Книга 34


25.IX.137(2001)
с.Костенец
Рила планина

ДА ГРАДИМ ГРАД!


1,45 ч.

            В тия крайно тежки и даже отчайващи дни и нощи, когато мнозина поемат част от товара на световната карма, попадаме на нови мисли от Учителя за значимостта на молитвата. Свикнали с дейността, творчеството, служенето, доброто, обичта, страданието и благодарността, като еквиваленти на молитвата, някои от нас въобще забравят да се молят и да постят. През годините, Високите Посветени, които ни наблюдават, констатират това и понякога ни подсещат: не бива да забравяме тези основни методи за връзка с Бога – те са уникални и не могат да бъдат заместени от нищо друго, когато няма инензивно разпознаване, гостуване, обмяна и любов.
            Ето "стряскащите" примери и твърдения от беседата "Духът и плътта" (2.11.1914г.), които станаха причина за една ясна и гореща молитва:
             При един светия се явил един белобрад старец, с молба светията да се помоли за него. Той почнал да се моли, но Бог му казал чрез един ангел, че молитвата му не е приета, понеже този старец бил Дяволът. Тогава светията обяснил на стареца, че единственият начин да му се простят греховете, е да почне да се изповядва искрено пред Бога и да моли за прошка, като прави това това всеки ден в продължение на една година. – "Как – извикал Дяволът, - не мога да го направя! Аз, който управлявам света и му заповядвам, не искам да се моля. Ти се моли!"
           
"Не се ли молите, не спазвате ли закона, ще бъдете дявол."
"Онези духове, които живеят под закона на противоположностите, нямат разположение да се върнат в закона на подобието и затова тях Господ не може да пренесе от една област в друга."

            По причина на тази беседа и на последвалата молитва, късно снощи бе получен и зрим отговор. Отгоре се отвори светъл кръг, пълен с ангели. После там тръгнаха ръкописни думи и изречения, които изписваха, че не бива да се отчайваме, че нашето начинание е Божествено и затова всички светли сили са с нас и ще ни помагат. Ще ни помогнат да построим този "светъл град" в полите на Рила, за който мечтаем. По негов образец ще възникнат още много подобни селища по Земята.
            Защо Небето използва думата "град"? Нали едно духовно и екологическо селище - с малки къщички на големи разстояния - няма да има нищо общо с градовете, даже и със селата?
            Дойде пространен отговор, но той не може да бъде предаден тук, защото представлява вътрешна методика на ученика и не се разрешава да бъде разкриван в детайли. То е цялото езотерично християнство, цялата интегралика и пентаграмика в действие, предадени в резюме; но даже и в този вид, това представлява величествена панорама.
            Може да бъде конспектирано и оповестено популярно така:
            1. Първо душите се изпитват на вкус чрез това, дали разпознават и приемат Словото (изпит за наличие на искра Божия);
            2. После се изпитват дали разпознават и приемат Вечно Течащото Слово (изпит за наличие на ток Божий);
            3. После се изпитват дали имат ясновселенско тяло (изпит за наличие на росинка Божия): кого избират да е в обсега на етерната и астралната им аура през нощта и в определени часове на деня; в каква периодичност става това и по какви начини; с кого искат да заченат физически или етерни, астрални, ментални, причинни, будически, атмически, илухимни, алохимни или елохимни деца; огорчават ли се, когато избраният не ги търси, отсъства или обича и други същества;
            4. Изпитват се дали имат атмическо тяло (пламък Божий): работят ли неуморно за разпространение на Словото и приложение на Делото Божие - инкогнито и без никакви материални и духовни компенсации;
            5. Изпитват се дали имат кристалче Божие: превръщат ли всичките си притежания и усилия без изключение за създаване на микродомове на Всемирното Братство на големи разстояния, върху обширни, свободни и девствени територии; колко пъти и за колко време са излизали от домовете си, за да ги предоставят на други; колко време са живели сгъстени с други за постигане на тази цел; колко пъти са умирали от глад и студ в името на високия идеал или убивани по същата причина; пътуват ли нощем и денем с Класа из Трите Вселени и стават ли все по-млади и прекрасни – пак по същата причина.
            Изясни се още, че вътрешността на един земен рай е за деца, майки и техни помагачи и обожатели, които отговарят на определени антропологични изисквания и не се намират в юридически и традиционни родови отношения с тях. Те не се определят с научни тестове и изследвания, а лично от Бога. Това означава възстановяване на теархията на Земята. Само че в епохата на Водолея теарсите са неизвестни, макар и да присъстват между нас.
            Град е, защото градежът изисква съзнателни, последователни и планомерни жертви и усилия, съобразени с Плана на Бога.
            Въпрос:
            - В беседите Си Учителят казва, че на Земята добрите хора трябва да живеят смесени с грешните и лошите. Това е една велика стратегия на Небето. Няма ли опасност в Новите земни райове, за които ни се говори, децата ни и съвършените и невинни млади хора да станат твърде крехки и уязвими и да не могат да изградят имунитет срещу злото и болестите на света, както става с децата в кувьозите?

10ч21м40с
                        - Законът за плътното пребиваване в райските обители на Земята важи само за бременните и кърмещите, както и за двойките, избрани от Бога да създадат нови деца, най-малко една година преди зачатието. Всички останали излизат периодично в света и живеят сред хората. Нещо повече: кандидатите за Новите Земни Райове се избират именно измежду хората, живеещи в света. Само в света човек може да докаже верността си към Високия Идеал, чистотата си, космическия си вкус и избор и потребността си да жертва всичко за Бога – при големите изкушения и голямото разнообразие от хора, учения, ценности, страхове и съблазни. Посветените наблюдават всички хора във всички страни и селища и канят за периодично пребиваване в земните и небесни райове на първо място онези, които са успели да запазят най-добре ума, сърцето и тялото си именно в трудните условия на света. Първо, те вземат живо, интензивно участие в създаването на нови райове чрез отдаване на всичко, което имат, и чрез личен труд. Едва след това могат да почиват и блаженстват в тези обители – и то само от време на време. Целите си имоти и всички средства отдават само необвързаните, които нямат преки наследници, а останалите подаряват за Новото Човечество само частта, която им се пада лично.
         Не бива да се забравя, че сгъстяването на хора, обвързани кръвно или кармично, в едно жилище или на една малка територия, например един жилищен блок или както са днес къщите, е главната причина за болестите, остаряването и смъртта. Не по-малко опасен е и съвместният живот на хармонични двойки и семейства, които не се разделят периодично; както и животът на самотниците, които не канят гости в определени денонощия и не отсъстват от дома си в други, оставяйки гостите свободни. В наблюденията и упражненията, които правим с вас, виждате ясно колко мощни коридори към старостта и ада са всички тези територии.
         Законът за сгъстявянето обаче действа по обратен, благотворен начин, когато в едно жилище с поне две стаи живеят трима или повече съидейници по законите и импулсите на Тройния Ритъм. Тогава в един дом могат да живеят и повече от 12 души без задействане на закона за 13-ия, който обикновено става нужник. Където има обич и любов и винаги се подсигурява най-малката стая по жребий за един от общността, останалите могат да бъдат и един до друг на ребро или да спят прави, както става горе на заслона под Мусала, в името на една висока идея.
 С течение на времето, все повече и повече души ще открият за себе си, че имат искра Божия и ще престанат да живеят с близките си или да ползват и отдават жилища под наем. Те бързо ще разберат, че отдаването на труд и имоти за Новото Човечество ще им донесе не само космически полети, младост и щастие, но и многократно увеличаване на материалните блага и жилищната им площ. Невероятно? – Първо, те се "абонират" за пряк достъп до чистите и пресни плодове на новите земни райове, а заедно с това и за периодично пребиваване в идеалните къщи там и за всички домове на новите си приятели из класическите селища и вилни зони, където винаги ще могат да останат сами, по жребий или с група прекрасни хора, и да ползват всички блага на домакина и гостите му.
         По този начин, хората с монада постепенно ще се откажат от своя свещен страх и егоизъм, ще ликвидират с мазохизма, робовладелството и родовия феодализъм и ще почнат да оставят вратите си отключени за всеки човек от улицата. Не се бойте – има сензори за биотоковете на насилниците и крадците, които ще ги издават веднага. Пред тях вратите ще се затварят. Ще има една стаичка, обзаведена и денонощно отворена за всеки пътник с добри намерения; ще има за него безплатно постеля, сервизни помещения, храна и бельо за едно денонощие. Има предвидени начини никой да не се задържа на едно място повече, ако домакинът не иска. Ако гостът и домакинът желаят, могат да се срещнат; в противен случай всеки е свободен. В началния стадий на това движение всеки ще оставя паспорта си при портиера или домоуправителя. В стаята ще има и списък на дейностите, в които гостът би могъл да се включи доброволно, но няма да е задължително. Който се включи, само ще спечели – нови приятели, нови преживявания, нови хоризонти. Така Божественото "скитничество" ще отреже мюонния корен на хората към ада, който се получава от дълго живеене на едно и също място и с едни и същи физиономии (наоколо). Разбира се, всеки ще си има и собствен, несменяем дом и имение и даже близки, където ще прекарва в периодите, определени от Природата за пускане на Божествен мюонен корен. За някои хора това присъствие може да стигне и до 2/3 или ¾ от времето им, но ако го удължат или прескочат, ще почнат да се обезобразяват.
         Когато човечеството гласува закон такива домове и имения да бъдат освободени от данъци, войните ще престанат, престъпността ще изчезне и болестите и нещастията ще станат голяма рядкост. (Тук не се изключва и програмираното гостуване по адресите на сродните души или на хората с близки интереси, след като всички са попълнили тестове и те са обработени по системите на подобията и съвместимостите – б.п.).
         Просветителите и благодетелите на човечеството ще подарят специални селища на малцинствата и ще въздействат за възраждането на техните Божествени таланти и умения, ще ги насочват в духа на разума и доброто. Ще контролират чистотата и ще стимулират спазващите реда и тишината, ранното лягане и ставане. Възпитаването на децата в тези общности още от утробата на майката ще изкорени из основи пороците и недостатъците на тези малцинства и ще подари нови добрини и шедьоври на вселената.
         Специални екологически и психохигиенни закони ще забранят завинаги мръсните и шумни превозни средства, производствените единици и увеселителните заведения от този род не само в рамките на селищата, но и въобще. Царе, президенти, премиери, министри и парламенти ще бъдат поддържани от народите само при това условие. Архитектурните власти няма да разрешават строителство на приближени домове, къщи с малко светлина и на повече от два етажа.
         Всички вие можете да добавите още стотици и хиляди идеи и подробности към модела на новите домове и земни райове. Но по-важен от тях е тестът за наличие на искра Божия, т.е. на космическа съвест. Този тест се провежда от Небето ежесекундно и има отношение към човешката воля и решимост. А това означава незабавни практически действия за сваляне на рая на Земята! Първо в условията, в които се намираме, даже и в деветия кръг на ада. Описаните в началото действия, както и всичко, дадено от Словото от 2000 години насам, касаят всеки и са по силите на всеки. Имате пример, че човекът, създаден от Бога, независимо дали живее в дворец или в кашон, отдава половината на ближния си. Ако е в кашон, спи на дъжда и снега с краката навън. Но и това е нищо, ако в сърцето няма Разпознаване и безрезервна Любов. Обикновено хората (от стария свят) дават и се отдават там, откъдето очакват нещо.
         Вече знаете, че от сега нататък индивидуалната задача на редовия ученик на Небето е в продължение на един живот да подсигури най-малко 3 декара и дом от 10 квадратни метра – не за себе си, а за друг. Учениците и гениите с искра Божия и с по-развити политически качества ще съдействат за национални и общопланетарни закони в тази насока. С течение на времето, тези лични имения ще се увеличат по площ, но домовете няма да станат много големи. Предстоящите събития за разпределяне на егоистите и алтруистите по съответните светове ще разредят значително населението на Земята - и тогава вие ще се търсите през километри.
         Страната, която първа направи житото, плодовете и индивидуалните земни площи и микрожилища безплатни, ще получи специален приз от Космическите Йерархии и ще бъде допусната в Братството на Свободните Човечества – ще има достъп навсякъде. Относно отбраната на всеки дом, имение и земен рай също е предвидено специално обучение; но основният назидателен урок за спъващите новия процес е вече влезлият в сила Закон за Незабавния Кармичен Откат. Днес всяко посегателство срещу Божи Принцип или Божи човек на Земята, както и индиферентността, нежеланието за съдействие, се разразява в моментални кармически реакции. Вече не работи милостивият закон за разсрочването на дълговете през преражданията – край на прераждането! Всеки лош или студен човек ще се самоубие по най-различни начини само за няколко години. И бедствията са самоубийство – те постигат предимно ония, които живеят за себе си и за близките си. Привидната физическа смърт на добрите хора във войни, кошмари, масови катастрофи и епидемии е само потвърждение на поговорката, че палачът е вратар на рая.
         Настават тежки дни за всички клиенти на стария свят и старите религии. Възможността за оцеляване на Земята в сегашния ù географски вид е сведена почти до нула. Сега всичко зависи от всеки човек поотделно – какво може да направи. Няма какво да внушаваме на другите що е монада и космическа съвест – изляха се ниагари от живи примери и Слово Божие, но хората с монада действат и без тях. А по-изостаналите искат още да се уреждат ... И да четат...
          Приветстваме и посрещаме малцината, които днес възлизат и ще възлязат на Новата Земя и в Новото Небе! Това са десетки хора по Земята, които си отиват заедно с хилядите, но в света не са уреждали себе си и не са се съпротивлявали, когато ги убиват.
Даваме кураж на всички останали, които ще останат в Старата Вселена, че ще наглеждаме пашкулчетата им в студения космос през следващите 12 милиарда години и ще им пеем песни за Любовта и Свободата. И това е начин за въздействие. Двананайсет милиарда години не е твърде много. Вътрешният ви слух ще лови тези тихи песни и вие ще закопнеете силно един ден да заживеете не само за себе си и за симпатиите си. Бог приготвя още по-нова вселена за вас, които ще се излюпите тогава. Макар и след толкова много векове и хилядолетия, вие ще бъдете едно ново поколение, което ще извърши чудеса и ще дава всичко - ще живее като "лудо" за всички, защото страшната скръб и мъка 12 милиарда години наред ще роди у вас това, което сега излезе запъртък в сърцето ви. За разлика от сегашните щастливци, които ще бъдат малцина в Новата Земя, тогава вие ще станете прекрасни с милиарди. Няма да се боите от голотата и ще тичате с широко отворени обятия - към всички, а не само към ония, при които Бог ви праща и които ви изпраща Бог. Просто, тогава няма да има защо Бог да ви праща – вие самите ще бъдете богове.
         С нещо подобно, макар и в зачатък, вече са се заели душите, които наскоро възлязоха на Новата Земя и в Новото Небе. Ще видите как, на малки групи, все по-често ще възлизат, отделяйки се от обратния поток. Някои от вас го правят и сега, докато са още на Земята, но вие си мислите, че много спят. Сега цялата мисъл на Небето е насочена към онези, които искат да го направят и в будно състояние; и то не чрез сънища и страдание, а чрез любов. Ако се намерят трима души, планетата е спасена!
                                                                  12ч00м

            Случайно или не, думите на Елма за това, че ще строим град, идват по същото време, когато се обработва един от томовете с беседи – "Сила и живот" втора серия. Там Учителят много често говори за градежа. Но каква е основата на истинския градеж?

        "... защото християнството е любов към ближния, то е наука за Любовта; и като научи тази наука, той може да гради. Но тази наука не седи в сладки думи, целувки и подаръци, защото аз се съмнявам, когато един човек почне да дава подаръци някому, че му мисли добро." (с.39)

         Възниква пак основният въпрос: мястото ли прави човека или човекът мястото. Наистина, мястото има голямо значение: да живеем сред природата, на екологически чиста земя и сред просторни градини – нали за това копнеем? Но в същия том Учителят дава класическия пример за гарджетата: ще вземат ли със себе си и задничетата си? Оттук следва рефренната мисъл и формула, че само Божията Любов е Любов и че Христос е Човекът на проявената Божия Любов. Не е невъзможно да издействаме големи площи земя – в големците и собствениците с монада живее Бог и ако Бог реши, ще им се отворят сърцата. Но Бог казва, че и Неговото решение зависи от нас: ние трябва да решим. На два метра или две хиляди хектара законът е един – създаване на любовно пространство, където да зацари законът за гостуването и Тройния Ритъм. Духът има нужда да бъде сам или с всички; сърцето – да има сродно сърце; душата – да се грижи за другите. За по-напредналите ученици ритъмът може да бъде и четворен: една седмица или един сезон те са в Школата, по света и в Космоса – по обителите на сродните души. И никой няма право да ни отнема който и да е от тези периоди.
            Нашето предимство е, че поне теоретически знаем как се става млад и безсмъртен: чрез незабавно отдаване на цялък и пълно самоотдаване за всички; чрез градеж заедно с други и в настоящия миг, не в бъдещия. Тогава мястото няма никакво значение.

         "Няма лошо място. То е нещо относително. Е ли Бог с тебе, няма мъчнотия – навсякъде е добро. Не е ли, не разбираш ли законите Му, навсякъде е лошо.
        Значи, първото основание, първата опорна точка сте вие; втората е Христос. Съединете се както се съединява мъжът с жената, както брат и сестра се съединяват, защото в съединението е силата; в съединението има работа, градеж, мисли, чувства, стремежи, цивилизация." (с.53)


Последният герб на България с този девиз, с тази разлика, че три лъва в него не отговарят на истинските ни символи.
            Множество пъти и системно последователите на Учителя и вярващите днес в осиянията са искали и искат все нови и нови обяснения, нови откровения на Словото, но това не води до обединение на силите, средствата и притежанията им за създаване на един нов свят. Особено при българите, това е най-трудното нещо. Известен е случаят, когато Той един ден събрал група Свои последователи и им е казал, че има средства да се построят кръгли къщи на Изгрева. Даже не е искал пари или имоти от тях. Всички един по един си излезли, без да кажат нищо. Затова Той говори често за тази странна инертност на духовните хора, казва го и в следващата силна мисъл от споменатия том, пак във връзка с граденето:

         "Казвате: "Искам да служа та Бога", но не разбирате как да служите. Зная хора, които уж разбират окултните закони, но не могат да служат на Бога. Като ги знаят, те трябва да умеят и да ги прилагат – поне за своето собствено развитие. Някои искат да им кажа много работи – философски и окултни. Може да ви ги кажа, но аз искам да турим основа здрава и върху нея да градим, та всеки камък, който поставяме, да бъде хубаво издялан и намясто турнат – на ъгъла.
        Предстои ни велика задача – да оправим този свят. Аз виждам, че туй здание, върху което е изграден сега животът, се събаря, и че един ден Господ ще ни повика да градим ново." (с.135, б."Словесното мляко" от 16.11.1914г.)

         Още тогава и много пъти след това Учителят говори за домовете на Новото Човечество:

        "Аз бих даже казал, че и покривите ви трябва да бъдат стъклени, за да ви огрява отгоре слънцето. Ако вие имате така направени светли къщи, вашите форми ще се видоизменят и вие ще станете много красиви. Върху това, което ви проповядвам, мога да направя, па и вие може да направите опит - и в 4-5 години ще видите какви ще бъдат резултатите." (с. 109, б."Учителите" от 7.12.1914г.)


            Когато се построява домът на Учителя и салонът на Изгрева, архитектите на Братството не изпълняват това Негово указание, както и много други. Въпреки всеобщия възторг и изключителните ефекти на Словото върху Неговите последователи и народа, неизпълнените съвети за архитектурата и площта на Изгрева и пренебрегването на ясните Му препоръки за социологията на братския живот водят до генерална промяна на плановете Му. Втората световна война и избиването на още милиони хора след това стават неизбежни. На Изгрева са се появили огради; едни от последователите Му живеят богато, други тънат в мизерия и биват забравени от съучениците си - дори и на "светата територия". Учителят решава да си отиде 40 години по-рано от първоначалните Си намерения.
            Каквото става на Изгрева, това става и в света. Нека тези всеизвестни констатации не звучат черногледски и отчайващо, но да послужат за размисъл. Всяка минута може да осъмнем пред Трета световна война, а Учителят на няколко пъти през последните години ни бе дал ултиматум за възстановяване на Новия Изгрев. Всяка педя братска територия, всеки миг братски и сестрински взаимоотношения в духа на проявената Божия Любов противостоят на мегатонове ядрен ад и десетилетия нещастия и войни!
18,23

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.