Книга 9

13.10.122(1986)г.
17,15  - 21,00 ч.
гара Разменна, Радомирско


ПОКЪЛВАНЕ НА НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО


Новото Небе и Новата Земя се населват от Ново Човечество! Наистина, никой не е чул и видял онова, което Отец ни приготвя за своите си. Първите прелетни птици обаче вече нямат търпение. Пролетта наближава, утрото настъпва!
Има много земи населени. Половината от слънцата също са населени - нямайте съмнение. Пространството и измеренията около половината космични обекти също са гъстонаселени и затова няма "празно междузвездно пространство".
Началото на Новата Земя и Новото Небе обаче практически се пронизват от Старото Небе и Старата Земя.
Съзнавам, че не бива повече скоро да ви занимавам с нови понятия. Затова ще превеждам и обяснявам новите термини описателно.
Новото Небе - това е новият духовен свят; Новата Земя - новият физически свят.
Новото се налага поради опита, който почерпиха Седемте Инженера на Пространството. Това са божества от нов клас, каквито са и предишните архангели.
Прелестни са необятните светове на свръхвселената! Не малко физически слънца и планети са истински райове. Величествени реки и мощни каскади от живи същества, морета и океани от души, изпълват миналото, настоящето и бъдещето на Битието. Ала всичко това още спада към "Старото Небе" и "Старата Земя" на живота.
Морето от Азове - ето причината за всичко. Раната на Битието няма да кърви повече; повече няма да има Море от Азове!
Праисторията на "Земята" няма по-тревожен момент от онзи, в който набъбна Морето от Азове. Користта на Първи Престоли Отляво на Отца, подтикната от тщеславието на мощно божествено съсловие от класа на илухимите, пияно от сигурност в себе си, въстана още в първите дни на сътворението срещу своя Създател. Ето причината за Първото, Голямото грехопадение! Падението на Сатанаил има по-късни причини, вследствие на Първото. Няма право религията, като обвини Сатанаил в гордост. Не - както знаете, той извърши грешка, а не грях.
Престолите Отляво нямат божествен произход - те са духовна йерархия. Първият от тях и мнозина ІнеговиІ последователи  провъзгласиха Бога за несъществуващ и породиха атеистическите цивилизации. Не е пропуснато нищо: те се съюзиха с най-злобните илухими и наченаха строежа на своя вселена. А, както сте чели и чували, земята е създадена от "Дявола". Побързахте и всички вие, които сте тук, на земята, и до днес, да се преселите в "Новия Свят", както още го наричат някои непрокопсаници. Нито един от вас не прави изключение - всички дойдохте в самото начало доброволно.
"Първите отляво" и "злобните илухими" може да не са някакви "дяволи", а най-великите актьори на Отца… Те обаче играят така неотразимо, че никой не може да познае хитростта на Създателя. Така че, чудовищните злодеяния, страсти и пороци, познати ви от божествата на митологията, са в действителност една гениална игра - нищо повече. Печелят Отец и създанията Му, понеже чрез ада се строят най-висшите тела и култури - тези на добродетелите.
Животът и неговите имитации

Понятието "психическа драма" не бе познато на първите обитатели на всемира. Тайнствата на пороците се пазеха зад девет врати и девет печата, намиращи се под личната охрана на самия Най-Върховен - Бог. Съвършенството на Бога не можеше да изключи познанието на "липсата на добродетелите" - поне в потенциал, като "сенки" на Любовта, Мъдростта и Истината. По-точно от "сенки" е "ями" - оттук и започва печалната етимология на всичко, свързано с "Дявола". "Мáйя" произлиза от "яма", от тук са и "ян", "ябълка", "яд", "ям", "ярост", та дори и ясновселената и янтровселената, в смисъл, че и те са способни на "падение", а не само на вярност към Бога. Не на последно място е и прочутата вам прокълната змия - оттук произлиза и "ламя", "земя" и пр.
Аз съм немалко работил над славянския език, та да го приближа към първообразите и първозвуците на Битието. Откъде почнаха мъките на славените? - Откакто някой вмъкна "я", на местото на "е"-то. И докога ще страдат най-много българите от всички славяни? - Докато не върнат "е"-то на местото на "я"-то. Русинът ще пожъне успех само тогава, когато неговата егоцентрация, "АЗЪТ", престане да се раздвоява между идеите и абсолютното, вложени в него (между "и"-то и "а"-то в "я")
А "ямите" на Битието престанаха да бъдат само познавателни гнезда в съзнанието на Бога. Престъпността се разви не от живите монади, а от антро-роботите, създадени от черната ви вселена. Престъпни са всички обвинения на Бога в "чудовищност" и "невменяема жестокост", тъй като всички вие сте дошли доброволно в тази лудница и касапница - нещо силно ви е привлякло в нея.
Три неща привличат червеите в клозета: власт, слава и лакомия. Спироидите и андроидите в театралната вселена не са създадени от Мен, но Аз допуснах Моите кукловоди да ги изпипат прекрасно. По нищо не можете да различите маса "светли духове" и хора-роботи от техните оригинали с искра Божия. Обвиненията на враговете Ми, че Аз принуждавам съществата да изпитват незаслужени страдания, са блъф. Болките на всички произлизат от вкарването на пръста в пламъка на свещта. И пламъкът не се шегува - или ще се отдръпнете, или ще замирише на пържено… А тези, които сами не играят, понеже боли, непрестанно създават нови серии имитанти, за да ги хвърлят в пламъка на Космичната Драма. Боли ги … колкото куклата я боли - те нямат нито нерви, нито съвест, нито сърце като вашето. Те не са програмирани да изпитват милост, угризение на съвестта, жалост, съчувствие, нужда от саможертва, грижа за по-слабия. Туй са божествени чувства, а само Бог може да вдъхва в монадите Своята същност. Но това не значи, че мукавите нямат чувства, о, ни най-малко: осарник са техните астрални тела; змиярник от хитрост и лукавство е нисшият им манас! Не се опитвайте да отлюпвате кожата им - мукава няма да откриете, нито интегрални схеми под нея и бутала… Мукавен и парцален реквизит са наистина, но няма да сбъркате, ако кажете, че си имат всичко, което и вие си имате, до последния неврон или ген.
Но защо Бог допусна мукавите и парцалите да се смесят с искрите Божии? Нима не Му се свива сърцето, когато роботите измъчват Неговите творения? - Свива Ми се, и още как! - ала това е пътят единствен. Преметне ли ви треньорът няколко пъти, после никога вече няма да се излъжете. От триста метра още ще кажете: "Настрана, това е треньор!" А може и вие да се научите да премятате треньора…
Важното е познанието: има особен поглед, особено положение на устата този треньор; нещо в ушите му не ви харесва, нещо в походката му… Туй, дето наричате някои кукли "ангели" и някои буци "супермени" и пълните с тях журнали и филми - все на вашия гръб са тояги.
И тъй, стигнахме до същността на проблема, есенцията. Театралното поле на вселената - тия няколкостотин пародии на планети - е едно перфектно училище за трениране на вкусаПък горчиво било, кисело, люто, гранясало…- Ами недей продължава, като не ти харесва! – Продължаваш, обаче… - не вкусът, а страхът бил кусурът ти, значи. Пак наново - яж! - "Ама много мирише…" - Яж! "Ама боли ме коремчето…" - Яж!
За Бога няма време. Колкото и да преживява страданията ви заедно с вас, Той не препятства никому да ви тренира; никому - да бъде трениран. Понеже само личният опит в отдръпването от пожара може да предизвика у вас понятие за пожар.Отрицателните понятия се изстрадват - няма друг път засега. Не се ли страхувате, можете да се махнете от вълчите ями на съблазните и да тръгнете по десния път - пътя назад към Отца. Имитанти не ще ви последват по него, понеже имитанти не могат да дишат неизвестност. Пиене вече няма по пътя ви, освен чистите извори на Словото Божие, а роботи се тъпчат с "информация" от своите централи: тя трябва да съдържа обвинение на искри Божии. Андроиди пият негативизъм - изключения няма. Тяхната естетика съдържа кръв и насилие - а по пътя към Бога такива картини са невъзможни. Съвременният екран по нищо не се различава от римската арена - освен с това, че е по-масов и по-гнусен… Антророботи не могат да не поглъщат кръв - а по пътя към Бога убийството на по-нисши и по-висши същества, както и на себеподобни, е наказуемо със смърт. Архангелите, които посещават за известни цели агънцата, биват клани; невинните ангели, посещаващи теленца, крави и волове, биват изтезавани в работа или клани; живи съзнания от нирванно потекло се ловят в мрежи и с куки на въдици; йерархии от духовния свят почиват понякога в душите на птиците, които прострелвате, кòлите и печете на шиш…
 Нужно ли е още да продължавам?... От това, че не вършите сами убийството, не следва, че трябва да се снеме програмата за вашето тестуване: имитанти ли сте или не сте. От изпитата кръв и събраната жлъчка в душите ви, даже и Аз - Всемогъщият ви Създател - не мога да виждам в коя плът свети искра и в коя - залоено пушило… Няма повече да правя спънки на треньори и проверители - който сам не очисти искрата си, скоро няма да има Христова вълнá за него!
 Помислете какво пиете, какво ядете, с кого живеете и кому служите. А като помислите и решите - потърсете вратите на Новото Небе и Новата Земя! Там няма поле, наречено "Майя" - илюзия. Осияни от Мене, вие ще се възвърнете към Отца ни пречистени - покорени на дивното Слово Божие, от което и следва: "Напълно свободни!”

                  14.10. 122(1986)г.І 8,00ч
Напълно свободни - девизът на Новия Едем

Много ще се чудят малки и големи в бъдеще, когато гледат сегашния ви строй. Ще ги питат учителите: "Каква е разликата между предишния строй и свободата?" - "Лазликата е в това, чи сега сме свободни, а пледи са лазболявали холата и са ги умилали много пледи 120 годишна възласт" - незабавно ще отговорят още първокласниците от всички възрасти. Некачествеността и неефективността на труда при насилствено натъпкване на хората по предприятия и канцеларии, с така наречената "трудова дисциплина" и "работно време", ще удивляват и най-младите наблюдатели на близкото минало. Бъдещото човечество няма да вижда никаква разлика между зайците, мечките и кучетата в цирка и подрипването на днешния човек под камшика на чуждата програма, за да хване със зъби или нокти стимула на дресьора - парчето заплата. Наказанията за "отклонение от работа" ще предизвикват чудовищен смях и сред децата, които няма да бъдат наказвани още в училище за отсъствия или закъснения. Напротив - повечето близки и организатори ще имат проблеми с голямата част от скорошното човечество, която няма да може да откъсне очи и уши от работата си по 15, 16, 18 часа в денонощието! Любимото занимание - навсякъде по световете, приемащи свободата за първи закон на обществото - няма никакви граници във времето и в творческата ефективност. "Несъзнателни елементи" ще има, но това ще значи само едно - несъзнателни родители и педагози. По принцип обаче не е наблюдавано никъде, и най-големият престъпник, и най-пропадналото създание, да не намери своето хоби в условия на пълна търпимост и свобода и при достъп до всичкото изобилие на всички блага. Лае и хапе само куче, което е било на синджир - това зная Аз. Дайте Ми най-страшното изчадие от тъмницата, най-безнадеждния луд от психиатрията, най-падналата парижка или непарижка жена; ако щете - и най-порочното нещо на тоя свят - пачаврите на духа с униформи и чинове –и Аз ще направя Новия Едем по-лесно с тях, отколкото с клоаката на планетите - определящите цена. Поробването на човека от парите е изяснено отдавна - няма защо да притурям и Аз. Но купуването и продаването не е само с пари, не е само в натура - най-страшното е да търгуваш душевно.
И когато говоря за пълната свобода на Новото Небе, знайте, че там няма търговия, на едро и на дребно, с душата!
Новата Земя - т.е. новите планети, които са вече приготвени, както и половината от слънцата, на които сърцето е планетно, са недостъпни за търговия с природни блага.
Ала Новото Небе - другата половина на слънцата и всички нови полета на духовната вселена, няма да има понятие от душевна, духовна търговия.
Не искам да кажа, че Новата Вселена не прониква Старата и че няма нови духове и човеци вече на много места. Ала чистотата все още не е постигната напълно - дори и до преддверието на Божествения свят, дори и в някои светове от самия него. Пратениците им през вековете са ви говорили за всичко друго, освен за Първата Причина на света - Любовта.
А в Новия Едем, наречен още “Урúл”, именно сърцето, духът и душата няма да се продават, а ще се даряват. Молитвата там няма да действа по стария начин: молиш се за себе си - и получаваш отговор, благословение... Това е покупко-продажба: правиш усилие, необходимо за строежа на Битието - и Касиерът ти праща порция душевен мир, порция разрешаване на проблемите...
Старата вселена не е само театрална самодейност - сам Аз съм направил немалко корекции, немалко светове в нея. И понеже работех с търговци, а имаше нужда от молитвена енергия, казвах на старозаветните: “Служи Ми - и ще се умножат стадата ти, пасищата ти, робовете ти и робините ти…” Що друго можеш да очакваш от кронозомно болен, оставен да увеличава властта и благата си? Но да не мислите, че духовната вселена е на по-добро дередже от старозаветните? Цялата стара супервселена не е цвете за мирисане - старозаветният духовен свят е червив от ангели, особено паднали херувими, престоли и власти, които си плуват блажено из световете, пият си пойни нектари на безсмъртието и нямат и сянка от представа що ни е на нас - поелите товара на грешката.
Представете си постоянно пътуващи, постоянно дивящи се на приказни красоти ангели, научаващи от всеки предмет неговата история, естество, функции; срещащи се с невъобразимо вълшебство от багри и тонове, състояния и преживявания, познанства и култури, мъдрост и творчество... Те са развили почти всичките си духовни тела, а някои - и всичките; но присъствието на Новата Супервселена не ги докосва нито с йота. Планини от душевен пилаф, реки от мляко и мед, чудеса и блаженства, танцуващи като мохамеданските райски робини пред тях - всичко това си го имат по наследствено право прекрасните древни ангели… Плесне с ръце - и Седемте Сили са на разположение; произнесе… "абракадабра" - и ето ти половината звезди отворени, барабар с всичките им несметни богатства; само вдъхне - и сам Господ му идва на крака!... С една дума - петмез, балсуджук и небетшекер в изобилие; шуроп бризне на фонтани, сладка боза - на гейзери; велико райско блаженство - на палачинки; нагарчаща от сладост самовлюбеност и самомнение - на тави баклава-саралия... Халва бяла, халва-нуга, тахан-халва - всичко си имат старозаветните бейове и султани на старата супервселена, били те шестокрили, осмокрили или петстотинкрили! Конските сили на много духовни ангели са предмет на същото жалко пъчене, каквото виждате и у вашите парвенюта с модните им самоходни каруци и стенобойни машини.
Сега, ако ви кажа, че молитвата, медитацията, концентрацията, посрещането на изгреви, режимите на разните школи, паневритмия, Слово по триста тома - все Божие; асани, пранаями и упражнения; планини, събори и окултни седенки та бърборилки са все от един дол дренки - Стамбулски петлета от захар и шарени сладкиши, - колцина от вас няма да рипнат и да Ме погнат? Ако ви кажа, че всички нирвани, свръхнирвани и ултранирвани, самадхита, нирвакалпи-самадхита и църковните не девет, ами 99 блаженства не струват колкото една сълза, проляна за нещастните, можете ли повярва?
Не е ново, и никак не е старо новото, което проповядвам. Почти всички вие сте в Старата Земя и Старото Небе, простете Ме. Кой отдаде половината си ризи, дрехи, храни, книги и жилище на ближния си? Кой раздаде богатството си на бедни и сироти? Кой престана да спасява плътта и душата си? Кой се премести в малката стая, понеже младите трябва да имат въздух и слънце; или в кухнята - ако няма друг начин; в килера, спи ли несретник в кухнята; в колибата при кучето - подари ли си и килера?…
"А-а, не сме толкова балами, говорú ги тия неща на бабите!"...
Ето така Ми отговарят, право в очите, и много духовни ангели, с мазен поглед и глас, разбира се, и с по-друга фразеология от вашата... Пред Началник с по-висш ранг на небето няма друг начин - или ще се умилкват, или почват километрични молитви и песнопения, та дано Ме умилостивят… Ама треперят през цялото време - да не ги "подбъзне" Съдбата случайно; да си иде по-скоро Началникът по живо по здраво, а то инак току изчезне някой пресветъл и тристакрил, докато се моли най-усърдно - и вместо панаирните светлини и въртележки на духовните наслади, да види свитки посред бял ден в някое циганско или полицейско семейство!
*
Живи Мои искри Éлмини по лицето на земята и на небето!
(Не се даде почивка, когато поисках):
 - Имаме къртовска работа, то сега се започва!...
Проумейте, най-сетне, Закона на Свободата. Свободата не е "осъзната необходимост"; свободата е необходима осъзнатост! Чрез първата формула предателите ви вкарват в противните вам бърлоги и пещери от бетон и желязо, а чрез втората Аз ви изкарвам от там и ви казвам: “На полето, в гората, под слънцето!” Първата ви облича в модерни парцали и изолатори, а с втората Аз без умора ги смъквам - наред с най-древни илюзии и нови суеверия.
Полетете сега с Мен из новите небеса, по новите земи на живия космос, за който Отец Ми бе казал: "Ще изпратя Сина Си да ви приготви нови жилища!"

14.10.122(1986)г.І  11,55
Жилищата на Новия Едем

Новият Едем не е нито място, нито "околна среда", нито обстоятелства. Новият Едем е милостта в сърцето и практическото добро, извиращи на всяко място, във всяка среда и при всички обстоятелства. Новият Едем е непрестанно славене на Бога чрез любовно творчество: на другите да е добре, другият да е сит, другият песен да пее. На такива, които тъй живеят, Отец Ми казва: "Отворете най-после, дверите на Новата Земя и Новото Небе, зад които ви очаква усилена работа!"
Работа? - недоумявате вие. - Работа, да - и още каква работа! Старата вселена не ще изчезне изведнъж - не си правете тази илюзия. Старата и Новата вселени са също така преплетени, както са един в друг плътският и божественият човек у вас. Плътта ви крещи: "На мен да е хубаво! На мен да е добре! Аз да не страдам!" - Божественият човек ú отговаря: "На всичкида е хубаво! На всички да е добре! Никой да не страда!"
Накратко: плътското удоволствие търси и намира всички начини ти сам да си добре - физически или духовно. Плътското, значи, присъства и в стария духовен свят. Обаче Истината, Мъдростта, Любовта те подтикват към Божествен Живот: насладата е подарък за другия, а блаженството - подарък за всички. Вие сте объркали първичните понятия и ще Ми говорите, че разбирате от психология, философия, от семантика... Който изпитва удоволствия, строи Старата Вселена - натам изпраща своите плътски енергии. И това не е лошо - понеже собственото удоволствие няма покритие с друга нужда, ако не сте почнали да давате безвъзмездно. Останете ли съвсем без удоволствия, вие сте квит с живота; по-скоро - той с вас.
При насладата обаче ти правиш другия да изпитва приятност, щастие, радост - по начина, по който на него му трябва. Може ти да не си задоволен, но изпитваш наслада, че на другия му е хубаво. При Новите Человеци насладата ще се обменя последователно: първо единия ще прави другия радостен, а после - обратно.
Блаженството обаче не е нито като удоволствието, нито като насладата. То е пълна радост и щастие на всички, които участват в едно приятно и истинно дело.
По тази причина, под думата "жилище" в Но-вата Земя ще разбирате пребиваване в състояние на външна и вътрешна благодат, поради това, че сте срещнали хората, с които изпитвате пълно блаженство. Не определяйте "блаженство" с думата "взаимно" - не може да съществува нещо друго, освен "сладък мед". Горчивият мед е насладата - повече даваш, по-малко получаваш; или първо даваш - после получаваш, а можеш и да не получиш. Сладка, конфитюри, захар и прочие - това са все удоволствия - първо получаваш, а после даваш; а може и да не дадеш…
Що се отнася до "жилище" в Новото Небе, то е блаженството, което изпитвате, подарявайки плодовете на своите духовни усилия на другите. При духовната наслада ти подаряваш на сродната душа, на сродните, малко на брой души, с които си намерил духовна хармония; но блаженството е даряване на всички без изключение - при това, едновременна, взаимна обмяна на дарове от съкровищницата на духовния живот. Значи - в духовното жилище на блаженството допускаш всички и обменяш с всички духовни блага, а в земното жилище на блаженството - с всеки срещнат, който може да се обмени с теб напълно физически.

Понятията на Новия Едем са толкова много и толкова различни от вашите, че ще ви объркам съвсем, ако продължавам в този дух.

14.10.122(1986)г. І 13,00 ч.
Силовите линии на Новото Човечество

Видя ли сега силовите линии, които създадохме в небето от изток на запад? Виждал ли си някога подобно грандиозно нещо? Недей да пилееш нито секунда, защото от тия силови линии сега зависи бъдещето на цялото Ново Човечество!
И така - пиши:

Силовите линии на Новото Човечество

Накарах те да излезеш навън, само и само за да се увериш, че когато някой работи със Словото, непременно се явяват силови линии и организират Битието около нас. И сега Словото ще премине по тия силови линии и ще отиде там, където е нужно.
 Нееднократно вие, учениците, сте виждали онази особена окръжност в небесата, когато работех с вас чрез Иноземеца. Виждахте я всички - тя не се преместваше през целия ден, огромна и сияйна. Иноземецът не ви отговори какво значи това, но сега Аз ви казвам: когато някой работи със Словото, образува силови линии паралелно; Делото обаче образува затворени кръгове, понеже създава условия за проява на Словото. Отвори ли се такъв кръг в спирала - значи Словото се прилага вече. Неизбежно ще видите в бъдеще и такова знамение. Това е знакът на Царството.
Силовите линии на Новото Човечество, следователно, ще бъдат съчетание от успоредни спирали. Спирали - понеже няма да има сили, които да ви пречат повече за прилагане на Словото; а успоредни - понеже в този век Аз работя едновременно на много места, с много проводници.
Ако ний днес тук създадохме силови линии с най-голяма мощ, насочени на запад, то и на още много места съм поставил подобни централи, за да постигна Своето Си. И, поемат ли го и двамата, Новото ще се пръсне бърже по всички континенти. Поеме ли повече единият - повече и неговите области ще се ползват. Но че ще сменя картата на планетата - ще я сменя!
Братéне на Новото човечество - ето какво стана сега! Нали знаете как братясва пшеницата при внезапен студ? Студа избрах именно заради това; още по-голям студ ще дойде. Но щом днес братяса от едно зърно цяла нива силови линии, колко ще поникнат от Земята през идващата зима?
Вейте, веявици; спуснете се за последен път, черни врани и гарвани, схлупú се, черно небе, ако можеш!… Братята на Христа ще братясат с толкова много побратими, че и всичките гарги на вселената да се съберат, не ще изкълват този път Моята Нива! Аз ви обичам и любя с обич божествена, а това значи: от врага ще сторя пръв Мой приятел - навеки!

14.10.122(1986)г. І 15, 55 ч.

Заниманията на Новото Човечество

С какво се занимава Новото Човечество?
Новото Човечество първо оправя прехраната. На всяко същество на земята се гарантира достъп до всички сурови растителни храни. Сеитба, оране, жънене - предоставя това на Природата. Новото Човечество посява всички семена и половината житни зърна от ония, които му се полагат. Нито една костилка няма да остане непосадена - лично от онзи, който я е извадил. Благославям първо от всички саденето и постановявам: това е най-първия труд, препоръчван на всички. Повече грижинямате земеделски. Накрая брането не считам за труд, понеже всеки ще яде направо от дървото и корена. Няма да позволя никаква хранително-вкусова промишленост. Храната - прясна; вкусът си е в нея!...
Постановявам и узаконявам:
Вода ще се пие само от естествени извори, по ред и разпределение разумно. Щом разрушите водопроводите и водохранилищата, няма да мине много време - ще пробият множество нови извори. Сечта на горите забранявам, под страх от смъртно наказание, което ще раздавам лично.
Лов и клане на животни - престъпност най-първа! Риболовът - също. Наказвал съм и досега, но при новия ред ще наказвам незабавно. Това са механизми, правила и закони на Новата Земя, в които ще се уверите с очите си. Те действат и сега, но мозъкът ви и наблюдението ви са още кроманьонски, не по-горе, понеже не могат да свържат два очевидни факта. Просто - разхлабена е следствената реакция във времето.
Променям климата ви благоприятно, за да пробвате живот на открито. Тялото е единственият разрешен дом на Новия Човек.
Премахвам змиите, скорпионите, паразитите и всички останали продукти на Старата Вселена, за да се наслаждавате на райски живот без къщи и дрехи.
Старите земи като вашата подлагам на разрушение - приключва се с градовете, промишлеността, занаятите и всички останали дейности, при които сте употребявали оръдия на труда и бита.
Обявявам ревността за несъществуваща и разрешавам на всеки да живее с когото иска, стига другият да желае същото. Променям предишни правила и канони, позволявайки не само по двама, но и по трима и повече да се обменят на всички полета, когато почувстват нужда от обмяна. (Естествено, това няма абсолютно нищо общо с начина, по който го представят филмите на сатанинските телевизии в късните часове... - б.п.) Изключвам насилието, особено физическото, като метод за разрешаване на проблеми.
Териториалните единици на глава от населението са общопланетна собственост; промяната на местожителството е незадължителна, но желателна. Промяна на териториална единица се извършва задължително на всеки 5, 10 или 20 години, в зависимост от личните нужди или съображения. Преразпределянето на личните територии става по лична договореност или по жребий. Планетата е цяла на ваше разположение!
Никой няма право да остава в едно родово или идейно огнище, ако пожелае да иде в друго. Никой няма право да спира никого, в този смисъл.
Познанието - научно и педагогическо - се предава направо, без помагала, и се съхранява само в мозъка. Определените публични места - свободни територии от лични единици, - също се разпределят равномерно по материците, за общи научни, културни и духовни дейности.
Дежурни пътници и носители пренасят непрекъснато и програмирано по всички лични територии и междулични пунктове онези семена на растения, които липсват в този район. При това, не се насилва природата сама да реши кои видове къде да се саморазпределят.
На Новата Земя не се допускат никакви технически средства за творчество или възпроизвеждане на произведения на изкуството. Новият Човек неизбежно развива музикалния инструментариум и оркестролата в своето тяло и мозък, както и запаметяващите и възпроизвеждащи клетки, органи и центрове. Новият Човек може да изпълнява и възпроизвежда вокална, хорова, инструментална музика и пр. абсолютно сам или с други Нови Човеци, без никакви външни инструменти. По същия начин той рисува и прожектира филми - и пр.
Новият Човек може да приема и предава всякаква информация през пространството, поради което Новото Човечество има по-съвършена и точна осведоменост за всичко от Старото.
Поради Евиното пречистване, Новата Майка няма да ражда децата с болка - плодоядството и житоядството носят свръхеластичност, а отпадането на ревността - ликвидация на мензиса и родилните болки. С течение на времето, на планетата Икло ІЗемятаІ, която не е само плътната, но и етерната планета, ще се извърши мутация, с която половото размножение ще се прекрати и ще премине в нов вид.
Несъгласните с тази наредба и престъпващите я ще бъдат незабавно отзовавани в старата зона, където още няколкостотин години ще бъде възможен живот по вкуса им.
Новото Човечество прави първи реални контакти с инопланетни и инозвездни цивилизации, по методите на Божествената Наука и по правилата на индивидуалното и групово космоплаване - чрез медитация върху минерали, цветя, звезди, отделни човеци и пр.
Аз мога да ви кажа някои много по-дълбоки тайни, някои формули и практически методи, но и досега не съм ви дал малко. С методите и песните, които съм ви дал, със старите и нови лекции, беседи и осияния вие имате мощни оръжия на Ученици на Новото Човечество. Преди да сте опитали тяхното действие, няма да ви дам нови книги, няма да преситя наситената до пръсване планетна аура със Слово. Съществува и такъв закон: приложение, на определена степен по-слабо от концентрацията на Словото - опасност от пръсване на планетата.
Което дадох - дадох. Ако видя приложение - при това навсякъде, където има късче земя и небе, - има шанс да проговоря отново. На този етап свърших. Няма повече да ви говоря: сега - работете. Няма да довърша и половинчатите, наченатите теми, защото стрелката показва опасност. Навлизате в Абсолютния Максимум на Наситеност със Слово. В случай, че не се поеме от повече мозъци, не се разпространи незабавно, бедствията са неизбежни. Затова говоря толкова рядко на земята. Предишния път станаха две войни… Сега какво искате?
Сега спирам пред ръба на самата катастрофа. Останалото зависи от вас.

        

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.