинаги. В случай на пререкания, насилие, вторачване, сграбчване на астралната жертва, разреждайте понеделниците по два, по един в месеца, докато се получи сатвичната хармония и блаженство.
  Сега ви давам истината ясно, но съм ви я нашепвал в сърцето и душата през всичките тия векове, докато бяхте вързани за помийните ви корита от кучкарите и свинарите на църквата. Тази кървяща и гноясала, ороговяла на много пластове кожа, около пламъчето на съвестта ви се приема от кучкарите, свинарите и вещиците на съседската клюка за “примерно обществено поведение”. А всички са наясно, че ракът се разпространява на поразия, инсултите и инфарктите се размножават без граници, склерозата, парализата и психопатиите поглъщат все нови и нови създания на Отца ни, излъгани от ония, които поддържат кучкарници и свинарници. Те имат нужда от такива, които да лаят, които да бъдат угоявани и клани при военни действия, смилани от катастрофи, производства и канцеларии!
  Сряда можете да спите повече от двама в един дом, в една стая или на едно ложе, както ставаше доскоро в хижите ви. Тази обмяна на аурите се нарича “братско преливане” и Аз поздравявам българите, които още поддържат такива хижи, понеже на запад това е нещо невъзможно. Прочее, българите напреднаха в минерализацията на следващото си божествено тяло, понеже много помогна и общото преспиване по планините, дори туристическото. Там пак, и със семейството си да се..., става въз-...
По някаква причина, Елма не е пожелал да довърши осиянието и дори е прекъсвал думите Си по средата.

ЦАРСТВО БОЖИЕ
(Проектопрограми и елементи от
 дейността на Школата)

(Има схема–приложение)

Текст под схемата – Тук схемата още не е съставена  точно, понеже не е чрез пряк Контакт. Тя е одобрена принципно от Източника, но в бъдеще Той би я реформирал и обяснил, ако желае.
2 стр.: Има схема-приложение, таблица.
3 стр.: Има приложение-таблица, схема.
4 стр.: Чертеж с астрологическите часове. Обяснения.
5 стр.:
НЕДЕЛЯ – І час.
Слънце – изгревник
Лъв 1) изправяне
 2) 10 сек. гледане в слънцето
 3) съзерцание със затворени очи – какъв символ изпраща слънцето за всеки поотделно, като програма на деня или отговор на въпрос; и не само за всеки поотделно.
 4) Тихо записване (рисуване) на  символите или образите, наблюдавани в слънчевия диск.
 5) Жребий за Хлоя-проводник в часа Азин и за дежурните по двойки за правене на чая или горещата вода, приготвяне на обяда.
 6) Песен по избор на проводник
 7) Молитва по избор на проводник
 8)Формула по избор на проводник
9) Песен по избор на проводник
10) сядане и очакване в тишина на Словото
11) Слово на Хлоя-проводника в изгревния час Азин (по вдъхновение)
12) Упражнение под ръководството на Хлоя-проводника за деня. Слизане в цветната градина или поляна.
   Основен принцип в края на всеки деканат – 1/10 време почивка или подготовка за следващото занимание

НЕДЕЛЯ – ІІ час- меден
Венера – цветен (песнопоен) час
(Телец деканат Телец) – Сред цветята в градината (или цветната поляна, сред цъфнали дървета). Всички свалят дрехите си и остават по тънка, прозрачна бяла дреха. Сядат така, че слънцето ги грее отляво. Пеят се всякакви солови и хорови песни, не само духовни – предимно предкласика и пр.

(Телец деканат Дева) – Всички се обръщат с гърба към слънцето. Започват да свирят и инструменталистите. Ако са в градина – всеки си взима сам плод и яде.

(Телец деканат Еднорог) – Пее се “Сладко медено”. Обръщане така, че слънцето да грее от дясната страна. Черпците минават и черпят с нещо сладко – мед или нещо направено с мед. 10 минути преди края на цветния час се става и се отива в кръга за паневритмията.
През всичкото това време всеки е свободен тихо да се отдели, ако това е необходимо за нещо, и да се върне.

НЕДЕЛЯ – ІІІ час

Меркуриев “сияен” час (паневритмичен, в случая).

 Паневритмия.

Във времето след паневритмия, до края на сияйния час – свободни срещи и разговори.


   НЕДЕЛЯ – ІV час, Селена

Лунен изворен час

(Рак деканат Рак) - отиване със стомни до извора.
(Рак деканат Скорпион) - наливане на вода от извора.
(Рак деканат Риби) – връщане от извора и пълнене на общите братски съдове ( + банята) с десните стомни и отнасяне на лявата стомна в своята територия (при палатката си) или при майки, деца и др. Пиене на гореща вода, приготвена от дежурните.


 НЕДЕЛЯ – V час - Сатурнов

Сатурн – “вършинник”. Всеки се усамотява където поиска и прави каквото иска. Почивка, самоотпускане, тоалет, концентрация, индивидуални занимания (четене и пр.) НО ПРИ АБСОЛЮТНО СПАЗВАНЕ НА ТИШИНАТА.

Може да се препоръча:

 (Козирог деканат Козирог) – тоалет.
 (Козирог деканат Телец) – отпускане, почивка, савазана.
 (Козирог деканат Дева) – концентрация, четене, писане.


 НЕДЕЛЯ – VІ час – Юпитеров

Юпитер – Гълъбник – Духовна програма

1)          Песен по програма според аспектите и пр.
2)          Молитви по програма
3)          Четене на беседа по програма
4)          Четене на тема от ученик, според беседата (ако е зададена предния път)
5)          Завършване с песен и молитва

 НЕДЕЛЯ – VІІ час – Посейник (Марсов час)

 Тотевритмия

   На хълм, околовръст гора или клекове, но и голи места, по жребий всички се разделят на двойки и се определят радианите, по които ще бягат 1) в деканата Посейник–гонитбеник се тегли жребият и се определя посоката на тичане на всяка двойка. Момичето (сестрата, жената), се засилва първа и й се дава аванс, а мъжът, със семената на плодовете, които са изядени през този период, са затичва след нея 2) Посейник-сладкосейник -  самото посяване на семената, на нужните разстояния от дърво и пр. (на голо място) 3) деканат – отпочиване – и връщане.


 НЕДЕЛЯ – VІІІ час (І- слънчев,Тот)

   Слънце – пламенник (трапезник) – общ братски обед – започващ и завършващ с кратка молитва и песен.


 НЕДЕЛЯ – ІХ час – Олна – хубавица
  
По свобода, по вътрешен афинитет и избор, едни се отделят по двойки или групички за разходка, разговор, почивка и пр. където си искат, а други пеят, свирят, правят художествени изложби и пр. далече от жилищата и палатките, понеже някои ще искат да почиват. Въобще  - художествена програма;  също драмсъстав и пр.

НЕДЕЛЯ – Х час – Ренун – усамотяване

 НЕДЕЛЯ – ХІ час

Луна–ручейница – къпане на ручея, в езерото или в банята.

 НЕДЕЛЯ – ХІІ час – Уран

Уранов светозарен час; лекции, беседи, въпроси и отговори, игри и пр.

 Уран - ХІІІ час – тайнун

На мистични контакти, клуб “Пития”, “Касандра”, “Ванга” и др. Излъчвания в другия свят. Да се раздели по деканати. 

– Вече има заспали в часа “тайнун”.
– Съвети от Небето за грешки, проблеми, желания, въпроси и пр. – сеанси за отговор чрез холизация и други начини.
- Заспиват и последните кандидати за плувания и екскурзии в невидимия свят; а също и за Нептунови дейности за изцеление и помагане на пострадали, оплакващи се и пр.

 НЕДЕЛЯ – пак по жребий – 14 час за спане – “слезник” или
“скитник по звездите”. За варианта “скитник по звездите” желаещите се отдалечават радиално, за да търсят място за сън; или пък се прибират по къщите си в селището.
 Спящите вече скитат по звездите, из другите полета; останалите вече са легнали, но са отишли да спят много далече от общия лагер, пак сами (или по двойки, ако искат).

 НЕДЕЛЯ – 19 час

Продължение след полунощ. Уранов час или “звездник”. Контакти с Космоса. Физическо скитане по вселената – на върха Харамията и по други електрични върхове – будуване, индивидуално или по групи, в очакване да бъдат взети за космично пътешествие - и после връщане.

 НЕДЕЛЯ – 20 час - Нептунов час – “всеслиян”. Излъчване в невидимия свят и изпълнение на предвиденото за този час. Ако има напреднали души, може и на земята - при устие, при море, езеро (На Рила и другаде – ІІІ-то езеро).

 21 час – Плутон – час “чародейник”.
 Бяла магия, психотронна операция или битка. При ІV езеро – посещение на Агарта.

 22 час – Слънце – час  “Нор” или “полунощник” – V езеро – важи осиянието за IV езеро.

 23 час- час “девица” – свещени действа на планетата Ренун при VІІ езеро – всеки сам. Слизане в недрата на планетата и в Ремонтното Битие. Поемане на карма.

ПОНЕДЕЛНИК.- Лунен час. Трябва да почне с наливане на вода при изгрев слънце и отнасяне на тази вода долу, по селищата и в лагера -  на бременните и майките, и болните.

ВТОРНИК - Ден за целодневна екскурзия по планината.

 СРЯДА
 Ден по астрологически часове за обмяна на информация и за контакти, езици. Занимания по националности или по астрологични типове, обмяна на литературни ценности (Библиотека “Прекрасни чудаци”).

 ЧЕТВЪРТЪК
За изучаване и превеждане на Словото и мистични контакти и дейности. Изцеления.

 ПЕТЪК
Културна програма – богата и обширна. Пак по часове и по жанрове.

 СЪБОТА
Почивен ден. Усамотяване и индивидуална програма по научни и окултни предмети. Основно – медитация, концентрация.

 16 стр. - от материала
 Приложение – таблица с програма

Слънчев час – мистични и други упражнения чрез елфите и духовете на растенията и проникване в техните вселени чрез: Едносемеделни:1)Пачи крак, 4) Лук: а)червен лук; б)чесън; в)праз; г)див лук- лилави цветчета; червени цветчета;  жълти цветове; 3)Крем; 4)Лале; 5)Зюмбюл; 6)Синчец; 7)чемерика; 8)Спаржа; 9)Момина сълза; 10) Момкова сълза; 11) Залист - храст с червен плод (Ruscus); 12 Smilax –червен плод; 12) Raris; 13) Кокичеви – кокиче, нарцис, столетник; 14) Перуникови; 15) Орхидеи – салепови, острици – камшик; 16) Бамукра; ЖИТНИ и др: Bambuseae – дървета до 40 метра! – зърно, орехи, ягоди – на юг; Тръстика;  Ечемик; Пшеница; Ръж; Овес; Райграс; Sorghum – захарна метла (S.sac. с herbatum); ПАЛМОВИ – кокосови, маслена, финикова, сачова и др.

I. СЕДМИЦА НА ИМПУЛСАВсичко се прави по вътрешен импулс на всеки индивидуално. Желаещите могат, все пак, дори и в тази седмица, да спазват някои правила в часовете за хранене:

Зелени зърна – понеделник – зърнени супи, каши и попари, качамак; Червени зърна -  вторник, също покълнали зърна; Жълти зърна – сряда - царевица, просо, ечемик; сини и синкави зърна – четвъртък, също препечен хляб; захари и розови и пъстри зърна – петък, а също и овесени или други венерини ядки; Черни зърна – събота, - а също и сурово жито, бобови и черупкови храни; Оранжеви – неделя – хляб.

 Четвъртък – Юпитер –  плодове по съответна форма, цвят и вкус;
 Петък - Венера - Южни, сладък вкус, форма и цвят – според датата и вибрацията;

 Чайовете и соковете също се разпределят по дни и часове. Напр. в  сряда – кисели или жълти чайове, чай с лимон. И т.н. - според цвета и естеството на деня от седмицата.

Общо правило: сутрин – плодове; след обед – зеленчуци

По-нататък в ръкописа следват още много подробни разпределения и указания според фазите на луната, дните от седмицата, датите, нумерологичните вибрации, астрологичните часове и др. Тук няма защо да се представят, понеже отразяват конкретна работа по дати и часове през 1990 г. и ще са интересни само за отделни изследователи, на което оригиналът може да бъде предоставен при поискване. В ръкописа следва цитат от Учителя Беинса Дуно:


  “...Слушайте сега моите разсъждения: ще ви дам една програма за работа през цялата седмица. В понеделник – като ден на месечината - ще очистите къщите си, ще измиете дъските, ще измажете стените. Ще разтребите всички разхвърляни неща.
  Във вторник ще идете да копаете, ще сечете дърва – той е ден на Марса, ден за активна работа; от когото имате да взимате пари, ще ги вземете, а комуто имате да давате – ще ги дадете.
  В сряда ще учите.
  В четвъртък ще се позанимаете малко със своя характер, как да го облагородите. През този ден ще обиколите и своите приятели.
  В петък ще се занимавате малко с любовта.
  В събота ще идете на молитва, ще се по-молите на Бога, ще разсъждавате за божествените работи. Тя е ден на Бога. В събота човек не трябва да мисли за себе си, за болките си, ако е болен, нито за дрехи, обувки. Ще мисли само за велики и красиви неща, които не се отнасят до него....
  ...Следователно, всеки от вас, който веднъж е влязъл в Школата, искам да работи над себе си. Като дойде понеделник да каже: “Какво трябва да работя днес? – Ще очистя къщата си.” Някой от вас ще каже: “Дотегна ми все да чистя”. – Ако къщата ти е чиста, тогава влез в сърцето си – там има работа. Ако сърцето ти е чисто, влез в ума си - и там има място за чистене. Най-после, има място за чистене и в тялото ви вътре.
  В кой ден вий правите пречистване на къщата си? – В събота... Затова не ви върви. Съботата е ден за Господа. Вие изопачавате нещата. Господния ден взехте за вас.
  Българинът казва тъй: понеделник–поседелник, вторник–потопорник, сряда не се сяда, четвъртък–несвъртък, петък–разпети петък – ще ида на баня..; а в неделя, ако работят хората, и аз ще работя...”
  Не, понеделник е ден за пречистване. Когато искаш да победиш някой порок, ще избереш вторник – той е ден на Марса. Ще видиш и кои часове благоприятстват за тази работа. Когато искаш да изправиш някоя погрешка, ще избереш вторника, като ден Марсов, и Марсов час, като я атакуваш, да се справиш с нея.
  Щом дойде сряда - ще учиш, ще разрешаваш някой научен въпрос. Сряда е добър ден.
  Четвъртък е ден на религиозно повдигане на човека. Ще разрешавате религиозни въпроси. Четвъртък е отличен ден за облагородяване на сърцето.
  Петъкът е отличен ден за служене на любовта. На любовта трябва да се служи разумно.
  Събота е ден за служене на Бога. Щом живеете разумно, този свят абсолютно няма да ни интересува - като че го няма. Ние живеем на друго място.
  Като дойде неделята, тогава ще започнем новия ден на живота. Неделята е ден на слънцето, ден на науката. Който иска да се занимава с изобретения, нека употреби неделята. Когато иска да изобрети нещо принципиално, някоя добродетел, избери неделята. Тя и ден за прогрес; хубавите часове, веселите часове са в неделята. Който иска да избере весел ден, да избере неделята – тя е ден за веселие. (Том:”Абсолютна справедливост”лекция:”Когато природата пише” – стр.7)

В ръкописа следват още няколко страници с подробни и конкретни бележки и разпределения за принципите и упражненията, които са правени през 1990 година. Това са само бегли  наброски за минали, текущи и бъдещи действия по програма на специалния и евродоровия клас, но те са откъслечни, спонтанни и променящи се през  всеки следващ цикъл, сезон, месец и пр. В Бялата Ложа никога не е имало и няма да има канонична програма, която да се изпълнява по задължение и еднакво от всички. Всяко дете на Бога, имащо искра Божия, възприема божествения импулс в даден момент - и спонтанно става връх на вълнàта. Останалите, също по вътрешен импулс и от преклонение и възхищение, неиземенно се събират около този връх и изпълняват по свобода това, което на едного му идва по вдъхновение. В следващия миг вече друг ще бъде връх – и предишните върхове ще се съберат по същия начин около него. Това именно е принципът на синархията или на безсмъртния свят, където няма и не може да има несменяем ръководител за повече от няколко дни или часа, тъй като всички ние имаме само Един ръководител и Учител – гласът на Бога вътре в сърцето ни. Той става Бог и отвън, когато няколко или всички вътрешни гласове са в единение. Тогава няма свещено желание, което да не се изпълни.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.