20.06.2019 г. 18,21 ч.

 

НЕ СЕ ЗНАЕ КОГО НИ ИЗПРАЩА ГОСПОД И КОЙ ЖИВЕЕ В НЕГО

 

УЧИТЕЛЯТ: „Туй е било въ първата епоха, прѣзъ врѣме на римската империя. Въ едно царство въ Мала-Азия се подвизавалъ единъ светия - 20 години живѣлъ като отшелникъ. Искалъ да има нѣкое видѣние - да му се изяви ХРИСТОСЪ. Много хора отивали при него, но Христосъ не му се явявалъ. Молилъ се той: „Господи, яви ми се по единъ или другъ начинъ - искамъ да те видя!” - Молилъ се, плакалъ; молилъ се, плакалъ... И така, въ плача си се върналъ въ колибата си и казалъ: „Работихъ цѣли 20 години - а Христосъ не ми се яви!...”. Но вечерьта, къмъ залѣз, идва една мома. /…/ - Приближава се отдалече - светията вижда, че идва една женска фигура, че се приближава една жена: „Ей, Господи, това ли намѣри да ми пратишъ?...“ Но, като се приближила фигурата, той вижда, че лицето ѝ е само струпеи - тя страдала отъ проказа. Въ него се явява едно колѣбание: да я приеме ли или не? Ако бѣше красива, хубава, стройна, съ хубави очи, щѣше да бѫде изкушение — „дяволътъ” ще дойде… Ще кажете: „Светия и хубава мома на едно мѣсто, въ една стая да живѣятъ - втасахме я!..“ А съ тази прокажена мома Господъ ГО ИЗПИТВА. Той може да се зарази - какво ще кажатъ хората? Но той казва на себе си: „Тази моя сестра ще я приема“. — „Ела, сестро, при мене!“ Взима я той, прегрѫща я, цѣлува я, въвежда я въ колибата си, стопля бърже вода, измива ѝ краката, нагощава я - нахранва я добрѣ. Отстѫпва ѝ леглото си и цѣла нощь бдѣлъ и плакалъ надъ нея и си казвалъ: „Какви мѫчнотии е имала тя!“. На сутриньта, като я погледналъ, видѣлъ ХРИСТА въ тази мома - и тя моментално изчезнала.”. 1921.11.06.нез.СИЖ4.Ед 1922:87-88)

 

 

20.06.2019 г. 23,48 ч.

 

ИЛИ СМЕ АТЕИСТИ, ИЛИ СМЕ ТЕИСТИ. Ако не вярваме в целесъобразността, ние сме безбожници. Всичко, което става, е ДОПУСНАТО – и кражбите, и женитбите, и войнùте, и смъртта. Интересно: в изказването по-долу, женитбата се слага под един знаменател и наравно с кражбата, войните и умирането… Всеки един от нас е глава на верига от сродни души – може да са 10, може да са милиони и милиарди. Като направим или не направим нещо, то се предава мигновено и на тях. Нека поразсъждаваме върху картинката – коя тук е първопричината и кое – последното следствие?...

УЧИТЕЛЯТ: „Сега вие мислите, че този животъ е най-лошиятъ. - Не е тъй! Този животъ – тъй, както земята е минала досега прѣзъ своето развитие, - не е можело да има другъ животъ. Ще каже нѣкой: „Има и по-хубави пѫтища…“. - Този е единъ отъ най-хубавитѣ пѫтища. Слѣдователно, тия нѣща сѫ прѣдвидѣни: и ВОЙНИ ще има, и КРАЖБИ, и ЖЕНИТБИ, и УМИРАНИЯ - и т.н. Всичко туй въ тоя животъ ЩЕ ГО ИМА! Вие ме питате: „3ащо ставатъ тия работи така?“ — Защото, ако не ставаха тия нѣща, тогава щѣше да бѫде 10 пѫти по-лошо. Слѣдователно, сега е 10 пѫти по-добрѣ, отколкото би било споредъ васъ.”. 1921.11.06.нез.СИЖ4.Ед1922: 91)

 

 

21.06.2019 г. 12,18 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Сега ние седимъ и казваме: „Този дяволъ да го нѣма въ свѣта!“ Каквото стане, все дяволътъ виновенъ… Ами че дяволътъ е създалъ всички условия за работа въ свѣта! Ако го нѣмаше дявола, какво щѣше да стане съ адвокатитѣ, най-първо; съсъ свещеницитѣ, съ лѣкаритѣ - нѣмаше да има болни хора… Хората нѣмаше да се женятъ, дѣца нѣмаше да има. Всичко туй щѣше да бѫде по първичному. Сега вие се нахвърляте върху дявола. Господъ може да го махне, но ще бѫдете горѣ въвъ въздуха. /.../
И тъй, ученикътъ нѣма право да осѫжда дявола! Дяволътъ е единъ отличенъ работникъ. Той е ученъ човѣкъ и ученъ духъ. Разбира законитѣ и ги извършва - ТАКА е майсторъ, ТЪЙ отдалече пипа, че никога не можешъ да го хванешъ. 8,000 години /200 милиона земни/ лъже хората, и досега още лъжата му не е хваната. Хората не вѣрватъ на Бога, но на него вѣрватъ… И всѣки день на дявола се кланятъ. А туй, дѣто хората казватъ, че на Бога вѣрватъ, то е бошлафъ. Всички сѫ поклонници на дявола!”.

(1921.11.06.нез.СИЖ4.Ед1922:92-93)

НЕЩО МНОГО МЪДРО И ВЕСЕЛО НА ТАЗИ ТЕМА ОТ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ:

 http://www.palitrabg.net/33l.htm - РАЗРУШАВАНЕТО НА АДА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО МУ.

КЪМ ТЕМАТА "ПРОБЛЕМНИ ТЕКСТОВЕ В БЕСЕДИТЕ": "Хората нѣмаше да се женятъ, дѣца нѣмаше да има. Всичко туй щѣше да бѫде по първичному." За размисли и разговори как се връзва това изказване с Христовите думи: "Ако не станете като децата, няма да влезете в царството небесно" - и с всичко друго положително, което знаем от беседите в полза на децата.

 

 

22.06.2019 г. 20,54 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Прѣди 2,000 години Христосъ е дошълъ, обаче тогава имаше едно кармическо съчетание на планетитѣ — злокобно съчетание. Това бѣ единъ кармически законъ, поради който евреитѣ не бѣха въ състояние да разбератъ Христа. Нѣкои се сърдятъ на евреитѣ, че не сѫ Го разбрали. - Много по-добрѣ е, че не сѫ Го разбрали! Защото, ако биха Го разбрали, свѣтътъ щѣше да бѫде 100 пѫти по-лошъ.” 1921.11.06.нез.СИЖ4.Ед1922: 94-95)

ЕТО ОЩЕ ЕДНО СТРАННО И ДАЖЕ АБСУРДНО ИЗКАЗВАНЕ В БЕСЕДИТЕ. Такива се класифицират в цитатната ни енциклопедия в гнездото „Проблемни мисли в беседите”. Не винаги поради евентуални грешки в стенограмата и дешифровките или при редакцията и печата, но често и по същество, ако мисълта е предадена вярно. В случая е логично да си го обясним така: РАЗБИРАНЕТО Е НОЖ С ДВЕ ОСТРИЯ. Когато умът е остър, но сърцето или плътта са нечисти, и най-кристалната идея се изкористява. Може да е била разбрана ПРАВИЛНО, но безчестното его моментално съобразява каква лична полза може да извлече от нея. Такъв човек веднага започва да я продава или да я интерпретира превратно, за да извлича благата и енергията на наивните. Разбива Словото и Делото на фракции и всеки оглавява една от тях, не приемайки останалите и даже воювайки с тях. Такъв говори от името на Извора, без никакво неудобство обявявайки, че е свързан с Него – сигурен белег на горделивост. Всъщност, цитираната мисъл от беседите осветлява това по-нататък, включвайки един от любимите образи в Словото за „чýтурата”, който използва и друг път:

„Трѣбваше евреитѣ да ги пратятъ по цѣлия свѣтъ. Турна ги Господъ въ чутурата Си, 2,000 години ги груха и послѣ ги извади. Подуха малко и казва: „Ти евреинъ ли си? — Евреинъ. — Хайде пакъ въ чутурата!“ И удря Господъ, и пакъ пита: „Какъвъ си? — Вѣрвамъ въ Мойсея. — Пакъ въ чутурата! — Другъ не признавамъ – Вѫтрѣ!” Това сѫ хора-консерватори, които вѣрватъ само въ старото, а не въ новото. Хората на сегашната църква - и тѣ ще влѣзатъ въ чутурата: „Какъвъ си? — Православенъ. — Въ чутурата! Какъвъ си? — Евангелистъ. - Въ чутурата! — Какъвъ си? — Баптистъ. — Въ чутурата! — Комунистъ. — Въ чутурата! И като те извади, ще те пита: „Ти какъвъ си сега?...“

 

 

 

23.06.2019 г. 18,46 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Толстой привежда единъ примѣръ. Двама братя отшелници се връщатъ въ града си и единиятъ казва на другия; „Знаешъ ли каква е волята на Христа? - Като отидемъ въ една кѫща и ни изпѫдятъ; и като отидемъ навсѣкѫдѣ и не ни приематъ, тогава, като излѣземъ вънъ, да благодаримъ и да се радваме, че никѫдѣ не сѫ ни приели.“ ТОВА е Христовото учение! Каквито и да сте — мѫже, жени или дѣца съ такова разположение, — вие ще дадете едно благословение. И, слѣдователно, тези хора сѫ много скромни, те иматъ всичко - т.е., хора невзискателни.“ (1921.11.06.нез.СИЖ4.Ед1922:99)

 

 

23.06.2019 г. 17,43 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Въ бѫдеще, като дойде нѣкой да се оплаква, ще го питамъ: „Ти ученикъ ли си?“ Ако каже „ученикъ“, /ще му кажа/: „Знаешъ ли правилото?“ — „Не съмъ ученикъ…“. — „Аа, тогава заповѣдай“! - Прасенце ще му заколятъ, а азъ ще му кажа: „Ти си отличенъ, талантлив - такова прасе е точно за тебе...“ И той ще каже: „Ахъ, колко е хубаво!” Тъй е, ще му го сложа и ще му кажа: „Заповѣдай, братко, ти си отличенъ човѣкъ, като тебе нѣма другъ!“ Но ще му кажа и друго: „Единъ день и ти ще станешъ такова кебапче за малкитѣ ти братя - и ТЕБЕ ще опекатъ, както ти правишъ сега.“ (1921.11.06.нез.СИЖ4.Ед1922:99)

Те не знаят къде отиват децата на месоядците - често няколко месеца, години или десетилетия преди самите тях. Тук тя все пак е майка и няколко седмици няма да помисли за свинско, но той още тази вечер ще си хапне от детенцето си и ще пийне винце – за разтуха…

 

 

23.06.2019 г. 13,18 ч.

 

ЛИЧНО ПОЗНАВАМЕ ХОРА И ОТ ДВАТА ВИДА. Сам Исус е винаги към края или в края на опашките в човешкия свят. Прàви се, че има нужда от нещо, само за да възбуди в околните мисъл и милосърдие, да бъде сред народа. И само който, като Него, не продава Божественото и глава няма къде да подслони, не го изисква от другите, има право да каже, че е пратен от Господа, че Господ говори чрез него.

Графиката е от Фриц Айхенберг (1901-1990)

УЧИТЕЛЯТ: „На ученика не му се позволява да говори много; на ученика не се позволява да прѣувеличава нѣщата; на ученика не се позволява да казва какво е неговото произхождение; на ученика не се позволява ГЛАВА да става - ТОЙ ТРѢБВА ДА БѪДЕ ВСѢКОГА ОПАШКА. Тъй е! Той, въ който и домъ да влѣзе, нѣма да каже: „Знаете ли кой съмъ азъ?! - Яйца да ми опържите съ прѣсно масло, искамъ и кисело млѣко; хлѣбътъ да бѫде хубаво омѣсенъ, по особенъ начинъ да бѫде направенъ!”. Не да каже: ”Азъ съмъ човѣкъ, пратенъ отъ Господа, защото иначе знаете ли какво ще ви се случи?...“ -. Това не е ученикъ, това е единъ обикновенъ човѣк! /…/ Ученикътъ, като влѣзе, ще носи всичко въ торбичката си. Той ще бѫде толкова скроменъ, че като влѣзе, тия хора да се учудятъ защо той толкова малко яде, а е най-здравъ човѣкъ. Ученикътъ, като влѣзе въ кѫщата, да каже: „Моля ви се, ако имате едно излишно мѣсто - най-долното мѣсто, дѣто има кѫщата, - тамъ ще ме турнете.” 1921.11.06.нез.СИЖ4.Ед1922:98)

 

 

23.06.2019 г. 21,28 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „На ученика не му се позволява да забрави Господа - никога! А който обича Господа, ТОЙ ТРѢБВА ДА ОБИЧА ВСИЧКИ ХОРА ЗАРАДИ ГОСПОДА И ТРѢБВА ДА ТЪРПИ ВСИЧКИ. /…/ Втори пѫть азъ ще открия на ученицитѣ една велика тайна/…/, та и другитѣ да искатъ да станатъ ученици. И НИЕ искаме да станатъ, МОЖЕ! Ето какво ще бѫде. Хванатъ те да те биятъ — ти станешъ невидимъ. Хванатъ те — изчезнешъ. Затворятъ те — не може. Навсѣкѫдѣ си свободенъ. Качишъ се въ трена, дòйде кондукторътъ: — „Билетъ!“ — ти станешъ невидимъ… По желѣзницитѣ и навсѣкѫдѣ безъ билетъ ще ходишъ. Който те хване — изчезвашъ. Ядешъ въ гостилницата, пари нѣмашъ, дòйде келнерътъ — изчезнешъ. И тогава ще почнатъ всички да говорятъ за необикновения човѣкъ въ града. Това е една привилегия за васъ. Освѣнъ че нѣма да платите, но и друго има: когато купите платъ, щомъ изчезнете, търговецътъ ще намѣри четири пѫти повече пари, отколкото му струва платътъ. На тезгяха ще ги намѣри! Въ гостилницата, слѣдъ като сте яли и сте изчезнали, тѣ ще намѣрятъ четири пѫти повече пари, отколкото имъ струва яденето! Навсѣкѫдѣ по четири пѫти повече ще платите, отколкото струва, като изчезнете. Кесията ви ще бѫде пълна. /…/ . И затуй се казва въ Писанието: „Въ послѣдния день праведнитѣ ще бѫдатъ грабнати и вдигнати въ въздуха да видятъ Господа.“ То е день, когато ще бѫдете невидими. Да бѫдете герои, доволни! Да бѫдете необикновени хора, талантливи въ първа степень и въ Мѫдростьта, и въ Любовьта, и въ Истината — въ всичкитѣ си проявления, въ всичкия си животъ. ТОВА е, което Христосъ изисква отъ своитѣ ученици: НЕОБИКНОВЕНИ да бѫдете! Нѣма да напущате свѣта, докато не ви дадемъ туй изкуство да бѫдете видими и невидими. И никому не се позволява да напуща свѣта! Ще седите тукъ! Щомъ ви дадемъ тази тайна, тогава сте свободни отъ закона.“ (1921.11.06.нез.СИЖ4.Ед1922:99)

РАЗКАЗВАНИ СА НИ ЛИЧНО СТОТИЦИ ТАКИВА СЛУЧАИ ОТ ЖИВОТА НА УЧИТЕЛЯ – Той измисля прекрасни приказки, но чудесата, за които разправя, сам ги предизвиква реално цял живот пред очите на всички. Например – за тавата с топла баница, която влязла през прозореца, защото Му били дошли гости и е трябвало да се почерпят. После изпратил тавата обратно през прозореца с пари, затиснати с нещо тежко. Сигурно и те са били 4 пъти повече от стойността на баницата… Че Законът работи, се уверяваме постоянно даже ние, които сме НИЩО пред Учителя. Например – продават 4 пъти по-евтино нов автомобил на една преводачка, която е превела на английски текст от Словото. Чакала си е редът с години – сега й предлагат желаната марка броени дни, след като е предала превода. Или продават много изгодно, може би пак 4 пъти по-евтино, бяла японска джипка, за каквато е мечтаел един водещ в телевизията, а това е станало, защото е дал път на Истината в емисиите си. Друг получава много евтино огромен цех за металообработване на още по-добро място от предишния, който са му откраднали с машинации. Просто, човекът е подарил обзаведена къща на приятел, който не живее за себе си. Такива случаи дори до днес се описват и разказват понякога за насърчение, но само когато Бог разреши, понеже Той иска хората да ги преживяват ЛИЧНО. Това става, ако сърцата ни жадуват за чисти извори. „Ако искаш да познаеш някого, виж го къде ходи”.

 

 

24.06.2019 г. 18,00 ч.

 

ВСЕКИ ОТ НАС Е СВЕЩ, А НЕ СЛЪНЦЕ. Има още много време, докато станем слънца. Защо тогава стопяваме целия си живот, за да осветяваме и нагряваме зелени души? Не че не трябва да помагаме на слабите и безпомощните, но трябва ли да очакваме от тях сладък и зрял плод, какъвто може да изкара от тях САМО И ЕДИНСТВЕНО СЛЪНЦЕТО?

УЧИТЕЛЯТ: „Сега вие ще кажете: „ТАЗИ любов - все за любов говори!...” - Аз сега говоря за любовта в нейната трета степен, не за любовта като неразвитото лозе, нито за любовта като лозето само с листа, а говоря само за любовта като лозето с ГРОЗДЕ. Вие може да имате любовта на неразвитите пръчки, може да имате любовта на разлистените пръчки, но най-важната любов - любовта от трета степен, - то е когато листата са хубави, а гроздето - узряло. Тази лоза и отличният плод показват нейното вътрешно качество. Затова казва Христос: „От ПЛОДА ще ги познаете.” Та сега и ГОСПОД иска вас да познае - всинца ви - от ПЛОДА. И Той ИСКА ДА ВИ ОПИТА. Вие се криете, но Той работи, да ви накара да ДАДЕТЕ нещо, да ви застави ДА СЕ ИЗЯВИТЕ. Вие не искате да се изявите, казвате: „Не е дошло времето...” Не, не! ДОШЛО е времето да се покаже какво е естеството на човека!“ (1921.11.10и.двз.КРО.ВСЕ1996:63)

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

НЕВЪЗМОЖНО Е НЯКОЙ НАСИЛА…

Невъзможно е някой насила

Да отвори нецъфнало цвете.

 Обсипете го с огнени думи

Изтръгнѐте си даже сърцето

И четете му мъдрости умни,

 От сълзù се до смърт задавете –

Невъзможно е някой насила

Да отвори нецъфнало цвете!

 Ако искаш го гледай до шемет –

То ще спи като стреляна птица.

 Ако искаш го удряй със ремък,

 Размажи го със зла колесница,

 Омагьосвай го с веща магия –

И да мръдне листенце от него,

 Ще е восък във злато и свила,

 Безуханно и мъртволицо.

 Невъзможно е някой насила

Да отвори нецъфнало цвете.

 Ала който е пратен отгоре,

 Всяко цвете докрай ще отвори!

 Като слънце и дъжд ще засвети

Като пролетен гръм ще говори –

Само Бог през копринени мъгли

До сърцето на цветето стига.

 Само който е пратен отгоре,

 Всяко цвете докрай ще отвори!

 Лъч огрее и вятър се вдига –

И танцува невинното цвете

И лети на възбог чучулига…

И се стрелва то лудо нагоре

И му бликват докрай цветовете,

 От безумни вълнения сгрети.

 О, кого ти зовеш, мило цвете

С твоя дъх, упоил световете?-

 Само който е пратен отгоре,

 Всяко цвете докрай ще отвори!

 

24.06.2019  г. 15,36 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когато човек има в себе си разумния живот, той живее като музикант и като поет. Той е всякога весел, има мир в душата си, него светът не го тревожи, нищо не го смущава. Той се спира само върху великото, което БОГ е създал.“ (1921.11.10и.двз.КРО.ВСЕ1996:63)

 

 

24.06.2019 г. 23,00 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „И казва Христос: „Аз ще ви изпратя този Дух.” - Кога? - „Ако моите думи пребъдват във вас и вие пребъдвате в мене… И ако вие имате Любовта на Отца ми, тогава аз ще изпратя Духа - ако вие имате моята Любов, с която аз ви възлюбих. Когато аз я показвам към вас, и вие я показвайте към другите.” - Към кои? – Той не разбира да възлюбите всекиго безразборно. Нека се самоопределим хубаво! Ти може да любиш само едно разумно същество - туй, което има разум и което носи съзнателен живот.“ (1921.11.10и.двз.КРО.ВСЕ1996:67)

РАЗБИРА СЕ, ТОВА НЕ КАСАЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА – когато обичаме безпомощните и се грижим за тях. На първо място това са близките, но има и хуманитарни призвания и професии Тук се иска уточнение: 1.”Обич” не съвпада с „любов”; 2.Безразборните астрални каращисвания и безразборното самарянство също не са нито обич, нито любов. 3.Тук се казва да се самоопределим добре. Грижата за безпомощните трябва да е всеотдайна, но само за най-близките и за истински нещастните, без обаче това да ни изпива силите 100%. 4.Ако не се зареждаме редовно от по-висш, по-чист и по-силен източник; ако не общуваме достатъчно със същества, КОИТО ИМАТ РАЗУМ И НОСЯТ СЪЗНАТЕЛЕН ЖИВОТ, ние неизбежно ще рухнем по-рано и тогава няма да можем да се грижим нито за безпомощните, нито за Словото и Делото, нито за себе си.

 

Този колаж иска да каже, че общуването със сродните души трябва да е преобладаващо и да е в центъра на живота ни, а грижата за безпомощните – по-краткотрайна и в периферията, ако искаме да оцелеем. Някои хора обаче обръщат тази пропорция и изтикват сродните души в периферията, често даже лишавайки се от тях и тях от себе си изцяло, в името на нещастните. Наистина, съществуват колоси от този сорт, благословени от Бога, но в повечето случаи се натъкваме на хора, за които нещастниците, кучетата и котките са по-важни от високия идеал и сродните души.

 

25.06.2019 г. 15,10 ч.

 

ТАЙНАТА НА ВТОРО ПОСВЕЩЕНИЕ. Вторият лъч на Смирението бликва от човека нагоре, само когато той познае ПОСЛЕДНОТО човешко въплъщение на Господа на земята или в която и да е друга обител на физическата вселена. Този изпит стои не само пред човеците, но и пред много напреднали ангели, архангели, богове и даже елохими, когато се родят като хора в третото измерение.

УЧИТЕЛЯТ: „Павел казва: „Сгодих ви за един Мъж”. Знаете ли този стих за кого е? - За ХРИСТА! „Сгодих ви”, казва… Следователно, докато вие не признаете този Мъж, Който е глава на човечеството, а глава на този Мъж е БОГ, няма да се отървете от сълзи.“ (1921.11.10и.Свидетелството на Духа.КРО.ВСЕ1996:68-69)

НЕ Е ВАЖНО ДАЛИ В ДАДЕНА ЕПОХА ТОЙ СЕ КАЗВА СИТ, МЕЛХИСЕДЕК, РАМА, КРИШНА, ХЕРМЕС, ИСУС, САНАНДА И т.н.. Важно е що е Христòво Начало, Христòво съзнание. КОЙ е неговият Носител - и дали той е Син на БОГА. Дали е Птица от Ятото, където всеки е Син или Дъщеря на Бога и ЕДНО с Христос, ЕДНО с Бога. Където Първият Лъч над всеки е разпознаване на ИСТИНАТА, а Розовият – огромната жажда да живеем не само при Отца си, Който е на небето, но и с Учителя, с Господа НА ЗЕМЯТА. Да живеем със сестрите и братята си в НЕГОВИЯ Дом и да се обичаме нежно, предано, животоспасително. Да сме влюбени горещо в Господа и във всеки един от Семейството на Господа, да разбираме що е изобилен и пълен живот и да живеем именно така. Да разбираме и прилагаме най-дълбоката същност на Христа – закона, че Христос е Човекът на ИЗЯВЕНАТА, ПРОЯВЕНА И ОСЪЩЕСТВЕНА БОЖИЯ ЛЮБОВ.

„Превръщането на любовта в ЗАКОН - и то вечен закон - е процес именно на Христовото съзнание и на ничие друго. Казано е, че любовта никога не отпада – това важи именно за Христòвата любов. Любов, която отпада, прекъсва се и изчезва, е била всичко друго, но не и Христòва любов. Ето защо ви е казано във формулата, че Христос е Човекът на изявената, проявената и осъществена Божия любов. Дълго време вие не разбирахте последното – каква е разликата между проявената и осъществената Христова Любов, Божия Любов. Разбрахте, че изявената любов е способността да я изявиш, да не я таиш и криеш; проявената е да приласкаеш, да дадеш, да се отдадеш. Да направиш това искрено, непринудено, щастливо, спонтанно, със всичка сила и в НАСТОЯЩИЯ момент, не в някой бъдещ. Днес ви казвам: ОСЪЩЕСТВЕНАТА Христова и Божия любов зачева и ражда СЪЩЕСТВА. ТОВА е разликата.” [Пак за Христòвото съзнание, 26-27.IV.147(2011)г.]

3.02.2017 Кой е истински Учител. 11:15 писмо от Р.В „...Всеки пише, говори... Изгледах видеото - да, докторът говори много сладко и гладко.... Чула съм за една книга "Писмата на Христос", а казват, че Христос не пише писма... А може би се има предвид нещо друго под формата на писма? Изобщо... вече има много учители... Но дали са учители на Истината?

„По света има повече фалшиви учители, отколкото звезди... Истински е онзи учител, който ти помага да видиш вътрешното си изящество, а не онзи, който търси възхвала и последователи.” Шамс от Тебриз.”

4.02.2017 „Днес Духът на Христос ще се прояви чрез много хора. 19:21 писмо до. Р.В. Това, което е казал Шамс, е велико! Иска ни се да се осъществяват думите на Учителя, че днес Духът на Христос ще се прояви чрез много хора. Да се надяваме, че някои от тях предават чисто, а разликите са обясними. Една приятелка също написа книга "Писма от Христос". А дали точно БОГ, точно ХРИСТОС, точно УЧИТЕЛЯТ, точно ИСТИНАТА говори и действа чрез някого, ние съдим по това дали той разпознава и признава гласа им ПРЕЗ ДРУГИ ПРОВОДНИЦИ и дали ГОВОРИ за това.”

 

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1242&book=35 [Христòвото съзнание, 11.Х.138(2002)

 

26.06.2019 г. 21,20 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Значи, когато Духът дòйде, ако вие признаете този авторитет на Христа, всички други въпроси, обиди, съмнения се решават кардинално. ОСНОВНИЯТ въпрос ще разреши всички останали въпроси. Той трябва да бъде въпрос ЛЮБОВЕН - по силата на Божията Любов и Мъдрост. И тази любов трябва да бъде тъй силна във вас, че като едно силно течение да помете всичко наоколо - да няма нищо да ви противодейства!”

(1921.11.10и.Свидетелството на Духа.КРО.ВСЕ1996:70)

 

28.06.2019 г. 18,59 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „И КАЗВА Христос: „А когато дойде Утешителят, когото аз ще ви изпратя от Отца - Духът на Истината, Който от Отца изхожда, - ТОЙ ще свидетелства за мене”. За тази Велика Истина, която носи Любовта, носи Свобода НА ЖЕНАТА. Най-първо трябва да се освободи ЖЕНАТА!”

(1921. 11.10и.Свидетелството на Духа.КРО.ВСЕ1996:74)

Композицията е от картини на американските живописци Джеймс Кристънсън, Братя Хилдебранд и Елис Месън.

 

 

28.06.2019 г. 13,41 ч.

 

ЗАНАЧИ, И АПОСТОЛИТЕ ГАЗЯТ ЛУКА – и след това умират милиони, които са им повярвали.

УЧИТЕЛЯТ: „Сега, ПЪРВОТО: ще започнете с другия метод - с ЛЮБОВТА. Жените да търсят своя възлюбен! Ще кажете: „А със сегашните си мъже какво да правим?” Какво казва Писанието? – Че сте свободни от тях, след като умрете... Че жената е свързана с мъжа, докато е жив; щом той умре, тя е СВОБОДНА. Значи, ако тя се върне в света, друг няма право да я вземе… - Туй не е мое учение, ПАВЕЛ казва тъй.”(1921.11.10и.Свидетелството на Духа.КРО.ВСЕ1996:73)

Снимката е от една постановка на „Албена”. Ето какво казва режисьорът й Пламен Панев: „Това е показателно за нивото на драматургията и таланта на Йовков. „Албена" се родее с пиеси като „Ромео и Жулиета", „Отело", „Кармен", „Коварство и любов", включително и с „Идиот" на Достоевски, като паралелът на главната героиня там е с Настася Филиповна”.

ИМА ЕДИН ФЕНОМЕН ПРИ МЪДРЕЦИТЕ, ПРОПОВЕДНИЦИТЕ, МЕДИУМИТЕ И ДАЖЕ ПРИ АПОСТОЛИТЕ. С някаква дълбока цел, Бог е позволил те да смесват Истината със СВОИ съчинения, които произлизат от тяхната гордост и тяхното его, от пороците и несвършенството им. Немалка част от посланията им са чисто Слово Божие, обаче те и духовете вмъкват в тях лични мотиви и много заблуди, които могат да бъдат катастрофални. ЗАЩО Бог позволява това? - Пак поради първия закон за сходимостта на Тръбата с Образа и Подобието на Бога. При Мировия Учител, т.е. Господ на Земята, тази сходимост е пълна, 100%. При всички останали, независимо от талантите и претенциите им, това подобие намалява в значителна степен и често става антиподобие. Тук, именно, е главният изпит за душите: вярват ли или не вярват в писанията на неподобните на Бога и антиподобните. Схващат ли те от кои черти на лицата и телата им иде Истина, и от кои - лъжа? А каква е съдбта на ония, които са повярвали на някой отец, пророк или апостол, а не приемат на първо място самия Бог, когато е на земята? Как и защо е възможно да последваш себе си или някой имитант, а да не разпознаеш Баща си, Съвършения? Да не разпознаеш и сестрите и братята си? Това поставя и въпроса дали въобще си роден от Него - или от някой друг.

 

28.06.2019 г. 09,36 ч.

 

КОИ МЪЖЕ И ЖЕНИ ТРЯБВА ДА ИЗГОНИМ? Как се живее „Песен на песните” по божествен начин? Защо спасение на истински мъж без истинска жена е невъзможно - и обратно? „Сълзи, сълзи, сълзи!” и куп нещастия и болести: това само при нисък вкус и идеал ли става – или и със самотниците, колкото и да са религиозни? Защо мнозина упорито воюват с Бога, пренебрегвайки аксиомата Му: „Жена без мъж не може и мъж без жена не може?” Но кой е Третият, чрез Когото това става възможно? Защо всички в Братството, чрез които идваше Истинска Истина и Истинска Мъдрост, които не се деформираха и които ни спасяваха, не бяха самотници?

УЧИТЕЛЯТ: „Сега туй, което става вън в обществото, е онова, което става в семейството, онова, което става и в душата. В своята душа някога вие изгубвате туй упование, този авторитет, туй съзнание, всяка любов, и удàрите тогава /Истинския Мъж/ и казвате: „Да си върви!” Изгубвате всяко понятие за възвишеното, дадено на душата, и тогава се отказвате и от Бога, оставате в света само да ядете и пиете. И сега всички вие, жени, ако все още търсите много мъже, ще има сълзи, сълзи, сълзи! Но ако търсите Този, ЕДИНИЯ Мъж, то, когато Той дойде в света, на всички сегашни мъже ще кажете: „Да си вървите!”/…/

 Сега, този Дух на ИСТИНАТА трябва да дойде! Чрез НЕГО ще стане туй спасение! Сега ни най-малко не казвам, като идете в къщи, да се нахвърлите върху мъжете си. Няма какво да се нахвърляте. Вие ще Го търсите със свещ, ще Го търсите докато Го намерите! Вие чели ли сте „Песен на песните”? На вас ви препоръчвам да прочетете „Песен на песните”. Мнозина са я чели, казват: „Това е ШИРОК живот…” - Не, ще разбирате дълбокия вътрешен смисъл не по човешки, а по божественому. И защо аз на вас не ви откривам тайни. - Че как - де е мъжът ви? Вие, като дойдете при мен, ще ви кажа: „Нека дойде и мъжът ви с вас!” А вие идвате само жени, без мъже. Как тъй жена без мъж? И Писанието казва: „Жена без мъж не може и мъж без жена не може.” Но и двамата - в ХРИСТА! Жената, като дойде, тя иска ЛЮБОВ да прави, ЛЮБОВ с мъжа си. Ще бъдете ти с мъжа си ДВАМА - и ще дойде ТРЕТИЯТ. ЛЮБОВ МОЖЕ ДА ИМА САМО МЕЖДУ ТРИМА ДУШИ! Знаете ли вие това? Вашият мъж и вие ще дойдете при мен - и ТОГАВА може да се любим. ТЪЙ разбира Писанието смисъла на нещата. А между двама, тяхната любов ние я ЗНАЕМ…И тъй, не се лъжѐте да търсите любов между двама - търсете я между ТРИМА. - Защо? - ТЪЙ казва Христос: „Когато вие сте заедно с мене, и Отец дойде, ТОГАВА ще ви се изявя.” ТРИМА души трябват!” Жената трябва да има своя мъж - и Третия, Който ще дойде. ТОГАВА ще се изяви Бог - и туй, което търсите, ТОГАВА ще дойде. Духът и Христос! Само тогава ще дойде Духът! ТРИМА души се искат, за да дойде Христос. Искам да се избавите от илюзиите си. Искате да сте ученици, търсите щастие, дето го няма. Ако търсите щастие, аз ви казвам къде е - при мъжа ви!"

(1921.11.10и.Свидетелството на Духа.КРО.ВСЕ1996:71)

 

ОБАЧЕ, ВНИМАНИЕ! Въпросът за Тройката се третира и другаде в Словото, но не бива да го възпремаме като задължително наличие на физически партньор и като още един (Третият) - физически или духовен. Божествените аскети, каквито са Учителите в иманентния си вид, живеят сами или сами с всички., понеже всичко и всички са вътре в тях. Ето, и тук е казано: Вторият и Третият може да са Духът и Христос. Тънкостта е в това, че в горделивците самотата не е божествен аскетизъм, но зле разбрано и практикувано калугерство. Човек трябва да застане гол пред огледалото и да се запита: Имам ли аз тяло и образ и подобие на Бога, на Исус, Майката Божия, Учителите? Ако се приближаваме към това, значи синтезът ни през вековете е стигнал до такава степен, че божествената самота и божественият аскетизъм са вече за нас. Но заблуденият, горделивият не може да приеме, че стигането до тази висока степен изисква векове наред партньорсво според закона "Мъж без жена не може и жена без мъж не може". Когато това е по волята Божия, то е чисто и свещено. В друга формула от тази беседа, Тройката звучи така: "Бог, моята душа и ближният - ТРИМА души. Само там има Любов! ТЕ съставляват Света Троица." - Значи, ближният, и като човек, е много важен. А ето още една формула: "Бог и Духът и Любовта - това съставлява една ТРОИЦА, а ние сме ЧЕТВОРИЦАТА - ДОБРОДЕТЕЛТА на Земята." Тук може да се припомни един архетипен сън на една последователка на Учителя. Един ден, на Молитвения връх в Рила, петима души от Специалния клас си дали дума, че никога няма да се оженят. На другата година се оженили всички до един... Ето какво помогнало решително на споменатата последователка. Една нощ тя сънувала "страшен" сън. Тя ни го разказваше неведнъж - и всеки път я побиваха тръпки. Вижда в съня си Учителя - грамаден и строг до нея. Намират се пред бурно, мрачно, рзвълнувано море. В него се прескачат стотици китове. Учителят й казал: "Виждаш ли тия китове? Ако все още настояваш да останеш сама, ще те хвърля на тях! Сам съм само Аз." - Какво се случило след това? - Ами случило се нещо такова, поради което сега вие четете тия редове..

 

28.06.2019 г. 19,26 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Жените да вземат участие във всички действия на света! /…/ Съдбата на света, ключовете, от ВАС зависят! Целокупното спасение от ВАС зависи!” (1921.11.10и.Свидетелството на Духа.КРО.ВСЕ1996:74)

„Когато избирате лесния път, всъщност вие се натъквате на най-мъчния път.”(3.XII.1939, „Което знаем”)

„Всички страдате от криви избори. Трябва да имате една ясна представа. Всяко приятелство без любов е престъпление! Всяка женитба без любов е престъпление! Всяко раждане на земята без любов е престъпление!”(27 декември 1942, „Човешка, ангелска и Божествена любов”)

„Учете се да избирате пътищата, през които трябва да минавате.”(14 септември 1941, „Единственото нещо”)

„Та казвам: сега, както се живее, трябва да избирате онези пътища, по които идва БОЖЕСТВЕНИЯТ живот.”( 25 декември, 1938, „Страдание и радост”)

„Ако избирате, кое ще изберете: силни ли да бъдете - или да бъдете любящи? – Любящи!”(28 февруари 1934, „Ключ за постижения”)

„Следователно, и когато мислите, и когато чувствате, и когато действате, всякога избирайте най-ценното, най-същественото.”(21 август 1935, „Ценност на нещата”)

„Добротата е в сърцето ви. Отворете сърцето си - и ще проявите доброто, което е вложено във вас. Бог не е изпратил човека на земята за поругание, но за учене и прилагане на доброто и Любовта. Като прилагате знанието и Любовта си, избирайте съответни за вас методи.”(28 юли 1940, „Вечно обновяване”)

„Та когато се учите, избирайте учители на свят - ГЕНИАЛНИ да бъдат.” (16 май 1941, „Правилни съотношения”)

„Всички търсят свободата. Всички хора избират известни методи и начини, по които да добият своята свобода. Понякога те мислят, че са я добили, но в живота, през който минаваме, ние виждаме, че свободата е относителна.” (16 декември 1934, „Когото възкреси”)

„Ние искаме сега такива, каквито сме, да влезем в Царството Божие… Аз ви казвам: вие от една круша може да вземете един неузрял плод, но той няма никакъв вкус. /…/ Избират се най-хубавите плодове!… Хората са плодове на божествения свят. Бог ни очаква. Ние, ако не станем най-хубавите плодове, каква цена имаме?” (24.I.1943, „С благодат и истина”)

„Всичко, каквото пожелаете - и едното, и другото - ви се дава. Като не разбират закона, хората се запитват: „Защо ни дойде това до главата?“ - Защото не си повикал Господа, да кажеш: „Господи, как да разбирам Твоя закон?“ ГЛАВА имаш, трябва да избираш!”(10 септември 1939, „Силите и темпераментите в човека”)

„Според божествения свят, може да се ожениш за всекиго. Как ще разбереш можеш ли да се ожениш за всекиго? - Чудни сте вие, нямате чиста мисъл! Когато 20–30 извора се вливат в една река, какво нечисто има? Всичките са бистри, образуват една голяма, бистра река. /…/ Докато полюсите съществуват, мъжът и жената са полюси, през които се възприема божествената енергия ”( 13.VII.1941, „Вералах – да даде Господ!”) „Ако искаш да дойдеш на земята, ще си избереш с такива хора да живееш, каквито искаш. Като слезеш от божествения свят, трябва да избираш хората, между които искаш да живееш.”( 2 април 1933, „Радостта”)

„При всички възможности, само една е идеалната възможност, при която животът може да се реализира в своята пълнота. И сега ние, съвременните хора, сме оставени да избираме тези възможности за свобода. На човека предстои да избира своята възможност. Ние се оплакваме от съдбата, оплакваме се от обществото, оплакваме се от Бога, от всичко се оплакваме, всеки индивид плаче и пъшка….Питам тогава: кой е виновният? /Ти сам си си избрал нещта, от които после страдаш./”(23 декември 1923, „Скръб и радост”)

„Когато човек се облагородява, когато човек стане религиозен, той трябва да избира най-хубавото, места чисти и добри. Трябва да избира ДОБРИТЕ хора, защото само добрите хора могат да си хармонират.”( 27.V.1934, „Има време”)

„Тази мома не иска да го излъже. Тя като го е гледала, гледала, казва: „Не е за мене“. И тя ИМА право. Никой момък няма право да наложи на една мома, че трябва да се ожени за него. Както той е свободен да избира, така и тя е свободна да избира.”(22 юни 1938, „Добрият живот”)

 

„Едно малко момиче, недоволно от мене, че не съм му дал, каквото иска, ми каза един ден: „Аз съм ти сърдита!“ – Защо? – „За да те накарам да ме обикнеш…“ – Ти си избрала най-стария метод. Това е метод на дявола. /…/ Със сърдене, любовта не се постига. Дойдете ли до сърденето, вие сте далеч от любовта. Със сърдене, с подозрение и съмнение, любовта не се намира. /…/ Ако се сърдиш, БОЙ те очаква!” (7 март 1937, „Обмяна в Божественото”.

 

29.06.2019 г. 16,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „…Такива хора не могатъ да мислятъ. Тѣхниятъ възгледъ е САМО ЕДИНЪ. То е възгледътъ на рибитѣ, птицитѣ и животнитѣ. Само когато почувстваме нѣкакво ПРОТИВОРѢЧИЕ въ живота, само тогава ние почваме да мислимъ.”

(1921.11.13н.В Египет.СИЖ4.ЕДИ1922:103)

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ИСТИНСКИТЕ ХОРА И ХОРАТА-ЖИВОТНИ. Ние всеки ден се сблъскваме с хора-растения и хора-животни, които имат САМО ЕДИН ВЪЗГЛЕД на която да е тема. При всички случаи, те считат за верен само този един-единствен възглед – ТЕХНИЯ СОБСТВЕН. Учителят Беинса Дуно в България казва, че половината от хората около Него са от черното братство. – „По какво ще ги познаем? – По това, че ви занимават с „ЕДИНСТВЕНО правите истини” – техните собствени”. Сам Той за себе си казва: „Аз съм човекът с най-големите противоречия в света”. Във философските енциклопедии още преди половин век признават Учителя Петър Дънов за един от най-големите диалектици в света. А известният американски философ Джордж Сантаяна казва: „Почти на всяко мъдро изречение съответства друго, противоположно по смисъл, но при това не по-малко мъдро от първото”.

 

ЕТО И ЦЯЛАТА МИСЪЛ ОТ БЕСЕДАТА: „Има ДВА възгледа за живота, т.е. ДВА възгледа има САМО ПРИ ХОРАТА, а при животнитѣ — при рибитѣ, птицитѣ, млѣкопитающтѣ и при растенията има само единъ възгледъ. Щомъ дойдемъ до човѣка, ние намираме ДВА възгледа за живота - и затова човѣкътъ се нарича „човѣкъ“, а тази дума значи първоначално: „сѫщество на противорѣчия“. Защото всичката философия на нѣщата седи въ това — въ противорѣчията. За да почне едно сѫщество да мисли, то трѣбва да се натъкне на едно ПРОТИВОРѢЧИЕ. Че туй е фактъ, психологически е ВѢРНО. Онѣзи дѣца, които не срѣщатъ противорѣчия, не могатъ да мислятъ; сѫщо и онѣзи възрастни хора, на които всичко е охолно, не могатъ да мислятъ. ”Охолно” въ пълния смисълъ на думата значи, че сърцето има всичкитѣ блага, но такива хора не могатъ да мислятъ. Тѣхниятъ възгледъ е САМО ЕДИНЪ. То е възгледътъ на рибитѣ, птицитѣ и животнитѣ. Само когато почувстваме нѣкакво противорѣчие въ живота, само тогава ние почваме да мислимъ.

 

30.06.2019 г. 09,09 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "Сега съврѣменнитѣ хора ще кажатъ: „Ние не сме нито Донъ-Кихотовци, нито Санчо Панчовци“. Радвамъ се, че сте така… Но трѣбва да „ожените” Донъ-Кихота съсъ Санчо-Панса и да се роди едно ДѢТЕ: то ще бѫде „ТРЕТИЯТЪ“ и ще има възгледитѣ на Санчо-Панса и Донъ-Кихота. Отъ тия два съединени възгледа ще имате нѣщо НОВО. Свѣтътъ пита какъ ще стане спасението. — Като „ожените” Донъ-Кихота съсъ Санчо-Панса!” (1921.11.13н.В Египет.СИЖ4.ЕДИ1922:106-107)

ПОЧТИ ВСИЧКИ ВЯРВАЩИ И СВЕТЦИ, ЗА РАЗЛИКА ОТ СВЕТИИТЕ, КАКТО И МНОГО АНГЕЛИ И ДАЖЕ МНОГО БОГОВЕ има да се връщат принудително с хиляди години на Земята, ако ще безброй манвантари да са се спуквали от молитви, за да довършат съвършено незавършените любови, да прочетат божествените романи, да изслушат божествените симфонии, да изгледат божествените филми. Един от тях, който разплаква даже сатанаили и им подарява монада, е Man of La Mancha от 1972 г. със София Лорен и Питър о`Тул. В много други шедьоври те са пак на върха, но поради този, именно, те имат сърдечен прием във всички кътчета на вселената! Безброй същества с дух и душа заради него ги обичат почти колкото Бога, както и всички, които направиха този забележителен мюзикъл, макар и американски... Но това не е за чудене, понеже сам Бог живее ЛИЧНО и е САМ ТОЙ във всяко Свое дете, което е сътворило нещо съвършено. Колкото и да е грешило на земята, само заради ЕДИН такъв шедьовър всичките му грехове изгарят мигновено и то се озовава мигновено и завинаги в сърцето на Бога, ОТКЪДЕТО Е ДОШЛО.

 

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: „Това сѫ СИМВОЛИ: Санчо-Панса може да бѫде мѫжъ, може да бѫде и жена. Всичко може да бѫде и мѫжъ, и жена - разбирамъ ПО ФОРМА. А онзи, който е писалъ „Донъ-Кихотъ“, го е турилъ мѫжъ. Защо? - Санчо Панса, и той е мѫжъ по форма. Но Донъ-Кихотъ воюва заради своята възлюбена, заради своята Дулцинея. ЖЕНАТА е причина, за да прояви той своето геройство. Каквито подвизи и да прави — една КРАСИВА жена има въ неговия умъ. Заради нея той е готовъ да пожертвва и живота си. Санчо-Панса вѣрва въ своя господарь, но той има съвсѣмъ другъ възгледъ. Той казва на Донъ-Кихота: „Ти, когато завладѣешъ твоето царство, да ми дадешъ малко земица - да мога да я обработвамъ и да прѣхранвамъ дѣцата си…“. Затуй Донъ-Кихотъ е сухъ, съ високъ ръстъ, рѫцѣ дълги, сухи, носъ дълъгъ и тънъкъ, очи остри, челото изправено; а Санчо- Панса — той е кѫсичъкъ човѣкъ, около 145 см., като буренце е, има рѫцѣ кѫсички, пръсти, много дебели въ основата, бърни дебелички, носъ дебеличъкъ. Като седне на ядене да си похапне, той се засмѣе като нѣкоя мѣсечина и казва: „ТОВА е смисълътъ на живота!

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.