Книга 40

 

 

Из любителското филмче „Пътешествието на рилския вятър“

 

 

       Това е едно кратко любителско филмче за „масаж” на очите. Нарочно е направено така - едно цяло пътуване без прекъсвания. По-добре е да гледаме през прозореца наживо, когато пътуваме, но и филмчета от този род вършат работа. Гледа се с неподвижни очи най-близкия план, който се движи най-бързо. Това стимулира мозъка да реагира с най-голяма скорост и да праща повече кислород и импулси, повече и по-свежа кръв в очните капиляри и мускули. Зрението се подобрява. Можете ли да гледате 7 минути в екрана след като свърши този текст, без да си отклоните погледа? Йогите правят това с денонощия и даже със седмици, без да спят. Затова могат да излизат свободно от тялото си и да скитат из цялата вселена. Нямат нашето кокоше съзнание.

            Има още филмчета, писма и други неща хронологично, но в този момент (след 3 ч. сутр на 19 септември 2015 г. ) Някой настоя те да се отложат за други книги, а тук кн. 40 да бъде завършена с един важен текст. Предстоели сложни събития по света, а този текст бил от основна важност, за да се разбере какво значи Разпознаване, Избор, Приставане и Преданост. Ако някой би се пробудил поради него и би пожелал да се присъедини към едно важно ято, оставяйки другите ята, завръзки и авторитети в приферията или изоставяйки ги въобще, споменатите събития щели да протекат с по-малко страдания.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.