ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

Е Д И Н Е Н И Я , Х О Л И З А Ц И И )

 
 
КНИГА ШЕСТА
 
СЪДЪРЖАНИЕ:
 
 
107.1985.04.19 Още за бременността, майчинството, родителството
108.1985.04.19 Правила за кърмещата. За концентрацията. За бебетата
109.1985.04.29 Атма, Атман и Тот
110.1985.05.01 Стрелата, която попада в целта или ... попада в целта
111.1985.05.10 Йерархии и класове или въведение в аскотонията
                       Уводни думи, Сини Пламъци, Космичните Жени, Хостонни ангели,     Мюонни същества, Информационният Човек, Учител-Ученик, Ангелите на Логоса, Серафими,  Херувими, Светяща йерархия, Божествени класове и Въведение, Алохими, Илухими, Елохими
112.1985.05.13 Малкият и големият Михаил – Лъкът и Стрелата
113.1985.05.15 Характер и обхода
114.1985.05.17 Препоръки за хранене на кърмеща и новородено
115.1985.05.18 За яснотата в общуването
116.1985.05.21 Моделно-прогностичен блок
117.1985.05.26 Слизане на същества при холизация
118.1985.06.04 Съберете и комплектувайте материалите!
119.1985.06.05 Подкрепата отвън е рухване отвътре
120.1985.06.0Име и съдба
121.1985.06.09 Лодкарят с лодката, свинарят и кокошките
122.1985.06.09 Елма тълкува хороскоп
123.1985.06.10 За лекарите, за разпознаване на духовете, за Словото
124.1985.06.11 Култура и екология
125.1985.06.12 За пълнеенето, за монадата, за Питагор
126.1985.06.18 За риска в общуването
127.1985.06.22 Три причини за болестите
128.1985.06.22 За преодоляване на автоматиката в общуването
129.1985.07.15 Работници на Небето
130.1985.07.16 Заспиването, вселените, общуването и здравето
131.1985.07.27 За Словото, Бога и ближния
132.1985.08.19 Видове мляко
133.1985.09.03 Контакт с духа на Георги Радев
134.1985.09.03 Елма праща още една душа
135.1985.09.04 За сърцата гроздове и галактики
136.1985.09.04 За своеглавието
137.1985.09.11 Прогноза за събитията; програма за Школата
138.1985.09.15 Ина и Хайнрих в Прусия
139.1985.09.19 Звездата Дирол
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.