Книга 16

25.ІІІ.127(1991)г.
Йулма - Родопа

КАТАЛИНА И КАЛДЕРОН В ИСПАНИЯ

ЖЛО / МП, ГВД, ЛНП

Педро Калдерон де ла Барка
(17.01.1600 – 25.05.1681)

-   Може ли да се каже нещо за М.?
          - За М. остава ронливият път на самонадея­ността, с цел – точност на избора. Любовта ви да я подкрепя винаги преизобилно, когато е мила и добра. Същевременно, продължава се необходимостта от отсъствие, при най-малкия симптом на самонала­гане и отрицание.
            - За Л. изтече ли срокът за отсъствие от къщи и жи­вот в С.?
          -Той изтече още първия месец. За Л. нямам конк­ретни инструкции. Тя е напълно свободна от сега нататък да действа изключително по вътрешен усет, понеже Аз съм с нея. Образователният мини­мум е добре да го има – поне гимназия. Но във всяко свободно време  да лети там, където сърцето й пее. С нея проблемите се намаляват до момента, в който се самоопредели в чии аури ще живее и с чии не трябва да се смесва. Коренно се преобразява само на свобода, на простор, на чист въздух и слънце. К. може да й помогне. К. на първо място, но в синхрон с волността.
            - Кой да помогне на М.?
          - Христос помага лично по най-добрия начин. По-добра помощ от страданието няма. Само промяната на Г. може да я излекува моментално, понеже те имат връзка от Испания и са ви навредили в мина­лото Щом той стане светъл, тя ще просветне много бързо. Постът, който заемаше при Краля, му бе издействан от Каталина – и сега М. си плаща за това съдействие, тъй като Калдерон можеше да не мине по пътя на войните и инквизицията. Обикне ли Ме той, обиква Ме и тя – и терзанията й ще изчез­нат. Аз потвърждавам, че такъв шанс и за двамата има, понеже той е благороден, много благороден дух и прави всичко от желание за добро, а не обратното. Ще има показнú уроци на 5 пъти до следващата Нова Година – и ако настъпи главата на змията, наистина може да бъде полезен на вас и на оставащите на Зе­мята, както малцина.
          За Роза (М.): постарайте се да напръскате ста­ята й с розова вода, когато я няма там, и да й ка­дите тамян. Постоянно се молете сърдечно за нея в нейно отсъствие точно в нейната стая, където стои, и сложете пентаграм в къщата, но маскиран зад портрет или снимка на баща ви. Неговият дух сега слиза отново и до 3 години трябва да е пак по­между вас, ако положението с Г. и М. се промени. Той пое удара върху себе си, с надеждата миналото да се поправи, тъй че планът е голям.
          Произнасяйте специално за този случай ду­мите:
ОР, ОРÁН, ОРНÁН!
          Приблизително значение: "Да заздравее раната на Лебеда и да се преклони главата му отново!"
          - Ще се роди или всели?
          -Ще се роди само при пълна промяна на двамата. В противен случай ще се всели, но тогава... някой трябва да си замине...
 11,00 ч.

По-късно бе изяснено, че би било най-добре този дух да   се всели в Г., иначе ще трябва се роди в този състав от Испания. Здравните проблеми на Л. ще изчезнат само при пълна положи­телна промяна на Г. и М.  (б.п.)


Сцена из пиесата "Жената-призрак" от Калдерон

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.