Книга 21


28.Х.130(1944)
Бургас - Изгрев

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТАНДАРТНИ СТРАНИЦИ ТИП 36О(ОСИЯНИЯ)             Вътрешната страница, която обезвреждаме в първия и втория лист тука, все още е с черен шрифт, за да се види разликата в словосилата, в сравнение с най-последния лист, където черното е превърнато в червено. Тук вътрешната страница е под ъгъл 36 градуса, понеже това е текст чрез холизатор, а не Слово на Учителя Бе­инса Дуно. Въпреки че то е също чисто Слово Божие, все пак е минало през несъвършен човек, а не чрез Учител.
            Както бе казано, в последния лист тук обезврежданата страница нарочно е превърната от черна в алена, според изискванията на Елма за писане и поместване на холизации. Така изглежда по-добрият вариант за повишаване на словосилата. Най-силно би било, ако и тя е ръкописна, но в случая е илюстрирано как се обезврежда и усилва печатен текст.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.