- З -

Зан: Скок от „ѝно“ към „лон“ или трансформиране на гравитацията в начално ускорение на слабите взаимодействия.

Заниѐл: Ангел на мащерката.

Зао̀: Пришълец на Земята от Сириус.

Звездодѐика: Бели действа чрез синхрон с небесната механика.

Зелохим - Най-голямата тайна на Отца е съществуването на зелохúмите – на Жената….Зелохимите – абсолютната проекция на Богинята – тогава бяха още в зародиш на Земята, въпреки че на Небето са вечни. И до днес те са девствени и непокварени, понеже са лишени от управление и отстранени от първенство – "питието на боговете"... Стратегията на зелохимите е да нямат центрове – центровете са "себе", естество на елохими. Зелохим не може да падне, защото за него е невъзможно да медитира върху елохимна или измислена чакра – той е Жена, девствена материя. Не желае да се отличава от околното пространство, затова е навсякъде. А това значи, че е смирен. Зелохимът има само един център – Бог. Това не е метафора или религиозно съзнание – зелохимите се занимават с “делигия” (развързване – б.п.). Зелохимите обаче са най-малки: невидими, черни точки. Въпреки това, те всмукват цели космоси!... Най-малкият е зелохим – неуловим!  Един брилянтен, мъничък "не-аз" - като самата Богиня. (кн.34)

Зен: Дума от астроформулата на Меркурий – „Разумно претворяване“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991г.)

ин: Име на Юпитер и дума от астроформулата на Юпитер „Тръгване надалече, политане към щастието“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991г.)

Зон: Дума от астроформулата на Марс, „Растеж, доброволно преобразяване“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991).

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.