Книга 4


30.X.120(1984)г.
София-Изгрев

ДЕЗИНФОРМАЦИИ И НЕТОЧНОСТИ
ПРИ ПРОГНОЗИТЕ
(или ролята на великата илюзия)

Пълно покритие няма и не може да има. Вярата трябва да бъде абсолютна, за да има 100% покритие. И най-малката отрицателна оценка, и най-малкото неизпълнение на изискуемите условия снижават процента на покритието.   
Цялата работа е в това, че и Моят план е в движение; и ако веднъж съм обещал едно, то никой не може да Ме задължи прогнозата да се реализира, ако в следващия етап съм променил решението Си, съобразно преценката Ми за вашата жива или нежива вяра. Искам да Ме молите най-вече за абстрактни, идейни материали - и това съм го казал още в самото начало. Не приемайте прогнозите Ми за неизменни. Това е непростима грешка! Ситуациите ежесекундно се менят и Моят мозък, имайки предвид тези промени, променя и естеството на прогнозата. Казвал съм ви също, че нищо не ми коства да прогнозирам и стопроцентно твърдо, но само тогава, когато това коренно засяга плана на вашия живот, т.е. има пунктове в сценария на вашия живот, които са строго, неизменно определени по естество и по време. По отношение на тези пунктове, Аз винаги съм бил 100% точен.


Сега може да попитате защо не изпълнявам желания и прогнози, на които сте разчитали много.
Защото мога да променям моделите - и това е Мое свещено право! Първата фаза на Истината винаги е пластът на великата Майя - илюзията. Аз загатнах вече някъде за Майя, казвайки ви, че това е мощен свят, който ви вкарва съзнателно в изкушение, съзнателно ви заблуждава и разиграва, за да се развие у вас собствено становище.


Предпочитам да ви излъжа Аз, отколкото това да стори някой ваш враг. Това е прийом на играта на всяка майка с детето ú, за да може то да развие ловкост, рефлекси, ориентация.
Това може окончателно да ви отчае, и вие съвсем основателно си задавате въпрос: "Как тогава да Ти вярвам, щом като не знам кога ме лъжеш и кога не?". Не е още за вас тази материя, но трябва да знаете по принцип, че Земята е място на Майя. Праведните и неправедните живеят заедно. Никой така много не страда, както праведните, когато ги лъжат неправедните. Когато Аз нарочно създавам в живота ви игрови ситуации на лъжа, без точна информация и коректност, по този начин съкращавам еволюцията на най-напредналите ученици с векове и хилядолетия, защото разочарованието и страданието, напрежението, тормозът и противоречието, по този начин, се преживяват без създаването на кармични връзки.

                     Колко е сладко вкъщи!...

Пътят на грешката е път на мъдростта. Добрият баща и учител, всякога непременно изпраща ученика или детето си първо в грешна посока, подхвърляйки го на най-разнообразни, тежки изпитания, но тайно бдейки зад гърба му, най-живо и трепетно. Припомнете си оня фантастичен филм по телевизията - сцената с изпитанието на враговете, в полето на невидимото наблюдение на висши, разумни цивилизации. Никога Небето не подсказва от първия път най-верния отговор, а,  напротив (може да ви изглежда жестоко, но така е),  първо пуска при вас всички възможни лъжци и изкусители, за да добиете опит на живо.

         

Когато особено много обичам една душа (макар че, по принцип, обичам всички, имам и любимци), тогава лично поемам първия пласт на "лъжата" и "заблудата", с цел да не се заплитате в кармични отношения с онези, които ви мамят. Ще Ме познаете по това, че мамещите извън Мен са лукави духове, от чиито лъжи накрая вие излизате съсипани, докато Моето не може да се нарече с тази дума, макар и на вас да ви изглежда така.
Аз възпитавам чрез отнемане на опората "надежда" и опората "вяра". Това са двете патерици на индивидуализирания дух. Когато преценя, че един дух може да понесе този удар, Аз избивам патериците от ръцете му и повечето - мога да кажа дори всички досега - остават на самоиздръжката на две основни качества на развитата индивидуалност. Първо - верността на собствения вътрешен глас и, второ, собствения разум и логика. Ако сте винаги само религиозни и вярващи, то вярата би била най-първата добродетел, и тогава щяхте да бъдете - макар и благочестиви религиозни последователи - само психологически роботи, разчитащи на догмата или на връзката с небето чрез външен посредник. Аз редовно ви изпращам охладителни душове, т.е. избивам патериците "вяра" и "надежда" чрез външни посредници, за да Ме потърсите дълбоко в себе си и да стигнете до най-върховното състояние, постижение на пробудената душа - радостно посрещане на всяка ситуация.
Наистина, велико качество  е готовността да изпълните волята Ми! Това, самó по себе си, е нещо, което се получава след хилядолетни страдания и изпитания, но това е качество на религиозния ученик, който е още в първата степен на своето посвещение; а има още четири степени над тази. Второто посвещение е тъкмо обратното: жестоко разбиване на най-скъпото за човека - пълен погром на вярата и надеждата, изпадане в дълбок мрак и отчаяние, с единствената цел, нежно пробуждане на нещо съвършено ново: следване на вътрешния импулс съвършено, без всякаква съпротива, независимо от идейните, мирогледните, религиозните канони.
Именно духовете на Майя, които вие възприемате като лукави духове на ада, ви отнемат вярата във външни посредници, за да разчитате най-вече на своя собствен вътрешен глас. Защото медиумът, посредникът, апостолът могат да предават думите Ми дословно, но прекаленото разчитане на тях води до парализиране на вашите собствени способности. В подобен случай, предприемам серия от дезинформации, за да ви избия патериците и да ви викна: "Стани и ходи!". Защото, ако ви оставях винаги в състоянието на духовни кърмачета, никога няма да пораснете. Майката има право да маже гръдта си с горчиви треви, когато детето навърши 3 години. Това правя и Аз чрез своите дезинформации, когато преценя, че вашето сърце е вече узряло.
 Имам още да ви говоря, но сега стига.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.