Книга 43

 

 

1548  21.07.2014 Божествените ви имена идват от Аум и Ом 17:35 до Й.Т.: Между другото, импулсаторка на "Аватар и ятак" беше не друг, а нашата любима приятелка Òмна. Сега правя връзка защо сте близки - божествените ви имена идват от Аум и Ом! Пеейки песента "Аум" в която има и двете думи, вие всъщност вибрирате едновременно на най-високо ниво.

 

1549  22.07.2014 Ятак значи не само предан помагач на Пришълците, но и той сам е от тяхното космично Ято. 18:29 до Й.Т.: Драга Ауминия (и Ауминиа), благодаря за вълнуващото писмо и за снимката! Катя значи "ятак", прочетено обратно, това сигурно отдавна го знаете. Ятак значи не само предан помагач на Пришълците, но и той сам е от тяхното космично Ято. По този повод може да отворите осиянието "Аватар и ятак": http://neobyatnotogovori.com/index.php?idpub=1231&book=35

        Приятел пък означава "при ятото"... Значи и "приет Ел" – „приет Бог”, т.е. „приета Любов”. Прикачвам ви още три неща по темата за Разпознаването и Предаността  и на други теми.

            На мене две приятелки, независимо една от друга, ми предложиха да идем в Индия на техни разноски и по възможност да останем там. Искаха да останем в Пуна и да станем ошовисти. Отказах им, защото знам със сигурност защо съм се родил българин и къде искам да бъда до края на този си живот и във Вечността. Бил съм в Индия в минали животи, обичам я колкото Русия (то нали целият руски народ сега е прероден там, а индийският - в Русия...). Има Един, Когото знаем като Рама, Кришна, Хермес Трисмегист, Исус, Зороастър, Боян Мага и т.н. - все един и същ велик Дух. Съвсем скоро Го чакаме в Кавказ. Как да не копнея с всичка сила да бъда там до края на дните си, ако ме приеме?! Остават още само 12 години, докато отвори пак Школата, надявам се да съм все още на Земята дотогава. С любими приятели планираме да отидем там по-рано. Има мистични и астрологически методи, използвани от Влъхвите на всички времена, за да се открие точното време и място, където се ражда или започва дейност Мировият Учител във всяко Свое идване при нас. Знаейки и можейки това, досега са идвали и идват „на крака” Посветени от цял свят в България - най-вече от Индия, от Хималаите. С някои от тях се срещнах и разговарях - Жое Клемандоре (макар и да не е индиец), Махариши Дев Мурти, Ганга Вимал, професор Гоял, самият Святослав Рьорих. Всички имаха поне по два лъча над главата и затова бяха влъхви -  знаеха къде е идвал Духът в последното Си въплъщетие на земята. По-твърдиха това не само в лични разговори, но и официално пред големи аудитории. Сприятелих се и с една известна индийска писателка, която ни гостува в Съюза на писателите, когато работех там. Казва се Мейтрей Деви. Живяла е 14 години с Рабиндранат Тагор до самото му заминаване от този свят. Покани ме да специализирам бенгалски език в Шанкиникетан на тяхна издръжка, защото мечтаех да превеждам най-любимия си поет. Имах благословията за това и от шефа на Съюза на преводачите у нас, но съдбата се намеси да не отида, защото имам друга задача в този живот. Носталгията си по Тагоровата поезия удовлетворявам и досега с преводи през руски и английски - изпращам Ви ги.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.