Книга 43

 

 

1577  02.08.2014 от Я.Т.: Най-големият подарък е да бъдеш с лю-бимите си хора и да се радваш на живота, който е прекрасен, когато ИМА ЛЮБОВ! Прекрасни снимки! Толкова Светлина и Любов! Благодаря!

 

 

 

 

         Мъката от загубата на дете... Моля Бог да ме предпази от нея! Въпреки всичко, което знаем за Душите и пътя им, колко е ценен всеки миг от живота на Любимите ни същества до нас, нали? И колко не го оценяваме! А това е най-големият подарък - да бъдеш с Любимите си хора и да се радваш на живота, който е прекрасен в същината си! Когато ИМА ЛЮБОВ!

            Ще се опитам да намеря снимки на мен и децата, но сега бързам да ви пиша, защото се забавих малко - вчера ходих на един семинар за Мотивацията, Мисията, нуждата от усилия и действия в правилната посока - непрестанни. и т.н. Много полезно за мен.

            Много имам, което да споделя, много! Защото толкова неща идват към мен, а аз сега знам, че трябва да натрупвам. За да мога да правя, това, което Бог иска от мен.

            Само ще спомена нещо - мъничко... Когато се запознах с Х. - бащата на децата ми, - и ние дълго си говорихме с него на "вие". Интересно, сега си спомних. Сякаш сме знаели колко важни уроци ще си дадем един на друг. Сега, когато страданието ми от постъпката му отмина, аз вече не ревнувам - това чувство го няма. Разбрах колко е било глупаво и колко страх има у човека, който го изпитва. Разбрах също, че никой не е собственик на другия и не може да го ръководи и подчинява на себе си - и ред такива уроци... И всичко - за да стана готова за Учителя, за да мога да Го позная и Душата ми да се пробуди. Да осъзная истинските ценности и да копнея за тях.

            Все по-силно става желанието ми да дойда там, при Вас. Не знам кога ще се случи това. Много мечтаех да отида на Рила. Но мисля, че и това лято няма да мога да бъда там - поне сега не виждам кога ще се отвори възможност.

            Може би в седмицата от 18 до 22 август ще си бъда в Благоевград с децата. Ако е възможно да се уговорим ли за някой ден от тази седмица? Ако ли пък не - пак ще го мисля.

 

            Благодаря, още веднъж!

 

            Знам, че ще се отпусна и ще започна да говоря на "ти", но трябва да Ви видя на живо. Защото, наистина, няма нужда от дистанция, но когато тя е уважителна към Душата и Познанията, тогава е прекрасна. За да става израстването.

 

            Пòздрави! Ще потърся снимки - когато намеря, ще пратя!

 

            СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯ!

 

       1578  02.08.2014 от Р.В.: ...дето си с него пишa и е осиян. Поздрaв свеж в aвгустовски ден, дето е кaто есенен! Ще си бъдеш ли в Стоби утре - 3 aвгуст, - искaм дa те посетим, но зaвися от колa, много си дaлече от домa. Кaк тaкa сa все дaлече всичките приятели добри? Г.Г.(квaнтовa поезия), М., Н., дет си с него пишa и е осиян; милият ми дрaг Р. от Добростaн, дето все си е зaсмян. Хaйде остaни си здрaве! И дaно се видим утре!

 

            И наистина, тази прекрасна приятелка дойде на другия ден с двама от най-близките си хора и за пръв път се видяхме "на живо". Изобилието от обич, любов и приятелство носи пълни торби с блага, но това е само една милионна част от душевното благоразположение към някого и нуждата ни да общуваме не само от дистанция - да общуваме божествено. Защото след такива гостувания на всички ни провървява в мечтаните области и за жадуваните неща, които ги знае само Бог. Ние можем само да се досещаме и да наблюдаваме реалния ефект. Обаче има една важна тайна, за да започнат да се случват чудеса: не е достатъчно да се срещнем на земята със сродна душа само веднъж в живота си или само веднъж в годината. Понякога и това е извикване на Бога, но в много случаи огнището гори, само ако му се дават съчки. И не че някой е нещо особено, някакъв "гуру"... Важна е хармонията и Разпознаването, изборът с кого искаме да общуваме приори-тетно. Който все не намира време да се видим, просто не ни харесва. Един въздух с нас искат да дишат само хора от нашето тесто, от нашето Звездно Ято, от нашето Дърво на Живота.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.