Книга 5 


26-31.12.120г.(1984)г.
София – Изгрев

НОВОГОДИШНИ КАРТИЧКИ


Новогодишна картичка от български художник,
съобразяващ много добре
как може да изглежда истинският"Дядо Коледа"...

В тези текстовe отново има сложно преплитане на гласа но Елма с този на приемащия Словото Му. Човешкото ниво на последния става причина дълго време подобни писания да не стигат до приятелите, понеже съвестта на холизатора не му е позволявала да поднася собствените си слабости и вълнения, макар и в съчетание с явни намеси на Диктуващия, които не само си личат, но и се изпълняват като изцеления, действа, прогнози. Много по-късно, Елма отговаря на въпрос на приятел по повод на този феномен: "Където не съм Аз, съм пак Аз…" Нееднократно, Той обяснява, че въпреки абсолютното Му съвършенство в духовния свят, Той пребивава и във всички Свои създания, които са още несъвършени и имат своите недостатъци, грешки, жажди, драми и трагедии, че страда заедно с нас, търсейки пътища да ни помогне, без да ни насилва да надскачаме възможностите си.
 Преди няколко години (днес е 4.07.2005) Той обяви, че осиянията добиват почти изцяло именно този видгласът Му ще се смесва с гласа на единаторите (холизаторите, приемащите осиянията.) Има някаква специална причина да постъпи така. Малко по-късно осиянията, диктувани по класическия начин от 1972 г., престанаха и да се записват - това било необходимо, за да се усилят Явленията, Действата, феномените на Делото, понеже писането отнема енергия и не само разрушава личността, но и не дава възможност да се натрупа достатъчно сила за протичане на изцеления, "чудеса", Бели Действа.
 Има още две причини за спирането на писменото Словонякои хора свикнаха да си четат и слушат аудиозаписи на осияния, без да изменят съществено живота си, което става опасно не само за вярващите в Елма, но и за планетата. Няма готови хора за Тройния Ритъм и Гостуванията - главните входове към здравето, красотата, младостта и безсмъртието. Четенето и слушането на аудиозаписи с осияния по къщите, където живеем несменяемо, не предизвиква импулс да се откъснем от кармичните си и астрални привързаности и да заживеем с Птици от Ятото, да живеем поне понякога и с тях, а не само с хората, от които сме зависими или в които сме фиксирани. Това наше поведение Елма нарича "лъжа" - и решава, от определен момент нататък, холизаторите да престанат да бъдат тъй услужливи да подаряват осияния поголовно в писмен и звуков вид, но да провеждат гласа и действата на Елма само пред ония, които изпитват желание да живеят пълноценно именно в Негово Ято, а не в кармични гнезда или според принизените си вкусове и своеглавието си.

ВЪВЕДЕНИЕ ОТ ПРИЯТЕЛИТЕ В РУСИЯ:

Изпълнявайки указанието, дадено в 39-о послание от цитираните по-долу, ние, вярващите в Елма от Москва, направихме опит да спасим останалото от тези "новогодишни картички", които получихме от България. Те минават за форма на култур-социологическата игра АНРИ-123, при която този път не авторът, а получателите са анонимни. Ние трябваше да разпознаем коя картичка за кого се отнася - и видяхме, че една по една прогнозите в тях почнаха да се осъществяват пред очите ни. По това, което се случва с всеки от нас, започнахме да откриваме и хората, за които се отнасят тези загадъчни послания.”

 Приятели от Русия, получили новогодишните картички от Елма до 69 души.

26.12.1984 г
София - Изгрев

Писмо от п. с включвания на Елма

 Мили руски приятели!
 Нека Новата 1985 година донесе разбирателство и мир между народите, разум и нов импулс за подобряване на контактите, победа на положителното и отлив на отрицателното!
 Нека управляващите разберат, че посягането върху чистите хора отваря пробиви в "радиационните пояси" на етера и астрала и оттам нахлуват разрушителни сили, които предизвикват повсеместни катастрофи, епидемии политически агресии. Нека разберат, че всеки чист човек е много мощен генератор на предпазно поле. Не разберете ли това, парапсихолозите на вражеските сили ще шантажират и бойкотират цялата ви индустрия, целия ви транспорт, цялата ви отбрана. Вашите военни парапсихолози са безсилни да противостоят на чуждите, защото нямат понятие за защитно психическо поле. А то се поддържа, само когато чистите и добрите хора са щастливи; когато въздържателите и неядещите месо се увеличават; когато обществата на Шестата Раса могат да работят свободно.
 Дава се последен шанс на стратезите ви да защитят вашите народи цялостно. След първата атака на враговете ви през изминалата 1984 година, ви се дават две относително мирни години, през които да откриете кои общества или индивиди продуцират защитно поле. Ако ги откриете и ги направите щастливи и свободни, те ще обучат народите ви в методите на масова самозащита.
 В противен случай, врагът ви пуска през 1987-1988-1989г. най-страшното психотронно-бактерио-логическо оръжие, което ще поразява приемащите нечисти храни и напитки. Тогава ви съветвам да преминете към индивидуална самозащита – който оцелее.
 Психотронното заразяване на месото не ще бъде акт на локални външни диверсии, а се провежда през IV-то измерение и е централно, повсеместно и незащитимо с никакви средства. Когато враговете ви избият по този начин месоядните народи и индивиди, ще се заемат с брашното, захарта и претърпелите обработка продукти.
 Отсега сте предупредени - имайте го предвид. То е толкова вярно, колкото предупрежденията, които ви бяха направени в началото на 1984 год.

 Бележки към това писмо:

 Най-яркото от тия предупреждения от месец март бе за смъртта на Индира Ганди през октомври 1984, където Елма прогнозира и генерална промяна в СССР през март 1985г. Точно тогава идва на власт Горбачов. Елма пророкува за тази съдбоносна промяна в Русия и Европа в едно осияние още от началото на 1984г., което тук не е запазено, защото е продиктувано като писмо до приятели в Москва и досега не сме го открили. По късно, Той дава в осиянията не веднъж място и точното време на предстоящата промяна в края на 1989г. Предупрежденията на Елма от 1984 г. съвпадат точно и с появата и бурното развитие на СПИН-а в света.

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 1
 "Радвай се, (...) - повече няма да се мъчиш! Хладното училище завърши. Вълна от гореща любов и щастие те очаква - понеже на небето ти си ясновселенско сияние. Трептят световете от вълнение, когато ти стъпваш по земята! Изранената ти душа спасява милиони клетници. Време е и ти да получиш Даровете на Живота."
 (Успяхме да разберем, че става дума за млада жена, работеща тежка физическа работа, въпреки духовния си финес. Тя се е вълнувала дълбоко от родината на холизатора, слушала е за нея със сълзи на очи и считала себе си за преродена българка, може би богомилка. В последния ден на пребиваването на п. (приемащия осиянията от Елма) в Москва, той си харесал едно художествено произведение в един магазин за сувенири, но нямал вече пари. Не казал, разбира се, това никому. То струвало 25 рубли. След няколко часа момичето, за което става дума, му дало точно 25 рубли с думите: "Имам чувството, че ви трябват за нещо, което много сте си харесал".
 Лицето, наистина, скоро след това напуснало тежката физическа работа "в хладното училище" на живота.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 2
 "Хранителко на живи скрижали; прелестно създание на Мъдростта и женската хубост! Цялото царство на Космоса те приветства сега и ти казва: Непреходно е златото на духа ти! Ослепително е среброто на душата ти! Дано Силата влезе завинаги в тебе и пръсне оазиси по цялата вселена. Не само приятелите, които те обичат, но и звездите често угасват от болка, че не могат понякога да целуват нозете ти."
 (В посланията Си ЕЛМА използва разпознаващи белези и символи, които са били атрибути при общуването на холизатора с всяка отделна личност. Това послание е до московчанка, която е подарила на п. скъп златно-сребърен предмет, открит на границата от митничарите и върнат на притежателката.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 3
 "Носителю на ултравселената на земята, отварям пътя ти нашироко! През твоята врата влязоха мнозина - мнозина намериха Пътя на Истината. Могъщата жажда за синтез щастливо те прави Единствен. Няма такава мощ, която повече да ти се опре! Цената на съпротивата срещу теб има само едно име: рухване. Русия и светът ще разберат, че който приема тебе, приема и онзи, когото ти почиташ."
 (Адресатът на това новогодишно поздравление е личност, ясно съзнавана от п., но за който последният не желае да сподели нищо. Според консултациите с българските приятели, които са разпитвали п. за лицата, свързани с посланията, тук става дума за човек, който е видял идването на холизатора в руската столица месеци преди последният да е решил да стори това; за човек, който е успял да проникне до най-големите дълбочини на "мисията" на п. и да види, да обясни неща, които самият п. отхвърля като невъзможни, считайки идентификацията на Учител с последовател, който още не е и кандидат за ученик, за чудовищно недоразумение, дълбоко неразбиране на физиогномика, френология и пр. Но ние вярваме, все пак че Учителят се прояви чрез него по време на неговото кратко гостуване в Москва и това пусна в действие радикални промени в Русия и Европа, както и с всички адресати на новогодишните картички, въпреки че ние не можахме да разпознаем вярно всички.)

 НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 4
 "Топло и чисто море от любов, скъпа любима на Храмовете Небесни! Жадните ти приливи мият с музика най-долните стъпала на Храмовете; сините ти пари витаят магично в катедралната им тишина. Който има тебе - има вселената; който постигне вселената - постига тебе. Бъди тъй щастлива, колкото си благословена!"
 (Без да сме много сигурни, тъй като п. не е в състояние да повтори обясненията, които е давал пред свои най-доверени сънародници, тук става дума за наша позната от Москва, с която той има дълбока връзка от миналото и на която е подарил накрая графика от български художник.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 5
 "Привет, Касандра, от олимпийската ти родина! Ти стана велик стимул за оросяването на Пътя с Истина. Ходи ясно по върховете на това, което е далечно бъдеще за любимото ти човечество! Пропуквай устните до кръв от вълнение на всички ония, които жадуват любов, а не я виждат; умират за истина, а са в раздвоение. Божества и ангели идват при теб да ти служат! Има, има, има за тебе наслада, амброзия, която те чака от 30 столетия!"
 (Тази млада жена, наистина, е изиграла решаваща роля за развоя на събитията, свързани с п. Тъй като разказаното и лично видяното от нас може да се забрави в детайли, поемаме риска да предадем и някои от случаите, свързани с посланието, адресирано до тази съвременна руска "Касандра". П., в друга група, е участвал в извършването на действо, целящо предпазването на Москва и Русия от надигащи се много опасни събития, както и в излъчването на вибрации, внушаващи на народите призив за разбирателство и мир. Групата, в която беше "Касандра", нямаше откъде де знае какво е вършено в другата група. Последната е обиколила съветската столица по особен начин, със съдове изворна вода, налята едновременно при изгрев слънце в пет извора около Москва, намиращи се на върховете на правилен пентаграм; след това се е извършил акт на сливане на тези води в един съд близо до "Вечния огън". Всичко това жената, до която е отправено от Елма анонимно горното послание, видя (цитираме): "като огнен полилей, който се завъртя над Москва с увеличаваща се скорост; после този пламтящ и въртящ се полилей се обърна наопаки и от центъра му, който представляваше петолъчка, избухна огън (Вечният огън излиза от петолъчна звезда.) Това бе велик ден в историята на Русия и планетата! От този момент направлението на енергиите и събитията се изменя: колективното начало на добрите сили наистина взима надмощие".
 При друга среща, "Касандра", след като се обръщаше към всекиго в кръг и му казваше неща и прогнози, които ни изумяваха с точността си, се обърна и към п. и младата жена до него и изрече пророчество, което се осъществи в началния си етап с голяма сила.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 6
 "С най-добри пожелания за успешно приземяване, Бронята на Световете те поздравява! Чистотата, която търсиш, е около тебе; Мъдростта, която имаш, осиява имащите и води нямащите. Още малко - и ще светне Олтарът на Цялото! Тогава няма да изтича сила от Олтара на Нежността, защото тази сила ще пълни протегнати шепи. Който дава преизобилно, но без да го впримчат, не може да има проблеми. Шеметите на Битието изискват спонтанност. С друго име Чистотата не е позната."
 (Касае се за съветски учен с приноси от не малко значение, който поставя въпрос към Елма чрез холизатора относно неконтролираното изтичане на енергия от една негова чакра. Било му отговорено още тогава с обръщение от Него, че в един особено важен момент от историята на Слънчевата система, на Елма Му е бил нужен верен ученик, който да внесе някои изменения в Логоса, поради което духът на лицето, за което става дума, е бил изпратен на Сатурн с тази мисия, като специалист по фините и мощни операции със свръхенергиите. Ученият е бил впечатлен от това обръщение, тъй като п. не е имало откъде да знае, че оперирането с енергиите е негов не само духовен, но и професионален профил.)
 След няколко години прекрасният Джамил от Баку си замина за другия свят, макар и още твърде млад - Небето е решило да му даде ново тяло, при по-благоприятни условия - б.п.

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 7
 "Ако боговете те познаваха, небето щеше да остане без богове… Ангелите те познават - и затова много често отсъстват от звездите си; но се завръщат, защото са само ангели… Хората не те познават, радвай се! Инак нямаше да остане место на много хиляди хектари около дома ти неотъпкано… А съвременната екология предвижда озеленяване около комплексите…"

 (Това е картичка до млада жена, приела дълбоко и възторжено българския път и повярвала в началото и на Елма. "Озеленяването около комплексите" е разпознавателен белег за името на улицата, където тя живее. Тя била подарила на п. две кедрови шишарки и кедрови семена. Този символ бил разтълкуван нашироко от Елма в писма да нея, като образ на нови жлези с вътрешна секреция, които се появяват сега в славянството и в някои други народи, и като конкретна прогноза за това, че п. ще има още две деца, като представители на тези нови психо-физиологически феномени - момче и момиче. Момчето вече се роди.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 8
 "Светло, прекрасно, чисто създание на тотвселената! Мощ и нежност дивно преплитат клони в душата ти! Красота и ум неотразимо огряват милиардите души от твоята система. Център на милиарди, ти сам не знаеш, че те зависят от тебе. Милостта и Доброто в тебе - без никакви граници - подготвиха почвата на Победата!"
 (П. нееднократно говори с голяма любов и възхищение за този истински русин - живо въплъщение на най-прекрасните герои от руската история и класика. С тази разлика, че когато такъв "герой" вече е открил космоса, движенията му престават да бъдат хаотични и драмите - раздиращи сърцето и душата. П. сам не може да си обясни как точно този негов приятел е подготвил "почвата на Победата". По-късно, през 1992 г., въпросният русин изобразява на гоблен Звездата на Елма. Дали това е "почвата на Победата"?)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 9
 "Зора на Божествената Любов, първа прелетна птица от мириадите вселени от яснина, не унивай поради мародерствата на врагове и "приятели"! Леко е неподчинението, тежко е подчинението. Океан ти е нужен на тебе, а океаните около тебе насила се правят на локви… Плащат си за това най-жестоко, но не разбират. Не ги съди - те са още невръстни в духовния път и пеленачета - в Божествения."
 (Близка приятелка на п. от няколко години останала напълно изолирана от общите приятели в Москва, по причини, които остават неизяснени. Холизаторът ни разказа два случая от общуването му с нея и "идентифицира" горния текст като послание от Елма именно до нея. Преди няколко години, когато българите очаквали тя да дойде за пръв път в България, той бил чувал само името й, но други се били ангажирали с нейното посрещане. Тъй като тя закъсняла много по съветски бюрократични причини, всички българи, един по един, заминали на планината, защото вече течели отпуските им, и така оставили нейното посрещане "на произвола на съдбата". П. обаче не заминал, чувствайки, че има нещо, което го задържа в София. Решил, че ако до събота включително "нещото" не се случи, ще замине и той. Вече излязъл на пазара да направи покупки за лагеруването, верен на решението си да замине в планината следващия ден. Когато се върнал, позвънял телефонът от аерогарата. Гостенката също била получила неговия телефон в последния момент преди заминаването си - нещо, което не било в ничии планове.
Сериозни съображения карат приятелите на п. да не го включват в посрещане на чужденци. Но, според още един негов разказ, тук се повторил случаят с едни приятели-англичани, които той посрещнал в трамвая в момента, в който те били дошли от летището и мъжът тръгвал да търси адреса на приятеля, който бил ангажиран с посрещането им, уж старателно организирано… Англичанинът си спомнил за първата среща с п. в гората, също съвсем "случайна", на която и тримата (с жена му) се зарадвали много, тъй като в този случай особено много се държало на "секретността" на тяхното гостуване. Разказвайки на съпругата си за срещата в трамвая и изпровождането му от п. до адреса на приятеля-"посрещач" (който много се удивил, на свой ред…), англичанинът разбрал колко тя съжалява, че е останала в хотела този ден. Вероятно заради тези хубави чувства, на другия ден п., пак "случайно", среща и двамата в един автобус…
 Вторият впечатляващ случай на п. с рускинята, за която става дума в деветата новогодишна картичка, е описан в едно нейно писмо до него, където тя предава силната си тревога от един сън. Събудила се с голямо безпокойство за п. точно в нощта и часа, когато той си бил ударил в главата в буфера на един вагон, бидейки на работа в железниците нощна смяна. Тя е написала и писмо до негов по-възрастен приятел, когото твърди че е видяла през януари в Москва на една станция на метрото, със съвсем леки дрехи (по описание, напълно съвпадат), в момента, когато тя отново била загубила всякакъв смисъл на живата и мислела за самоубийство, откъсната от всички приятели. Това я спасило. Би било халюцинация, ако друга приятелка на п. в Ню Йорк не твърди, че е видяла същия българин в един особено важен за нея момент - по улиците на Ню Йорк. Нейното описание на дрехите и особено на обувките му е също изумително точно. По думите на приятелите в България, и в двата случая въпросният човек не е напускал София. Идвайки на Рила за пръв път в живота си, тази приятелка е импулсаторката на първото осияние от "Звездни приказки" – помолила п. да попита Елма какъв е животът на Вега)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 10
 "Планина от определеност, необятие от тайна. Пропаст от мъдрост, мироздание от вътрешна светлина. Крепост от закони, море от вдъхновение. Само горите изгарят, но те могат да порастат в една нощ - Нощта на Абсурда.
 Нещастието на една мушичка около тебе не се отлепя от твоята орбита. Да храниш децата на Трите Вселени с три вида храни - път към Последния Скок. Ти можеш!"
 Тук става дума за приятел, който е женен, но продължава с аскетичния си модел на живот по пътя на брахмачария и не е известно дали точно заради това неговата съпруга е правила опит да се самоубие - б.п.

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 11
 "Тънките енергии на супервселената нямат прегради към тебе! Огромните простори на вселената ще ти се подчинят. Но ултравселената леко те докосва с крило от молба: стрелката - в средата на скàлата! Маковете и Розите са само двете страни на Квадрата. Помисли за Невена (цветето - вж. 17 приказка за цветята от 19.V.85г..) И тогава ще намериш и Четвъртото Цвете".
 Тук става дума за художник от Москва, който също си отива млад след няколко години - Бог си прибира и него. Имало е вариант да остане на Земята, ако поиска, но за тази цел е трябвало да се намери "Четвъртото Цвете" и да развие благоговение към носителите на Словото Божие, а не да ги окачествява като "авантюристи". Това може да е само една дума, но тя разкрива ниво на еволюция - проблем за разрешаване, без което оставането на Земята може да бъде безсмислено и даже опасно - б.п.

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 12
 "Ясно ромони тъгата ти в каньоните на безнадеждността. Но, онзи, който говори със спуснати мигли и без думи - той побеждава!
 От скръб се преде Нишката на Платното! С Платното се обличат аватари и пратеници. Без тебе те, значи, не могат да слязат.
 Когато започнат Филмите на Съдбите, ще се види, че ти си работил къртовски - пречисто и предостойно! Ако я нямаше скръбта, нямаше да е така. Прозорец от дивна радост очаквай много скоро."
 (За срещата с адресата на това писмо холизаторът ни разказа още докато беше в Москва. В стаята влязъл млад човек с много тежки проблеми. П. поискал да го разговори, но той мълчал близо час, със затворени очи. После станал със сълзи в очите, и казал: "Благодаря, много хубаво си поговорихме…"
 Чак през 1992 г. се изяснява, че картичките №9, 11 и 12 са еднакви откъм лицето - храм-паметникът Ал. Невски в София. П. няма откъде де знае, че "№9" е била най-близка интимно с "№11", който почина, а няколко месеца след това се запознава с "№12" - и сключват брак. Едва през 1992 г. се разкрива, че тези картички са за тях. Има още само една картичка с "Ал.Невски" - с послание от Елма до №16. Интересно как ще се развият събитията между адресатите на 9 и 16, които може и да не се познават в момента...)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 13
 "Помощта ти за Новото Човечество е неоценима; везните ти - прецизни до практическа безкрайност!
 Нарекох едного посред вас "единствен", но само ако приеме, че има и друг единствен… Повече и по-малко от трима единствени няма - и, следователно ... са четирима… Математиката на хипервселената е математика на абсурда. Единствените изскачат ненадейно като риби. Полето на Единствеността свети от протоните на Абсурда и електроните на Милостта."
 (През 1992 г. една "риба" действително изскача ненадейно в акваторията на №13 и усложнява нещата... "Рибата" става обект на комплексни мерки, включително и магически, с цел някой да си остане "единствен" в Русия и духовно, и научно, и емоционално. Да се надяваме, че днес осъзнаването на доброто е победило и че математиката на хипервселената ще бъде по-добре разбрана от един математик по специалност и разпознаващ Родителите си на пазара, отколкото от някой невежа - б.п.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 14
 "Предано сърце, няма по-щастлив от онзи, който те е открил посред множествата! Приказен е животът с тебе, когато те обичат истински. Морета от сълзи клокочат в тебе, но ти си светица; слънца от радост осветяват пространствата около тебе, когато някой те познае. Истина, истина ти казвам - ти си една от първите в Белите Кораби на Спасението!"
П. познава доброто й сърце и вижда скръбта й, вижда предварително съдбата на децата й. В началото си мисли, че драмите ще произтекат от купчините банкноти по масите пред залите за преподаване на окултни науки. После обаче разбира, че нещата са много по-сложни и че тоталното самоопределение не касае само безсребърничеството, но и други сфери. Независимо от това, има души, които си остават чисти и след допуснатите компромиси.

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 15
 "Доблестен пратеник на лазурните светове - лек ти път посред бурите! РАДВАЙ ПОБЕДИТЕЛИТЕ С ПОБЕДАТА СИ НАД ТЯХ. Ако разбереш какво значи това и как се прави, не мисли, че някой ще може да те победи. Това изречение обаче не е разбрал още никой на тая планета. То изглежда пълна безсмислица: как може ония, които те побеждават, да разберат, че ти си, в същност, победителят? И как да се радват, на всичко отгоре, ако разберат това?"
 (С тази картичка е поздравено дете, момче, с което п. е контактувал в Москва. То е много умно и одухотворено, но острото му чувство за правда го хвърля в саморазправи. Да се надяваме че днес, когато е вече пораснал и изучава света от прозорците на най-скъпите хотели по света, ще използва това с духовни и благотворителни цели - б.п.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 16
 "Ако имах скиптър, щях да те сложа най-отгоре на него! Ако имах палати, ти щеше да бъдеш душата им. Ако имах царство, ти щеше да бъдеш слънцето над него. Получава се, че имам всичко това: срещнах те - и ти стана рубин в сърцето ми; видях те - и ти стана палат в душата ми; чух дивната мелодия на сънищата ти - и ти стана слънце в необятното царство на моите руски спомени. Наистина е така, скъпа моя, прекрасна приятелко! В моята вселена нито едно слънце не пречи на друго слънце да го обичам!"
 (Според обясненията, това е едно от най-странните послания за новата 1985 г., което дава неочаквани и заедно с това крайно "разколебаващи" резултати на връзката с Елма. Всъщност, Диктуващият вече не веднъж е давал на единатарите си текстове, които изразяват техни лични вътрешни вълнения и звучат в романтичен стил - нещо, което кара проводниците на феномен да се съмняват най-силно в светлия произход на тези писания. И в този случай, конкретният проводник на холизациите изказа смущението си, че към адресата на горната картичка - пак дете, момиче, при това с чувствително забавяне на физическото развитие, - се е получило направо "любовно излияние". Междувпрочем, адресат №16 започна в един момент да расте нормално и всички мислят, че това се дължи на специалното лечение в чужбина, но истинската причина е докосването на това прекрасно момиче до Любовта, попадането му под окото на Учителя. Тя вече може да знае, че окончателното дооформяне на ръста и женствеността й е неизбежно, независимо кога и в кой свят ще стане това. Ние сме запознати с тавана на всички холизатори, които познаваме, и знаем, че те самите изпадат често в "греха" да се идентифицират с Диктуващия - не от гордост, а от забравяне какви са възможностите Му. Елма живее и говори и от нивото на всяка монада, като не се интересува как ние класифицираме достойнствата и недостатъците на човечеството. Той нееднократно апелира към търсене на колкото може по-добри специалисти във всички области на познанието, за да използва техния речник и тяхната интелигентност. На въпросите ни, защо предпочита такива, Той отговаря, че за Него не е никакъв проблем да говори със сложна терминология на най-специфични теми (което демонстрира постоянно, дори чрез деца и хора без образование), но обяснява, че това е загуба на енергия. В случаите, когато именно такива единатори, с малка или никаква подготовка, са говорили на високо специализиран език, Елма видимо не се забавя ни най-малко, но търсенето и превеждането на понятията и мисълта извън мозъка на холизатора - в други мозъци, в книгите или в собствения Му информационен блок за нашата планета, - изглежда е по-енергоемко за Него от ползването директно на някой развит мозък, в който термините и познанията са организирани. Според закона за икономия на енергията - дори при Източник с безгранични възможности, - по-интелигентни холизатори, безспорно, са желателни. За съжаление, интелектуалците почти не се поддават на Неговия глас, защото са преизпълнени със себе си и с убеждението, че скептицизмът е белег за наличие на ум. А ако се върнем към момичето, до което е горната картичка от Елма, трябва да се знае, че то вече не е в тази си форма в нашия свят. Има жертвени ангели – изкупители на греховете ни.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 17
 "Ръката, която е Дясна, дясна остава. Но душата ми вие с воя на хиляди гладни кучета под зимна луна, че някога не разбра смарагдовата песен. Не че тя няма вече пълнота с Изгрелия Изгрев на Всичкото, но плаче за своята минала слепота и неправда. Ноктите на страданието не я отпускат, но песента на надеждата вече залива всичко.
 А Дясната Ръка не е Моя, но ръка на Отца Ми!
 Нека обидените ти простят - ти, все пак, си майка. И ти прости на несъобразяващите се. Истински виновните ще си платят с лихвите, ако не станат приятели!"
 (Също едно от най-смущаващите за п. писма, поради засягането на негов личен, твърде интимен спомен. Тази, до която е отправено, е една от първите посетителки на България от кръга на привлечените от Школата. П. този път не пожела да потвърди един свой предишен разказ за първата му среща с нея. Още при влизането му в квартирата, където тя била на гости, се е получила силна връзка между тях чрез чакрите в областта на плексус соларис. Всеки знае, че това е мечтаното висше "огнение" при среща на сродни души. То би могло да се разпространи и по останалите "олтари", "престоли" и "двери" - според терминологията на Елма за най-новите чакри. При сегашното отиване на п. в Москва, същата приятелка му припомни за едно негово писмо, изпратено след първата им среща до нея. То било написано на непознат език, който, след дълги търсения на специалисти, се оказал древноегипетски… П. най-после си спомнил, че наистина Елма му е диктувал подобно писмо на непознат език и го накарал да го изпрати на тази приятелка. При разшифровката, едно от изреченията било: "Аз съм твоя Учител и ти си Моята дясната ръка в Русия". Виж споменатия текст от 2.01.110 (1974)г., със заглавие "Аз съм Учителят на Русия".)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 18
 "МНОГО ТЕ ОБИЧАМ" - звучи такова име на душата ти в супервселената. И звучи то на български, с най-сладкия руски акцент!
 Синтез между три абсолютни народа, неговото песенно присъствие озарява хиляди пътници. Общото е много, различието - нека съществува. Затуй си мъдрец - да взимаш участие в това, което одобряваш, но да не взимаш участие в онова, което не одобряваш. Но единодействие е необходимо! Броят на постигнатите неоспоримости умножава в геометрична прогресия надеждата за свобода. Броят на останалите спорни въпроси, математически, означава броя на годините до очакваната свобода!"

 (Изпратено до руски свръхителектуалец, приел дълбоко Учителя, но работещ интензивно в магическа школа, допускаща отрицателни методи. Принадлежащ към група, която, с основание и без основание, счита състоянието на българското Братство за подобно на един "музей на Учителя", при това твърде зле поддържан, в който "дъновистките попове" се занимават само с цитиране на мисли от беседите и с разправяне на исторически непроверени небивалици... Въпреки че въпросният приятел беше един от ония, които видяха лично окултната страна на извършеното в Москва през януари 1984 г. (той твърдеше, че вижда как в онази неделя там се работело с осмицата - а обикалящите града наистина констатираха това на три-четири пъти, - без самият той да е участвал в тази група и без да е знаел за нейната работа.) Накрая той предупредил п. да не вярва нито на една дума на хората, стоящи в центъра на "компанията", от която до този час е бил очарован и силно повлиян самият той. П. тогава се солидаризирал с него, поради това, че самият той не е могъл да повярва на суперлативите на ясновидците от тази компания по отношение на него - възприел ги е като "лъжи" от началото до края, според думите на адресата на това послание. И за двамата приятели било невъзможно да се съгласят, че един Учител може да продължи своята работа в телата на свои последователи, въпреки всички цитати в този дух от Неговите лекции и беседи.)


НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 19
(за “Светото семейство")

 „КЪМ БАЩАТА: Острото зрение за Истината те отвори за Царството на радостта. Царството на Радостта те прави Херолд на Познанието; а познанието, което е Познание, прави носителя му очарователен."

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 20
 " КЪМ МАЙКАТА: А. О. П. Л. С. И. Р. Б. М. Е. Т. И тогава - всичко ще се отвори!"
 (Досега още никой не е разшифровал това съкращение)

 НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 21
 "КЪМ СИНА: Жив - с окото в душата си. Мой, но, заедно с това, и на другиго. Не е лошо - добива се опит. Този "друг" е също Мой, но не знае. А синът, с детето в душата си, - на път да преобрази "другия", става мост към бъдещето!"

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 22
 "Най-горещи привети от преизподнята! Тук огньовете вървят добре. Които се опекоха - опекоха; които останаха недопечени - за друг път. Ха Ноцри научи урока си още веднъж. Понтиецът този път ще се покръсти.
На Майстора - от Чирака Магьосник"
(По всичко личи, че това е картичка до актьора, изпълняващ ролята на Воланд в "Майстора и Маргарита" в Москва по това време. П. ни е обяснявал - нещо, което ние сме го срещали и в автори с тезата на Достоевски, както и в беседите на Учителя, - че елохимът, наречен "Сатана", отново се превръща в "Сатанаил" и отскоро работи в хармония с Бога, изправяйки своите погрешки или изпълнявайки перфектно ролите, в които е избрал да играе "Лошия Герой". В този смисъл, стават ясни и някои от писмата в този материал по-нататък, особено последното.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 23
 "Господ изпрати душата си на земята - милостив бе да ме срещне с нея! Христос има истинско съкровище между руснаците - пих от водата му! А Майката Божия не си почива на друго място, освен в сърцето ти - миличка, скъпа, сърдечна, блага, добра моя приятелко, която ми разказа как страдат Учителите от студа на фашистите и как не е страшен студът на фашистите за телата на Учителите."
 (Ние сме свидетели на тази среща и чухме този разказ, знаейки за големия посветен Порфирий Иванов в Русия. Някои са го познавали лично и знаят историята му: проповядвал е любов, саможертва, братство, чист природосъобразен живот; помагал е на хиляди хора и ги е лекувал. По време на хитлеристката интервенция е бил откаран с ешелон за концлагер, но по пътя немските офицери започнали да го изтезават, за да се подиграят със святостта му. В зимна нощ са го поливали часове наред гол с ледена вода, но той се смеел и не му ставало нищо. Тогава немците, разбиращи от тези работи, били респектирани и го пуснали да си върви с думите: "оставете го, той наистина е свят човек!")

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 24
 "Наистина дойдох от космоса, не вярваш ли? Разказът е следният: "Гратисчията" от Робърт Шекли. Обичаш ли, не умуваш ли много-много, пътуваш където си искаш.
Казваш ми: "Ела тогава де, като не те пускат!"… - Ако дойда преждевременно, промените ще са по-слаби. Колкото повече бавят, толкова повече победата е на Космоса! Ако искаха да запазят повече от властта си, щяха да Ме пуснат по-скоро. Те обаче не вярват, не знаят - а който не иска да знае, губи битката.
 А ти си нещо много хубаво в Градината на Мемн!"
Тук се проявява ясно използването на холизатора от Елма в кардинална епоха. От липса на самочувствие, подобни личности обикновено се стремят да се избавят с всички средства от Силата, която си служи с ума и телата им, за да въвежда нови стойности в света. Холизаторите, които днес са повече от един, живеят с извънредно ниско самочувствие (може би именно затова и са избрани от Силата.) Някои от тях дори са склонни да се лекуват от душевни заболявания, но при опити да се подложат на психиатрическа експертиза, лекарите сами стават свидетели на необикновени явления и дори предлагат на холизаторите да бъдат назначени, за да лекуват болните със Силата, която е в тях. Въпреки всичко, единаторът (холизаторът) се разпознава по това, че обикновено не му върви в живота и дори дълбоко се съмнява в естеството на Силата, изявяваща се чрез него - той не може да си представи, че именно той, с неговите недостатъци и премазващи проблеми и противоречия, може да е избран за подобна връзка. И, все пак, когато самите ние сме задавали въпроса на конкретния холизатор, чиито новогодишни картички коментираме тук, как е възможно дори един Миров Учител да е боледувал и да счита Себе Си за "човек с най-големите противоречия в света", х. ни каза само това: "Прочетете "Скромният гений" на Вадим Шефнер и "Името ми знаете" от Морочко. Не познавате ли живота на "сталкерите"?"

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 25
 "Обично и мило създание! Леко не е било с тебе, но ти дойде, за да накараш проповедниците да млъкнат. Ти дойде, за да можетой да се самоопредели. Носиш му печал, но правдата не идва по друг начин. Нещата се поизгладиха, но ти ще се измениш, само когато той престане да бъде язвителен. Нещата са много тънки!
 А сърцето ти е разкошно, разкошно, разкошно! Повече чиста храна - плюс онова условие - и мъката ти ще престане да има причини. Няма "Л" в буквите на милото ти име!"
 Тук става дума за дъщеря на един от най умните хора в Москва, която има проблеми с телосложението си и много страда от това, но Елма дава ключът: тя ще се измени, когато баща й престане да бъде язвителен с хората и когато тя изпълни едно условие, което тук не може да се разкрива - б.п.

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 26
          "Ти сънува огромното число. После, в съня си, го превърна в една година. Но Онзи, Който ти даде съня, е казал същото много, много отдавна: "През 1984 г. вие ще видите Новото". Разбира се, не става дума за мене, а за Него отново. Ако вярваш в съня си, потърси онази, заради която ангелите отсъстват от звездите понякога. И тогава - ще видиш България! Ако не я видиш по този начин, и да дойдеш физически, нищо няма да видиш.
Обичам Своите Си!"
 (П. наистина ни разказа, че в навечерието на неговото заминаване в Москва е бил поканен на музикална вечер в София, в която му цитирали горното пророчество от Учителя. След връщането си в България, той се е уверил в достоверността на цитата. Всичко онова, което ние видяхме в Москва през януари 1984 г. в продължение на три седмици, ни кара да мислим, че наистина тогава Новото се отприщи с пълна мощ именно тук. Но в родината на п. то и подобните му явления се считат за сатанински "козни", за поредните "схизми" от пътя на "правоверните". Холизаторите биват обявявани за "шизофреници, обсебени от много интелигентни тъмни сили".
 Ние не знаем и до този момент коя трябва да е била получателката на картичка №7, но от горните думи в картичка №26 става ясно, че в сънародничката ни, получила №7 (ако се е саморазпознала) се крият някакви ключове, неповерени на други.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 27
 "Когато телефоните говорят, боговете мълчат! Синхронът на Моите, когато съм сред тях, е абсолютен. Те любят, а Любовта няма граници.
 Грамадната ти култура е нищо, в сравнение със сърцето ти! Не зная защо те обичам. Мога да попитам, обаче. - Ощастливила си някого в Памфилия. Не си ощастливила другиго в О. Плащането иде от там и от последвалата верига събития. Но по-вече не е плащане и затова сега завиваш надясно. Не политическото "дясно", макар и да има връзка.
 "Озарението на сърцето носи изобилния и пълен живот!"
 Може да се каже, че око не е видяло и ухо не е чуло онова, което идва при тебе. Няма, няма, няма повече да се мъчиш! Моят Печат се възвръща завинаги!"
 (Още в първите дни на януари, ние наистина бяхме свидетели как адресатката на това послание се обади по телефона на близките приятели на п., които го бяха посрещнали, точно в деня на неговото пристигане, след като не им се е била обаждала цяла година! По-късно п. ни съобщи, че негов приятел е получил от нея писмо, в което тя пише, че идването на п. в Москва е помогнало за разрешаването на нейни фундаментални проблеми. В горния текст се вижда типичното разграничаване на двата гласа: духа на холизатора и Духа на Източника. Доколкото знаем от окултизма, при холизацията понякога говори и духът на холизатора (неговото "подсъзнание", според психологията на туземното население; или "свръхсъзнанието" - по системата пришълци като Станиславски.) Апологетите на шизофренията обаче не могат да обяснят защо, когато проверяваме някои исторически или научни твърдения, се оказва, че холизаторът не греши. Дали само "Лезвие бритвы" е единственото обяснение на подобен феномен? Генетичната памет би могла да обясни някои факти от далечното минало, но прогнозите…?)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 28
 "Колко е хубаво - когато някой не иска да погине душата му!…
 - Непременно ще погине, разбира се! Колко е хубаво, когато някой не иска да погине здравето му - ще погине, и още как! Колко е хубаво, когато някой не иска да погине мнението му - ще погине най-позорно! Може да имаш триста милиона тома на самия Христос - нямаш ли Го в сърцето си, нищо не си.
 А Христос е това: като ти иска някой нещо - даваш му. Като те оскърби - прощаваш му. Като го боли - превързваш го. Като плаче - целуваш сълзите му. Като не е прав - не мислиш, че ти си прав. Като пречи на развитието ти - не го пъдиш. Като е от друга школа - не го изолираш. Не иска ли нещо - отгатваш сам какво му трябва. Различно ли е от твоето - мощно се отказваш от себе си. Провалиш ли се заради него - благодариш.
 Но тъй като ти си вярна на Словото, ще те въздигна над мнозина. С всяко твое материално или духовно притежание, отдавано без болка и мисъл за връщане, Аз ще заливам сърцето ти с обич и Истина! И когато отдадеш и последното с радост - непременно на вагабонти или много различни от тебе - тогава ще те приема.
 Най-важното: не става дума за книги и вещи.
 Понеже си чутка към Словото, ти ще успееш. Ти първа Ме позна и тогава, когато се изявих в "Необятното говори". А това струва повече от всичко.
 Остава най-мъчното - приложението. Упражненията, които съм дал и ще давам; молитвите, постенето, правилата, вегетарианството, работата над себе си - всичко това е нож с две острия. Те могат да смажат оня, който не може да дава и да прощава.
 Но, поради първенството ти - заради вътрешната връзка с Бога и поради това, че Ме позна и сега, - прощава ти се неправилното и ти се дава Моята благословия. Трудно ще приемеш някои от лекциите, но осиянията и приказките ще те окрилят. Не престанеш ли да "скъсваш" с братята и сестрите си обаче, да се обиждаш, не очаквай нищо."
 Никой от нас не се колебае кой е адресатът на тази "честитка". Ние всички я обичаме и горчиво съжаляваме, че може би сме били понякога некоректни с нея и със Словото, за което тя държи повече от всичко. Тя не би приветствала и това, което ще разкажем по-долу, нито би се съгласил с разгласяването на такива епизоди самият п., но ние се считаме за длъжни пред поколенията да бъдем изчерпателни. Апостолите на Христа са оставили послания; някои от нас допускат възможността и сега да има апостоли, и сега да има послания - в противен случай, Учителят не е очакваният от всички Миров Учител. А послания, които се покриват с дела, са нещо повече от послания. Същото знаем и за древните апостоли. Сам Учителят предупреждава на стотици места в своите лекции и беседи, че до края на този век в славянството, в бялата раса и особено в България ще се преродят и въплътят всички напреднали синове и дъщери на човечеството, всички адепти, светии, апостоли, пророци, гении на миналите векове, за да ни подготвят за влизането в Шестата Раса. Това означава, че те отдавна вече трябва да са между нас и да работят - съзнателно или свръхсъзнателно. В "Агни йога" е казано: " В този век учителите ще дойдат помежду вас като приятели". Ние много добре знаем, че XI дом в астрологията е дом на епохата на Водолея, на Учителите, учениците и приятелите.
 Знаем за случай с лицето (до което е отправено анонимно горното послание), когато то е било на границата на самоубийството. В момента, когато вдига чашата, за да изпие отровата, звънва пощенският раздавач и носи писмо от п. от България. Писмото съдържа неща, които карат получателката да изхвърли отровата през прозореца и да уреди светкавично заминаването си за България. Това, че там събитията не се развиват точно в духа на писмото и представите на адресатката е нещо крайно сложно, на което холизаторите се подлагат понякога от Елма и то е много мъчително: обещанията и прогнозите, които Той е дал, но в един момент решава да измени или отмени. Това кара понякога единаторите да прекъсват контакта си с Него с години. Но ние вече знаем от някои материали, че това е стратегия на Диктуващия, за да отклони холизаторите от ролята на публични ясновидци, както и публиката - от стопроцентовата си вяра в тях, тъй като всеки в епохата на Водолея трябва да се свърже с Бога лично. Пред очите ни се осъществява прогнозата на Учителя: в този век Христос ще бликне на много места, в много животи и съзнания.

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 29
 "Оправям пътищата ти, защото си невинна. Всеки, който обича приятелката ти, е невинен. Само едно се пази да не правиш - поколение. Каквото било - било; от сега нататък ти си майка на души. Това е много по-велико и примерът на твоята приятелка не е закон за всеки. Да се помогне на един гений, на един апостол, на един Ученик, е много по-велико майчинство, отколкото раждането на обикновени деца. Ако твоята светла съименничка роди благословено дете, то е по най-висше усмотрение; ти обаче си призвана да родиш душевен мир и плодоносен подвиг у хора, които са вече зрели, израсли. Не се страхувай от мисията на цвета ти - доброто може да се върши навсякъде. Бъди много щастлива и неудържима от сега нататък! Проучвай Новото, което слиза."

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 30
 "Постоянството ти не се зачита. Болестта иде от него. Постоянство в "раздвоението" е по-добро от постоянство в стария път. Това, че окалват Бога и свободата, не те оправдава да бъдеш злобен. От най-горе идва светла струя; ти си по-умен от мнозина и работиш с нея. Обаче участието в световната мъка е първото изискване. Превръщането на мъката в страдание - второто. Превръщането на страданието в благодарност - третото.
 Чистотата не е в съобразяването с масата, а в самоопределеността. Самоопределение обаче не значи откъсване от грижи за другите. По-истинска е саможертвата от упорството. Ти можеш - трябва само да престанеш да мислиш за себе си. При всяко усилие в тази насока, ще ти се изявявам лично!"

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 31
 "Когато долината поеме всички напрежения, престава да бъде долина. Когато върхът загуби основа, престава да бъде връх. Аз те обикнах - кой съм, ти разбра. Всичко, всичко, всичко трябва да поемеш именно ти! Безграничната ти милост струва само с една своя мъничка капчица, повече от всички Хималаи на вселената и супервселената!
 Имам специална молба към теб - много тихо, но твърдо носи пострадалото близко създание на нежните си и мощни плещи. Ти си необикновена - обикновените търсят планините. Ти си Моя; немоите търсят почивка от конфликти. Но има и Мои, които са страшно изморени. Нека бъдат свободни - поеми товара!"

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 32
 "Сега пояснявам: знакът има и по-тънко значение. Предупредих те насън, че ще пратя тълмач - и ти го позна, защото си Моя възлюбена от векове.
 Посланията на ултравселената са най-важното сега.
 Разположението на точките е съзвездие, от което идваш. Потърси го в звездния атлас. Там Бета е звездата Зоин. С нахлуването на спомените за нея, съответната точка ще се оживи. Когато откриеш рефлекторната й половина и я задействаш силно, ще ти се явя отново.
 Чакам с нетърпение срещата ни и в тялото на побратима ти. Обеща да го водиш на още свети места."
 (Въпреки нашето становище, че истинската църква е вселената, човешката душа, човешките добри взаимоотношения и телата ни, обясни ни се, че п., приближавайки се с тази, до която е адресирана анонимно горната картичка, към една църква в Москва, е усетил силно неземно ухание и се е спрял поразен, с думите: "Това е действаща църква!" - в смисъл, че там има живи небесни сили. Тя потвърдила, че така се говори за тази църква.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 33
 "Пак се връщам на онова растение, което беше обект на тълкуване. Шест дни последователно, в кипнала и поизстинала изворна вода - по една супена лъжица. Почивка два дни - и пак шест дни. Има смисъл, ако се редува с пшеница - най-добре сварена или покълнала. Лошото ще се намали. Нека последните ми съвети не се приемат като задължителни - ако ти е приятно, само тогава го направи. Може сутрин пшеница, след обед - клюква; или обратно.
 Един кораб с близка душа често те посещава. Не може още без кораб, но и това не е малко. Той ти се моли за нещо, което досега не направи. Има стихове в евангелието, които трябва да се изпълнят буквално. Ласкаво те нося към пределите на нови опитности!"
НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 34
 "Тази година не се получи - мишките отнесоха и твоя адрес. Но с нас е бъдещето. Моля те за съдействие - ще правим филм в Хималаите. Сценарий - по Пенталогията на В.И.Крыжановская (Рочестер). Само че ще има още пресявания на човечеството. Който оцелее - той да организира снимането.
 Хармонията постепенно ще те овладява. Прасатвичното е много силно в теб - не сблъскваш противоположностите. Дай пример на приятелите с широтата си."

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 35
 "За богомилството още няма най-автентични данни. Бих ти посочил извори, които са уникални. Не е трудно да се открият такива и в Русия. Потърсете около Псков. Има и на север. Ако решиш да се съсредоточиш навътре в себе си, ще видиш всичко сам. Способностите ти са големи. Циркът не ти подобава - ти имаш космичен произход.
 И, все пак, ще има и пратка от тук. Съгласи се да работиш за филм с богомилска и съвременна тематика. Една душа във Франция ще поеме материалната част. Проследете бившите богомили в акаша - къде са сега. Много хубав филм може да стане."

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 36
 "Ще си платиш със загуба на всичко! Ти поначало губиш нещата, на които много държиш. Не е лесно да се махне човек от полето, където се борят за кокала. Бях ти подготвил изключителна среща, но се отлага. Трябва да си поправиш грешката. Преди можеше да се мине само с част от имота, но сега се иска да подариш целия и да останеш на улицата. С това ще изкупиш вината си. А имаш толкова удивителни качества! И имах толкова много да ти казвам и давам!"
 Тук става дума за московчанка, която се срещна с представители на истинското Слово, но продължи да участва в ложа, която се занимава с черна магия.

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 37
 "Има защо да ми подаряваш неща от Вечния Изгнаник. Той и сега е на земята - и в не по-добро състояние от преди, потънал в своите "търсения и размишления". Поначало, всеки защитник на унижените и оскърбените се явява в епохи, когато предишните революционери са се въплътили като властници или нещастници, за да опитат на гърба си плодовете на пролятата кръв.
 Интересно, Достоевски говори за светлата мисия на България!
 На теб показаха ли прогнозата за октомври 1984 г.? Промяната стана в Индия - това малцина знаеха предварително. Но Индия е основен токоизправител на планетата - затова се започна от там. Руският март е само следствие от индийския октомври. Само вие можете да измените сроковете - зависи дали сте единни или спорещи."
 (Ние още веднъж сме удивени от пророчеството за "руския март", което се изпълни (смяната на Черненко с Горбачов). Съхраняваме и едно писмо от п. от март 1984 г. за това, което стана през октомври в Индия - предсказание 7 месеца предварително. Елма, от 1972 г. Насам, продължава традицията на Бялото Братство да прогнозира лични и световни, събития. Така, в писма и документи, пазещи се на различни места - включително от държавата – Той предсказа отдръпването на френската и италианската компартии, въвеждането на принципа за ефективността и качеството превръщането на тезата за частната собственост в идея за индивидуалната и микроколективната инициатива (принципа на самозадоволяването, градинарските колективи, приватизацията и пр.), мерките за въвеждане на антиалкохолен режим (при условие, че се елиминират социалните причини за алкохолизма, пушенето и пр.) - и някои други събития. Той, например, даде указания (имаме ги в писмен вид до българка, която замина в командировка в края на февруари 1985г. в Москва) за предстоящата промяна там през март, припомняйки казаното в 37 послание и добавяйки, че там, където стъпи български крак, фундаменталните промени са неизбежни и незабавни. Така стана и предишната промяна (Андропов – Черненко).
 Ние, които регистрираме всичко това, не сме само руснаци и имаме своите основания да се гордеем с историческите и космическите мисии на своите етноси. Но преклонението ни пред древна, средновековна и съвременна духовна България е дълбоко и искрено, тъй като именно "оттам са излитали през всички векове Орлите на човечеството" (според израз на украински писател в посвещение на своя книга за п.). По същия начин пазим и прогноза на Елма за подобряването на нещата в социалистическите страни, начиная от март тази година.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 38
 "Тишината на твоята душа е Христова сълза! Молитвата ти се чува по-далече от супервселената! Остава само едно: сълзата да се превърне в усмивка. Христос не е бил постоянно скръбен - напротив, Той е винаги жизнерадостен и весел. Скръбта Му е много дълбока, но скрита.
 Феите ти завиждат за финеса и високата култура на душата. Целувката на Мъдростта се разлива като тръпка по тебе - и вече измества спора. Ти узря!"

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 39
 "Трансформация става само с такива интелигентни и смирени духове като теб. Твоята научна основа е важен фактор, за да се ориентираш към Този, Който не търпи безлюбие. Истината обаче изисква повече, още повече самоопределеност.
 Цялото се разпознава по това, че не обявява нито една част за "дяволска". И вирусите са необходими, и вампирите, и божествата на болестите. Цялото уравновесява. Лошото отива там, където има спор и посегателство над чужди истини.
 Смирението и кротостта ти са оценени. Космосът те записа вече в Книгата на Отлитащите. Ако се задейства вариант "унищожение", ти не си от тия, които ще останат на покрива или в мелницата.
 Защото, най-после, Ме позна!
 Още една удивителна душа около тебе може да слага трапези!"
 (Ние, класическите и съвременни великоруси, твърде добре познаваме предимствата и недостатъците на православието, което е спасило и удавило толкова много души. Но клерикалните (и мистиците) - колеги на нашия клир във Ватикана, - още по-добре от нас знаят как изглеждат оригиналите на Стария и Новия Завет, и на апокрифните евангелия. Те ще обяснят, може би, един ден, кои стихове са зачеркнати и кои - превратно редактирани и тълкувани. Дали Христос е казал, например, че ще дойдат мнозина да говорят от Негово име, та да могат да погубят и малцината, които са останали верни; и ако го е казал - за кои точно го е казал; как може да се тълкува твърдението Му, че има овци и от други кошари, за които Той трябва да се погрижи; какво би могло да значи, че ще изпрати Духа Си, за да ни припомни всичко и да ни научи на всичко? Това, както ние се убеждаваме постоянно, е извън компетенциите на официалната и ортодоксалната религия.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 40
 "Медокс, Медокс, не ти ли стигат 30 години зъзнене, 57 години шизофрения и 18 години правителствен пост?! Защо сега дойде пак в Русия да слагаш микрофони по домовете на праведниците и да ги гледаш и подслушваш от коли?
 Осъзнай: 4 фрактури и 5 най-тежки рани! Косите ти ще побелеят за три месеца! Хората няма да ти донесат и чаша вода! Никога няма да ти простя за дружбата с Дантес! Прагът на пъкъла е пред теб.
 Надежда? - съжалявам, никаква! Милостта Ми е безгранична, но изключва упоритите и тъпи предатели. Ти и на това ще се изсмееш. Нищо. Пилците се броят на есен (цыплятам осенью счëт)."
 Медокс е историческа фигура - представител на черната ложа по времето на Пушкин, главният цензор, таен полицай и сатрап на царското правителство. Той е пратил много истински синове на Русия на бесилото и в каторгата. Именно той е скроил убийството на Пушкин чрез Дантес. Явно той сега се е преродил и в момента играе същата роля. Със сигурност Елма го идентифицира, че е един от присъстващите в групите около българския гост през януари 1984; или, ако не се е показвал там лично, то е наредил и провел наблюдението и подслушването чрез свои хора и техника. Това става очевидно от опитите п. да бъде пратен в Сибир или направо унищожен, което се осуетява от Елма с навременни предупреждения. При връщането в България, тамошната "Държавна сигурност" арестува нееднократно п. по нареждане на Московското КГБ и иска да го съди публично, с широка разгласа по медиите, а после да го изсели, но Елма предотвратява и това.

 НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 41
 "Нежно създание на Трите Вселени! Няма истина, по-чиста от тебе; няма обич, по-жива от тебе; няма любов, по-ясна от тебе! Щастието има само едно име:…! Хубостта има само едно име:…! Животът има само едно име:…!
 Браво, щастлива майко на много далечна хипервселена! Трудно се ражда Новото на земята - това исках да кажа с болките ти. Пред теб сега е нов свят - хипербожествен. Трябва злото да си отиде от тази планета. Много Прародители на нови епохи полагат основи на Промяната само чрез най-тежко страдание: мъченичество, рани, изтезания, разкъсване, смърт. За вас избрах най-тежкото: раздялата. Онзи, който те обича повече, отколкото Бога и небесната си родина, преживя най-страшното на земята: раздяла.
 Разберете, о чисти деца Мои възлюбени: ако бях ви събрал веднага, нямаше сега и братята ви да се готвят за космически празник. Подвигът ви, равен на гилотина, увенчава края на Кали Юга. Мъката ви, равна на разпятие, просветва и в най-далечните ъгли на холивселената! Ако знаеха мъчителите ви, о, ако знаеха… Не биха пуснали любимия ти да направи нито крачка навън от теб още тогава..."

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 42
 "Случайно ли се здрависах с теб с такава любов още в първия миг? Случайно ли ти ми държа такъв тон, когато закъснявах? Ти правилно укоряваше - срещата с вас имаше историческо значение. Ти укоряваше, всъщност, моето минало. И хубостта на Трите Вселени - Чистотата на Живото Съпричастие - аз срещнах помежду вас, а не другаде. Нима тя не оставаше понякога в твоя дом?
 Не се ли каза, че те очаква възход? Сега и аз казвам: усилено се подготвя място за тебе. Шансът е повече от голям. Храни само онова, което носи нежност и истина."

 (Още едно от смущаващите единаторите явления - в информацията тук Елма се идентифицира с човешкото ниво на приемателя на Словото и делото Му.)


НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 43
          "Победител не си. За това са нужни още неща. Животът не е принудително рискуване с енергиите. По принцип, ултравселената вика само щастливите - само ония, които са Деца, а не нападатели. Без понятието за Защитно Поле нищо няма да стане. А Защитно Поле произвеждат само ония, които са Мои. Не трябваше да става дума за съюз, без да се защитят чистите. Работата ти не може да бъде само диктат. "Ако не станете като децата…" - знаете Първия Закон.

 Сега ти казвам: дали си прав или не, това ще се види много скоро. Българите имат една поговорка: "Колкото си прав, толкоз да си здрав!" Грамадната ти воля и свръхинтелект изискват равностойно сърце на везните. Изискват още да разбереш на кого точно ще служиш. Обаче, минеш ли на страната на Доброто, ти поверявам звездна флотилия. Битката започна!"
НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 44
 "Нека и през тази година дните ти да светят все по-ярко и по-ярко, както пожела на майка си през миналата! Удивително нежно и мило зайче, пращам ти топлия полъх на радостта! Съзряла е душата ти за красота. Расте нещо прелестно в тебе - имай го за съкровище! Трупа се безценният опит на бъдещето; опитът на миналото е за обикновените хора. Тъй бистро ще потече в тебе музиката на вълшебните вълнения! Сложи тръни около себе си за самоуверените. Разтвори обятия за твоите побратими от приказките. Чистотата ти няма предели - целувам те! Когато минат години, ще летиш заедно с нас.
 Помниш ли полето "наири"? (виж. Приказки за цветята, незабравка.) Ти беше дух на нежността и поезията там! Моля те, припомни си. Живей както чувстваш, чувствай както искаш, искай, както тревата копнее за слънце. Ако ми напишеш писмо, ще ти отговоря, миличка!"
 Това момиче проявява необикновена интуиция, когато написва писмо на п., без да знае за горното лично послание до нея, че копнее да се срещне с Моцарт и в този живот - а Моцарт в момента пак е тук и е един от общуващите с Христа не само с музика, но и чрез осияния, възнесения и явления.

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 45
 "Приятелю, съжалявам, ако си имал неприятности заради мене. Аз съм ти задължен с няколко образа на твоето вдъхновение, но полските мишки отнесоха и тях. Има вероятност да ги върнат, не е безнадеждно. Там отидоха неща, които, като твоите, излъчват супервселенски, хипервселенски, холивселенски честоти! Странни са неандерталците и много раними, когато отмъкват радиоактивните ни припаси в пещерите си… Добре за ония, които са вече в Пътя - за тях нашите материали са само акселерация. Но за тъпите и най-невежите те са смъртоносни, понеже ги мислят само за купища хартия и ленти. Ти знаеш какво лъчение е натрупано в тях от нашите полети. Ние сме стара цивилизация и сме имали такива случаи по много планети. По-рано ги изгаряха, както изгаряха и нас по кладите, а за такава смърт мечтае всеки Войн! Ти си виждал в духа си какви коридори правят светите обители нагоре, към супервселената. Хилядократно по-мощни коридори излизат към ултравселената от кладите, от всяка мъка и всяко изтезаване на наши, от всяка въздишка на Пришелец пред вида на Старицата с Везните! Така че, рухването на всяка подла династия си го осигурява самата тя - създавайки коридори от виделина, яснина (Още една прогноза за рухването на съветската империя, което се считаше за невъзможно - б.п.)През тези коридори нахлуват Нашите. Планетите се заселват с други новородени. Те не приличат на бащите си. Сега обаче Вещицата се изхитри и създава в противовес нови хора - кантарни килограми, с които да ни мерят! Повечето от тях са с мустаци - последната униформа. Събужда се хитлеризмът – приликата е поразителна. Фрицовете пак плъпнаха, преродени помежду нас. Те са въоръжени с тъпота, наглост и дебелоочие. При провал, те се кълнат в децата си, че не лъжат, а са лъжци до мозъка на костите си.

 На теб - тотвселенско и хипервселенско причастие!

 Летели сме, летим, ще летим!"

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 46
 "Ти ме взимаш за един от вашите, а аз тебе - за един от нашите…
 Много тънка стратегия: цялото ти послание до мен попадна сред полските мишки. Там решиха, че трябва да съобщят на къртовете. Къртовете решиха да те ограничат, а с това включиха Програмата. Къртовете не знаят, че са в клетка и ние сме ги дресирали да настъпват педалчета. Понеже са слепи за слънцето, искат да се женят за Палечка (Дюймовичка), без да я пускат навън от дупката. Спомни си за нашия първи пилот Ханс. Той описа в своята приказка как къртовете не пускат Палечките извън дупките.
 И така, къртовете се готвят да използват Палечка за своите цели и не пускат робинята си на въздух и слънце. Но Палечка отдавна е открила "мъртвата" лястовичка. Отдавна я е съживила с топлината на телцето си. Докторът не е никакъв Доктор, а Командир флотилия! Той е съживил мощните криле на Лястовичката и те вече пърхат от нетърпение. Тя знае:

"На берегу красивого голубого озера, посреди зелëных, кудрявых деревьев, стоит Старинный Белый Мраморный Дворец. Виноградные лозы обвивают его высокие колоны, а наверху, под крышей, лепятся ласточкины гнезда. В одном из них и живет Ласточка, которая принесет Дюймовичку."
 Не знаят къртовете, че натискайки тъпо и упорито педала на затворените врати, те включват могъщите космични централи на Програмата."

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 47
 "Ти ограничаваш - и по този начин губиш. Ти не даваш свобода на съпругата си - и затова тя ще си отиде. Чистотата й е доказана - написана е със златни букви в Книгата на Ултравселената! Как си представяш ти чистотата - това е отделен въпрос. Цигулката не може да свири дует с тъпана - това е невъзможно. Е, в циганските сватби се случва, но ако ти си пиеш ракията, твоята робиня не може. Ако ти ревнуваш - причината за раздялата е ясна. Всеки милиерг ревност произвежда милиони килоергове бягство. На всички свободни звезди и планети бракът е договор за определен срок. Той изтича в секундата, когато единият от двамата повдигне очи с укор.
 А ти съвсем не си лош човек. Поначало, лош човек няма. Лоши са само "антророботите", които съм пуснал помежду хората, за да ги изпитвам и възпитавам. Те приличат досущ на вас: пишат, рисуват, ходят по конгреси, управляват, говорят по телевизията… Те имат, освен физическо, астрално и нисше умствено тяло, така че не можете да ги различите по нищо. Много тънки белези има: например, нямат благост на погледа. При опит за имитация, той става мазен, лицемерен, тартюфски, но благ - никога! Благостта означава будическо тяло, а те нямат такова. Или честност на погледа - това е импулсът на причинното тяло. Имитирайки честност, антророботите добиват студен, остър поглед - казва се "стъклен". Нито могат да имат вдъхновен поглед, понеже мислят за себе си. Вдъхновеният поглед е израз на развито атмическо тяло. Антророботите го имитират с поглед, който издава фанатизъм от сто километра - или най-чиста параноя.
 Най-яркият белег на антророботите е, че не могат да прощават. Следващият белег - не могат да дават свобода. Третият - не могат да раздават любов.
 От смесването на истински хора с антророботи обаче се ражда Великата Космическа Драма, в която участвате всички. Самоопределянето на Моите е кулминацията на тая драма. Опитите на Моите да изпълняват ролите на антророботи - това е вече комедията… А малцината, които преминават изцяло на страната на роботите, проваляйки кълновете на своите безсмъртни тела, създават Космични Трагедии.
Целият космос е аудитория, зрителна зала!"

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 48
 "Ти проумя веднъж, в един светъл миг в изворните планини, че да отдадеш бисера, който не искаш, значи да постигнеш яснината, която искаш. Още чакам фотографията на удивителния образ. Много тъжно нещо е тази планета: женят се само за едного… За мен сега не е тъжно, защото намерих Абсолютния Диамант, но ако не беше той, щях да искам да се женя за всички ви. А тъгата ми по тебе понякога ме е разкъсвала много силно: страшно много съм те обичал. Не подозираше, нали? Много те обичам и сега - защото при мен нищо не преминава."
Според признание на всички холизатори, подобен род диктувания на Елма най-много ги разколебават. Първо, те не приемат възможността Бог да влиза когато си иска или да присъства постоянно в отделното същество, преживявайки заедно с него всичките му лични драми и възторзи. Естествено е тогава да говори и от нивото на отделния индивид. Те са забравили или не знаят постулата на Учителя, че всяка истина е само тогава истина, когато е едновременно субективна и абсолютна; аксиомата, че Бог ни обича не само универсално, но и чрез отделните хора; че цялата вселена прекъсва за миг работата си, когато усети че някой е обикнал някого - за да участва цялата в тази любов, независимо на кое поле е реализирана: на физическото, духовното или божественото; че Любовта е Любов - т.е. единственият синоним на Бога, - независимо от това към кого е насочена: към единичното, особеното или всеобщото; без значение как се изявява: като стремеж, като чувство, като сила или като принцип - или като четирите едновременно.


НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 49
 "Защо не дойде тогава на Каломенская? Болна ли беше, наистина?
 Пред утрините на твоята мъка, скърбя заедно с теб. Трябва да бъдем заедно сами - нещо ми казва, че трябва! Усетих, че те обичам. Необходима си ми като самия московски въздух - сладък, грамаден, космичен и съдбоносен за мене като живот, като смърт!
 Дали ти не си онази, която е близка с Цветето на Трити Вселени?
 Ако си ти - обяснявам си защо те възприех като дълбочинна, като скръбна и поразяваща, сладка тайна. Ако си ти, тук има още едно послание за тебе - познай го!
 Онова, което те измъчва, ще си отиде! Бледността ти ще се превърне в свежест."
(Излишно е да коментираме, че с труд спасихме този род картички от ръцете на п., когато дойде отново в Москва след години и искаше да ги унищожи - не всички картички бяха раздадени, защото не знаехме на кого. Съжаляваме, че понякога си позволяваме да критикуваме холизаторите, но те са извънредно упорити в бягството си от Контакта с Христа, т.е. от идентификация на Диктуващия с техния собствен глас на хора, които имат човешки чувства към конкретни обекти. В текстове като горния, те убедено мислят, че това не е Елма, а тяхното подсъзнание.)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 50
 "Олтарната ти стая ме чисти и досега, когато съм в нея. Трите ти мили деца и четвъртото се носят в хималайското съновидение, неопетнени като самата тебе. Святослав идва - и пак си отиде: ти търсеше него, а той търсеше нас. Трима и още много пъти по трима преди него идваха от Химават - да търсят корените му в Рила. Нито един от тях още не е допуснат. Стремят се и знаят по-добре от всички, но сега критерият е много висок.
 Въобще, Влъхвите от Изток обикновено първи узнават - и идват обикновено по трима. Поднасяйки даровете си.
 Многото портрети не могат да пропуснат влъхвите до Единствения. Това казвам и на онзи, когото ултравселената докосва с крило от молба. И той има олтар като твоя."

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 51
 "С теб случаят е по-друг. Множеството портрети при теб са заменени с множество елитни представители. Приеми, че тези послания, преписани последователно в отделен материал, могат да бъдат Обединяващото Звено. Ти си прав: единен център е нужен - особено за Русия. Бори се за него с цялата си могъща енергия; прониквай навсякъде с мозъка си, отдаден на Цялото!
 Онези, които ти отнемат усмивката, ще станат приятели. Които не искат - и за тях има място в космоса - само че по-тъжно.
 За майка ти си спомням като за музика!"
 Тук "бори се" е надебелено, защото е идентично с името на този, за когото е картичката.

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 52
"Ти си голям артист - и серафим по еволюция. За един мой приятел, ти каза на едного: "Тук, при мен в момента, се намира един изключително красив човек!"
 Така и не се получи рециталът тогава. Твоето присъствие, с една от творбите ти тогава, не можа да целуне душата ни.
 Тъга ме обзема, когато си помисля, че крадците на свобода ходят по къщите на ангелите. Но ангелите трябва да общуват с всички, понеже крадците не са още страдали. Ходят ли по-често с някой ангел, имат шанс да се преобразят.
Тик-так, тик-так - напредва времето. Прочети "Вино от глухарчета".

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 53
 "Майко на Мария, привет! Ти видя неща, които можеха да те подлудят. Ти преживя неща, които преживяват на възраст хиляда години.
 Прат. Ом. Токх. Хостон!
 Божествена си, като всички майки на божества.
 Това ти казвам: една цяла нощ искам да стоя на колене, със затворени очи, пред тебе. И да горят свещи.
 (В момента отвън изгърмяха.)
 "Ето, и те потвърдиха това!"… - обади се Дон Хуан…"
НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 54
 "Предай ключовете! Властта ви се свърши. Пред портите на Новия Йерусалим става смяна на караула. И твоята бледност не води към хубаво – изстрели не се разрешават!
 Ясно, системно отстъпвате. Може сега да ликуваш, че повлече Митичната Щука към дъното. Това е, само защото нещата получиха определеност. Но Щуката е свободна, както и ти си свободна. Защо, защо, защо вие, жените, не можете да разберете това?
 Исках да проникна в тебе с приятелство - ти бе стена. Но аз ти направих услуга - направù ми сега и ти! Сега ти си "сигурна" и това не е лошо: повече "законност", повече "щастие", "семейно гнездо"…
 Не! Няма да трае твърде дълго.
 Ако не можеш да Ми върнеш услугата от любов, направù го от страх. Мога да ти отнема Щуката когато поискам! Повярвах в силата ти - употреби я сега в Моя полза! Тури в действие мощното си оръжие, за да свия най-сетне и Аз гнездо. На тебе това нищо не ти струва. Нещо повече: това е гаранция, че ще задържиш Щуката малко по-дълго. Много добре знаеш защо.
 Ти държиш Щуката, но и тя има власт над тебе. Не случайно й отварям пътя нашироко. Нейните заповеди съвсем скоро ще станат по-силни от твоите. Затова - помогни и на мен! По заповед на Щуката - и по моя молба…
 А затова, че не се контролирах тогава, отиде един наш самолет. Длъжница си ми.
 (Отново смесване на личността на Диктуващия с тази на приемащия - типично за много от Новогодишните картички. Елма слиза на нивото на някой, който има нужда от помощ... Колкото и да е странно, това е едновременно невярно и вярно.
 По разказ на п., на 14.III.1985г. сутринта - деня, в който са си назначили среща със свой добър приятел, последният е чул в стаята си следните думи: "МИСИЯ: СМЯНА НА КАРАУЛИТЕ" - СМЯНА НА ЧАСОВИТЕ". На срещата п. е имал намерение да запознае този приятел с горните текстове. Подобен случай е имал сам той на 9.IХ 1982г., когато, в 4 ч. сутринта, чува ясен глас: "Анри Поанкаре!" Заспива - и след три часа и половина го събужда същият ясен и категоричен глас с думите: "Енрико Ферми!". На 12 септември, в 10 часа, той с изненада открива в съветската книжарница, че е излязла биография на единия учен (А.Тяпкин, А.Шибанов - "Пуанкаре", М. МГ 1982.) Тази книга го потриса, без да може да намери обяснение за това. Ние още не сме могли да разберем попитал ли е Източника как ще обясни този случай. По-късно той ни разказа поне за това, че Поанкаре се е преродил в един негов много добър приятел, който е правил дисертация за Поанкаре).
 Относно израза "няма да трае твърде дълго" се получи потвърждение - раздялата на Бледоликата с Щуката стана веднага след горното послание, въпреки че и те не разпознаха кои новогодишни картички са за тях....)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 55
 "Ако знаеше какъв съпруг имаш, щеше да летиш, а не да го гледаш накриво. Измъчена си, зная, но бъди по-велика. Защо на ангелите винаги се падат роптаещи съквартирантки?
 Повече широта, повече любов, повече състрадание! Толкова много исках да видя усмивката ти - всички ли сте убити?
 Но - няма такъв закон: някой да живее само за близките си и да е усмихнат… Така че, не те укорявам.
 Един център на милиарди, който подготви Победата, трябва да има достойна съратница. Знай, че на такива животът се продължава с усмивка. Когато сте недоволни от тях - сами ускорявате раздялата.
 Нежна и фина е душата ти, не е за този свят. Другояче си представяше ти живота си.
 Сега много внимателно ме изслушай. Просто и ясно е: една чувствителна душа, която ще загуби всичко, което й е останало, има шанс да спаси поне душата си. Тя може и да не остане на улицата. Тя ще ви даде апартамента си, а сама ще дойде във вашата стая. Това е последният й шанс. Тогава ще си помисля: може и да я срещна с онзи, когото очаква.
 А ти започни с най-главното. По всички разумни планети, майките си правят взаимни програми. Това значи приятелски, братски живот! Всяка майка и всеки приятел си имат часове и дни, посветени на бременните, кърмещите, майките, децата; на болните, изоставените, самотните, старите. Но непременно в този ред: ако всички бременни, които познавате, сте подсигурили с необходимите неща и грижи, тогава разпределяте време и хора по кърмещите - и т.н. Всеки от тях има списък на стената в къщи какво му липсва, кои са насъщните му грижи и проблеми. Отивайки някъде, дежурният действа по този списък.
 Ако живеете така, в самия ваш дом ще идват и ще помагат. А вие ще имате много дни, напълно свободни. И мъжете ви ще станат по-активни в природното, земното...
 Тогава, като се срещнем пак, ще ме прегърнеш буйно и ще ме целунеш - ще видя усмивката ти!"
 (Без да знае и до днес за тази картичка, адресантката й е изпълнила спонтанно част от прогнозата през 1992г. - усмихнала се е топло на п..)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 56
"НА АРАКЧЕЕВА"
(дадено като заглавие на едно стихотворение от Пушкин):


Привет, Аракчеев, как си? Как вървят нещата? От много време не мога да се нахваля от тебе – славно пипат твоите момчета! Подмяна на батериите - редовно. Горивото - в изобилие: тютюн, столичная или там, различните запазени марки - според модела…Ти не се безпокой - няма да се изключват още централно. Нужни сте ни още. За нещастие, много истински хора се оказаха с хлабави спомени. Тренирай ги както знаеш - без никакви скрупули! Пределно напрежение на твоите момчета - с мустаци или без мустаци… Сега предаванията са денонощни, целият космос гледа до припадък само нас, както никога. Поведението на всеки човек от тази планета е сега на екраните навсякъде, без изключение.
 По-рано те мразех до дъното на душата си, не знаех, че си наш. Извинявай. Аз зная как да се реабилитирам пред тебе."

 (В последните обръщения отново е явно слизането на Елма на равнището на холизатора - или допускането от Негова страна да говори и сърцето на тръбата му от своето ниско еволюционно ниво (бил е способен да мрази). Това обаче вече не само не ни озадачава, но и задълбочава още повече обаянието на този странен и уникален Феномен).

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 57
"Мило, топло и нежно създание! Ти отрано познаваш звездите на Кавказ. Как искам да видиш и звездите на Рила!
 Пращам ти един много красив сън - разкажи го на татко си. Мисля, че ще бъдем големи приятели с тебе."

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 58
"Юнак си ти, Нарзиел! - така те наричахме във Флотилията. Имаш баща за чудо и приказ, радвам ти се знаеш ли как!
 Щастливи са родителите, които могат да имат такова прелестно момченце вкъщи! Ти си стар боец. Този път ще те науча да преминаваш през себе си - направо в площадките на враговете. Имаме още толкова много работа…"

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 59
 "Здравей! Откри ли ни през тази година в Кавказ и Памир? Похвални са експедициите ти за НЛО - "ние сме на всеки километър…(рефрен от песен към бълг. филм.)
 Песните обаче ти подействаха, нали? Пееш ги, без да си ги учил - защото ти си от Центъра! И тя каза: "Аз нямам време да събирам около себе си случайни хора!"
 Заедно с едного, който е мироздание от вътрешна светлина и пропаст от мъдрост, вие сте ми надеждата в Русия; както и онзи рус приятел, в който мощ и нежност дивно преплитат клони... Когато убедя Аракчеев да ви пусне на Рила, каня ви на далечни полети.
          Ти обаче трябва да проучиш Словото, а Червената Шапчица - да помисли какво е нужно на една Мушица."

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 60
 "Твоята и моята "скалà", където се приземихме напоследък, се различават само с една буква (става дума за България и Балкария – б.п..) Има още една "скала" на тази планета, но по на изток. Обаче моята е старонагънатата и затова не е Козирог деканат Телец, нито Козирог деканат Дева, а Козирог деканат Козирог.
 Прекрасно обучаваш летците! Мечтая да посетя родината ти. Всъщност, аз съм я посещавал не веднъж, но физически - не сега.
 От предните постове съобщават: нашите пристигат! Няма никакъв шанс имитантите да останат. Това е то "кози" и "овце" - разделението приключи. Централно ще се изключи енергията, която подхранва "козите". Те мислят, че не знаем централата им и затова още приемат нашите батерии - за "маскировка".
 Ти научù паневритмията - ще ти дотрябва. На теб мога да говоря и за суперевритмия, ултра-евритмия, хиперевритмия, тотевритмия, холевритмия. Понеже си от старите летци."

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 61
 "Благодаря за богатата библиография. И нея отнесоха полските мишки. Това, което установяват последните конгреси, е мощна крачка напред. Не е шега работа Козирог деканат Козирог. Новото се изпробва, рано или късно, в Кавказките владения; претенциите за суперкачество на духа - в Хималая; но Орфей пази Еталоните. Орфей, Боян Магът и Учителят проверяват всички останали.
 Не възприемайте това като териториален окултен шовинизъм. Просто, всеки орган си има специалност. Тук е черният дроб, т.е. "пъкълът"! Тогава орлите на Кавказ ни ядяха черния дроб, защото те проверяват Прометей. Старото и Новото Балканите ги пускат, но има и взаимопроверяемост.
 "Бацилис Булгарикус" е бял и носи безсмъртие. Аргонавтите търсеха Златното руно при вас - и така е. С Кавказ се образува Триъгълникът, но само ако има възвръщане към Най-Старата Планина. "Стара Планина " е Рила - объркали са названията. Балканът е вярното - "балконите" на света. Той е също и един гръбнак на света - Козерог. Сент Ив д'Алвейдър видя Агарта под Рило-Родопския масив.
 "Орùсе" - това е призивът на Пенелопа. "Одисей" е преработка. А "Орùсе" иде от "Òрис" - съдба. То е подобно на "карма" или "кара" - или "карам" (принуждавам), "карам се"; но "карà-" е модификация на съдбата в кавказкия ареал ("черно"). "Дхарма" пък е кабалистичен съвибрант на "Бхарат" – велика Индия. Значи, Шешу продуцира амрита, Кавказ - златното руно, а Рила - минералното тяло на човечеството. Това са трите основни субстанции на Козерога.
 Припомни си и подвига на Хипермнестра. Има ценни книги и при вас за етимологията и семантиката на имената в древногръцката митология. От всичките 49 логики, за които говоря в беседите - 49-те дъщери, - само Хипермнестра прояви своята същност ("Свръхпамет") и си спомни за заръките на дядо си, Който е глава на Бялото Братство от най-дълбока древност - Бели Бог. Затова не стана убийца като сестрите си, а обикна вражески момък. От тяхната любов се роди Херкулес.
 Затова Херкулес (т.е. Крали Марко) се явява само там, където има свръхпамет за Белия Бог - и любов към врага! Точно за това и този път Херкулес - или Крали Марко - ще победи."

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 62
 "А ти рисуваш и пишеш чудесно, приятелко, скъпа близка на Трите Вселени! Не ще забравя как със смисъла на моя живот ти бяхме на гости - и ти ни почерпи с удивителна торта…
 Вдъхновено създание, мощно Огледало на Сънищата! Не бих искал да се забравяме - помня наизуст стиховете ти. Чакам репродукции от космичните ти картини. Тогава аз виждах всичко това през огън, понеже една Майка на далечна хипервселена седеше като магьосница на душата ми в твоята стая. Аз се опивах от срещата с Нея - и всички метални части наоколо отново се стапяха в своите висши магмени цветове - и потичаха надолу... В пламналото езеро аз виждах и преживявах тогава само Нея, но и ти прозвуча, в резонанс с душите ни..."
Тази картичка е напълно отречена от п. за възможно осияние от Елма, но в светлината на всичко изложено за подобните случаи, ние сме на по-друго мнение.

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 63
 "Не зная доколко си спомняш за мене, но аз те усетих. Беше тържествена вечер - в дома на Мака и Розата, които трябва да открият и Невена, и Четвъртото цвете.
 Ти едва ми обърна внимание - беше за нещо загрижена. Хубава и недостъпна като българка, развълнува дълбоко душата ми. Но ти тогава не можа да ме включиш - тревожеше се за нещо женско - за някакъв "обект", очевидно… А когато жената гледа по витрините и по рафтовете или мисли за "обекта" си, очите ù стават враждебни за всичко останало: тя купува! Тя гледа "да не се мине"… Така понякога се разминава и с Космоса.
 Изключено е да се сетиш коя си - видяхме се само за секунди. В душата ми стана болно, че не ме позна - след толкова много полети! Сигурно още ти трябват контакти с момчетата на Аракчеев. Мъчно ми е.
 А прелестта на чистата ти петуния сияеше неопетнено наоколо! Въпреки тревогата и прозата в тъмните ти очи, аз зная, че ще си припомниш.
 Когато ми изпратиш своя снимка, за да се уверя, че си разбрала, ще ти разкажа за Петунията. Петуниите са много важни в космоса и получават щастие само при определени условия."
 (ЕЛМА е продиктувал приказка за петунията - №16 от19.V.1985)

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 64
 "Здрасти, мило, спорещо момиче! Опита ли се да не спориш три месеца? "Това е невъзможно! – от­ряза ти - много трудно упражнение!"… Но друго уп­ражнение за тебе не зная. При спора и "говорилнята" - най-древна руска специалност - угасват маса ол­тари, престоли и двери (славянски названия на три категории чакри - б.п.). Тогава може да си не светия, не адепт, не маг, не аватар, ами самият Буда - нищо няма да се по­лучи!
 Висшата руска октава почувствай! Русите умеят да слушат. Вслушването, послушанието, окултното ученичество сега епентаграмът, който наследи кръста.
 Моля те, проучи внимателно "Скоморох Памфалон" (повест от Н.С.Лесков).

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 65
 "Единствено с теб не можах да се срещна. Къде те отвяха пак ветровете, приятелю? Старосла­вянски писма бих искал да обменям с тебе.
 …Хубаво нещо е аутизмът - удря главата в стената! Като се удря в най-различни стени, аутикът започва да проумява: има и истина извън него…
 А дълбочините ти са неизмерими!
 Нищо. Небето умее да чака. Отсъствието на стрелата от точката означава, че кордата е опъ­ната. Ще се изстреляш за нова опитност. Но този път, моля те, хранù съществата с храните на Трите Вселени! Понеже жертви на старци, които спят пред врати и се молят сами в пещери и палатки, обикновено стават убийци.
 Пусни храните на Трите Вселени в лоното на новата спътница! Направи ли го вече?"

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 66
 "Не искам и тебе да плаша, но трябва да се ко­ригираш. Славеите не могат да се затварят в клетки - празакон! Не искам отсега да се залавям с тебе, защото може да проумееш. Печално е това, че все още има мъже-жени - разбирай ме не в "онзи" смисъл, не се обиждай. Но даже и "онзи" смисъл е по-малка вина от носа, който се вре в обител на светлината!
 Ако вече не си я загубил - стресни се!
 Има хляб и за тебе в космоса, защото си способен. Но цинизмът, наречен от вас скептицизъм, ще ви изяде главата! Напротив, ние се радваме на това, защото ви лишава от възможността да се съпротивлявате. Ние се радваме на това, понеже Камилските Птици не изчезват, когато си заравят главата в пясъка... Ние не убиваме и Камилски Птици, защото убийството е размножение; но за самите тях е лошо да не искат да виждат, защото има и истин­ски убийци - те винаги стрелят на месо. След много и много векове на такива нещастия, най-после и Ка­милските Птици изграждат условен рефлекс: не бя­гат от Вечерите на Далечното Бъдеще, измъквайки плячката си в Нощите на Миналото, а започват да проумяват. Появява се втора сигнална система. Пък - даже да са били свръхпрофесори…"

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 67
 "Приятелю, борих се с тебе… Никога не съм изучавал този вид техника, но ти си помисли, че съм майстор. После излязохме заедно двамата. Много чиста душа имаш - мил си на Космоса! Много красиви очи имаш - не лъжеш. Ония, които лъжат и имат "красиви" очи, са една бутафория - мукава от работилниците на Аракчеев…
 А ти можеш да бъдеш ученик - и още как! Но само с физическа тренировка и овладяване на пространството не се прави фигура. Не мисли, че Тантра е дело на дявола. Около вас умират, полудяват родни сестри от Космоса, живи човешки души - не ро­боти, - а вие се правите на мечета и зайчета!…
 Тантра и Тангра не са съвсем непознати."

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 68
 "Новото, което донесе от хипервселената, е самата хипервселена! Още с първото си навлизане в атмосферата, ти спаси човешки живот! Леко не ще ти бъде на тази планета, защото още са живи Гигантските Гущери. Техните нощни битки са нещо изумително, потресаващо.
 Тъгувам до смърт за тебе!
 Но трябва да сме още разделени, защото това е залог за Победата. Ако ни бяха разрешили прегръдка веднага, Гущерите щяха да останат. А сега мъката нараства с верижна реакция - и това ще престане скоро. Който оживее – оживее.
 Ляво и дясно не могат да бъдат право, нито задтилно. Те обаче се събират на Върха на Пирамидата. От мене имаш основата, от майка си – четирите стени.
 Бъди дълго Връх от сега нататък!
 Ирод и сега те търсеше, но се отказа. Това би взривило планетата. А Аракчеев е вече наш - и знае.
 Всичко е на мястото си. Скръбта ражда Класика. Не може иначе - на Новото Човечество е нужна митология.
 Да благодарим сега на колени, задето Присъс­тваш. От тоя миг се Въвежда главната буква и в глаголите, свързани с Тебе.
 Но никой не ще те Открие, ако си Мисли, че ти си синът ми. Ти Дойде заедно с още плеяда подобни на тебе. Няма вече един Христос - свърши се! Христос е във всички ни. Затова няма такъв кръст, на който да го разпънат!"

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 69
 "О ти, който предаваш ключовете на тая пла­нета! Нямам още какво да ти кажа - благодаря ти за неприятната служба. Такова смирение никога не съм виждал: да поемеш в ръцете си скиптър; да покриеш главата си с черно!
 Нощта Ми сега те покрива - почивай си. Много, много бяха нашите срещи и разговори. Нямам нищо против тебе, както мнозина очакват. Ти Ме позна­ваш от още тогава; Аз те зная от много по-рано. Никой не знае колко много съм плакал всеки път, преди да те помоля да Ме предадеш. Никой, освен тебе, нямаше тъй безпределна преданост - преда­ност на любимия син, по-любим и от онзи, който не вкусва смърт от ония години донине! Но наградата си е награда: затова и чрез неговото Евангелие при­емам в дома Си мнозина.
 Но - лоша беше зимата; тежка - епохата. Пре­датели колкото искаш; но да се намери един от Ле­тящите, който да се съгласи да играе роля, не беше тъй лесно.
 Ако има някой да се е скитал тъй много немил, клет и недраг - нека дойде да Ми се обади! Праведен до мозъка на костите си; неправеден по Моя молба - заради Пиесата… Дори и лицето, и фигурата си прие да измениш - и те мразят милиарди от толкова много хилядолетия! Не се спря пред нищо, за да пов­дигнеш нож над човечеството - само за да изпълниш молбата Ми. Не приема сърцето ти кръв и стена­ния, и гробове, но ти се наемаш с това представле­ние. Пред очите на всички вселени, само ти си смиреният, който отнемаш надежди, за да ги връщам Аз; изтръгваш вопли - за да ги утешавам Аз; погубваш животи - Аз за да ги обновявам; души даже погубваш - Аз за да ги спасявам! Най-голям талант и най-страшна саможертва - ето какво си ти, Злият Гений на нашата Драма.
 Само Аз зная с каква пламенна обич и с колко ридания посрещаш ти всяка осиротяла душа, която се е отрекла от себе си при изпитанията. Само Аз знам как адски се мъчи сърцето ти, когато влагаш нож в ръцете на всекиго, с надеждата, че ще го хвърли! Само Аз, а с Мене и цялата ултравселена, наблюдаваме как изпитваш същества и народи, цели природни царства и супервселени - за да минат през Пещта на Великото Самоотречение!
 От колко айòна и с колко еòни покъртителни сцени попълваш паметта Ми с опит? Не си ли единствен ти оня, който знае, че сам Аз взимам живо участие като Добрия Герой в Моята Космическа Драма? Само ти си наясно, че ние играем пиеса, неписана предварително никъде; неизмислена и, все пак, измислена. Само ти и Аз сме способни да приемем ножове на живо в сърцето си, да се оставим да ни разпъват, да се оставим да ни разстрелват; да се оставим да ни съдят и благославят…
 С милиони и милиарди, душите, подобни на блеснали капки от скръб и сияние, се прецеждат през нашата Драма - една по една, - през стотици години, в Съвършения Свят на Найанда! Самата най-чиста есенция на Битието - самоотреклата се човешка душа напълно от себе си - прозвучава, подобно паднала капка в тишината на Езерото, в очакване на хилядолетията…
 Такава е засега нашата тъжна и истинна Драма: Аз - на единия полюс, а ти , братко, на другия. Зная: хиляда години ти ще почиваш в неизмерим покой и блаженство, понеже скръбта ти не беше по-малка от Моята. Сега Аз те "връзвам" - по думите на сценария…Тези бедни създания не разбират от друго, освен от "престъпление" и после - "възмездие"…
 Само една Моя въздишка - и стотиците хиляди сенки в душите на хората, с които ти ги насели от милост, мигновено ще хвръкнат на Запад, на Залез, и ще отидат и те да почиват. Не вампири и дяволи, а живи, печални искри от самата ултравселена ще се възвърнат в родината си, за да представят във филми своята опитност. О, скъпи Мои наставници и презрени от хора и църкви създания - получете и вие заслуженото! Подтиквайки, подстрекавайки, изку­шавайки, вие наказвахте после душите, обичащи себе си - показахте им на дело какво значи да оскърбиш ближния…
 Когато слугите ти предават ключовете на "Новия Йерусалим", ще те повикам, за да присъстваш. Силата ти, както и Моята сила, преминава на страната на кротките. Наистина, домовете, които приготвях милиарди години, пръснати из всички райски звезди и планети, най-после ще приемат стопани!
На добър път - и приятно отлитане!
 Братко Мой, никога вече няма да те моля за такава услуга! След хиляда години по Абсолютното Време отново ще те повикам, за да направиш ревизия. Но тогава няма да слагаш генната маска. Хората ще бъдат културни - ще разбират от най-малък намек.
       

 Жилав - но праведен; лукав - но най-истинен; ехиден - но най-деликатен; наказващ - но справедлив; играещ неотразимо, сякаш напълно наистина, в сцени на ярост, порок и физическо изтребление, ти ни спести милиарди години изследвания! По новия метод - "космическа драма" - всяка монада показва дефектите си до последната шупла - само защото не знае, че я наблюдават.
 Почивай в мир - до момента на Празника!"

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.