Книга 17

23.IV.127(1991)г.
София - Симеоново


ОТНОСНО ДЕНЯ НА "РАЗВЯВАНЕТО"


                    
 Предварителни бележки:
            Този материал е един от сложните за оформяне, тъй като зависи от тогавашните участници в това "развя­ване". Всеки един от тях е описал как сме се развявали из Со­фия на 10 януари 1991 г., изпълнявайки поръчението на Елма. По инструкции, сме регистрирали всичко до най-малки детайли и с точност до минута. Това школно упражнение е дадено не само за да се разведрим и да си направим малки удоволствия из града на тази дата, но и понеже Учителят иска да ни пре­даде нова материя: как "ден година храни", както казва наро­дът ни. Той е казал още в първата половина на века, че дните от 1 до 10 януари всяка година показват какво ще бъде вре­мето и какви – събитията – в съответните месеци. Наблю­давали сме, записвали сме – и сме се уверили в тази зависи­мост.

               
За да се открие обаче как се е задействал този закон в нашия случай – чрез "деня на развяването", - са нужни днев­ници и точни спомени на участниците за цялата 1991г. и на­чалото на 1992. Записките за базалния ден са похвални, но не сме настояли всеки да наблюдава и записва какво ще му се случи през съответните месеци и дни. Това остава само като пожелание, защото зависи от приятелите.

               
Ето защо тук ще се включи само началото на текста, където говори Елма. Останалото са нашите записки и изчис­ления (оригиналът е ръкопис от 16 страници). Участниците и желаещите могат да получат копия. Засега тази задача – да се открие има ли синхрон - остава неизпълнена, а може и да се окаже неизпълнима.

15,20 – 15,25 ч.
            - От колко часà да се счита началото?

          - От осем.

            - До колко?

            - До заспиването ви. (Оказа се в 1,30 след полунощ – б.п.)
            - А началото на съответния период от годината да се счита ли 1 януари – или 10 януари, когато стана "развява­нето?
            - Точно от десети.

            - Прогнозата до края на календарната година ли е – или да премине пропорционално и в 1992г., той като заспахме в 1,30, т.е. на следващия ден?

            - Нека премине.


Следва дял "СЛУЧКИ И ИЗЧИСЛЕНИЯ", който няма да бъде представен тука. Има две графи: в лявата са сумирани и разпределени по дати и часове и минути описанията на прия­телите, а дясната ("Тълкования от Елма") е останала празна. Надявали сме се на Негови предварителни или текущи обяс­нения, но не се е получило. Накрая Той казва сами да си напра­вим изводите.

Описали сме най-различни случки: готовност за разчис­тване на стаите по инструкции на Елма от инволюционни символи и "дилетантщини"; получаване на самата задача "развяване"; отваряне на илюстрована книга, за да видим какви прогнози ще се дадат и чрез нея; провеждане на "чистката"; пътуване към града; приятно хапване в сладкарница и още една го­щавка; разходка, гледане на филм-приказка; отиване за ба­ница; срещи с приятели и познати по улиците; купуване на грамофонни плочи, пак гледане на филм; разходка; посещение на изложба; купуване на скъпа торта; отиване на театър; прибиране в Къщата, приготвяне на пишещата машина за пренасяне на друго място и самото пренасяне; изпълняване упражне­нието от Учителя за взаимно измиване на краката в топла вода; вечеря с плодове, въпреки късния час. Заспиване. Запис­ките завършват така: "Безкрайно щастие от преживения ден и изпълнената задача!"
Останалите листове съдържат подробните описания на участниците и преизчисленията на дни и минути от деня на развяването в месеци и дни от годината.


Тази фрактална картина е кръстена от автора ù "Машината на времето". Като добавим танцьорка в червено, която знае как да си развява воала и душата, попадаме на хостонното течение в Битието, където управлението на времето и щастието става само чез свободни и абсолютно безотговорни развявания...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.