Книга 9

16.Х.122(1986)г.
София

УЧИТЕЛЯТ РАБОТИ С ТРИМА

12,25 Ч.
Само двама е много опасно. Ако тук няма условия, потърсете друго място.

(Още в Протоколите на Словото от началото на миналия век,  Учителят казва: “Двама е много опасно, много е безопасно”  - б.п.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.