Книга 10

24.І.123(1987)г.
София-Изгрев

ПРАЩАМ ПЪТНИК ОТДАЛЕЧЕ
ЖЛО / Вс

         
Веселке, пращам ти пътник отдалече след 3 седмици. Посрещни го както си знаеш, пък после ще поговорим.

            Коментар: Работниците по Словото молят всеки, който се разпознае като импулсатор или обект на Словото в конкретни холизации и живоструйни лични осияния, независимо че в отделни случаи сме получили правото да съкращаваме или изменяме имената, да се обади на имейл anhira@abv.bg или holzelohim@gmail.com . Добре би било да разкаже събитието от своя гледна точка и да сподели как му се е развил животът след контакта с Бога, ако има съзнанието за това. При всички случаи, които сме проследили още в ония времена или помним адресатите, ние сме разказали как се е изпълнила или защо не се е изпълнила дадена прогноза. Тя може да се е изпълнила в друг вид или в друго време, но в някои случаи тази връзка е загубена за обикновената ни човешка памет. Затова е желателно такива хора да реагират – това би било от полза за човечеството (б.п., 11.6.2008 г., 16:15:06)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.