Книга 21


27.V.130(1994)
София - Изгрев

ПУСКАНЕ НА АЛЕНИЯ ТОК

21,25ч.

- Кога ще пуснем тока?

- Правилно е да кажете "Тота", а не "тока". Някой би казал: "Как ще пуснем Тот, след като Той пуска всичко?". - Той пуска всичко, но вие не Го пускате на­вън, а Той никога не насилва. Затова пускането на "Тота" в Звездата е волен акт на монада, поради жи­вота на Самият Тот вътре в нея.
Нарисувайте Белия Кръг още тази вечер, тъй като утре е Сатурнов ден - не върви Лунно, Селенино естество да се нанася в събота. Само че трябва да му се направи и постепенния преход, за да е готова Звездата за пускането на Аления Прав Ток в неделя, в първата секунда на изгрева. Това е, всъщност, раждането на Звездата на нивото на универсума, във второто измерение. Досега Звездата беше плод в утробата на Елмините проекции, които сте вие в случая – изпълнителите на Звездата.
С налагането на Алената Тот-ска, в Звездата влиза оригинална искрица от монадата на Тот!
Направете хороскоп на раждането й на тази Земя.

- Може ли да задам един въпрос?

- Питай.

Необходимо ли е до изображението на Звездата, в единия ъгъл, на бял фон, да се приложи увеличеният модел на снежин­ките?

- Не, но в изданието трябва да се предвиди от­делно място за това.

- Не трябваше ли да чакаме новолунието за пускане на "Тота"?

- Не, понеже тази първа Звезда има за роля да приключи старата епоха, а не да наложи начало на Новата. В бъдеще, когато направите абсолютно точно всичко, се предвижда начало на Новата епоха.

- Точката с боя ли да бъде, станиол или нещо друго?

- Идеалният вариант е там да се направи микров­глъбление с добра изолация и да гори вечен ален огън.

- Да, но трябва да правим дупка.

- Правете дупка, защото Тот не е Положител­ната, а е Отрицателната Единица, както Неговите представители във вашето тяло.

Може ли да включим алена лампичка?


- Това е по-добро от проста боя или отражателен материал.
Крепете вярата, че Промяната настъпва! Лазе­рът на Аления Център ще пробие отвор в стената на язовира, където все още се гърчи морето от Азове. Проследете световните и личните съдби от мига на великото раждане. Ще бъдете крайно уди­вени. Отсега нататък мнозина няма да издържáт, но който издържи, ще стане гражданин на универ­сума. Първи контакт с извънземни и вътрешноземни е съвсем предстоящ, поради силната светлина на Звездата и нейните майки, които сте вие. Те зася­коха един от вас точно там, на морето, преди ня­колко дни и затова се явиха над Новата Поща. Поща значи контакт, а този контакт ще бъде нов.

Лан, Ланáн, Ланрáн!

Оправихме оплетените конци на стария свят!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.