Книга 8

7.04.122(1986)г.
София-Изгрев

БОГ СЪЗДАВА СВЕТА ЧРЕЗ ПОЕЗИЯ

ЖЛО / Тойонус, НИ, ЙИВариация по Bernard Xolotl - Маитрея

(Зададен е въпрос за Новия текст на паневритмията)

          Формите, които създава Новият текст на паневритмията, са силни и чисти. Принципно, той дълбоко отговаря на музиката, идеите, движенията, числата на построението ú. Причината се крие в първенството на поезията над всички останали изразни средства. Музиката е Божествена, няма съмнение; и математиката е Божествена, но никой не знае, че поезията е онова, в което те се сливат: Поезията съдържа музика и математика, но и още нещо - силата на Словото. Бог създава света чрез поезия, но тази поезия се превръща, на тотполето, в Музика, а на яснополето - в математика. Следователно, поезия извира от самия Бог! Янтарното поле, за което съм ви споменавал, е кондензирана поезия, която съдържа в себе си приказни музикални светове и необозрими числови закони. Работата на Т. на тази планета може напълно до се изчерпи и само със създаването на новия текст, обаче пред него има още много подобни и още по-славни простори.

Bernard Xolotl - Буда
          Пращам ти подобрение на материалните условия и, най-после, решаване на основното противоречие между сърцето и ума. Най-сетне, ти стигна заветния бряг на работата за Новото Човечество. Това решава всички останали проблеми радикално. Решимостта ти да Ме слушаш си казва думата - няма предели нивата, която ти се дава за сеитба. Множества утре ще проучват и прилагат методите, които ти разработваш, а осиянията ще преобърнат света на 180°.

Вариация по Bernard Xolotl - Космически семена

Сега, конкретно: до 9-и вечерта оставаш тук, но никакво излизане преди това! Наистина, Н. прави решителен поворот, с което силите на писменото Слово започват да действат. Щастието не е в нищо друго, освен в организирането на новия живот на приятелство, братство, отмора от старата култура. Валидно остава същото за Е. До числото 9 трябва да се устои докрай. Тържественото изпращане на Моя ученик ще стане на 9-и подир обед, към 5 часá - и след три чáса сте свободни. Трябва да приготвите, поне символично, трапеза за изпращане и да поканите страдалеца на последна вечеря. Пуснете му паневритмията, изпейте текста, помолете се с него - и му пожелайте Щастливо Плаване. Искам през това време да горят свещи. Същото да направи Н. там, в Етрополе - поне една свещ да запали там от 5 до 8 часа, поне една чиния с жито да остави на масата.
Тича се там, където работник получава дела си! Разтичайте се и вие, та пригответе тази тържествена вечер така, сякаш се е родил младенец, а не за смърт и жалост. Атмосферата ще претърпи сериозни промени в резултат на този ваш акт, тъй като, със заминаването на брата, отвързвам Словото от векове да се отприщи.
Царството Божие пристига - радвай се, доме праведен!

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.