Книга 33


19.I.137(2001)
Бургас - Изгрев

БУКЕТ

            Тази вечер беше на гости приятелка, за която има лично послание от Елма. Дадоха се важни знаци, че в нея в момента се извършва цялостно преподреждане на елементите ù и генерално пречистване. Тя е от тези, които имат голяма вяра и благоговение и затова сега ù се дава старт за окончателно излекуване от дългогодишна болест, както и разцъфтяване, радост, успех и щастие на всички нива – букет от дарове.
            На обратната страна на визитката си, където тя бе написала датата си на раждане за хороскоп, открихме странно нещо: точно върху нулата на рождената ù година - единия край на една жълта лепенка, където е написана думата "букет". Как е попаднала и как се е самозалепила тази лепенка там е неизвестно – никой не го е правил съзнателно, нито има защо.
            Получихме импулс да отворим книги на Учителя за нея – излязоха 4 тома от библиотеката (тя е IV лична вибрация тази година – ако има някаква връзка). В първия се падна за нея, че трябва да се занимава с астрономия (беседа "Добрата покана" от 1.IX.1940г.), затова ù бяха дадени три популярни астрономически книги. Но разбрахме, че от тия книги и астрономията тя ще почерпи нещо повече от астрономически познания.

Във втория том се падна за нея буквално следното:

"Вие взимате букета, обикаляте с него между хората, радвате му се." (т."Свещеният огън", Universe`98:84, беседа "Имената ви са записани" от 25.VIII.192.)
           
Отдясно ù се падна:
               
"... светиите, добрите хора, които вършат волята Божия, знаят имената ви – те са записани в техните умове. Те ви знаят по име. Всеки, който поеме пътя към Господа, става известен за тях. Те знаят всичко за него, от което се интересуват: как живее, как се моли, до каква степен на развитие е дошъл и т.н."
       
            Имаме сериозно основание да вярваме, че тази приятелка е един от тези добри хора, защото това, което ù даде досега Учителят, и процесът, започващ тази вечер в живота ù, са дарове, за които мнозина по света не могат и да мечтаят. Подобряването на здравето ù след толкова дълги мъки има шанс да продължи до пълно изцеление. Тя има свободата и да не оздравее напълно, ако иска да помага на Онзи, Който е още на кръста. Същата болест имаше друга приятелка от този град, при която припадъците и травмите вече са приключили и има надежда те да не се явят вече никога до края на живота ù. Трябваше да се направи астрологичен анализ на датите на припадъците ù през годините, които тя е записвала, за да се даде профилактична прогноза, но все нещо е пречило да се подходи астрологически в случая. Това е един от уроците, при които Някой иска да ни каже, че в много случаи не е необходима помощта на окултните науки, тъй като те не са на първо място в арсенала на Небесните Помагачи. При някои хора се помага именно чрез астрология, кабала и пр., но при други Помощта идва директно, защото имат смирение и отношение към Новото. В случая с тази втора приятелка, за която става дума, не трябва да се разправя никому, нито на самата нея, на какво дължи тя рязкото си подобрение до пълно излекуване: на лекарствата и лекарите - или на Някой Друг. Успехът при нея ще има напълно необратим и стабилен характер, в зависимост от това какви аури ще допуска от сега нататък близо до себе си и какви книги и текстове ще почне да изучава с пълно предимство.
             Третата мисъл за тази, която дойде на гости днес, я съветва да отговаря с добро на хората, към които няма симпатии. Ако някой е недоволен от нещо, да му даде това, което може да го задоволи. Да дава с любов и да не се безпокои. Тогава любовта ще извърши чудеса. Това ù се падна от тома съборни беседи "Да възлюбиш", 1924г.
            От четвъртия том ("Работа на природата") ù се падна, че скромен човек е онзи, който отстъпва на всички – те първи да опитат нещо, а той да остава последен.
            Тя е от учениците на Небето, които знаят, че при контакт като нашия се дават не само добри пожелания или предупреждения, но и точни методи за работа, за разрешаване на проблемите. Тя сподели, че прилага даденото ù от Елма предишния път и че това дава изключителни резултати в живота ù. Усетихме силно присъствие, което се прояви и по други начини – не само с "букета"... Относно букета ù се каза още, че тепърва предстои това да бъде разтълкувано от Елма и че от утре може да очаква трети знак с букет – може би някой неочаквано ще ù поднесе...
            Срещата ни тази вечер бе уговорена, за да ù се направи небомиг (хороскоп), но явно нещата са били запланувани по друг начин. Все пак накрая ù бе направен примерен хороскоп, но нещата пак опират до Този, Който Знае всичко: готов ли е да даде и на нея мига на раждането ù? Предварителното предположение бе, че тя е родена час и половина по-късно, отколкото е казала майка ù и че вероятно асцендентът ù е в първите градуси на Стрелеца. Въпреки че е тъй късно в момента, има още едно основание да се пита именно сега: от единия от нейните томове неочаквано изпадна листче с кръгова азбука.


23,23 ч.
 – 1О23.67' [от Стрелеца].

            Предположението (или мигновено възприетата информация още първия път) се оправдава. Даже четохме какво казва Дейн Ръдиар за втория градус от Стрелеца, въпреки че хороскопът ù бе направен напосоки за първи градус. Но защо при нея секундите се дават в десетичен вид – това се случва за пръв път?
               
- Понеже тя още не е слязла на Земята – живее в ангелския свят, от който идва.
               
            - От това следва ли, че милисекундите, които диктуваш в десетичен вид при даване на асцендентите досега, както е възприето и в науката, представляват невидимата за нас мюонна кристализация на човека, докато все още живеем в сегашния си биологичен вид? Когато станем изцяло кристални, сигурно милисекундите ще се пишат със знака си и в шестичния си вид?...
           
- Именно. Това ще е вече числото 6666, което означава, в чист вид, илухимна кристализация до диамант. Веднага отговарям на мисълта ти: 666 не е "числото на Звяра", а числото на илухимите, които са станали ангели и хора. Но понеже тия, които паднаха, образуваха затворените двойки, славата на това число остана лоша. То е опасно само в 13-ата Сфера. В нея илухимът губи способността си да обича повече от едно същество (или от един тесен семеен кръг). А както вече знаете, божествата илухими могат и това.
           
            - Благодаря за днешния контакт! Виждаш, че от много време се пазя да искам холизации по стария начин и може би губим безценна информация и много интресни неща, но за сметка на това чудесата и видимото Ти присъствие станаха ежедневие.
           
- Именно "за сметка на това"... Ако можеше да престанеш и да пишеш по 18 чàса на денонощието, въпреки съвета ми да не пишеш, Явленията щяха да бъдат стотици пъти по-чести и по-силни.
               
            - Знаеш, че е жертва, че го правя напълно съзнателно. Има уникални материали, които трябва да стигнат до приятелите.

            - И аз зная, че правиш голяма жертва. Но сам виждаш: въпреки хилядите текстове, никой още не живее по нов начин. Текстовете нямат тази мощ, дори и да са с квадрилиони индове словосила. Освен това, ако имаше такава силна жажда за текстове, щеше да се намери кой да пише на компютър или ръкописно. Така, като разчитат на едного, никой не се мотивира да пише. А за повечето хора и окултни ученици, даже за множество ангели и богове, личният краснопис е един от най-силните начини да влязат в ясновселената, да развият ясновселенското си тяло. Това е спънка само за Посветени и Учители с вече развито ясновселенско тяло, затова те престават да пишат или пишат много рядко. На тази тема сме си говорили неведнъж. За всички останали важи бройката съвършени копия за "ЦАР-я", за "РОД-а" и за "ЛИК". Именно Личното Изворно Копие може да е машинно, за да иде по-бързо до повече хора. За всеки ученик тази бройка е различна. Има адепти от Х Посвещение, които не могат да възкръснат, само защото не знаят, че има да предават още един, 100 или 10,000 ръкописа... Без ръкописно Слово и краснопис не може да кристализира и мюонното тяло както трябва. Без типография или модерни машинописни умения не се развива размножението на кристалите и превръщането им в Божествени, прозрачни метали. Значи, изработването на достатъчно количество лични машинни текстове за "ЛИК" подготвя възкресението ви от кристално в метално човечество.
           
            - Как става това в световете, където няма пишещи инструменти и машини, понеже екологията е победила?
           
- Пише се в камъни, скали и минерали, в небесните облаци, в кристалите на човешкото тяло и мозък, с формите на дърветата и животните – няма нещо, което да не е писменост! Около нас е пълно с послания и Свещени Писания! Самият човек е най-съвършената книга. А ви е казано, че за да се напише тази книга, както и всичко останало, трябва да действат ръцете. Знаете, че милиардите видове милувки, които не се изучават в школи и курсове и не се плаща за тях, както на сегашните лектори и "посветители", са спонтанна, интуитивна, инстинктивна дейност на мюонната ни същност. Знаете, че само през ръцете протичат от нас мюони към обектите и съществата, за да се превърнат те в писменост. Ангелите ви четат като книги и знаят кой и как е писал върху вас. Затова знаете, че Любовта е труд. Най-съвършено това прави Майката.
          ...Но аз виждам, че мисълта ти бяга към друг въпрос. Няколко дни вече те мъчи. Ще ти отговоря:
          Не осъждам избора ти да участваш в печелене на пари. Особено след като разбра, че това е не бизнес, а благотворителност. Щом не взимаш пари от хората и не ги убеждаваш, не реклрамираш, ти си извън обсега на Петата Раса и срутването ù в пропастта няма да те завлече.
          Но, все пак, това не е най-високият идеал, най-добрият метод. Безсмъртните получават своето злато от Космоса, от Земята. Преди да си формулирал молбата си, дрехата или превозното средство е пред тебе! Бог знае нуждите ни. Това, че не получавате благата Му и ги отблъсквате от пътя им към вас, се дължи на човешките ви мисли. Когато приемеш човешки метод, Божието благо те отминава. Ако и ние понякога боравим с пари, то е за да вложим в тях нещо, което ще отиде чрез парите в хората. Чрез една монета или банкнота можеш да изпратиш хиляди и милиони послания, стотици изцеления, десетки възродителни мисли, които хората няма да знаят откъде са им дошли. Ето защо демоните на парите и техните еквиваленти са безсилни пред човека на Любовта. Щом си даваш десятъка, ти си предпазен от Демоните.

            - Толкова ли е просто? Нали всички пари са пълни с кръв и въздишки?

           - Така е. Но отдаването на десятък прекъсва нишката към Демона. Демоните на парите и скъпоценностите съхраняват кармата на всяка отделна банкнота вътре в себе си. Десятъкът върви без карма! Половинъкът извиква Сродната Душа, където и да се намира. Цялъкът свързва директно с Бога и унищожава преражданията. Това е "ликономиката" – Икономиката на Небесните Ликове.
          Има закон: от колкото по-малка сума е един десятък, толкова по-тежък е той на Небето. Когато милиардерът дадè десятък, [дори и] както трябва и където трябва, това върши много работа на Земята, но на Небето едва ли ще му осигури и къща като напръстник. Даде ли пенсионерът с половин пенсия десятък, с риск да умре от глад или студ, той си построява палат на Небето! Законът за лептата е универсален и той не е престанал да действа нито за миг.
          А що се отнася до мислите ви, че печалбите по човешки начин ще подсигурят база за свобода и духовна работа, това е една пълна фикция. Ако беше така, най-богатите щяха да са свободни и да работят [истински] .
          Духовният човек има нужда от пари, за да пътува и да разпространява идеите си. Чудесно е да се оборудват Домовете на Словото с всичко необходимо! Но ако това правите с пари, които сте спечелили по човешки начини, в тези домове неминуемо се намърдват и Демоните.
          Ако направите всичко това с десятъци, половинъци и цялъци и приношенията без фиксиран промил, и атомна бомба няма да разруши такова жилище. Ако някой дойде и те вземе от къщи и отидете до отсрещния връх или континент, без да имаш и една собствена стотинка в джоба си, с вас тръгва цяла армия от ангели! Но и най-крупният християнски благотворител с авоари в банките пътува с демоните нàедно по всичките си благотворителни мисии. Хората, които е облагодетелствал, ще са му благодарни, но няма да изменят начина си на живот. Ако така ставаха работите, Христос щеше да е най-големият "спонсор". Затова и спонсорите не приличат на Исусовци.
          Сега седиш и мислиш: "Да, но никой не е дал и стотинка. Случва се еднократно на няколко години, а един от белезите на десятъка е, че е не само персонален и таен, но и редовен до края на живота – без пропуск нито един месец. И никой не е дошъл да каже: Хайде с мене на една обиколка!..."
 Неприятно ти е, че ти разголвам мислите – не искаш да стигат до приятелите... Струват ти се користни, несправедливи. Имало [само отделни, случайни] жестове и предложения... От друга страна ти е неудобно, че на тези, които го правят, често отказваш, защото имаш много работа или по други причини. Мъчи те съвестта, че някои приятели проявяват Божествения импулс, а ти не си в състояние да им отговориш. С тази тема се въртим в кръг от много години.

          - Именно!
               
          - Има закон: като носиш един хляб на някого, а той е сит, дай го на друг, по-нуждаещ се. Небето се радва много повече, когато се даде хляб на чуждия и гладния.
          Освен това, съществува закон за огорчението. Види ли у някого огорчение че не му е приет подаръка, Небето отлага щастието му с години и векове. Огорчението е егоизъм. Очакването е проказа. Мисълта [само] за един образ е смърт.

- Илухимите...

 - Илухимите са влюбени в един образ, но се раздават в негово име. Само падналите илухими държат яденето във фризера за любимия образ с години, понякога с манвантари. Мислят си, че там не се разваля... Но самите те са развалени напълно, защото самите са станали фризери. Да държиш нещо, което Бог ти е дал, а другите около тебе да умират – това е ледена пустиня, садизъм в действие, самоубийство на монадата! Сега разбрахте, че не само черната магия, но и вторачеността може да погуби монадата, която минава за безсмъртна.
          Веднага казваш, че проблемът на алохимите е точно обратен. И наистина е така. Падналият алохим се развява по хиляди хора, светове и мероприятия, а вратата му към Бога е едно-единствено учение, едно-единствено същество. И той може да погуби искрата си Божия, но по свой начин. Закъсалият алохим има вкус към същества и неща, които предизвикват силни усещания, но не са му определени от Бога.
          Сега да вървим да догоним Класà, понеже отиде много далече...

20.I.137(2001)г., 1:30

                Ето какви мисли се педнаха от беседите на Учителя след това ожияние (том "Съгласуване на мислите", АСК`93:277, б. "Единственият път" от 23.III.1941): "Мене наскоро ме запитаха и ми казват: "Проповядвате, че трябва да обичате всички хора... Може ли всичките хора да се обичат еднакво?" – Казвам: може да се обичат, защо не? Ако всичко в света е отделно, тогава е друг въпрос; но ако всичките неща влизат в един общ организъм и имат своето служебно място, тогава всяко нещо, което дойде да работи, ние може да го обичаме. [...] Следователно, всеки човек, който те обича [по този начин], ти може да го обичаш. Няма по-велико нещо в света от Любовта!"

Тимоти Мартин – "Колко му е удобно..."

Тука е казано нещо извънредно важно – абсолютно разковниче! Около кошерите се навъртат сума ти кандидати за меда и даже сядат на креслото ни, но да работят като пчелите-работнички до припадък - за това и мисъл не им минава. А ние се разглобяваме до атом от услужливост и любезност да изпълняваме желанията им, без да са си мръднали и пръста да съдействат за Словото, Делото или Живота. Така че проблемът си е актуален до немай-къде и неизвестно докога...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.